Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Van Dormael, Théodore

Details

Links

Ontwerper van

Villerscollege

Vaartstraat 24-26 (Leuven)

Het voormalige Villerscollege te Leuven, is beschermd als monument.

Villerscollege en omgeving

Vaartstraat 24-26 (Leuven)

Het voormalige Villerscollege en de onmiddellijke omgeving te Leuven, zijn beschermd als stadsgezicht.

Oude Markt en onmiddellijke omgeving

Collegeberg, Drie-Engelenberg, Kiekenstraat, Kortestraat, Krakenstraat, Kroegberg, Lavorenberg, Naamsestraat, Oude Markt, Parijsstraat, Zeelstraat (Leuven)

De Oude Markt met zijn onmiddellijke omgeving te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.

Justus Lipsiuscollege: zuid-, west- en oostvleugel

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)

Een deel van het Justus Lipsiuscollege te Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat de zuid- en westvleugel en kapel ontworpen door Joris Helleputte en de uitbreidingen en oostvleugel door Vincent Lennertz en Theo Van Dormael. De twee uitbouwen over de Dijle (tweede arm) zijn eveneens deel van de bescherming. De vleugel links van de toegang aan de Minderbroedersstraat uit de jaren 1950 is niet opgenomen in de bescherming als monument.

Justus Lipsiuscollege met tuin

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)

Het Justus Lipsiuscollege is, met inbegrip van de tuin, beschermd als stadsgezicht. De als monument beschermde delen van het college en de Justus Lipsiustoren maken eveneens deel uit van deze bescherming als stadsgezicht.

Herenhuis Hotel d'Udekem d'Acoz

Minderbroedersstraat 13 (Leuven)

Het voormalig Hotel d'Udekem d'Acoz, thans het Sint-Pieterscollege te Leuven, is beschermd als monument.

Universiteitshal

Naamsestraat 22 (Leuven)

De voormalige lakenhal, thans universiteitshal, te Leuven, is beschermd als monument.

Kunstenaarswoning met atelier van Oscar Algoet

Karel van Lotharingenstraat 8 (Leuven)

De voormalige kunstenaarswoning en -atelier van Oscar Algoet te Leuven, is beschermd als monument.

Stadswoning Limburg

Naamsestraat 34 (Leuven)

Deze bescherming betreft de woning Limburg (het gehele perceel).

Stadswoning Limburg: overgangszone

Naamsestraat 24-32, Naamsestraat 36 (Leuven)

Deze bescherming betreft de overgangszone bij de woning Limburg, beschermd als monument en omvat de omliggende percelen ten zuiden en ten noorden van het monument, meer bepaald de huizen Naamsestraat 24 t.e.m. 32 en 36.

Martelarenplein en omgeving

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-15, Tiensevest 2-22 (Leuven)

Het Martelarenplein en de onmiddellijke omgeving van het plein ter hoogte van de Tiensevest en de Diestsestraat te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.

Sint-Clemensschool

Andreas Vesaliusstraat 56 (Leuven)

Wijkschooltje dat in 1909 in opdracht van industriëel M. Debecker-Remy gebouwd werd naar het ontwerp van Theo Van Dormael.

Geheel van burgerhuizen

Charles Deberiotstraat 11, Charles Deberiotstraat 13, Charles Deberiotstraat 15, Charles Deberiotstraat 17, Charles Deberiotstraat 19, Charles Deberiotstraat 21, Charles Deberiotstraat 23, Charles Deberiotstraat 5, Charles Deberiotstraat 7, Charles Deberiotstraat 9 (Leuven)

Geheel van rijhuizen die tussen 1900 en 1904 gebouwd werden naar ontwerp van architecten G. Decock (nr. 5-11), Th. Vandormael (nr. 13), A. Stevens (nr. 17, 23) en B.Vandewouwer (nr. 19, 21).

Arbeidershuizen en stadswoningen

Jan-Pieter Minckelersstraat 101, Jan-Pieter Minckelersstraat 103, Jan-Pieter Minckelersstraat 105, Jan-Pieter Minckelersstraat 107, Jan-Pieter Minckelersstraat 109, Jan-Pieter Minckelersstraat 114, Jan-Pieter Minckelersstraat 116, Jan-Pieter Minckelersstraat 117, Jan-Pieter Minckelersstraat 118, Jan-Pieter Minckelersstraat 119, Jan-Pieter Minckelersstraat 120, Jan-Pieter Minckelersstraat 121, Jan-Pieter Minckelersstraat 123, Jan-Pieter Minckelersstraat 125, Jan-Pieter Minckelersstraat 127, Jan-Pieter Minckelersstraat 129, Jan-Pieter Minckelersstraat 131, Jan-Pieter Minckelersstraat 142, Jan-Pieter Minckelersstraat 144, Jan-Pieter Minckelersstraat 146, Jan-Pieter Minckelersstraat 148, Jan-Pieter Minckelersstraat 150, Jan-Pieter Minckelersstraat 152, Jan-Pieter Minckelersstraat 154, Jan-Pieter Minckelersstraat 156, Jan-Pieter Minckelersstraat 162, Jan-Pieter Minckelersstraat 166, Jan-Pieter Minckelersstraat 57, Jan-Pieter Minckelersstraat 59, Jan-Pieter Minckelersstraat 61, Jan-Pieter Minckelersstraat 63, Jan-Pieter Minckelersstraat 65, Jan-Pieter Minckelersstraat 67, Jan-Pieter Minckelersstraat 69, Jan-Pieter Minckelersstraat 71, Jan-Pieter Minckelersstraat 95, Jan-Pieter Minckelersstraat 97, Jan-Pieter Minckelersstraat 99 (Leuven)

Bescheiden arbeidershuizen of ietwat ruimere rijhuizen uit de jaren 1900-1910, met twee à drie bouwlagen - de derde soms resulterend van een latere verhoging - en twee traveeën - de venstertravee veelal breder - onder zadeldak.

Burgerhuis

Bondgenotenlaan 161, Bondgenotenlaan 161C (Leuven)

Vier bouwlagen hoog, vrij smal burgerhuis dat volgens de bouwvergunning van 1910 werd opgetrokken door architect Th. Van Dormael (Leuven) en, na beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog, door dezelfde architect in 1916 werd hersteld.

Jezuïetenklooster en herenwoning

Parijsstraat 72B (Leuven)

Recentelijk door de K.U.Leuven samengevoegde panden: het voormalig jezuïetenklooster uit 1913 dat naar ontwerp van Th. Van Dormael gebouwd werd, en een herenwoning in empirestijl uit het eerste kwart van de 19de eeuw (1813?), die opgetrokken werd op de site waar voordien Moribus Antiquis stond, het woonhuis van Justus Lipsius.

Augustijnenklooster en watertoren Sint-Geertruisluis

Karel van Lotharingenstraat 25 (Leuven)

Gecombineerd breed- en diephuis met dubbelhuisopstand en halfronde hoekbeëindiging ten noorden. Twee bouwlagen hoog onder kruisende en afgeschuinde zadelbedaking (leien).

Klooster der miniemen

Diestsestraat 161, Diestsestraat 163, Jan-Pieter Minckelersstraat 14 (Leuven)

Met zijn voormalige kapel, kloostergebouw en scholencomplex neemt het miniemeninstituut heden een omvangrijk terrein in, begrensd door de Diestsestraat, de Jan-Pieter Minckelersstraat en de Nerviërsstraat.

Universiteitshal

Krakenstraat 2, Naamsestraat 22, Oude Markt 13 (Leuven)

De universiteitshal is de voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.

Twee burgerhuizen

Maria-Theresiastraat 106, Maria-Theresiastraat 108 (Leuven)

Vergund in 1917, twee herbouwde panden met grosso modo gelijkaardig opgevatte gevelopstanden en een repeterende opstelling.

Winkel- woonhuis

Frederik Lintsstraat 77 (Leuven)

In 1903 naar ontwerp van Theo Van Dormael gebouwd handelspand met woning aan de Brabançonnestraat 126.

Eclectische stadswoningen

Naamsevest 102, Naamsevest 120, Naamsevest 172, Naamsevest 174 (Leuven)

Voorbeelden van eclectische rijwoningen uit de periode 1905-1915, bestaande uit twee bouwlagen onder mansarde of drie bouwlagen onder zadeldak.

Burgerhuis De Moriaen

Grote Markt 12 (Leuven)

Volgens de bouwvergunning daterend van 1923.

Eclectisch burgerhuis

Familie De Bayostraat 33 (Leuven)

Eclectische rijwoning van drie bouwlagen, opgetrokken in 1907 naar een ontwerp van architect Théodore Van Dormael.

Drie identieke burgerwoningen

Familie De Bayostraat 4, Familie De Bayostraat 6, Familie De Bayostraat 8 (Leuven)

Drie identieke burgerwoningen volgens repetitief schema met lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak, opgetrokken in rode baksteen naar de plannen van architect Théodore Van Dormael uit 1907.

Gevelwand Martelarenplein

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-15, 2-14, Tiensevest 2-22 (Leuven)

Gevelwand op het Martelarenplein nummers 1-15 en 2-14, de Tiensevest nummers 2-22 en de Diestsestraat nummers 252-254.

Stadswoningen

Bankstraat 105, Bankstraat 106, Bankstraat 107, Bankstraat 109, Bankstraat 111, Bankstraat 17, Bankstraat 23, Bankstraat 25, Bankstraat 27, Bankstraat 54, Bankstraat 56, Bankstraat 58, Bankstraat 60, Bankstraat 62, Bankstraat 64, Bankstraat 66, Bankstraat 68, Bankstraat 70, Bankstraat 72, Bankstraat 74, Bankstraat 76, Bankstraat 78, Bankstraat 80, Bankstraat 82, Bankstraat 84, Bankstraat 86, Bankstraat 88 (Leuven)

Rijwoningen van twee traveeën en twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken met picturaal uitgewerkte lijstgevels.

Drie burgerhuizen in historiserende wederopbouwarchitectuur

Monseigneur Ladeuzeplein 10, Monseigneur Ladeuzeplein 11, Monseigneur Ladeuzeplein 9 (Leuven)

Historiserende wederopbouwarchitectuur samengesteld uit drie panden.

Villerscollege

Rijschoolstraat 19, Rijschoolstraat 19A, Vaartstraat 24 (Leuven)

Voormalig college van de cisterciënzerabdij van Villers, gesticht in 1660. De huidige gebouwen werden gebouwd in 1757-1764 door een onbekend gebleven architect.

Reeks van vijf stadswoningen

Fonteinstraat 1E, Fonteinstraat 3, Fonteinstraat 5, Fonteinstraat 7, Fonteinstraat 9 (Leuven)

In 1922 naar ontwerp van Th. Van Dormael gebouwde huizenreeks, bestaande uit vijf bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak met breed dakvenster.

Brouwerij Breda

Vaartstraat 60, Vaartstraat 62 (Leuven)

Voormalig bedrijfsgebouw van de brouwerij "Breda".

Eclectisch burgerhuis

Bondgenotenlaan 151 (Leuven)

Door architect Th. Van Dormael (Leuven) in eclectische stijl ontworpen in 1908, behoort dit pand tot het type voornamer burgerhuis, opgetrokken met drie bouwlagen en drie traveeën in dubbelhuisopstand, onder zadeldak.

Geheel van negen arbeiderswoningen

Familie De Bayostraat 34, Familie De Bayostraat 36, Familie De Bayostraat 38, Familie De Bayostraat 40, Familie De Bayostraat 42, Familie De Bayostraat 44, Familie De Bayostraat 46, Familie De Bayostraat 48, Familie De Bayostraat 50 (Leuven)

Geheel van negen rijwoningen, gebouwd in 1909 volgens de plannen van architect Théodore Van Dormael.

Burgerhuizen naar ontwerp van Van Dormael, 1916

Naamsesteenweg 83, Naamsesteenweg 85, Naamsesteenweg 87 (Leuven)

Drie eclectische burgerhuizen ontworpen als éénheidsbebouwing naar ontwerp van Theodoor Van Dormael en door cartouches "ANNO" "1917" gedateerd.

Burgerhuis

Goudsbloemstraat 13 (Leuven)

Door Th. Van Dormael ontworpen burgerwoning van tweeënhalve bouwlaag onder een pannen zadeldak.

Hoekpand

Halfmaartstraat 19, Sluisstraat 2 (Leuven)

Gelegen aan de overkant van de Dijle en bereikbaar via een loopbrug, imposant halfvrijstaand hoekpand dat in kern opklimt tot de 17de eeuw, aangepast werd in de loop van de 18de en 19de eeuw en hersteld werd na beschadigingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Eclectisch ensemble

Charles Deberiotstraat 32, Charles Deberiotstraat 34 (Leuven)

Eclectisch ensemble dat gebouwd werd in opdracht van prof. Dr. Henri de Dorlodot en bestaat uit zijn woning (1897) en een museum (1905) met latere uitbreiding (1923).

Geheel van burgerhuizen

Henri Regastraat 36, Henri Regastraat 38, Henri Regastraat 40, Henri Regastraat 42, Henri Regastraat 44, Henri Regastraat 46, Henri Regastraat 48, Henri Regastraat 50 (Leuven)

In 1912 (nr. 44-50) en 1914 (nr. 36-42) naar ontwerp van Th. Van Dormael opgetrokken geheel van burgerhuizen van twee traveeën.

Herenhuis

Charles Deberiotstraat 1, Charles Deberiotstraat 3 (Leuven)

Deze voormalige patriciërswoning maakt deel uit van een groot klooster- en schoolcomplex, het Sancta Maria Instituut, en vormt een sterk beeldbepalend geheel.

Burgerwoning

Parkstraat 197 (Leuven)

In 1894 door Theo Van Dormael als enkelhuis ontworpen burgerwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak.

Wederopbouwwoonhuis

Jan Stasstraat 2 (Leuven)

Vergund in 1923 en als privé-woonst ontworpen door architect Th. Vandormael, imposant wederopbouwpand dat de hoek vormt met de Bogaardenstraat.

Arbeidershuizen

Familie De Bayostraat 1, Familie De Bayostraat 11, Familie De Bayostraat 13, Familie De Bayostraat 14, Familie De Bayostraat 18, Familie De Bayostraat 19, Familie De Bayostraat 1A, Familie De Bayostraat 3, Familie De Bayostraat 5, Familie De Bayostraat 7, Familie De Bayostraat 9 (Leuven)

Gaaf bewaard geheel van gekoppelde en in spiegelbeeldschema opgestelde rijhuizen, gebouwd door architect Théodore Van Dormael in 1906 op initiatief van de "Leuvensche Naamloze Maatschappij voor het aanschaffen van woningen voor de werkende klas".

Woon- handelspand in wederopbouwstijl

Bondgenotenlaan 49, Bondgenotenlaan 49A (Leuven)

Woon-/handelspand in "wederopbouwstijl", dat op naam staat van architect Th. Van Dormael (Leuven) en in een cartouche is gedateerd 1921.

Burgerhuizen naar ontwerp van Th. Van Dormael

Karel van Lotharingenstraat 12, Karel van Lotharingenstraat 14, Karel van Lotharingenstraat 16, Karel van Lotharingenstraat 18, Karel van Lotharingenstraat 20, Karel van Lotharingenstraat 22, Karel van Lotharingenstraat 24 (Leuven)

Door architect Th. Van Dormael opgetrokken op basis van zijn in 1900 uitgetekend algemeen plan met inplanting van half vrijstaande burgerhuizen.

Reeks gelijkaardige arbeiderswoningen

Familie De Bayostraat 41, Familie De Bayostraat 43, Familie De Bayostraat 45, Familie De Bayostraat 57 (Leuven)

Reeks gelijkaardige rijwoningen naar ontwerp van architect Théodore Van Dormael in 1912 opgetrokken als arbeiderswoningen van twee traveeën en drie verspringende bouwlagen.

Burgerhuis en twee bijgebouwen

Naamsestraat 139 (Leuven)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat in 1853 en vermoedelijk naar ontwerp van architect Verheyden werd gebouwd met een koetspoort links in de gevel en rechthoekige vensters.

Justus Lipsiuscollege

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)

Het nagenoeg U-vormige complex zoals we het nu kennen is het resultaat van verschillende bouwcampagnes en omsluit een bijzonder fraaie, goed verzorgde tuin.

Herenhuis

Bondgenotenlaan 117 (Leuven)

Naar een 1920 gedateerd ontwerp van architect Th. Van Dormael (Leuven) wederopgebouwd herenhuis met enkelhuisopstand.

Kunstenaarswoning van Oscar Algoet, met atelier

Karel van Lotharingenstraat 8-10 (Leuven)

In 1904 in eclectische stijl gebouwd door architect Th. Van Dormael in opdracht van Oscar Algoet (Beveren aan de Leie 1862 - Leuven 1937).

Burgerhuis naar ontwerp van Th. Van Dormael

Oude Markt 4 (Leuven)

In 1920 door Th. Van Dormael ontworpen en in de gevel "anno" "1921" gedateerd breedhuis van twee traveeën en drieënhalve bouwlaag onder een pannen zadeldak.

Winkelhuis ontworpen door Th. Van Dormael

Oude Markt 2 (Leuven)

Diephuis van drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat in 1920 werd opgetrokken naar de plannen van Th. Van Dormael, met een trapgevel in neotraditionele stijl.

Eclectische stadswoningen

Karel van Lotharingenstraat 11, Karel van Lotharingenstraat 13, Karel van Lotharingenstraat 15, Karel van Lotharingenstraat 17, Karel van Lotharingenstraat 19, Karel van Lotharingenstraat 21, Karel van Lotharingenstraat 23, Karel van Lotharingenstraat 7, Karel van Lotharingenstraat 9 (Leuven)

Reeks van negen eclectische rijhuizen van twee bouwlagen en twee à drie traveeën onder mansardebedaking, in 1901 (cf. jaartal 1901 in de boogvelden van nrs. 15, 17) in opdracht van A. De Becker-Remy opgetrokken volgens de plannen van architect Th. Van Dormael.

Arbeiderswoning

Familie De Bayostraat 23 (Leuven)

Op hetzelfde plan en volgens hetzelfde stramien als nrs. 1-13 gebouwde rijwoning (architect Théodore Van Dormael, 1906).

Sint-Pieterscollege

Minderbroedersstraat 13 (Leuven)

In 1890 gesticht college, gehuisvest in een omvangrijk complex.

Stadswoning Limburg

Naamsestraat 34 (Leuven)

Het "Huis Limburg", later ook "Het Swert Sweert" genoemd, werd reeds vermeld in een schepenakte van 1429, en zou een uitgang met poort gehad hebben aan de voormalige Hevelstraat, de huidige Collegeberg.

Rij van vier arbeidershuizen

Voorzorgstraat 2, Voorzorgstraat 4, Voorzorgstraat 6 (Leuven)

Oorspronkelijk een rij van vier arbeidershuizen, opgetrokken naar een ontwerp van T. Vandormael in traditionele stijl maar met een in 1921 revolutionaire betonskeletarchitectuur en invulmetselwerk met een afwerking van grijze cementbepleistering.

Vzw Sint-Vincentius, rustoord Sint-Carolus

Sint-Jacobsplein 6 (Leuven)

Monumentaal complex - elf traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder een pseudo-mansardedak - dat ontstond in drie fases.

Wederopgebouwde cafés

Tiensevest 12, Tiensevest 18 (Leuven)

Drie bouwlagen hoge wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de traditionele bouwtrant.

Herenhuis

Naamsestraat 60 (Leuven)

In 1868 naar ontwerp van J. Vingeroedt verbouwd herenhuis, dat opgevat is als een breedhuis van vijf traveeën en drie naar boven toe verkleinende bouwlagen onder een leien zadeldak.

Straatwand samengesteld uit burgerhuizen

Vaartstraat 63, Vaartstraat 65, Vaartstraat 67, Vaartstraat 69, Vaartstraat 71, Vaartstraat 73, Vaartstraat 75, Vaartstraat 77, Vaartstraat 79, Vaartstraat 81, Vaartstraat 83, Vaartstraat 85, Vaartstraat 87, Vaartstraat 89, Vaartstraat 91, Vaartstraat 93, Vaartstraat 95, Vaartstraat 97, Vaartstraat 99 (Leuven)

Straatwand samengesteld uit een hoekhuis en een opeenvolging van doorgaans drie bouwlagen hoge rijhuizen en ruimere burgerwoningen.

Arbeidershuisvesting

Tervuursevest 14, Tervuursevest 16, Tervuursevest 18, Tervuursevest 306, Tervuursevest 308, Tervuursevest 310, Tervuursevest 312, Tervuursevest 314, Tervuursevest 316, Tervuursevest 318, Tervuursevest 320, Tervuursevest 322, Tervuursevest 324, Tervuursevest 326, Tervuursevest 328, Tervuursevest 330, Tervuursevest 332, Tervuursevest 334, Tervuursevest 336, Tervuursevest 338, Tervuursevest 340, Tervuursevest 342, Tervuursevest 344, Tervuursevest 346, Tervuursevest 348, Tervuursevest 350, Tervuursevest 352, Tervuursevest 354 (Leuven)

Tijdens het eerste decennium van de 20ste eeuw tot stand gekomen arbeidershuisvesting.

Eclectische burgerhuizen

Blijde-Inkomststraat 109, Blijde-Inkomststraat 111, Blijde-Inkomststraat 26, Blijde-Inkomststraat 50 (Leuven)

Panden gekenmerkt door een tijdstyperend eclectisch uitzicht met een ingehouden historiserende inslag en kleurrijke verwerking van rode en witte baksteen, blauwe hardsteen en witte natuursteen, waarbij de contrasterende steenlagen en muurbanden het horizontaal gevelritme nog accentueren.

Neoclassicistisch handelspand

Naamsestraat 106 (Leuven)

Zeker tot de 19de eeuw, mogelijk tot de 18de eeuw opklimmend breedhuis dat in zijn huidige vorm één travee telde en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met mansarde, en oorspronkelijk deel uitmaakte van een veel groter geheel.

Huis de Dorlodot

Charles Deberiotstraat 34 (Leuven)

Huis de Dorlodot, de tweede woning van professor kanunnik Henry de Dorlodot (1855-1929), is beschermd als monument.

Kolenmuseum

Charles Deberiotstraat 32 (Leuven)

Het Kolenmuseum is beschermd als monument.

Paleontologisch Instituut

Charles Deberiotstraat 32 (Leuven)

Het Paleontologisch Instituut is beschermd als monument.

Pastorie Sint-Annaparochie

Dorpsstraat 60 (Oud-Heverlee)

De bescherming als monument betreft de 18de-eeuwse pastorie bij de Sint-Annakerk.

Bondgenotenlaan

Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Justus Lipsiusstraat, Koning Leopold I-straat, Louis Melsensstraat (Leuven)

De Bondgenotenlaan te Leuven is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat alle panden tussen het Rector De Somerplein en het Martelarenplein, met inbegrip van de beeldbepalende bebouwing in de aanzetten van de zijstraten en de pleinvormige verbredingen ter hoogte van de Stadsschouwburg en het standbeeld van Justus Lipsius.

Brusselsestraat

Brusselsestraat (Leuven)

De Brusselsestraat verbindt de Grote Markt met de Mechelsevest en kruist tal van straten. Ze is één der oudste invalswegen van de stad en zou deel hebben uitgemaakt van een Romeinse heirbaan.

Geen afbeelding beschikbaar

Naamsestraat

Naamsestraat (Leuven)

De Naamsestraat is één der oudste straten van Leuven en was eeuwenlang het einde van de invalsroute vanuit Heverlee en Namen.

Geen afbeelding beschikbaar

Oude Markt

Oude Markt (Leuven)

De Oude Markt, een groot rechthoekig plein van 174 bij 35 meter, waarop acht straatjes uitmonden, is gelegen halverwege de vrij sterke helling tussen de Naamsestraat en de Parijsstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Parijsstraat

Parijsstraat (Leuven)

De Parijsstraat werd voor het eerst vermeld in 1278, en komt in historische documenten ook voor als Leger- of Lagerstraat, waarmee het ten opzichte van de Naamsestraat laaggelegen straatgedeelte werd aangeduid tussen de Drinkwaterstraat en de Wolvenpoort in de Schapenstraat.

Familie de Bayostraat

Familie De Bayostraat (Leuven)

De Familie de Bayostraat ontstond in het begin van de 20ste eeuw bij de aanleg op het zogenaamde Vleminckxveld van het arbeiderskwartier Regastraat, Frederik Lintstraat, Brabançonnestraat, Familie de Bayostraat en Weldadigheidsstraat, en werd genoemd naar de familie De Bayo.

Henri Regastraat

Henri Regastraat (Leuven)

De Henri Regastraat, genoemd naar de bekende Leuvense professor en medicus Hendrik Jozef Rega (1690-1754), verbindt de Geldenaaksevest met de Brabançonnestraat, en grenst aan het domein van de centrale gevangenis.

Weldadigheidsstraat

Weldadigheidsstraat (Leuven)

In het begin van de 20ste eeuw getrokken als verlengde van de bestaande Van ’t Sestichstraat (1880), en zo ook nog vermeld op de bouwplannen van de eerste bebouwing uit 1907-1908 (nrs. 26-38 en 27-35).

Maria-Theresiastraat

Maria-Theresiastraat (Leuven)

De Maria-Theresiastraat vormt een een lange rechtlijnige verbinding tussen de Tiensestraat en de Tiensevest/Martelarenplein.

Heilige-Geeststraat

Heilige-Geeststraat (Leuven)

De Heilige-Geeststraat, voor het eerst vermeld in het derde kwart van de 13de eeuw, verwijst naar de "Tafel van de Heilige Geest", een instelling voor de armen van de Sint-Jacobsparochie, die er gevestigd was.

Geen afbeelding beschikbaar

Voorzorgstraat

Voorzorgstraat (Leuven)

De Voorzorgstraat ontstond bij de aanleg van de zogenaamde ‘Voorzorgwijk’, de eerste en enige arbeiderswoonwijk die de ‘Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken van Leuven’ vanaf 1922 liet bouwen volgens het principe van de tuinwijk.

Geen afbeelding beschikbaar

Bankstraat

Bankstraat (Leuven)

De Bankstraat is een rechte, sterk hellende straat, die vanaf de Kapucijnenvoer de steile Westhelling opklimt tot aan de Tervuursepoort en wordt geflankeerd door vooral eenvormige arbeidersbebouwing, met in hoogte verspringende lijstgevels.

Geen afbeelding beschikbaar

Tervuursevest

Tervuursevest (Leuven)

De Tervuursevest is het gedeelte van de stadsvest tussen de Naamse- en de Tervuursepoort en volgt het tracé van de tweede stadsomwalling (1357-1365).

Geen afbeelding beschikbaar

Karel van Lotharingenstraat

Karel van Lotharingenstraat (Leuven)

Straat met geknikt L-vormig tracé tussen Vismarkt en Vaartstraat.

Martelarenplein en omgeving

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-15, 2-14, Tiensevest 2-22 (Leuven)

Bij de wederopbouw na 1914 werd er niet geopteerd voor een herstel of kopiëren van het vooroorlogse, neoclassicistische architecturale uitzicht. De nieuwe, naoorlogse bebouwing werd opgetrokken in de zogenaamde wederopbouwstijl, gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur met integratie van eigentijdse en gefantaseerde bouwelementen.

Sint-Geertruidabdij en omgeving

Halfmaartstraat, Karel van Lotharingenstraat, Mechelsestraat, Sint-Geertruiabdij, Vaartstraat (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij beslaat een rechthoek van circa 150 op 120 meter, ingesloten door de Mechelsestraat, de Halfmaartstraat, de Vaartstraat, de Karel van Lotharingenstraat en de Dijle.

Justus Lipsiuscollege

Minderbroedersstraat 15, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het nagenoeg U-vormige complex zoals we het nu kennen is het resultaat van vier bouwcampagnes, in 1878-1879, 1899, 1911-1913 en ten slotte in 1950, en omsluit een bijzonder fraaie, goed verzorgde tuin.

Woning met atelier van Oscar Algoet en aanpalende woning

Karel van Lotharingenstraat 8-10, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1904 in eclectische stijl gebouwd door architect Th. Van Dormael in opdracht van Oscar Algoet, bekend neogotisch schilder uit het Leuvense kunstenaarsmilieu.

Herenhuis

Naamsestraat 60, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1868 naar ontwerp van J. Vingeroedt verbouwd herenhuis, dat opgevat is als een breedhuis van vijf traveeën en drie naar boven toe verkleinende bouwlagen onder een leien zadeldak.

Neoclassicistisch handelspand

Naamsestraat 106, Leuven (Vlaams-Brabant)

Tot de 19de eeuw, mogelijk tot de 18de eeuw opklimmend breedhuis en oorspronkelijk deel uitmakend van een veel groter geheel.

Burgerhuis en twee bijgebouwen

Naamsestraat 139, Leuven (Vlaams-Brabant)

Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat in 1853 en vermoedelijk naar ontwerp van architect Verheyden werd gebouwd met een koetspoort links in de gevel en rechthoekige vensters.

Eclectische stadswoningen

Naamsevest 102, 120, 172-174, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voorbeelden van eclectische rijwoningen uit de periode 1905-1915, bestaande uit twee bouwlagen onder mansarde of drie bouwlagen onder zadeldak.

Winkelhuis ontworpen door Th. Van Dormael

Oude Markt 2, Leuven (Vlaams-Brabant)

Diephuis van drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat in 1920 werd opgetrokken naar de plannen van Th. Van Dormael, met een trapgevel in neotraditionele stijl.

Burgerhuis naar ontwerp van Th. Van Dormael

Oude Markt 4, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1920 door Th. Van Dormael ontworpen breedhuis van twee traveeën en drieënhalve bouwlaag onder een pannen zadeldak.

Woning naar ontwerp van Th. en P. Van Dormael

Sint-Maartenstraat 63, Leuven (Vlaams-Brabant)

Naar een ontwerp van vader en zoon Th. en P. Van Dormael in 1930 opgetrokken rijwoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder een licht hellend zinken zadeldak.

Arbeidershuisvesting

Tervuursevest 14-18, 306-354, Leuven (Vlaams-Brabant)

Tijdens het eerste decennium van de 20ste eeuw tot stand gekomen, opeenvolging van lijstgevels van roodbruine baksteen versierd door middel van witte, gesinterde en geglazuurde baksteentjes of witte natuursteen.

Heropgebouwde cafés

Tiensevest 12, 18, Leuven (Vlaams-Brabant)

Drie bouwlagen hoge wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de traditionele bouwtrant, gebouwd in 1921 en 1924.

Brouwerij Breda

Vaartstraat 60-62, Leuven (Vlaams-Brabant)

Bedrijfsgebouw, resultaat van een fasegewijze opbouw, gebouwd volgens bouwvergunning van 1865 met uitbreidingen in 1912 en 1921 naar ontwerp van architect Th. Van Dormael.

Straatwand samengesteld uit burgerhuizen

Vaartstraat 63-99, Leuven (Vlaams-Brabant)

Straatwand samengesteld uit een hoekhuis en een opeenvolging van doorgaans drie bouwlagen hoge rijhuizen en ruimere burgerhuizen, die dateren uit de beginjaren 1900 en een markant geheel vormen door hun expressieve gevelarchitectuur.

Burgerhuis De Moriaen

Grote Markt 12, Leuven (Vlaams-Brabant)

Bak- en witte natuurstenen voorgevel waarvan structuur en detaillering typerend zijn voor de Brabantse laatgotische bouwtrant. De naoorlogse wederopbouwplannen van 1923 staan op naam van architect L. Govaerts.

Arbeidershuizen en stadswoningen

Jan-Pieter Minckelersstraat 57-71, 95-109, 114-120, 117-131, 142-156, 162, 166, Leuven (Vlaams-Brabant)

Bescheiden arbeidershuizen of ietwat ruimere rijhuizen uit de jaren 1900-1910, met twee à drie bouwlagen - de derde soms resulterend van een latere verhoging - en twee traveeën - de venstertravee veelal breder - onder zadeldak.

Eclectische stadswoningen

Karel van Lotharingenstraat 7-23, Leuven (Vlaams-Brabant)

Reeks eclectische rijhuizen van twee bouwlagen en twee à drie traveeën onder mansardebedaking, in 1901 opgetrokken volgens de plannen van architect Th. Van Dormael.

Burgerhuizen naar ontwerp van Th. Van Dormael

Karel van Lotharingenstraat 12-24, Leuven (Vlaams-Brabant)

Door architect Th. Van Dormael opgetrokken op basis van zijn in 1900 uitgetekend algemeen plan met inplanting van half vrijstaande burgerhuizen.

Burgerhuizen naar ontwerp van Van Dormael, 1916

Naamsesteenweg 83-87, Leuven (Vlaams-Brabant)

Drie eclectische burgerhuizen ontworpen als éénheidsbebouwing, twee woningen van twee traveeën en één woning met drie traveeën onder doorlopend zadeldak.

Klooster der miniemen

Diestsestraat 161-163, Jan-Pieter Minckelersstraat 14, Leuven (Vlaams-Brabant)

Met zijn voormalige kapel, kloostergebouw en scholencomplex neemt het miniemeninstituut heden een omvangrijk terrein in, begrensd door de Diestsestraat, de Jan-Pieter Minckelersstraat en de Nerviërsstraat.

Universiteitshal

Naamsestraat 22, Krakenstraat 2, Oude Markt 13, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.

Villerscollege

Rijschoolstraat 19, 19A, Vaartstraat 24, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het college bestaat uit vier onderkelderde vleugels, geschikt rondom een binnenplein, gevelcompositie in Lodewijk XV-stijl, gebouwd in 1757-1764, in de tuin achter het college een L-vormige uitbreiding naar ontwerp van Théodore Van Dormael.

Herenhuis

Charles Deberiotstraat 1-3, Leuven (Vlaams-Brabant)

Deze voormalige patriciërswoning maakt deel uit van een groot klooster- en schoolcomplex, het Sancta Maria Instituut, en vormt een sterk beeldbepalend geheel.

Augustijnenklooster en watertoren Sint-Geertruisluis

Karel van Lotharingenstraat 25, Leuven (Vlaams-Brabant)

Gecombineerd breed- en diephuis met dubbelhuisopstand en halfronde hoekbeëindiging ten noorden. Twee bouwlagen hoog onder kruisende en afgeschuinde zadelbedaking.

Sint-Pieterscollege

Minderbroedersstraat 13, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1890 gesticht college, gehuisvest in een omvangrijk complex dat groeide uit het hotel d' Onyn uit 1862 en het hotel d' Udekem d' Acoz, minstens tot 1640 opklimmend.

Stadswoning Limburg

Naamsestraat 34, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het Huis Limburg, later ook Het Swert Sweert genoemd, werd reeds vermeld in een schepenakte van 1429, en zou een uitgang met poort gehad hebben aan de voormalige Hevelstraat, de huidige Collegeberg.

Jezuïetenklooster en herenwoning

Parijsstraat 72B, Leuven (Vlaams-Brabant)

Recentelijk samengevoegde panden: het voormalig jezuïetenklooster uit 1913 naar ontwerp van Th. Van Dormael en een herenwoning in empirestijl uit het eerste kwart van de 19de eeuw.

Hoekpand

Sluisstraat 2, Halfmaartstraat 19, Leuven (Vlaams-Brabant)

Gelegen aan de overkant van de Dijle en bereikbaar via een loopbrug, imposant halfvrijstaand hoekpand dat in kern opklimt tot de 17de eeuw, aangepast werd in de loop van de 18de en 19de eeuw en hersteld werd na beschadigingen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Geheel van burgerhuizen

Charles Deberiotstraat 5-23, Leuven (Vlaams-Brabant)

Geheel van rijhuizen die tussen 1900 en 1904 gebouwd werden naar ontwerp van architecten G. Decock, Th. Vandormael, A. Stevens en B.Vandewouwer.

Huis de Dorlodot, Paleontologisch Instituut en Kolenmuseum

Charles Deberiotstraat 32-34, Leuven (Vlaams-Brabant)

Eclectisch ensemble dat gebouwd werd in opdracht van professor dokter Henri de Dorlodot en bestaat uit zijn woning en een museum met latere uitbreiding.

Arbeidershuizen

Familie De Bayostraat 1, 1A, 3-13, 14, 18, 19, Leuven (Vlaams-Brabant)

Gaaf bewaard geheel van gekoppelde en in spiegelbeeldschema opgestelde rijhuizen, gebouwd door architect Théodore Van Dormael in 1906.

Identieke stadswoningen

Familie De Bayostraat 4-8, Leuven (Vlaams-Brabant)

Identieke stadswoningen volgens repetitief schema met lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen, opgetrokken in rode baksteen naar de plannen van architect Théodore Van Dormael uit 1907.

Stadswoning

Familie De Bayostraat 23, Leuven (Vlaams-Brabant)

Rijwoning naar ontwerp van architect Théodore Van Dormael uit 1906, van twee traveeën met drie verspringende bouwlagen, opgetrokken uit rode baksteen met muurbanden uit witte steen.

Eclectische stadswoning

Familie De Bayostraat 33, Leuven (Vlaams-Brabant)

Eclectische rijwoning van drie bouwlagen, opgetrokken in 1907 naar een ontwerp van architect Théodore Van Dormael.

Geheel van arbeiderswoningen

Familie De Bayostraat 34-50, Leuven (Vlaams-Brabant)

Geheel van rijwoningen, gebouwd in 1909 volgens de plannen van architect Théodore Van Dormael.

Reeks gelijkaardige arbeiderswoningen

Familie De Bayostraat 41-45, 57, Leuven (Vlaams-Brabant)

Reeks gelijkaardige rijwoningen naar ontwerp van architect Théodore Van Dormael in 1912 opgetrokken als arbeiderswoningen van twee traveeën en drie verspringende bouwlagen.

Winkel- woonhuis

Frederik Lintsstraat 77, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1903 naar ontwerp van Theo Van Dormael gebouwd handelspand met woning aan de Brabançonnestraat 126.

Geheel van burgerhuizen

Henri Regastraat 36-50, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1912 en 1914 naar ontwerp van Th. Van Dormael opgetrokken geheel van burgerhuizen van twee traveeën, een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak.

Burgerhuis

Parkstraat 197, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1894 door Theo Van Dormael als enkelhuis ontworpen burgerwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak.

Sint-Clemensschool

Andreas Vesaliusstraat 56, Leuven (Vlaams-Brabant)

Wijkschooltje dat in 1909 in opdracht van industriëel M. Debecker-Remy gebouwd werd naar het ontwerp van Theo Van Dormael.

Eclectische burgerhuizen

Blijde-Inkomststraat 26, 50, 109-111, Leuven (Vlaams-Brabant)

Panden gekenmerkt door een tijdstyperend eclectisch uitzicht met een ingehouden historiserende inslag en kleurrijke verwerking van rode en witte baksteen, blauwe hardsteen en witte natuursteen, waarbij de contrasterende steenlagen en muurbanden het horizontaal gevelritme nog accentueren.

Woon- handelspand in wederopbouwstijl

Bondgenotenlaan 49, 49A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Woon- handelspand in wederopbouwstijl uit 1921, naar ontwerp van architect Th. Van Dormael. Halsgevel van bak- en natuursteen, met sobere neobarok- en neo-Lodewijk XV-inslag.

Herenhuis

Bondgenotenlaan 117, Leuven (Vlaams-Brabant)

Naar een 1920 gedateerd ontwerp van architect Th. Van Dormael heropgebouwd herenhuis met enkelhuisopstand.

Eclectisch burgerhuis

Bondgenotenlaan 151, Leuven (Vlaams-Brabant)

Door architect Th. Van Dormael in eclectische stijl ontworpen in 1908, behoort dit pand tot het type voornamer burgerhuis, opgetrokken met drie bouwlagen en drie traveeën in dubbelhuisopstand, onder zadeldak.

Burgerhuis

Bondgenotenlaan 161, 161C, Leuven (Vlaams-Brabant)

Vier bouwlagen hoog, vrij smal burgerhuis dat volgens de bouwvergunning van 1910 werd opgetrokken door architect Th. Van Dormael en, na beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog, door dezelfde architect in 1916 werd hersteld.

Burgerhuizen

Maria-Theresiastraat 106-108, Leuven (Vlaams-Brabant)

Herbouwde panden met grosso modo gelijkaardig opgevatte gevelopstanden en een repeterende opstelling, vergund in 1917.

Reeks stadswoningen

Fonteinstraat 1E, 3-9, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1922 naar ontwerp van Th. Van Dormael gebouwde huizenreeks, bestaande uit bakstenen enkelhuizen van twee traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak met breed dakvenster.

Stadswoningen

Bankstraat 17, 23-27, 54-88, 105-111, 106, Leuven (Vlaams-Brabant)

Rijwoningen van twee traveeën en twee à drie bouwlagen onder pannen zadeldaken met picturaal uitgewerkte lijstgevels.

Burgerhuis

Goudsbloemstraat 13, Leuven (Vlaams-Brabant)

Door Th. Van Dormael ontworpen burgerwoning uit 1915 van tweeënhalve bouwlaag onder een pannen zadeldak.

Vzw Sint-Vincentius, rustoord Sint-Carolus

Sint-Jacobsplein 6, Leuven (Vlaams-Brabant)

Monumentaal complex - elf traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder een pseudo-mansardedak - dat ontstond in drie fases.

Rij arbeidershuizen

Voorzorgstraat 2-6, Leuven (Vlaams-Brabant)

Oorspronkelijk vier woningen opgetrokken in 1921 naar ontwerp van T. Vandormael, een revolutionaire betonskeletarchitectuur en invulmetselwerk afgewerkt met grijze cementbepleistering.

Wederopbouwwoonhuis

Jan Stasstraat 2, Leuven (Vlaams-Brabant)

Vergund in 1923 en als privé-woonst ontworpen door architect Th. Vandormael, imposant wederopbouwpand dat de hoek vormt met de Bogaardenstraat.

Burgerhuizen in historiserende wederopbouwarchitectuur

Monseigneur Ladeuzeplein 9-11, 10, Leuven (Vlaams-Brabant)

Historiserende wederopbouwarchitectuur samengesteld uit panden die, door hun neotraditionele inslag met een zelfde picturale materialencombinatie een homogeen ensemble vormen.

Villa Vanorshoven met tuin

Waversebaan 99 (Oud-Heverlee)

Landschappelijke tuin bij een in 1902-1903 gebouwde eclectische villa, oorspronkelijk 1 hectare 13 are 50 centiare, in 1958 en 1992 gehalveerd voor de bouw van een manège; enkele zeldzame kampioenbomen.

Kasteeldomein Kleerbeek

Kasteeldreef 4 (Tielt-Winge)

Watermolen en huis van 'plaisantie' omgebouwd tot eclectisch landhuis in 1830 omgeven door park met molenvijver; circa 10 hectare 'lusthof' met dreven naar omgevende bossen en dorpskern; vroeg-landschappelijke aanleg rond de vijver aan noordzijde kasteel, strak geometrische aanleg aan zuidzijde met sporen van 'Franse' tuin naar ontwerp van Auguste Delvaux aangelegd in 1911-1914; oude en zeldzame bomen, recente aanplantingen van zeldzame boomsoorten.