Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Lenertz, Vincent

Details

Beschrijving

Vincent Lenertz (1864, Echternach-1914, Leuven) van Luxemburgse origine kreeg zijn opleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven waar hij van 1887 tot 1889 aan de Speciale Scholen de architectuurcolleges volgde van Joris Helleputte (Gent, 1852-Leuven, 1925), één van de belangrijkste en invloedrijkste vertegenwoordigers van de Sint-Lucasneogotiek. Omwille van zijn technische vaardigheid en zijn tekentalent werd Lenertz er in 1889 benoemd tot "Directeur des travaux grafiques" of hoofd van de tekenpractica. Wanneer Helleputte datzelfde jaar tot volksvertegenwoordiger van het kiesarrondissement Maaseik wordt verkozen nemen zijn naaste medewerkers Stéphane Mortier (1857-1934), Pieter Langerock (1859-1924), Joseph-François Piscador (1866-1923) en Vincent Lenertz zijn tekenpraktijk over. Zo werd Lenertz verantwoordelijk voor de latere fase van het Justus Lipsiuscollege (M. B. 7.06.1994), een project dat in 1877 onder leiding van Helleputte was opgestart. Tijdens het rectoraat van Monseigneur A. Hebbelynck (1898-1909) kreeg Lenertz van de universiteit diverse grote opdrachten toebedeeld: het Instituut voor Electromechanica (1899) in de Vlamingenstraat, het Amerikaans college (1905) en het Instituut voor Scheikunde of Arenberginstituut (1909) aan de Naamsestraat, het Pathologisch Instituut (1906) in de Minderbroedersstraat en het Spoelberch-instituut (1911) aan de Krakenstraat. Lenertz werkte ook voor privé-opdrachtgevers. Voor kanunnik en hoogleraar Henri de Dorlodot (1855-1928) bouwde hij in de Charles Deberiotstraat het Kolenmuseum (circa 1905). Daarnaast realiseerde hij enkele privé-woningen zoals de woning met atelier voor beeldhouwer Paul Roemaat, Diestsevest 40 (circa 1903)(M.B. 8.09.1995) en een rentenierswoning, Tiensevest 39. Ten slotte bouwde en vergrootte hij, samen met Hyacinth Martens (1847-1919), een 25-tal kerken in het noorden van Limburg. Hij was een getrouwe volgeling van de strenge, op functionele en constructieve rationaliteit gestoelde neogotiek van zijn leermeester Helleputte die nadien evolueerde naar een meer persoonlijke en eigentijdse interpretatie van een late, eclectisch getinte neogotiek.

Bron: Relict 206127.

  • ORLENT Mireille, Neogotische kerkenbouw in Noord-Limburg. Samenwerking tussen bouwmeester Hyacinth Martens (1847-1919) en architect Vincent Lenertz (1864-1914), onuitgegeven licentiaatsverhandeling KULeuven, 1996.

Ontwerper van

Kunstenaarswoning Paul Roemaet

Diestsevest 58-58A (Leuven)

De kunstenaarswoning van beeldhouwer Paul Roemaet te Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige perceel met inbegrip van het woonhuis, het achterliggende atelier en de tuin.

Justus Lipsiuscollege: zuid-, west- en oostvleugel

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)

Een deel van het Justus Lipsiuscollege te Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat de zuid- en westvleugel en kapel ontworpen door Joris Helleputte en de uitbreidingen en oostvleugel door Vincent Lennertz en Theo Van Dormael. De twee uitbouwen over de Dijle (tweede arm) zijn eveneens deel van de bescherming. De vleugel links van de toegang aan de Minderbroedersstraat uit de jaren 1950 is niet opgenomen in de bescherming als monument.

Justus Lipsiuscollege met tuin

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)

Het Justus Lipsiuscollege is, met inbegrip van de tuin, beschermd als stadsgezicht. De als monument beschermde delen van het college en de Justus Lipsiustoren maken eveneens deel uit van deze bescherming als stadsgezicht.

Windmolen De Wachter met omgeving

Heilderveld (Dilsen-Stokkem)

De stenen windmolen De Wachter, die werd gebruikt om koren te malen, heeft vier zolders en is gebouwd op een aarden ophoging. De molen is gelegen aan het Heilderveld te Dilsen.

Decanale kerk Sint-Pietersbanden

Kerkplein 1 (Lommel)

Georiënteerd bedehuis. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van zes traveeën met voorstaande westertoren.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten

Opitterkiezel 200 (Bree)

De plattegrond beschrijft een thans éénbeukig schip van vier traveeën en een koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting; de westelijke travee fungeert als portaal. Mergelstenen gebouw op een sokkel van Maaskeien; een kleine ijzerzandstenen muurpartij in de noordgevel.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Pastoor Lootspleintje zonder nummer (Peer)

Neoromaans bedehuis, op 18 mei 1858, eerstesteenlegging door de pastoor-deken van Peer.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming met kerkhof

Nieuwe Steenweg 139 (Heers)

Ontstaan uit een romaanse kapel; in zijn huidige vorm is de kerk een kruisbasiliek met driebeukig schip. Het resterend romaanse gedeelte, met name de twee onderste geledingen van de toren, is opgetrokken uit breuksteen.

Parochiekerk Sint-Anna

Bovelingenstraat 178 (Heers)

De neogotische parochiekerk Sint-Anna werd in 1910 gebouwd naar ontwerp van H. Martens en V. Lenertz.

Parochiekerk Sint-Barbara

Martinus Van Gurplaan 15, Martinus Van Gurplaan 47 (Lommel)

Georiënteerd neogotisch bedehuis, gebouwd in 1911-12, naar ontwerp van de architecten Hyacinth Martensen Vincent Lenertz.

Parochiekerk Sint-Dionysius

Kerkplein 1 (Maaseik)

De kerk van Opoeteren was een vrij late stichting van de graven van Loon, waarschijnlijk uit de 12de eeuw. In zijn huidige vorm een neogotische kruisbasiliek, waarvan de plattegrond een driebeukig schip van vier traveeën beschrijft, met voorstaande westtoren.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Ophovenstraat zonder nummer (Oudsbergen)

De huidige kerk dateert uit het tweede kwart van de 16de eeuw. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip met middenbeuk van drie traveeën, zijbeuken van vier traveeën, met gedeeltelijk ingebouwde westtoren, een transept, een koor, een portaal, en een sacristie.

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Luikersteenweg 475 (Sint-Truiden)

In 1905-1908 gebouwd aan de steenweg Sint-Truiden-Luik, ter vervanging van het afgebroken romaanse kerkje in de Sint-Jansstraat. Neogotische kruiskerk naar ontwerp van de architecten H. Martens en V. Lenertz.

Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkstraat 6bis (Lanaken)

Neogotische basiliek, gebouwd in 1913-1915 naar ontwerp van H. Martens en V. Lenertz, ter vervanging van een oudere kerk op dezelfde plaats.

Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkplein zonder nummer (Bocholt)

Gotische kruisbasiliek, waarvan de toren dateert van 1411 en het schip van 1476. De bouw van de kerk begon vroeger, want er bleef een pauselijke bul bewaard van 1390, waarin aangedrongen wordt op de snellere voltooiing van de kerk.

Parochiekerk Sint-Martinus

Europalaan 63 (Dilsen-Stokkem)

De nieuwe kerk in neogotische stijl werd gebouwd in 1908-12 in het centrum van de nieuwe dorpskern, die zich in het gehucht Houtissen had ontwikkeld en ondertussen belangrijker was geworden dan het oorspronkelijk centrum.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Oudsbergen)

De kerk wordt voor het eerst vermeld in 1367. Het gebouw is in kern een gotische kruisbasiliek uit eind 15de eeuw; uit deze periode dateren de middenbeuk, de toren en het transept. De toren is van het Brabants-Kempische type.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkdijk zonder nummer (Pelt)

Neoromaanse kerk, naar ontwerp van de architecten H. Martens en V. Lenertz, gebouwd in 1911-12.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsstraat 48 (Houthalen-Helchteren)

In 1938-39, na afbraak van het classicistische driebeukige eind 18de-eeuws schip, bouw van de nieuwe kerk naar ontwerp van architect J. Deré tussen de laatgotische toren en het gotische koor.

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Sint-Martinusstraat 10 (Sint-Truiden)

Classicistische zaalkerk, samen met de pastorie en het omringend kerkhof ingeplant op een heuvelrug. De kerk dateert van 1783, doch werd in 1912 vergroot.

Parochiekerk Sint-Monulphus en Gondulphus

Michielsplein zonder nummer (Hamont-Achel)

Georiënteerd gotisch en neogotisch bedehuis. Aan straatzijde van een recent muurtje voorziene baksteenbouw met geprofileerde daklijsten.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat 9 (Pelt)

De huidige neogotische kerk dateert van 1900, naar ontwerp van V. Lenertz en H. Martens.

Parochiekerk Sint-Odolphus met sacristie en kloostergang

Speelhof zonder nummer (Borgloon)

De Sint-Odulphuskerk is een zeer oude stichting, die mogelijk opklimt tot vóór het gebruik ervan als burchtkapel van de graven van Loon. Het is moeilijk uit te maken of Sint-Odulphus de oorspronkelijke patroonheilige van de kerk was.

Parochiekerk Sint-Petrus

Thewitstraat 2A (Gingelom)

Gebouwd op een heuvel, met hoge bakstenen keermuur, en bereikbaar langs een monumentale toegangstrap. Neoclassicistisch gebouw uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Parochiekerk Sint-Trudo

Kerkplein zonder nummer (Hechtel-Eksel)

Laatgotisch georiënteerd bedehuis met latere aanpassingen, gelegen in het centrum van de dorpskern, vrijstaand en omgeven door een grasplein en parkeerplaatsen, in plaats van het vroegere kerkhof.

Parochiekerk Sint-Ursula met kerkhofmuur

Burgemeester Voetslaan zonder nummer (Peer)

De Sint-Ursulakerk is de laat- en neogotische kerk van Kleine Brogel. De kerk is omringd door een ommuurd kerkhof.

Pastorie

Pastoor Bungenerslaan 2 (Hamont-Achel)

Gebouw met dubbelhuisopstand; drie traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde zadeldaken met dakschild achteraan, uit het begin van de 20ste eeuw.

Pastorie Sint-Ursulaparochie met tuin en kerkhof

Pieter Breugellaan (Peer)

De pastorie, haar tuin en het kerkhof van de Sint-Ursulakerk te Kleine Brogel, zijn beschermd als dorpsgezicht.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Hubertuscollege met kapel

Stationsstraat 25 (Pelt)

Genoemd naar de patroon van de stichter, Hubertus Bovens, vicaris-generaal van het bisdom Luik, eerste Vlaams Nederlandstalig college, opgericht in 1910.

Windmolen De Wachter met omgeving

Europalaan, Heilderveld, Rijksweg, Soerenbosweg (Dilsen-Stokkem)

Deze bescherming betreft de windmolen De Wachter met zijn ruime omgeving waarin zich de parochiekerk Sint-Martinus, de pastorie en het kasteel van Dilsen bevinden.

Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkplein (Bocholt)

De gotische Sint-Laurentiuskerk te Bocholt, is beschermd als monument.

Decanale kerk Sint-Pietersbanden

Kerkplein 1 (Lommel)

De bescherming van de toren als monument van 19 januari 1935 werd uitgebreid tot de volledige kerk bij ministerieel besluit van 9 juli 1996.

Parochiekerk Sint-Monulphus en Gondulphus

Michielsplein zonder nummer (Hamont-Achel)

De parochiekerk Sint-Monulphus en Gondulphus te Achel (Hamont-Achel) is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Sint-Martinusstraat 10 (Sint-Truiden)

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Martinus, het omringende kerkhof, de toegangstrap, en het muur- en hekwerk.

Parochiekerk Sint-Odulphus met kloostergang

Speelhof zonder nummer (Borgloon)

De bescherming als monument betreft de gehele Sint-Odulphuskerk met inbegrip van de voormalige kloostergang.

Parochiekerk Sint-Trudo

Kerkplein zonder nummer (Hechtel-Eksel)

De parochiekerk Sint-Trudo is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Dionysius: toren

Kerkplein 1 (Maaseik)

De bescherming als monument betreft de toren van de Sint-Dionysiuskerk.

Parochiekerk Sint-Dionysius, gedenktekens en burgerhuis met omgeving

Bosbessenpleintje, Dorpermolenstraat, Kerkplein (Maaseik)

De bescherming als dorpsgezicht betreft de parochiekerk Sint-Dionysius met omgeving, bestaande uit een 19de-eeuws burgerhuis en het aan de kerk palend plein met het oorlogsmonument voor de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat 9 (Pelt)

De bescherming als monument betreft de neogotische Sint-Niklaaskerk, in 1900 gebouwd naar ontwerp van Hyacinth Martens en Victor Lenertz.

Sacristie en kloostergang

Speelhof 10 (Borgloon)

De bescherming als monument betreft de sacristie en kloostergang aansluitend op de Sint-Odolphuskerk.

Wederopgebouwde burgerhuizen en herenwoningen

Tiensevest 100, Tiensevest 102, Tiensevest 104, Tiensevest 132, Tiensevest 134, Tiensevest 170, Tiensevest 58 (Leuven)

Wederopbouwpanden van het type halfvrijstaande en/of ruimere burgerhuizen en herenwoningen.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Hubertuscollege: vleugel van 1909-1910

Stationsstraat 25 (Pelt)

De bescherming als monument betreft de vleugel gebouwd in 1909-1910 van het Sint-Hubertuscollege, naar ontwerp van H. Martens en V. Lenertz.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Hubertuscollege: neogotische kapel

Stationsstraat 25 (Pelt)

De bescherming als monument betreft de neogotische kapel, aangebouwd bij het Sint-Hubertuscollege en gebouwd in 1909-1910 naar ontwerp van H. Martens en V. Lenertz.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer (Oudsbergen)

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Martinus met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Gertrudis: toren

Ophovenstraat zonder nummer (Oudsbergen)

De bescherming als monument betreft de toren van de parochiekerk Sint-Getrudis.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Gertrudis zonder toren

Ophovenstraat zonder nummer (Oudsbergen)

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Gertrudis, met uitzondering van de toren.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten

Opitterkiezel 200 (Bree)

De kapel Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten is beschermd als monument.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming met kerkhofmuur

Nieuwe Steenweg 139 (Heers)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming is samen met de kerkhofmuur beschermd als monument, als uitbreiding van de bescherming van de kerk zonder zijbeuken in 1935.

Eclectisch ensemble

Charles Deberiotstraat 32, Charles Deberiotstraat 34 (Leuven)

Eclectisch ensemble dat gebouwd werd in opdracht van prof. Dr. Henri de Dorlodot en bestaat uit zijn woning (1897) en een museum (1905) met latere uitbreiding (1923).

Herenhuis van 1789

Brusselsestraat 190 (Leuven)

Imposant herenhuis, volgens opschrift in 1789 in opdracht van de proost van Sint-Pieter, J. Marci, gebouwd in bak- en zandsteen.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkdijk zonder nummer (Pelt)

De bescherming als monument betreft de Sint-Martinuskerk, gebouwd in 1911-1912 in neoromaanse stijl ontwerp van architecten Hyacinth Martens en Vincent Lenertz. De cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken zijn mee beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Anna en omgeving

Bovelingenstraat 178 (Heers)

De parochiekerk Sint-Anna met het omliggende perceel is beschermd als monument.

Instituut voor Electromechanica

Vlamingenstraat 83 (Leuven)

Voormalig Instituut voor Electromechanica van de Katholieke Universiteit Leuven, opgericht in 1900 naar ontwerp van Vincent Lenertz (1864-1914).

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsstraat 48 (Houthalen-Helchteren)

De parochiekerk Sint-Martinus te Houthalen, is beschermd als monument.

Spoelberchinstituut

Collegeberg 4, Collegeberg 8, Krakenstraat 3 (Leuven)

Universitair instituut dat genoemd werd naar de familie Spoelberch de Lovenjoel.

Justus Lipsiuscollege

Minderbroedersstraat 15 (Leuven)

Het nagenoeg U-vormige complex zoals we het nu kennen is het resultaat van verschillende bouwcampagnes en omsluit een bijzonder fraaie, goed verzorgde tuin.

Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen

Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35, Kapucijnenvoer 37, Kapucijnenvoer 47, Minderbroedersstraat 12, Minderbroedersstraat 32 (Leuven)

De Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen is de courante benaming voor de ziekenhuissite tussen Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat. De oorsprong van het gebouwencomplex klimt op tot de eerste helft van de 19de eeuw.

Herenwoning en burgerwoning

Blijde-Inkomststraat 20, Blijde-Inkomststraat 22 (Leuven)

Twee panden die heden, samen met de Ravenstraat 20-22 één complex vormen en tot voor kort de Regie der Gebouwen, het Kadaster en het Laboratorium van de Douane en Accijnzen huisvestten.

Kunstenaarswoning Roemaet

Diestsevest 58, Diestsevest 58A (Leuven)

De woning met atelier die beeldhouwer Roemaet in 1903 door V. Lenertz liet bouwen is ingeplant op een vrij breed en diep perceel halverwege de Diestevest.

Aulnecollege

Naamsestraat 100, Naamsestraat 100A, Schapenstraat 41 (Leuven)

Complex en beeldbepalend gebouwenbestand waarvan aan Naamsestraat de oudste kern gevormd wordt door een aangepast, overwegend eind 18de-eeuws voormalig herenhuis met voorplein en 16de-eeuwse hoofdtoegang.

Arenberginstituut

Naamsestraat 96 (Leuven)

Voormalig scheikundig instituut, gebouwd naar een ontwerp van architect Vincent Lenertz en plechtig ingewijd in 1909. In 1999-2002 onderging het Arenberginstituut een verbouwing ter huisvesting van het kunstencentrum STUK.

Vesaliusinstituut en Pathologisch Instituut

Minderbroedersstraat 12 (Leuven)

Neogotisch anatomisch instituut van Helleputte (Vesaliusinstituut) en imposant, functioneel en eclectisch getint bakstenen complex (Pathologisch instituut).

Parochiekerk Sint-Jan de Doper met kerkhof

Kerkstraat 1 (Lubbeek)

De bescherming als monument omvat de neogotische Sint-Jan-de-Doperkerk van Binkom (1873-1874) met het ommuurd kerkhof, gelegen op een hoogte tegen de noordflank van de vallei van de Spelthofbeek.

Amerikaans College met ommuurde tuin

Naamsestraat 100-100A, Schapenstraat 41 (Leuven)

Het Amerikaans College, sinds 1857 ondergebracht in het 17de-eeuwse Aulnecollege aan de Naamsestraat te Leuven, is met inbegrip van de ommuurde tuin beschermd als monument.

Kolenmuseum

Charles Deberiotstraat 32 (Leuven)

Het Kolenmuseum is beschermd als monument.

Paleontologisch Instituut

Charles Deberiotstraat 32 (Leuven)

Het Paleontologisch Instituut is beschermd als monument.

Pathologisch Instituut

Minderbroedersstraat 12 (Leuven)

Het Pathologisch Instituut is beschermd als monument.

Instituut voor Landbouwkunde

Minderbroedersstraat 17 (Leuven)

Het Instituut voor Landbouwkunde, gelegen in de Minderbroedersstraat te Leuven, is beschermd als monument.

Minderbroedersstraat: gedeelte tussen Kapucijnenvoer en zuidelijke Dijle-arm

Kapucijnenvoer, Minderbroedersstraat (Leuven)

Het gedeelte van de Minderbroedersstraat en de aanpalende eigendommen, gelegen tussen de Kapucijnenvoer en de zuidelijke Dijle-arm, zijn beschermd als stadsgezicht.

Geen afbeelding beschikbaar

Vlamingenstraat

Vlamingenstraat (Leuven)

Reeds in het begin van de 14de eeuw gekend als Vleeminckstrate, later naar de gelijknamige devotiekapel Onze-Lieve-Vrouw-ter-Koortsstraat genoemd en tijdens de Franse overheersing kortstondig aangeduid als rue Brutus.

Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen

Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35, Kapucijnenvoer 37, Kapucijnenvoer 47, Minderbroedersstraat 12, Minderbroedersstraat 32 (Leuven)

De Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen is de courante benaming voor de ziekenhuissite tussen Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat. De oorsprong van het gebouwencomplex klimt op tot de eerste helft van de 19de eeuw.

Windmolen De Wachter met omgeving

Heilderveld (Dilsen-Stokkem)

De stenen windmolen De Wachter, die werd gebruikt om koren te malen, heeft vier zolders en is gebouwd op een aarden ophoging. De molen is gelegen aan het Heilderveld te Dilsen.

Kunstenaarswoning Paul Roemaet

Diestsevest 58, 58A, Leuven (Vlaams-Brabant)

De woning met atelier die beeldhouwer Roemaet in 1903 door V. Lenertz liet bouwen is ingeplant op een vrij breed en diep perceel halverwege de Diestevest.

Justus Lipsiuscollege

Minderbroedersstraat 15, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het nagenoeg U-vormige complex zoals we het nu kennen is het resultaat van vier bouwcampagnes, in 1878-1879, 1899, 1911-1913 en ten slotte in 1950, en omsluit een bijzonder fraaie, goed verzorgde tuin.

Vesaliusinstituut en Pathologisch Instituut

Minderbroedersstraat 12, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1875 werd gestart met het eerste nieuwbouwproject dat de universiteit voor eigen rekening liet optrekken namelijk het anatomisch theater van Helleputte, in 1906 gevolgd door de uitbreiding met het pathologisch instituut van Vincent Lenertz.

Arenberginstituut

Naamsestraat 96, Leuven (Vlaams-Brabant)

Scheikundig instituut, gebouwd naar een ontwerp van architect Vincent Lenertz en plechtig ingewijd in 1909. In 1999-2002 onderging het een verbouwing.

Heropgebouwde burgerhuizen en herenwoningen

Tiensevest 58, 100-104, 132-134, 170, Leuven (Vlaams-Brabant)

Wederopbouwpanden van het type ruimere burgerhuizen en herenwoningen, gebouwd in de periode 1914 en 1923.

Instituut voor Electromechanica

Vlamingenstraat 83, Leuven (Vlaams-Brabant)

Vierkant complex, vleugel aan de straatzijde heeft eclectische lijstgevel bekleed met wit bakstenen parement met verwerking van blauwe hardsteen, opgericht in 1900 naar ontwerp van Vincent Lenertz.

Spoelberchinstituut

Krakenstraat 3, Collegeberg 4, 8, Leuven (Vlaams-Brabant)

Universitair instituut dat genoemd werd naar de familie Spoelberch de Lovenjoel die de nodige fondsen aan de universiteit schonk waarmee in 1912 het U-vormige, door V. Lenertz ontworpen complex, opgetrokken werd.

Parochiekerk Sint-Petrus

Thewitstraat 2A, Gingelom (Limburg)

Gebouwd op een heuvel, met hoge bakstenen keermuur, en bereikbaar langs een monumentale toegangstrap. Neoclassicistisch gebouw uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Parochiekerk Sint-Hubertus

Pastoor van Dijckstraat 8, Hasselt (Limburg)

Neogotische kruisbasiliek naar een ontwerp door de architect Hyacinth Martens, in samenwerking van de architect Vincent Lenertz uit 1913-1921.

Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Luikersteenweg 475, Sint-Truiden (Limburg)

In 1905-1908 gebouwd aan de steenweg Sint-Truiden-Luik, ter vervanging van het afgebroken romaanse kerkje in de Sint-Jansstraat. Neogotische kruiskerk naar ontwerp van de architecten H. Martens en V. Lenertz.

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Sint-Martinusstraat 10, Sint-Truiden (Limburg)

Classicistische zaalkerk, samen met de pastorie en het omringend kerkhof ingeplant op een heuvelrug. De kerk dateert van 1783, doch werd in 1912 vergroot.

Parochiekerk Sint-Odolphus met sacristie en kloostergang

Speelhof zonder nummer, Borgloon (Limburg)

De Sint-Odulphuskerk is een zeer oude stichting, die mogelijk opklimt tot vóór het gebruik ervan als burchtkapel van de graven van Loon. Het is moeilijk uit te maken of Sint-Odulphus de oorspronkelijke patroonheilige van de kerk was.

Parochiekerk Sint-Anna

Bovelingenstraat 178, Heers (Limburg)

De neogotische parochiekerk Sint-Anna werd in 1910 gebouwd naar ontwerp van H. Martens en V. Lenertz.

Aulnecollege

Naamsestraat 100, 100A, Schapenstraat 41, Leuven (Vlaams-Brabant)

Complex en beeldbepalend gebouwenbestand waarvan aan Naamsestraat de oudste kern gevormd wordt door een aangepast, overwegend eind 18de-eeuws voormalig herenhuis met voorplein en 16de-eeuwse hoofdtoegang.

Herenhuis van 1789

Brusselsestraat 190, Leuven (Vlaams-Brabant)

Imposant herenhuis, volgens opschrift in 1789 in opdracht van de proost van Sint-Pieter, J. Marci, gebouwd in bak- en zandsteen.

Parochiekerk Sint-Martinus

Europalaan 63, Dilsen-Stokkem (Limburg)

De nieuwe kerk in neogotische stijl werd gebouwd in 1908-12 in het centrum van de nieuwe dorpskern, die zich in het gehucht Houtissen had ontwikkeld en ondertussen belangrijker was geworden dan het oorspronkelijk centrum.

Parochiekerk Sint-Dionysius

Kerkplein 1, Maaseik (Limburg)

De kerk van Opoeteren was een vrij late stichting van de graven van Loon, waarschijnlijk uit de 12de eeuw. In zijn huidige vorm een neogotische kruisbasiliek, waarvan de plattegrond een driebeukig schip van vier traveeën beschrijft, met voorstaande westtoren.

Huis de Dorlodot, Paleontologisch Instituut en Kolenmuseum

Charles Deberiotstraat 32-34, Leuven (Vlaams-Brabant)

Eclectisch ensemble dat gebouwd werd in opdracht van professor dokter Henri de Dorlodot en bestaat uit zijn woning en een museum met latere uitbreiding.

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Ophovenstraat zonder nummer, Oudsbergen (Limburg)

De huidige kerk dateert uit het tweede kwart van de 16de eeuw. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip met middenbeuk van drie traveeën, zijbeuken van vier traveeën, met gedeeltelijk ingebouwde westtoren, een transept, een koor, een portaal, en een sacristie.

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer, Oudsbergen (Limburg)

De kerk wordt voor het eerst vermeld in 1367. Het gebouw is in kern een gotische kruisbasiliek uit eind 15de eeuw; uit deze periode dateren de middenbeuk, de toren en het transept. De toren is van het Brabants-Kempische type.

Herenwoning en burgerwoning

Blijde-Inkomststraat 20-22, Leuven (Vlaams-Brabant)

Ruime herenwoning van drie bouwlagen en vier traveeën, waarvoor het door stadsarchitect E. Lavergne gesigneerde gevelontwerp dateert van 1876 en burgerwoning met drie bouwlagen en vijf traveeën, waarvoor de bouwvergunning eveneens dateert van 1876.

Parochiekerk Sint-Monulphus en Gondulphus

Michielsplein zonder nummer, Hamont-Achel (Limburg)

Georiënteerd gotisch en neogotisch bedehuis. Aan straatzijde van een recent muurtje voorziene baksteenbouw met geprofileerde daklijsten.

Pastorie

Pastoor Bungenerslaan 2, Hamont-Achel (Limburg)

Gebouw met dubbelhuisopstand; drie traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde zadeldaken met dakschild achteraan, uit het begin van de 20ste eeuw.

Decanale kerk Sint-Pietersbanden

Kerkplein 1, Lommel (Limburg)

Georiënteerd bedehuis. De plattegrond beschrijft een driebeukig schip van zes traveeën met voorstaande westertoren.

Parochiekerk Sint-Barbara

Martinus Van Gurplaan 15, 47, Lommel (Limburg)

Georiënteerd neogotisch bedehuis, gebouwd in 1911-12, naar ontwerp van de architecten Hyacinth Martensen Vincent Lenertz.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat 9, Pelt (Limburg)

De huidige neogotische kerk dateert van 1900, naar ontwerp van V. Lenertz en H. Martens.

Sint-Hubertuscollege met kapel

Stationsstraat 25, Pelt (Limburg)

Genoemd naar de patroon van de stichter, Hubertus Bovens, vicaris-generaal van het bisdom Luik, eerste Vlaams Nederlandstalig college, opgericht in 1910.

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkdijk zonder nummer, Pelt (Limburg)

Neoromaanse kerk, naar ontwerp van de architecten H. Martens en V. Lenertz, gebouwd in 1911-12.

Parochiekerk Sint-Trudo

Kerkplein zonder nummer, Hechtel-Eksel (Limburg)

Laatgotisch georiënteerd bedehuis met latere aanpassingen, gelegen in het centrum van de dorpskern, vrijstaand en omgeven door een grasplein en parkeerplaatsen, in plaats van het vroegere kerkhof.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsstraat 48, Houthalen-Helchteren (Limburg)

In 1938-39, na afbraak van het classicistische driebeukige eind 18de-eeuws schip, bouw van de nieuwe kerk naar ontwerp van architect J. Deré tussen de laatgotische toren en het gotische koor.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Pastoor Lootspleintje zonder nummer, Peer (Limburg)

Neoromaans bedehuis, op 18 mei 1858, eerstesteenlegging door de pastoor-deken van Peer.

Parochiekerk Sint-Ursula met kerkhofmuur

Burgemeester Voetslaan zonder nummer, Peer (Limburg)

De Sint-Ursulakerk is de laat- en neogotische kerk van Kleine Brogel. De kerk is omringd door een ommuurd kerkhof.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming met kerkhof

Nieuwe Steenweg 139, Heers (Limburg)

Ontstaan uit een romaanse kapel; in zijn huidige vorm is de kerk een kruisbasiliek met driebeukig schip. Het resterend romaanse gedeelte, met name de twee onderste geledingen van de toren, is opgetrokken uit breuksteen.

Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkplein zonder nummer, Bocholt (Limburg)

Gotische kruisbasiliek, waarvan de toren dateert van 1411 en het schip van 1476. De bouw van de kerk begon vroeger, want er bleef een pauselijke bul bewaard van 1390, waarin aangedrongen wordt op de snellere voltooiing van de kerk.

Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten

Opitterkiezel 200, Bree (Limburg)

De plattegrond beschrijft een thans éénbeukig schip van vier traveeën en een koor van twee rechte traveeën met driezijdige sluiting; de westelijke travee fungeert als portaal. Mergelstenen gebouw op een sokkel van Maaskeien; een kleine ijzerzandstenen muurpartij in de noordgevel.

Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkstraat 6bis, Lanaken (Limburg)

Neogotische basiliek, gebouwd in 1913-1915 naar ontwerp van H. Martens en V. Lenertz, ter vervanging van een oudere kerk op dezelfde plaats.

Uitvoerder van

Parochiekerk Sint-Ursula met kerkhofmuur

Burgemeester Voetslaan zonedr nummer (Peer)

De parochiekerk Sint-Ursula te Kleine Brogel, is met de omringende kerkhofmuur beschermd als monument.