Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Van Herck, Lucas

Details

Ontwerper van

Herenhuis

Naamsestraat 145-147 (Leuven)

Herenhuis te Leuven is beschermd als monument.

Heilige Geestgoed Sint-Kwintensparochie en ommuurde pastorietuin

Naamsestraat 145-155 (Leuven)

Het Heilige Geestgoed van de parochie Sint-Kwinten omvattende een herenhuis, de pastorie met achterhuis, ommuring en torenresten, een armenhuis en de pastorietuin te Leuven, zijn beschermd als stadsgezicht.

Hof te Nederloo: landhuis

Postweg 265 (Sint-Pieters-Leeuw)

Het landhuis behorend tot het voormalig hof te Nederloo is beschermd als monument.

Hof te Nederloo met omgeving

Postweg 265 (Sint-Pieters-Leeuw)

Het hof te Nederloo met onmiddellijke omgeving te Vlezenbeek, is beschermd als landschap.

Vakwerkwoning Huize Coninck Carel

Fonteinstraat 102 (Leuven)

De vakwerkwoning Huize Coninck Carel is, met inbegrip van het perceel waarop de woning is gelegen, beschermd als monument.

Burgerhuis

Naamsestraat 145 (Leuven)

In het laatste kwart van de 18de eeuw te dateren breedhuis met oudere kern, opgevat als een dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met aandaken.

Arbeiderswoningen

Willemsstraat 10, Willemsstraat 12, Willemsstraat 14, Willemsstraat 16, Willemsstraat 18, Willemsstraat 20, Willemsstraat 22, Willemsstraat 24, Willemsstraat 26, Willemsstraat 28, Willemsstraat 6, Willemsstraat 8 (Leuven)

Arbeidersbebouwing samengesteld uit ensembles van twee traveeën brede bescheiden rijwoningen, te dateren kort na de aanleg van de straat in 1835.

Hof te Nederloo

Postweg 265 (Sint-Pieters-Leeuw)

Voormalig "hof van plaisantie" in traditionele bak- en zandsteenstijl met Vlaamse renaissance-elementen en enkele laatgotische reminiscenties, grotendeels opklimmend tot de zestiende eeuw.

Vakwerkwoning Huize Coninck Carel

Fonteinstraat 102 (Leuven)

Versteende vakwerkwoning uit de 17de eeuw, met zes traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak.

Hof te Nederloo

Postweg 265, Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant)

Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl met Vlaamse renaissance-elementen, grotendeels opklimmend tot 16de eeuw, doch al vernoemd in 13de eeuw en kenmerken van oorspronkelijke aanwezigheid van donjon, hersteld en gerestaureerd in 1910.

Vakwerkwoning Huize Coninck Carel

Fonteinstraat 102, Leuven (Vlaams-Brabant)

Versteende vakwerkwoning uit de 17de eeuw, met zes traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak.

Herenhuis

Naamsestraat 145, Leuven (Vlaams-Brabant)

In het laatste kwart van de 18de eeuw te dateren breedhuis met oudere kern, opgevat als een dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met aandaken.

Arbeiderswoningen

Willemsstraat 6-28, Leuven (Vlaams-Brabant)

Arbeidersbebouwing samengesteld uit ensembles van twee traveeën brede bescheiden rijwoningen, te dateren kort na de aanleg van de straat in 1835.