Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Veraart, Chrétien Guillaume

Details

Beschrijving

Guillaume Jean Henri Veraart werd op 31 maart 1872 geboren in Bergen-op-Zoom, Nederland. Hij woonde een paar maanden later in België en verkreeg de Belgische nationaliteit in 1910. Hij studeerde van 1888 tot 1895 aan de Sint-Lucasschool van Schaarbeek in Brussel waar hij met glans afstudeerde. Hij behoorde zodoende tot de eerste Sint-Lucasgeneratie die bekend staat voor de ontwerpen in de katholieke neogotische stijl.

Veraarts studie bevatte twee stages: in het academiejaar 1892-1893 bij architect Raemaekers te Brussel en in 1894-1895 bij architect Pierre Langerock te Leuven. Nadien, in 1910, werd Veraart zelfstandig architect en lid van de Société Centrale d’Architecture de Belgique (SCAB). Vanaf 1914 was hij ook corresponderend lid van de huidige Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) voor de provincie Brabant. Hij behaalde tijdens zijn carrière verschillende onderscheidingen en prijzen. Zo werd hij bijvoorbeeld ridder in de Kroonorde, kreeg hij een medaille omwille van zijn restauratiewerken na de Eerste Wereldoorlog, won hij in 1898 de tweede prijs in de driejaarlijkse wedstrijd van de Société Royale des Architectes d’Anvers en kreeg hij een gouden medaille op de Exposition universelle de Gand in 1913.

Chrétien Guillaume Veraart was een zeer actieve (restauratie)architect vlak voor en na de Eerste Wereldoorlog en werkte op regelmatige basis samen met architect Ernest Richir. Zij bouwden, verbouwden en restaureerden samen heel wat kerken in verschillende neostijlen en andere gebouwentypes zoals regionalistische hoeves, gemeentehuizen en scholen. Zij waren vooral in Ieper en Vlaams-Brabant actief. Chrétien Guillaume Veraart was eveneens verantwoordelijk voor de 20ste-eeuwse restauratie van het Rubenskasteel in Zemst. Dat Veraart zelf zijn kerkelijk werk het hoogst in het vaandel droeg, bewijst het curriculum dat hij zelf opstelde in 1939 en in het archief van de SCAB bewaard wordt. Hij geeft er een opsomming van twintig kerken die hij heeft ontworpen of heeft verbouwd. Daarbij getuigt hij : « depuis 1900 : Construction d’instituts, d’écoles, hôtels de maîtres, châteaux, villas, maisons particulières, etc. Restaurations et agrandissements de châteaux, hôtels de maitre trop long à détailler. »

  • SCAB, Dossier Chrétien Guillaume Veraart.
  • Stynen H., De onvoltooid verleden tijd, een geschiedenis van de monumenten- en landschapszorg in België 1835-1940, Brussel, 1998.
  • Baert K. e.a, Bouwen aan wederopbouw 1914-2050, Ieper, 2009.
  • Vandermarliere K. (ed.), Het gekwetste gewest. Archievengids van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek, Antwerpen, 2009.

Ontwerper van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Gustaaf Ponchautstraat zonder nummer (Roosdaal)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (Roosdaal) is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Jozef

Pastoor Janssensplein 1 (Olen)

Georiënteerde neoromaanse zaalkerk, naar ontwerp van C. Veraart en E. Richir van 1923, met deels ommuurd, deels omhaagd kerkhof.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Dikkebusstraat 28A (Heuvelland)

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Grote Baan (Drogenbos)

Deze bescherming betreft de parochiekerk Sint-Niklaas (het gehele gebouw).

Sint-Jansgodshuis

Ieperleestraat 31 (Ieper)

Het Sint-Jansgodshuis te Ieper is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Vedastus: toren

Kerkplein 262 (Ieper)

De toren van de parochiekerk Sint-Vedastus te Vlamertinge (Ieper) is beschermd als monument. De bescherming omvat het gedeelte van de toren, tot op de hoogte van de leuning.

Parochiekerk Sint-Vedastus met kerkhof: parochiekerk

Reningelstplein 4A (Poperinge)

De parochiekerk Sint-Vedastus te Reningelst (Poperinge) is beschermd als monument.

Kasteel Het Steen: gevels en daken

Steendreef 77 (Zemst)

De gevels en daken van het kasteel Het Steen, met uitzondering van de stallen en loodsen uit de eerste helft van de 19de eeuw te Elewijt, zijn beschermd als monument.

Martelarenplein en omgeving

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-15, Tiensevest 2-22 (Leuven)

Het Martelarenplein en de onmiddellijke omgeving van het plein ter hoogte van de Tiensevest en de Diestsestraat te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.

Pastorie en kapelanie

Kerkplein 16, Kerkplein 17 (Ieper)

Respectievelijk pastorie en kapelanij - laatst genoemde thans bibliotheek - ten zuidoosten van de kerk. Eenheidsproject naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1921.

Groot Marshof

Marshofstraat 7 (Ieper)

Eertijds gelegen onder de heerlijkheid van Krommenelst. Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architecten Ernest Richir en Guillaume Veraart (Brussel) van 1921, grosso modo teruggaand op de regionale hoevebouw.

Sint-Jansgodshuis

Ieperleestraat 31 (Ieper)

Stichting ten behoeve van de armenzorg; ontstaan tijdens de crisisperiode 1270-1274 in de Ieperse lakennijverheid ten gevolge het verbod op uitvoer van Engelse wol.

Middelbare Staatsschool, thans Rijksbasisschool

De Montstraat 11 (Ieper)

Oorspronkelijk de "Middelbare Staatsschool. Ecole Moyenne de l'Etat" volgens opschrift van het fronton met bijkomende datering "Anno 1923", thans Rijksbasisschool, naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1921.

Parochiekerk Sint-Jozef

Pastoriestraat zonder nummer (Beersel)

Neogotische kerk opgetrokken in 1910 aan de zuidelijke rand van het toen bestaande gehucht dat ontstond rond de wolfabriek Scheppers. De kerk werd opgetrokken naar een ontwerp van de architecten Chrétien Veraart en Herman Lemaire, zie gedenksteen. De stuwende kracht achter het project was onderpastoor Victor Janssens.

Hoeve met losse bestanddelen

Millekruisstraat 5 (Ieper)

Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architecten E. Richir en G. Veraart (Brussel), teruggaand op de regionale hoevebouw.

Het Steen of Rubenskasteel

Steendreef 77 (Zemst)

De inplanting van dit omgrachte domein in een meander van de Baerbeek, in de nabijheid van de Zenne en halverwege Brussel en Mechelen zou wijzen op een zeer oude site, deel uitmakend van de defensielijn van Brabant.

Gemeentehuis van Vlamertinge

Poperingseweg 262 (Ieper)

Gemeentehuis met rechts aanleunende woning van de veldwachter en gebouw van de brandweer. Gebouwd in 1922 naar ontwerp van de architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1921, op de plaats van de vroegere gemeenteschool.

Gevelwand Martelarenplein

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-15, 2-14, Tiensevest 2-22 (Leuven)

Gevelwand op het Martelarenplein nummers 1-15 en 2-14, de Tiensevest nummers 2-22 en de Diestsestraat nummers 252-254.

Parochiekerk Sint-Jan

Kerkstraat 6B (Tervuren)

Georiënteerde, longitudinale kruiskerk met basilicale opstand uit de 14de eeuw, opgetrokken in gotische stijl maar met behoud van de onderbouw van de romaanse toren uit de eerste helft van de 13de eeuw en de classicistische westgevel van 1779, een gedeeltelijke uitvoering naar ontwerp van architect Wincqx.

Kerk Sint-Antonius van Padua en pastorie

Hoveniersstraat 48, Hoveniersstraat 58 (Vilvoorde)

Kerk, thans toegewijd aan Sint-Wivina, en bijhorende pastorie (nr. 48), uit het begin van de jaren 1920, op het kadaster ingetekend in 1923. De parochie werd opgericht in mei 1921 en officieel erkend op 1 januari 1924. De bouwwerken voor de kerk naar ontwerp van de Brusselse bouwkundige Veraart.

Parochiekerk Sint-Lambertus

Herman Teirlinckplein zonder nummer (Beersel)

20ste-eeuws neogotisch kerkgebouw met bewaarde laatgotische toren, gewijd aan de Heilige Lambertus en opgericht op de top van een steile heuvel. De kerk vormt de noordwestelijke wand van het Herman Teirlinckplein.

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

Baasbergstraat zonder nummer (Sint-Pieters-Leeuw)

Neogotische zaalkerk van 1910-1911 met aan de noordzijde het deels ommuurde en deels omhaagde kerkhof en verder naar het noordoosten de pastorie.

Pand met horecafunctie

Monseigneur Ladeuzeplein 1, Monseigneur Ladeuzeplein 1A (Leuven)

Pand dat de hoek markeert met de Leopold Vanderkelenstraat. Historiserende wederopbouwarchitectuur met horecafunctie op de begane grond, ontworpen door de architecten Ch. Veraert en E. Richir (Brussel) en vergund in 1923.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Dikkebusstraat 28A (Heuvelland)

Voormalige kapel, sinds 1923 parochiekerk alwaar de Heilige Blasius vereerd wordt. Eenvoudige, georiënteerde zaalkerk gelegen aan de Ieperstraat. Ten westen grasplein met centraal kerkpad afgezoomd met linden.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Gustaaf Ponchautstraat zonder nummer (Roosdaal)

Afhankelijk van de abdij van Nijvel; zelfstandige parochie, afgescheiden van Sint-Kwintens-Lennik, sinds circa midden 13de eeuw. Beroemd en druk bezocht bedevaartsoord wat de opbouw van een monumentale kerk in de loop van de 13de eeuw verklaart.

Parochiekerk Sint-Vedastus

Reningelstplein 4A (Poperinge)

Ten oosten van Reningelstplein gelegen georiënteerd bedehuis met omringend kerkhof, ten noorden en oosten afgezet door middel van geel bakstenen muurtje met ezelsrug op sokkel met postamenten; twee hoofdingangen, gemarkeerd door middel van S-vormige uitgelengde hekpijlers; ten noorden en ten westen afgezoomd door middel van lage bomenrij onder meer acacia's, rode beuken en esdoorns.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Grote Baan zonder nummer (Drogenbos)

Georiënteerde, longitudinale kruiskerk aansluitend bij de Brabantse gotiek en voorzien van een vieringtoren. Het omringende kerkhof, begin jaren 1950 al buiten gebruik gesteld, werd opgeheven vanaf 1 april 1959 en verplaatst in westelijke richting; de ruimte werd heraangelegd met groenaanplantingen.

Eenheidsbebouwing

Dikkebusseweg 548, Dikkebusseweg 550, Dikkebusseweg 552 (Ieper)

Eenheidsbebouwing, bestaande uit twee identieke dubbelhuisjes van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak links en een hoekhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak rechts, naar ontwerp van architecten G. Veraart en E. Richir (Brussel).

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsstraat zonder nummer (Zemst)

Deze kerk met ommuurd kerkhof ligt middenin het kleine dorpscentrum ten noorden van de Zenne.

Feestzaal en veldwachterswoning

Wervikstraat 1, Wervikstraat 3 (Ieper)

Oorspronkelijk feestzaal met woonhuis van veldwachter en brandwacht, thans confectiebedrijf, naar ontwerp van architecten E. Richir en G. Veraart (Brussel) van 1925. Blikvanger vanuit de Werviksestraat.

Parochiekerk Sint-Niklaas

de Stuersstraat zonder nummer (Ieper)

Inplanting op een hoekperceel met toegang (ten zuiden) aan de de Stuersstraat en naar het noorden georiënteerd koor; de lange westelijke zijgevel en aanleunende Onze-Lieve-Vrouwekapel lijnen de zijstraat - Sint-Niklaasstraat - af.

Gemeentehuis van Brielen, onderwijzerswoning, schoolgebouw

Brielenstraat 1, Brielenstraat 3, Veurnseweg 147 (Ieper)

Gelegen aan de hoek met de Brielenstraat: eenheidsproject, respectievelijk voormalig gemeentehuis, onderwijzerswoning en schoolgebouw naar ontwerp van architecten E. Richir en G. Veraart (Brussel) uit het begin van de jaren 1920.

Hoeve Abeelhof

Marshofstraat 8 (Ieper)

Wederopbouwhoeve - volgens bewoners grosso modo op dezelfde plaats herbouwd - naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920, teruggaand op de regionale hoevebouw.

Heilige Familiekapel

Hospitaalstraat 10 (Ieper)

Bouw van een vergaderlokaal voor de vereniging van de Heilige Familie in 1894; verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog; heropgebouwd in 1923 naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1922.

Parochiekerk Sint-Vedastus

Kerkplein 262 (Ieper)

Neogotische hallenkerk naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920, met grotendeels behouden westtoren van 1505. Vervangt een laatgotisch bedehuis dat uitbrandde in oktober 1793. Herstel, heropbouw en vergroting, respectievelijk tussen 1808-1823, en van 1897-1898.

Hoeve

Casselstraat 9 (Ieper)

Hoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, na gedeeltelijke verwoesting, hersteld naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920.

Hoeve Mille Kapelleken

Zweerdstraat 9 (Ieper)

Hoeve genaamd naar een kapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeld, opgehangen aan de lindeboom voor het boerenhuis; verdwenen sinds de Eerste Wereldoorlog. Voor de Franse Revolutie maakte de hofstede deel uit van de parochie en heerlijkheid van Dikkebus.

Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Kerkstraat 6B (Tervuren)

De parochiekerk Sint-Jan Evangelist is beschermd als monument.

Martelarenplein en omgeving

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-15, 2-14, Tiensevest 2-22 (Leuven)

Bij de wederopbouw na 1914 werd er niet geopteerd voor een herstel of kopiëren van het vooroorlogse, neoclassicistische architecturale uitzicht. De nieuwe, naoorlogse bebouwing werd opgetrokken in de zogenaamde wederopbouwstijl, gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur met integratie van eigentijdse en gefantaseerde bouwelementen.

Parochiekerk Sint-Niklaas

de Stuersstraat 6A, Ieper (West-Vlaanderen)

Inplanting op een hoekperceel met toegang (ten zuiden) aan de de Stuersstraat en naar het noorden georiënteerd koor; de lange westelijke zijgevel en aanleunende Onze-Lieve-Vrouwekapel lijnen de zijstraat - Sint-Niklaasstraat - af.

Sint-Jansgodshuis

Ieperleestraat 31, Ieper (West-Vlaanderen)

Stichting ten behoeve van de armenzorg; ontstaan tijdens de crisisperiode 1270-1274 in de Ieperse lakennijverheid ten gevolge het verbod op uitvoer van Engelse wol.

Gemeentehuis van Brielen, onderwijzerswoning, schoolgebouw

Veurnseweg 147, Brielenstraat 1-3, Ieper (West-Vlaanderen)

Gelegen aan de hoek met de Brielenstraat: eenheidsproject, respectievelijk voormalig gemeentehuis, onderwijzerswoning en schoolgebouw naar ontwerp van architecten E. Richir en G. Veraart (Brussel) uit het begin van de jaren 1920.

Eenheidsbebouwing

Dikkebusseweg 548-552, Ieper (West-Vlaanderen)

Eenheidsbebouwing, bestaande uit twee identieke dubbelhuisjes van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak links en een hoekhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak rechts, naar ontwerp van architecten G. Veraart en E. Richir (Brussel).

Hoeve met losse bestanddelen

Millekruisstraat 5, Ieper (West-Vlaanderen)

Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architecten E. Richir en G. Veraart (Brussel), teruggaand op de regionale hoevebouw.

Hoeve

Casselstraat 9, Ieper (West-Vlaanderen)

Hoeve uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, na gedeeltelijke verwoesting, hersteld naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920.

Heilige Familiekapel

Hospitaalstraat 10, Ieper (West-Vlaanderen)

Bouw van een vergaderlokaal voor de vereniging van de Heilige Familie in 1894; verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog; heropgebouwd in 1923 naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1922.

Parochiekerk Sint-Vedastus

Kerkplein 262, Ieper (West-Vlaanderen)

Neogotische hallenkerk naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920, met grotendeels behouden westtoren van 1505. Vervangt een laatgotisch bedehuis dat uitbrandde in oktober 1793. Herstel, heropbouw en vergroting, respectievelijk tussen 1808-1823, en van 1897-1898.

Pastorie en kapelanie

Kerkplein 16, 17, Ieper (West-Vlaanderen)

Respectievelijk pastorie en kapelanij - laatst genoemde thans bibliotheek - ten zuidoosten van de kerk. Eenheidsproject naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1921.

Groot Marshof

Marshofstraat 7, Ieper (West-Vlaanderen)

Eertijds gelegen onder de heerlijkheid van Krommenelst. Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architecten Ernest Richir en Guillaume Veraart (Brussel) van 1921, grosso modo teruggaand op de regionale hoevebouw.

Hoeve Abeelhof

Marshofstraat 8, Ieper (West-Vlaanderen)

Wederopbouwhoeve - volgens bewoners grosso modo op dezelfde plaats herbouwd - naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1920, teruggaand op de regionale hoevebouw.

Gemeentehuis van Vlamertinge

Poperingseweg 264-266, Hospitaalstraat 1A-B, Ieper (West-Vlaanderen)

Gemeentehuis met rechts aanleunende woning van de veldwachter en gebouw van de brandweer. Gebouwd in 1922 naar ontwerp van de architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1921, op de plaats van de vroegere gemeenteschool.

Hoeve Mille Kapelleken

Zweerdstraat 9, Ieper (West-Vlaanderen)

Hoeve genaamd naar een kapelletje met Onze-Lieve-Vrouwebeeld, opgehangen aan de lindeboom voor het boerenhuis; verdwenen sinds de Eerste Wereldoorlog. Voor de Franse Revolutie maakte de hofstede deel uit van de parochie en heerlijkheid van Dikkebus.

Feestzaal en veldwachterswoning

Wervikstraat 1-3, Ieper (West-Vlaanderen)

Oorspronkelijk feestzaal met woonhuis van veldwachter en brandwacht, thans confectiebedrijf, naar ontwerp van architecten E. Richir en G. Veraart (Brussel) van 1925. Blikvanger vanuit de Werviksestraat.

Parochiekerk Sint-Vedastus met kerkhof

Reningelstplein 4A, Poperinge (West-Vlaanderen)

Ten oosten van Reningelstplein gelegen georiënteerd bedehuis met omringend kerkhof, ten noorden en oosten afgezet door middel van geel bakstenen muurtje met ezelsrug op sokkel met postamenten; twee hoofdingangen, gemarkeerd door middel van S-vormige uitgelengde hekpijlers; ten noorden en ten westen afgezoomd door middel van lage bomenrij onder meer acacia's, rode beuken en esdoorns.

Parochiekerk Sint-Lambertus

Herman Teirlinckplein zonder nummer, Beersel (Vlaams-Brabant)

20ste-eeuws neogotisch kerkgebouw met bewaarde laatgotische toren, gewijd aan de Heilige Lambertus en opgericht op de top van een steile heuvel. De kerk vormt de noordwestelijke wand van het Herman Teirlinckplein.

Parochiekerk Sint-Jozef

Pastoriestraat zonder nummer, Beersel (Vlaams-Brabant)

Neogotische kerk opgetrokken in 1910 naar een ontwerp van de architecten Chrétien Veraart en Herman Lemaire. De stuwende kracht achter het project was onderpastoor Victor Janssens.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Grote Baan 224, Drogenbos (Vlaams-Brabant)

Georiënteerde, longitudinale kruiskerk aansluitend bij de Brabantse gotiek en voorzien van een vieringtoren. Het omringende kerkhof werd opgeheven en verplaatst.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Gustaaf Ponchautstraat zonder nummer, Roosdaal (Vlaams-Brabant)

Vroeg-gotische basilicale kerk met driebeukig schip uitlopend op een smaller rechthoekig koor opgebouwd in de loop van de 13de eeuw en noordportaal uit de 14de eeuw, omringend, ommuurd kerkhof.

Parochiekerk Sint-Pieters-Banden

Baasbergstraat zonder nummer, Sint-Pieters-Leeuw (Vlaams-Brabant)

Neogotische zaalkerk van 1910-1911 gebouwd naar ontwerp van architect G. Cr. Veraart, aan de noordzijde het deels ommuurde en deels omhaagde kerkhof.

Kasteel Het Steen

Steendreef 77, Zemst (Vlaams-Brabant)

Inplanting op omgracht domein, L-vormig gebouw met tuin, verbonden met het ten noorden ingeplant neerhof door middel van een boogbrug uit de 17de eeuw.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsstraat zonder nummer, Zemst (Vlaams-Brabant)

De neogotische kerk met ommuurd kerkhof ligt middenin het kleine dorpscentrum, dominerende westertoren met hoge ingesnoerde naaldspits, opgericht circa 1925.

Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

Kerkstraat 6B, Tervuren (Vlaams-Brabant)

Kruiskerk uit de 14de eeuw, opgetrokken in gotische stijl maar met behoud van de onderbouw van de romaanse toren uit de eerste helft van de 13de eeuw en de classicistische westgevel van 1779, omgeven door het voormalige kerkhof met kerkhofmuur opgetrokken uit kalkzandsteen.

Parochiekerk Sint-Jozef

Pastoor Janssensplein 1, Olen (Antwerpen)

Georiënteerde neoromaanse zaalkerk, naar ontwerp van C. Veraart en E. Richir van 1923, met deels ommuurd, deels omhaagd kerkhof.

Kerk Sint-Antonius van Padua en pastorie

Hoveniersstraat 48, 58, Vilvoorde (Vlaams-Brabant)

Kerk en bijhorende pastorie, op het kadaster ingetekend in 1923, de bouwwerken voor de kerk naar ontwerp van Veraart, de bouw van de pastorie werd aangevat in 1923.

Pand met horecafunctie

Monseigneur Ladeuzeplein 1, 1A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Historiserende wederopbouwarchitectuur met horecafunctie op de begane grond, ontworpen door de architecten Ch. Veraert en E. Richir en vergund in 1923.

Geen afbeelding beschikbaar

Middelbare Staatsschool, later Rijksbasisschool

De Montstraat 11, Kiekenmarkt 3A, Ieper (West-Vlaanderen)

Oorspronkelijk de "Middelbare Staatsschool. Ecole Moyenne de l'Etat" volgens opschrift van het fronton met bijkomende datering "Anno 1923", thans Rijksbasisschool, naar ontwerp van architecten Guillaume Veraart en Ernest Richir (Brussel) van 1921.

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking

Dikkebusstraat 28A, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Voormalige kapel, sinds 1923 parochiekerk alwaar de Heilige Blasius vereerd wordt. Eenvoudige, georiënteerde zaalkerk gelegen aan de Ieperstraat. Ten westen grasplein met centraal kerkpad afgezoomd met linden.

Kasteeldomein Het Steen

Steendreef 77 (Zemst)

Kasteeldomein van 4 hectare met landschappelijk park, oorspronkelijk bijna 14 hectare, aangelegd vanaf 1875 bij Het Steen, een door P.P. Rubens in 1635-1640 bewoond 'hof van plaisantie', dat in 1875 en 1914 historiserend werd gerestaureerd.

Domein de Maurissens

Weligerveld 6 (Lubbeek)

Heropgebouwd eclectisch landhuis uit 1916 omgeven door park in landschappelijke stijl, circa 16 hectare, aangelegd vanaf 1859; talrijke oude (tamme kastanjes en bruine beuken) en zeldzame bomen.