Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Hertogs, Joseph

Details

Beschrijving

Joseph Hertogs (Antwerpen, 27 augustus 1861- 27 februari 1930) is een succesvol architect die met zijn eclectische gebouwen zijn stempel op het Antwerpse stadsgezicht gedrukt heeft.

Levensloop

Joseph Hertogs wordt op 27 augustus in Antwerpen geboren. Hij is de zoon van Cornelius Hertogs, koster van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, en Pauline Parteau. Tussen 1878 en 1885 studeert hij aan de Antwerpse academie. Daar wordt hij in 1880 de winnaar van de driejaarlijkse wedstrijd van het KMBA, de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen. Later zal Hertogs zich ook aansluiten bij deze vereniging. Hij was een leerling van Pieter Dens (1819-1901) en liep stage bij het kantoor van Frans Baeckelmans (1827-1896). Dit vormt het startschot van een succesvolle carrière. Hertogs huwt op 3 oktober 1885 met Maria Catharine Philippina Kreitz (°Antwerpen, 22/05/1862). Doorheen zijn loopbaan ontvangt hij verschillende prestigieuze opdrachten. Hertogs draagt naast het ontwerpen van nieuwe gebouwen ook historische panden een warm hart toe: hij restaureert verschillende oude huizen, kastelen, stadspaleizen, etc.. Hij werkt samen met Duitse en Engelse architecten, maar onderhoudt ook een samenwerking met Belgische collega-architecten zoals Ernest Stordiau (1855-1937) en Gerard De Ridder (1878-1958). In 1906 wordt Hertogs ridder in de Leopoldsorde; de oudste en een van de belangrijkste Belgische orden.

Oeuvre

Hertogs oeuvre wordt getekend door een gevoel voor monumentaliteit en veelzijdigheid aan stijlen. Verschillende panden op de Antwerpse Meir worden aan hem toegeschreven. Zo zijn de huidige winkelzaak Innovation, voorheen Magasins Tietz, en de voormalige kantoorgebouwen van Llyods Belge, nu een afdeling van winkeleten H&M, van zijn hand. Deze panden zijn in neobarokke eclectische stijl opgetrokken en stralen een indrukwekkende grootsheid uit.

Hertogs wordt vaak door de Antwerpse burgerij ingeschakeld voor het ontwerpen van imposante herenhuizen. Deze zijn opgetrokken in verschillende neostijlen, gaande van neorococo aan de Koningin Elisabethlei 18 tot neotraditionele woningen zoals op de Arthur Goemaerelei 36.

Hij is ook de ontwerper van enkele typische Antwerpse monumenten, zoals het Hansahuis aan de Suikerrui en de synagoge Shomre Hadass dat in samenwerking met Stordiau gerealiseerd wordt. Hertogs’ werken vormen dus een belangrijke bijdrage aan het Antwerps stadsbeeld zoals we dat nu kennen.

  • CLAES H. 1931: Het Koninklijk Kunstverbond: architekten J. Hertogs en G. De Ridder, Maandelijks Tijdschrift der Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen 1, 1-5.
  • MACLOT P. 2003: Hertogs, Joseph, VAN LOO A. (ed.), Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 349.
  • VAN DE VOORDE S. 2011: Bouwen in beton in België (1890-1975). Samenspel van kennis, experiment en innovatie, onuitgegeven, 2011.
  • NEVEJANS A. 2013: Joseph Hertogs (1861-1930). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online]

Ontwerper van

Eclectisch burgerhuis

Jan Van Rijswijcklaan 45, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders Charles en François Franck, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1909. De Antwerpse firma Franck Frères was een gekend meubelmaker en ontwerper van interieurensembles, gevestigd in de Korte Gasthuisstraat.

Gekoppelde burgerhuizen in neorégencestijl

Belgiëlei 157-159, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in neorégencestijl, gebouwd in opdracht van een zekere Van de Wouwer, naar een ontwerp door Joseph Hertogs uit 1910. Met zijn versoberde beaux-arts-vormentaal, is het project representatief voor het latere oeuvre van de architect, uit het decennium vóór de Eerste Wereldoorlog.

Banque Centrale Anversoise

Lange Gasthuisstraat 20, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentale gevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw van negen traveeën en drie bouwlagen; parement volledig van witte steen. Links en rechts, deurrisalieten afgedekt met driehoekig fronton waarin decoratief reliëf met Mercuriusteken; hiernaast, blinde travee met paneelwerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Mayerlei

Mayerlei (Mortsel)

Zijstraat van de Liersesteenweg in het zuidoosten van de gemeente. Geasfalteerde gebogen straat beplant met bomen (onder meer platanen); in zuidelijk deel van de straat tweeënveertig arbeiderswoningen met voorhof, van 1912 naar ontwerp van architect J. Hertogs, eerste sociale woningbouw te Mortsel naar Engels voorbeeld, opgericht door Mevrouw Mayer-van den Bergh voor minder begoede gezinnen.

Burchtmuur en gevels en daken van kantoorgebouw

Jordaenskaai 25 (Antwerpen)

De burchtmuur werd opgetrokken als defensief onderdeel van de burcht, die tijdens de volle middeleeuwen de kern vormde van de stedelijke ontwikkeling.

Herenhuis in beaux-artsstijl

Lange Lozanastraat 100, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer Muller, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1900. Het pand werd in opdracht van de toenmalige eigenaar advocaat Paul Edmond Deckers in de periode 1942-1948 door de architect Paul Smekens opgesplitst tot praktijkwoning met appartementen, en met dat doel inwendig verbouwd en verhoogd met een pseudo-mansarde.

Hof van Arenberg

Lange Gasthuisstraat 21, Antwerpen (Antwerpen)

Hoekhuis Arenbergstraat, zogenaamd "Hof van Arenberg" (modo Hof van Sevenbergen, modo Hof van Luik). Samenstel van twee huizen met linkervleugel ontstaan door samensmelting van twee huizen circa 1600 en rechterhoekpand in 1658 aangekocht als afhankelijkheid van het hotel.

Geen afbeelding beschikbaar

Bejaardentehuis Mayerhof

Fredericusstraat 89, Mortsel (Antwerpen)

Bejaardentehuis dat in 1960 het "Sint-Fredericusgesticht" overnam, laatst genoemde in 1901 ten behoeve van bejaarde echtparen opgericht door mevrouw Mayer-van den Bergh ter nagedachtenis van haar zoon Fritz Mayer-van den Bergh.

Burgerhuis in eclectische stijl

Lange Leemstraat 190, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1900. Opdrachtgever was Maria Amelia Nottebohm-von Laer (1836-1907), weduwe van André Gaspard Nottebohm (1816-1888), die op hetzelfde moment uit eigen middelen de Nottebohm Kliniek liet optrekken.

Burchtmuur en gevels en daken van kantoorgebouw

Jordaenskaai 24 (Antwerpen)

De burchtmuur werd opgetrokken als defensief onderdeel van de burcht, die tijdens de volle middeleeuwen de kern vormde van de stedelijke ontwikkeling.

De Sieckel

Venusstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig huis "de Sieckel" gebouwd in het derde kwart van de 16de eeuw door stadssecretaris Jan van Asseliers, later meermaals aangepast door de opeenvolgende eigenaars.

Geen afbeelding beschikbaar

Osterriethhuis

Meir 85 (Antwerpen)

Het Osterriethhuis met achtergebouwen werd beschermd als monument bij koninklijk besluit van 20 februari 1939. De bescherming van de achtergebouwen (toen overeenstemmend met adres Eikenstraat 9) werd opgeheven bij regentsbesluit van 9 november 1948.

Complex met winkels en kantoren in beaux-artsstijl

Hopland 15-23, Kolveniersstraat 26-28, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal complex met winkels en kantoren in beaux-artsstijl op de hoek van Hopland en Kolveniersstraat, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1910. Opdrachtgever was barones Axeline de Caters-de Bosschaert (Antwerpen, 1872-Berchem, 1960), het perceel maakte tot dan deel uit van de tuin van het Rubenshuis.

Hansahuis

Suikerrui 1-11, Ernest Van Dijckkaai 10, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal hoekblok van vier bouwlagen onder kunstleien bedaking: zeven traveeën brede voorgevel geflankeerd door twee halfronde hoektorens van drie traveeën met koepelbekroning; zijgevels van drie traveeën aan de Kaaizijde en aan de Kaasstraatzijde. Bouwaanvraag van 1901 naar ontwer van architect Joseph Hertogs. Opgetrokken in neobarokstijl; parament van witte natuursteen met verwerking van arduin.

European Naval Stores Company

Stoopstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Hoogbouwcomplex met kantoren en appartementen in zijn huidige vorm in drie bouwfasen tot stand kwam tussen 1874 en 1948. De kern vormt een neoclassicistisch herenhuis door A.J.F Cuypers uit 1874, uitgebreid door Joseph Hertogs voor de European Naval Stores Company in 1921, en gemoderniseerd en verhoogd door Carlo Van Grimbergen in 1946-1948.

Domein Ertbrugge - Zwarte Arend

August Van de Wielelei, Schotensesteenweg (Antwerpen), Ertbruggestraat (Wijnegem)

Het complex met de kastelen Ertbrugge en Zwarte Arend, de hoeven Sitters en Covens, de bijgebouwen, de restanten van de landerijen, de parken, parkbossen en landbouwgronden vormen een uniek overblijfsel van het leefmilieu van voornamelijk de 18de eeuw.

Librairie O. Forst

Meir 75, Antwerpen (Antwerpen)

Rijhuis van zes traveeën en vier bouwlagen onder leien zadeldak. Natuurstenen puntgevel in neorenaissancestijl, gedateerd 1903 (cartouche).

Woon- en handelspand in beaux-artsstijl

Huidevettersstraat 51, Antwerpen (Antwerpen)

Woon- en handelspand in beaux-artsstijl op de hoek van Huidevettersstraat en Schuttershofstraat, gebouwd in opdracht van de heer Arm. Lens, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1903. Het gebouw is van een gelijkaardig type als het woon- en handelspand Elsen-Huysmans uit 1900, op de hoek van Leopoldstraat en Henri Van Heurckstraat.

Seringenlaan

Seringenlaan (Antwerpen)

De Seringenlaan maakt deel uit van de Nieuw-Parkwijk "Den Brandt", een prestigieus villapark in 1910 aangelegd op gronden van de familie della Faille de Waerloos. Het korte rechtlijnige tracé met beboomde middenberm, verbindt de Eglantierlaan met de Acacialaan.

Woon- en handelspand in neoclassicistische stijl

Lombardenvest 76-80, Korte Gasthuisstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Samen met Korte Gasthuisstraat nummer 2, eenheidsbebouwing met hoekhuis. Neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevels met afgeschuinde hoektravee van respectievelijk twee, één en tien traveeën en drie bouwlagen + entresol onder pseudo-mansardedak, daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.

Sint-Franciscus

Lange Nieuwstraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

Voorname herenwoning, tijdens de 16de eeuw genaamd "Sint-Franciscus", in kern waarschijnlijk opklimmend tot 1454, welke onder meer eigendom was van Lazarus Tucher (1491-1563) en Thomas Gresham (1519-1579). De firma Eiffe & Cie liet de aloude woning in 1927 door Joseph Hertogs historiserend restaureren en voor kantoren aanpassen.

Geen afbeelding beschikbaar

Vlaamse Evangelische Kerk

Bexstraat 13 (Antwerpen)

De bescherming omvat de Vlaamse Evangelische Kerk.

Le Lloyd Belge

Meir 89-95, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal kantoorgebouw in eclectische stijl met neobarokke inslag, opgetrokken in opdracht van de verzekeringsmaatschappij Le Lloyd Belge, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1894. De verzekeringsmaatschappij werd opgericht in 1856, zoals aangegeven op de cartouche die de gevel bekroont.

Herenhuizen

Sterstraat 22-24, 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuizen van drie tot vier traveeën en drie bouwlagen onder zadel- of pseudo-mansardedak. Nummers 22 en 24 door F. Van Dijk, van 1890, nummer 28 door J. Hertogs, van 1892.

Geen afbeelding beschikbaar

Synagoge Shomre Hadas

Bouwmeestersstraat 7, Schildersstraat 10 (Antwerpen)

De synagoge Shomre Hadas is beschermd als monument.

Hotel Léon Van den Bosch en twee burgerhuizen

Koningin Elisabethlei 8-12, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel gevormd door een herenhuis en twee flankerende burgerhuizen in neorégencestijl, gebouwd in opdracht van de ondernemer en bankier Léon Van den Bosch, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1907.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Le Grellelei 26, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Clémentine Habib, naar een ontwerp door Joseph Hertogs uit 1912. Met zijn versoberde beaux-arts-vormentaal, is het project representatief voor het latere oeuvre van de architect, uit het decennium vóór de Eerste Wereldoorlog.

Geheel van drie eclectische burgerhuizen

Nerviërsstraat 3-7, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van Victor Lynen, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1888. De rijwoningen met een gevelbreedte van drie traveeën, omvatten een souterrain, en drie bouwlagen onder een mansardedak.

Villa Jenny

Van Schoonbekestraat 37, Antwerpen (Antwerpen)

Voornaam burgerhuis in eclectische stijl met néo-Grec- en art-nouveau-inslag, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1897. Opdrachtgever was de tabakshandelaar en sigarenfabrikant Carl Franz Adolph Otto Ingenohl (Neuwied, 1849-1934), echtgenoot van Marie Louise Friederike Sauerbeck (Mannheim, 1858-Antwerpen, 1932). De huisnaam "Villa Jenny" verwijst naar hun overleden oudste dochter Jenny Caroline Louise Ingenohl (Mannheim, 1879-?, 1886).

Samenstel van twee neoclassicistische burgerhuizen

Jozef Liesstraat 15-17, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch ensemble van twee burgerhuizen gebouwd rond 1893 in opdracht van Edm. de Werbrouck de Paris naar een ontwerp van architect Jos Hertogs.

Della Faillelaan

Della Faillelaan (Antwerpen)

De Della Faillelaan is de hoofdlaan van de Nieuw-Parkwijk "Den Brandt", een prestigieus villapark in 1910 aangelegd op het grondgebied van Antwerpen en Wilrijk. De straatnaam verwijst naar de adellijke familie della Faille de Waerloos, de vroegere eigenaar van het domein "Den Brandt".

Stadswoning en burchtmuur

Zakstraat 6, Antwerpen (Antwerpen)

Huis van één travee en vijf bouwlagen onder zadeldak (asfalt). Verbouwde trapgevel in neotraditionele stijl met neogotische inslag uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Baksteenbouw verlevendigd met natuursteen (Euville?) voor vensteromlijstingen, waterlijsten en speklagen, en uitlopend op overhoekse topstukken.

Rubenslei

Rubenslei (Antwerpen)

Brede rechte laan aan de westzijde van het Stadspark, sinds 1863 genoemd naar schilder Pieter Paul Rubens (1577-1640). De Rubenslei verbindt het kruispunt van Maria-Theresialei, Quellinstraat en Quinten Matsijslei, met het kruispunt van Maria-Henriëttalei, Van Breestraat en Van Eycklei.

Burgerhuis in art deco

Arthur Goemaerelei 38, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in sobere art deco, naar een ontwerp van architect David Moëd uit 1928. Jehuda Isidore en Tonia Luks-Wellner, een echtpaar van Pools-Joodse origine liet de woning in 1929 bouwen.

Geen afbeelding beschikbaar

Kantoorgebouw Le Lloyd Belge: gevel en daken

Meir 89-95 (Antwerpen)

De bescherming omvat de gevel en aansluitende bedaking van het voormalig kantoorgebouw Le Lloyd Belge.

Architectenkantoor Joseph Hertogs

Van Schoonbekestraat 3, Antwerpen (Antwerpen)

Architectenkantoor van Joseph Hertogs, een gebouw in op de renaissance geïnspireerde eclectische stijl, naar een ontwerp uit 1897. Het perceel sloot oorspronkelijk haaks aan op dat van het geheel van twee burgerhuizen in neorococostijl ontworpen in 1896, dat de architect gelijktijdig voor eigen rekening liet optrekken aan de Mechelsesteenweg.

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)

Het Nachtegalenpark te Antwerpen, gevormd door de drie domeinen Vogelzang, Middelheim en Den Brandt, is beschermd als landschap.

Grands Magasins Leonhard Tietz

Meir 82, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal winkelhuis, eertijds de bekende magazijnen Tietz, thans Innovation, opgericht circa 1903 in een barok geïnspireerde eclectische stijl.

Woon- en handelspand in beaux-artsstijl

Leopoldstraat 51, Antwerpen (Antwerpen)

Woon- en handelspand in beaux-artsstijl op de hoek van de Leopoldstraat en de Henri Van Heurckstraat, gebouwd naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1900. Opdrachtgeefster was Eugénie Elsen-Huysmans (Antwerpen, 1825-Antwerpen, 1902), weduwe van de koopman Pierre Elsen (Antwerpen, 1810-Antwerpen, 1890).

Museum Mayer Van den Bergh

Lange Gasthuisstraat 19 (Antwerpen)

Het museum Mayer Van den Bergh te Antwerpen, is beschermd als monument.

Ensemble van zes burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 218-228, Antwerpen (Antwerpen)

Ensemble van zes burgerhuizen in neoclassicistische en eclectische stijl, dat in drie fasen tot stand kwam naar ontwerpen door de architect Joseph Hertogs uit 1894, 1896 en 1898, in opdracht van Corneille David en Maurice David de Gheest.

Kasteel Zwarte Arend

Ertbruggelaan 150, Professor Van den Wildenberglaan 1, Antwerpen (Antwerpen)

Ondergebracht in voormalig classicistisch kasteel. Inplanting binnen rechthoekig omgracht park met ten westen toegang; voormalige westelijke dienstgebouwen, Professor Van den Wildenberglaan nummer 1, voormalige pachthoeven ten oosten, zie hoeve Sitters en hoeve Covens. Aansluitend bij kasteeldomein Ertbrugge op grondgebied Wijnegem.

Geheel van twee herenhuizen in neorégencestijl

Van Putlei 24-26, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee herenhuizen in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Henri Fester, naar een ontwerp van architect Joseph Hertogs uit 1911. De rijwoningen in halfopen bebouwing, die in omvang met één travee van elkaar verschillen, vormen een symmetrisch ensemble van een voorname allure.

Herenhuis in eclectische stijl

Marialei 12, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl, oorspronkelijk het linker pand van een geheel van drie hotels naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1906. Opdrachtgever was Maria Amelia Nottebohm-von Laer (1836-1907), weduwe van André Gaspard Nottebohm (1816-1888). Het hotel op nummer 10 werd gesloopt in 1993, het hotel op nummer 8 mogelijk al in 1955.

Banque Centrale Anversoise

Twaalfmaandenstraat 14, Antwerpen (Antwerpen)

Bankgebouw in neogotische stijl, in twee fasen gebouwd in opdracht van de Banque Centrale Anversoise, naar ontwerpen door de architect Joseph Hertogs uit 1898 en 1904. De Banque Centrale Anversoise werd in 1871 opgericht door een groep handelaars en reders uit de Duitse kolonie van Antwerpen.

Osterriethhuis

Meir 85, Antwerpen (Antwerpen)

Het Osterriethhuis, ook wel Hotel van Susteren-du Bois genoemd, wordt beschouwd als een van de mooiste oude patriciërshuizen van Antwerpen en als een van de meest karakteristieke voorbeelden van de rococostijl in onze streken. Het Hotel is het laatste grote werk van de Antwerpse architect Jan Peter van Baurscheit de Jonge (1699-1768). In 1937 werd het hotel ernstig in gevaar gebracht. Het gebouw zou worden verkocht aan een financieel consortium dat het zou laten afbreken om op de vrijgekomen plaats een flatgebouw op te trekken. Het herenhuis werd daarop in 1939 beschermd als monument. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin het gebouw grote schade had geleden, werd het gebouw gerestaureerd.

Landhuis Appelkanthof

Den Heuvelt, Welvaartstraat 1 (Boechout)

De bescherming als dorpsgezicht betreft het landhuis, zogenaamd Appelkanthof, met inbegrip van de omgevende tuin, het koetshuis en de hovenierswoning.

Eclectisch burgerhuis

Nerviërsstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Ernest Reclus, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1901.

Herenhuis in beaux-artsstijl

Lange Nieuwstraat 21-23, Antwerpen (Antwerpen)

Indrukwekkend kantoorgebouw van de Antwerpse Fiducia. Enkelhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder lessenaarsdak (leien). Lijstgevel met natuurstenen parement in eclectische, rococo-geïnspireerde stijl, daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Herenhuis in neorégencestijl

Lamorinièrestraat 233, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in neorégencestijl, pendant van het hotel Jacobs, als één ensemble ontworpen door de architect Joseph Hertogs in 1900, en gelijktijdig opgetrokken. Opdrachtgever was de wisselagent Jules Gevers, echtgenoot van Jeanne Vanderlinden, en jongere broer van Maurice Gevers-Grisar.

London County Westminster & Parr's Bank Limited

Meir 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal bankgebouw van de International Westminster Bank, opgetrokken in sobere neoclassicistische stijl in 1921.

Kasteel Fester

Karel Oomsstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

Imposant landhuis met bijgebouwen, vrijstaand ingeplant in een met smeedijzeren hekken afgesloten, beboomde tuin. Het gebouw werd in zijn huidige vorm ontworpen door architect Henri Thielens in opdracht van Henri Fester.

Het Rood

Bonapartelaan, Kapelsestraat, Mertensstraat, Parijseweg, Pelgrimsstraat, Starrenhoflaan, Waterstraat (Kapellen)

Het Rood vormt een gaaf voorbeeld van een systematische rijontginning met opstrekkende percelering op het overgangsgebied van de polder naar het zandgebied van de Kempen.

Kantoorgebouw Fuhrmann

Lange Nieuwstraat 66-68, Eikenstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Groots opgebouwd hoekgebouw van acht + vijf traveeën en drie bouwlagen met deels hardstenen (eerste bouwlaag) en deels bepleisterde en beschilderde lijstgevels in streng neoclassicistische stijl, daterend uit het derde kwart van de 19de eeuw.

Helvetiahuis, kantoorgebouw Steinmann and C°

Jordaenskaai 24, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal kantoorgebouw in neogotische en neotraditionele stijl, op de hoek van Jordaenskaai en Vleeshuisstraat, gebouwd in opdracht van de reder Daniel Steinmann-Haghe, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1904. Het complex leunt aan tegen een fragment van de burchtmuur uit het eerste kwart van de 13de eeuw.

Pakhuis Mallinckrodt

Kaasstraat 8, Antwerpen (Antwerpen)

Pakhuis van zes traveeën en vijf bouwlagen, 1900 te dateren. Gele baksteenbouw in combinatie met natuursteen.

Kantoorgebouw Davidis & Cie

Leopoldplaats 10, Antwerpen (Antwerpen)

In oorsprong herenhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1867 opgetrokken in opdracht van A.J. Van Bellingen, handelaar in spijkers, aambeelden, bankschroeven en krikken. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. De firma Davidis & Cie, liet het hotel in 1927 verbouwen tot kantoor- en woongebouw, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs.

Herenhuis in beaux-artsstijl

Mechelsesteenweg 65, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Joseph Dierxsens, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1910. Aannemer was het bouwbedrijf G. Hargot & R. Somers.

Voormalig Antwerps Badhuis

Lange Gasthuisstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig hotel Gevers, modo Van de Wiel, modo Osy. Zetel van de Bank van Antwerpen van 1826 af. In 1893 omgebouwd tot stedelijk zwembad. In 1975 ingericht als kantoorruimte.

Elektriciteitscabine

Wittestraat 108, Antwerpen (Antwerpen)

Elektriciteitscabine of transformatorpost, volgens de bouwaanvraag uit 1912 opgericht door de Compagnie Electrique Anversoise, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs. De elektriciteitscabine behoort tot de vroege relicten van de elektriciteitsdistributie in Antwerpen, die in 1900 van start ging.

Landhuis Heidehof

Kapelsestraat 45, Kapellen (Antwerpen)

Landhuis opgericht circa 1890 ter plaatse van een ouder landhuisje dat in het huidige gebouw werd opgenomen; verbouwd in 1914 onder leiding van architect J. Hertogs.

Les Erables

Ahornenlaan 1, Antwerpen (Antwerpen)

Villa in cottagestijl, ongeveer gelijktijdig opgetrokken met het aanpalende landhuis aan de Olmenlaan, naar ontwerpen door de architect Edmond Lauwens uit 1924. Bouwheer was Albert De Groote, van beroep expert, boekhouder en vereffenaar, die in deze periode meerdere vastgoedprojecten in de Nieuwe-Pakwijk "Den Brandt" tot stand bracht.

Domein Ertbrugge - Zwarte Arend

August Van de Wielelei, Ertbruggelaan, Haviklaan, Koningsarendlaan, Schotensesteenweg (Antwerpen), Ertbruggestraat, Merksemsebaan, Muggelei (Wijnegem)

De bescherming als landschap betreft het complex van het kasteeldomein Ertbrugge en Zwarte Arend, de hoeves Sitters en Covens, de bijgebouwen, de parken, de parkbossen en landbouwgronden dat een uniek overblijfsel vormt van het leefmilieu van voornamelijk de 18de eeuw.

Kasteel de Sterre

Jagersdreef 31, Kapellen (Antwerpen)

Ingeplant in landschapspark met centraal grasveld. Bepleisterd en beschilderd gebouw, daterend van circa 1900 en naar ontwerp van J. Hertogs, in 1955 verbouwd tot psychiatrische kliniek.

Rivierenhof

Turnhoutsebaan_DE 232, 238, 242-250, Hooftvunderlei 160, Antwerpen (Antwerpen)

Grootste park van de Antwerpse agglomeratie, 144 hectare, dat Deurne in twee stukken verdeelt: Deurne-Noord en Deurne-Zuid; begrensd door Turnhoutsebaan (noorden) en E39 (zuiden), doorsneden door Hooftvunderlei (noord-zuid) en bevloeid door Grote Schijn + Herentalsevaart (voeding van vijvers en grachten).

De Grooten Robijn, later Banque d'Anvers

Lange Nieuwstraat 20-24, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig hotel Van De Werve, zogenaamd "De Grooten Robijn", circa 1740 in opdracht van de familie du Bois de Vroylande totaal herbouwd (17de-eeuwse kern) en van de huidige rococogevel voorzien door de beroemde bouwmeester Jan Pieter Van Baurscheit de jonge (1699-1768).

Burgerhuis in neotraditionele stijl

Arthur Goemaerelei 36, Antwerpen (Antwerpen)

Voornaam burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van Armand Steens, naar een ontwerp van de architecten Alfred Portielje en Jan De Braey uit 1928. De rijwoning in halfopen bebouwing is opgetrokken in een expressieve baksteenbouw.

Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Markgravelei 26-28, Antwerpen (Antwerpen)

Twee gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Henriëtte Mayer van den Bergh, naar een ontwerp door architect Joseph Hertogs uit 1905. Het bouwproject omvatte oorspronkelijk zes woningen, die gelijktijdig twee aan twee verspreid over het bouwblok tussen de Van Peltstraat en het Hof Van Leysen werden opgetrokken.

Neoclassicistisch herenhuis

Frankrijklei 104, Antwerpen (Antwerpen)

Deze neoclassicistische herenwoning werd rond 1873 gebouwd in opdracht van Frans Theodore Martroye en zijn echtgenote Bethrabee D’Hooghe, wonende in de Keizerstraat 11.

Herenhuis in neorégencestijl

Kardinaal Mercierlei 17, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van Theophile Bal, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1911. De bouwheer was een zoon van Corneille Bal, medeoprichter van stokerij "De Kroon", de latere Distillerie C.J. Bal & Cie, of Usines Bal & Cie.

Neoclassicistisch hotel

Amerikalei 131, Antwerpen (Antwerpen)

Het statige pand op nr. 131 valt op door de brede gevel met strakke, neoclassicistische ordonnantie, door de rondboogpoort met sluitsteen en door het Mariabeeld op de eerste verdieping. Het huis werd gebouwd als hotel voor Florent Bal, naar een ontwerp van Jos Hertogs van 1892.

Villa La Chapelle

Beukenlaan 16, Antwerpen (Antwerpen)

Pittoreske cottage in neogotische stijl, tussen 1880 en 1885 gebouwd als hovenierswoning van kasteel Den Brandt, in opdracht van Emile Augustin Joseph della Faille de Waerloos. Albert Kreglinger liet de cottage in 1926 door Joseph Hertogs tot zijn huidige vorm uitbreiden en als landhuis herinrichten.

Museum Ridder Smidt van Gelder

Belgiëlei 91, Antwerpen (Antwerpen)

Imposant herenhuis in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de bankier Edouard Thys, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1905. Na 1937 werd het gebouw aangepast tot privémuseum van Pieter Smidt van Gelder, om zijn verzameling rond West-Europese kunstnijverheid tentoon te stellen.

Hotel Geelhand

Meir 52A, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig huis zogenaamd "Den Swerten Arend", in de 16de eeuw in bezit van burgemeester Van De Werve; onder de Fransen gebruikt als kazerne en verwoest. Thans statig hoekhuis, toebehorend aan de Lloyds Bank International.

Tearoom Blumer

Meir 6, Antwerpen (Antwerpen)

Tearoom in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1919. Opdrachtgever was Emile Lauwers, toenmalig uitbater van "Blumer", volgens het briefhoofd "patissier, glacier, confiseur, tearoom en restaurant".

Sterstraat

Sterstraat (Antwerpen)

Tussen Sint-Thomasstraat en Belgiëlei. Oorspronkelijk privé-weg. Naamgeving "Sterrenstraat" circa 1850, in verband met de naburige "Zonstraat" (huidige Zonnewijzerstraat) en "Maanstraat", gewijzigd in "Sterstraat" circa 1885.

Herenhuis in eclectische stijl

Sterstraat 28, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1892. Opdrachtgever was de van oorsprong Duitse koopman Cuno Matthäus Randel (1839-1923), afkomstig uit Burg auf Fehmarn aan de Oostzee, gehuwd met Adela Wuppermann (1851-1936).

Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Arthur Goemaerelei 42-46, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van drie gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Henriëtte Mayer van den Bergh, naar een ontwerp door architect Joseph Hertogs uit 1910. Tussen 1905 en 1910 ontwierp Hertogs niet minder dan achttien burgerhuizen voor de weduwe, in het kader van haar vastgoedactiviteiten.

Eclectisch burgerhuis

Markgravelei 119, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl, gebouwd in opdracht van Henriëtte Mayer van den Bergh, naar een ontwerp door architect Joseph Hertogs uit 1908. De rijwoning maakte oorspronkelijk deel uit van een geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde woningen, waarvan het rechterpand in 1963 werd verbouwd.

Kantoorgebouw Distillerie C.J. Bal & Cie

Korte Winkelstraat 17A, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch dubbelhuis dat geknikte rooilijn volgt; negen traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak, te dateren circa 1900.

Van Eycklei

Van Eycklei (Antwerpen)

Aan één zijde bebouwde, brede rechte laan met een beboomde middenberm, aan de zuidzijde van het Stadspark. Sinds 1868 eerst Wapperslei genoemd naar de romantische historieschilder Gustaaf Wappers (1803-1874), en nadien Van Eycklei naar de 15de-eeuwse Vlaamse Primitieven Hubert en Jan van Eyck.

Eclectisch burgerhuis

Belgiëlei 199, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van juffrouw H. Pfeifer, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1899. De rijwoning met een gevelbreedte van drie traveeën, telt een souterrain en drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Kardinaal Mercierlei 30, Antwerpen (Antwerpen)

Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer R. Vrancken, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1910. De bouwheer valt vermoedelijk te identificeren met Robert Vrancken, een advocaat gespecialiseerd in maritieme recht.

Acacialaan

Acacialaan, Acacialaan (Antwerpen)

De Acacialaan, gelegen op het grondgebied van de districten Antwerpen en Wilrijk, maakt deel uit van de Nieuw-Parkwijk "Den Brandt", een prestigieus villapark, in 1910 aangelegd op gronden van de familie della Faille de Waerloos.

Sint-Fredericuskapel

Fredericusstraat 79, Mortsel (Antwerpen)

Vroeger ingebouwde, heden vrijgemaakte en naar ontwerp van architect G. Gilliot herstelde kapel van 1909 naar ontwerp van Joseph Hertogs.

Herenhuis in neorégencestijl

Lamorinièrestraat 235, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in neorégencestijl, pendant van het hotel Gevers, als een ensemble ontworpen door de architect Joseph Hertogs in 1900, en gelijktijdig opgetrokken. Opdrachtgever was Frédéric Jacobs, vermoedelijk de bankier Frédéric Marie Joseph Jacobs (1866-1946), echtgenoot van bankiersdochter Adèle De Kinder.

Geen afbeelding beschikbaar

Kasteeldomein Den Brandt: kasteel met bijgebouwen

Beukenlaan 12 (Antwerpen)

De bescherming omvat de laatclassicistische hoofd- en dienstgebouwen in U-vorm, het - ten noorden hiervan gelegen - koetshuis en de neogotische hovenierswoning.

Hotel Kreglinger-Walther

Koningin Elisabethlei 16, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1894. Opdrachtgever was Emilia Kreglinger-Walther (1827-1905), weduwe van Gustave Kreglinger (1817-1893), behorend tot de tweede generatie van het in oorsprong Duitse handelaars- en bankiersgeslacht te Antwerpen.

Neoclassicistische meergezinswoning

Amerikalei 69, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistische meergezinswoning gebouwd voor C.J. Brusselairs naar ontwerp van Jos. Hertogs van 1892. Door de brede gevel van drie bouwlagen en vier traveeën krijgt dit pand de allures van een herenhuis.

Kastanjelaan

Kastanjelaan, Kastanjelaan (Antwerpen)

De Kastanjelaan maakt deel uit van de Nieuw-Parkwijk "Den Brandt", een prestigieus villapark in 1910 aangelegd op gronden van de familie della Faille de Waerloos. Het rechtlijnige tracé met dubbele bomenrij, verbindt Park Den Brandt en Della Faillelaan met de Berkenlaan.

Moonsstraat

Moonsstraat (Antwerpen)

Straat met geknikt tracé tussen de Fransenplaats en de kruising van Sint-Laureisstraat en Hof ter Bekestraat, in het verlengde van de Broederminstraat. Geopend in 1885 op gronden Moons en genoemd naar de voormalige grondeigenaar.

Herenhuis in neorégencestijl

Frankrijklei 133, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van de dagbladeigenaar Camille de Cauwer, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1912. Het statige hotel op de hoek van de Frankrijklei en de Lange Leemstraat, verving een bestaand neoclassicistisch pand uit de jaren 1870.

Herenhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 39, Valkenburgstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

Statig herenhuis in eclectische stijl met néo-Grec-inslag, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1894. Opdrachtgever was Carl Franz Adolph Otto Ingenohl (Neuwied, 1849-1934), echtgenoot van Marie Louise Friederike Sauerbeck (Mannheim, 1858-Antwerpen, 1932). Deze tabakshandelaar en sigarenfabrikant had zich in 1871 vanuit Duitsland te Antwerpen gevestigd.

Société Générale Charbonnière

Kipdorpvest 44, Antwerpen (Antwerpen)

Kantoorgebouw in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de Société Générales Charbonnière, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1909.

Kasteeldomein Den Brandt

Beukenlaan 12, Antwerpen (Antwerpen)

Het kasteeldomein Den Brandt bestaat uit hoofd en dienstgebouwen in U-vorm geschikt rondom een staatsieplein met bloemperken en een fontein. Het omgevende park met waterpartijen bevat nog andere bijgebouwen zoals het koetshuis en de hovenierswoning.

Dokterswoning Messian

Van Eycklei 1, Antwerpen (Antwerpen)

Voorname dokterswoning in beaux-artsstijl, gebouwd in opdracht van de arts Messian, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1907. Het hotel Messian werd in 1989 onder luid publiek protest gesloopt voor een nieuwbouwflat.

Villa Godefroid en Villa Constantin

Fredericusstraat 73-75, 83-85, Mortsel (Antwerpen)

Tweegezinswoningen (1904-05) van het oorspronkelijke Sint-Fredericusgesticht naar ontwerp van architect Joseph Hertogs.

Kantoorgebouw Securitas

Kipdorp 44-48, Antwerpen (Antwerpen)

Kantoorgebouw in beaux-artsstijl, in twee fasen gebouwd in opdracht van de verzekeringsmaatschappij “Securitas”, opgericht in 1819. De eerste fase (zes rechter traveeën) kwam tot stand naar een ontwerp door de architecten Charles en Henri Janssens uit 1924. Henri Janssens tekende in 1938 voor de tweede fase (vijf linker traveeën), uitgevoerd in 1939.

Natiënhuis, Kantoorgebouw Debenham & Cie

Jordaenskaai 25, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal kantoorgebouw in neogotische en neotraditionele stijl, dat het volledige, onregelmatige bouwblok beslaat gevormd door Jordaenskaai, Vleeshuisstraat en Palingbrug. Het pand kwam in twee bouwfasen tot stand tussen 1904 en 1911, met nog een laatste uitbreiding in 1946, en incorporeert een fragment van de burchtmuur uit het eerste kwart van de 13de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Le Grellelei

Le Grellelei (Antwerpen)

Gelegen in de noordwestelijke hoek van oud Berchem; als openbare weg ontstaan circa 1560 als onderdeel van de verkaveling Papenmoer door Hendrik van Berchem en Ruyterslei genoemd; huidige benaming sedert 1876.

Burgerhuis in neorococostijl

Louiza-Marialei 4, Antwerpen (Antwerpen)

Voornaam burgerhuis in neorococostijl gebouwd in opdracht van Auguste Grisar, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1896. Auguste Grisar (1850-1926) was makelaar in wol, stichter van de wolhandelsfirma Grisar & De Keuster, en van 1884 tot 1888 liberaal gemeenteraadslid in Antwerpen.

Scaldis Buildings, kantoorgebouw Kennedy, Hunter & Co

Orteliuskaai 2, Antwerpen (Antwerpen)

Kantoorgebouw van negen traveeën en vijf verdiepingen onder platdak, in 1908 uitgevoerd naar ontwerp van architect Jos. Hertogs. Gele baksteenbouw verrijkt met arduin (plint, speklagen, omlijstingen, lekdrempels).

Villa in cottagestijl

Eglantierlaan 17, Antwerpen (Antwerpen)

Villa in cottagestijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1927. Opdrachtgever was de weduwe van de reder en katholiek senator Arthur François Brijs (1878-1924), die in 1911 door Hertogs het landhuis "Cleveland" had laten bouwen.

De Roose en Het Peerd in de Wieg

Meir 87, Antwerpen (Antwerpen)

Eertijds de hotels zogenaamd "De Roose" en "Het Peerd in de Wieg". Prachtig diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak. In- en uitgezwenkte puntgevel van natuursteen, verlevendigd met blauwe hardsteen in een neobarokke stijl met neorenaissance-elementen, daterend uit eind de 19de eeuw.

Collège Marie-José

Lamorinièrestraat 168, Antwerpen (Antwerpen)

Meisjesschool voor Franstalig onderwijs, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit december 1913. De school werd opgericht als meisjesafdeling van het Institut Rachez, later Lycée d’Anvers, gevestigd in de nabije Nerviërsstraat.

Landhuis Appelkanthof

Welvaartstraat 1, Boechout (Antwerpen)

In dorpskern gelegen neoclassicistisch landhuis, uit het vierde kwart van de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw; grote beboomde tuin afgesloten door smeedijzeren hek.

Internationaal Zeemanshuis

Falconrui 21, Antwerpen (Antwerpen)

Hoogbouwcomplex in naoorlogs modernisme, opgetrokken door de stad Antwerpen als hotel en tehuis voor zeelieden, naar een ontwerp van de architecten Paul Smekens en Hendrik Wittocx uit 1950.

Museum Mayer Van den Bergh

Lange Gasthuisstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

In 1901-04 gebouwd door architect J. Hertogs om er de kunstcollectie van Ridder Fr. Mayer Van den Bergh in onder te brengen. Het huis zogenaamd "De Drij Koningen" is een vrije kopie van de voormalige pastorie van Sint-Walburgis (afgebroken in 1884) en van een gevel in de Zakstraat.

Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Bolwerkstraat 6-8, Antwerpen (Antwerpen)

Twee aanpalende burgerhuizen in neoclassicistische stijl, kort na elkaar gebouwd naar ontwerpen door de architect Louis Hamaide uit 1891. Als eerste bouwde Hamaide nummer 8 voor eigen rekening. Als tweede kwam nummer 6 tot stand, in opdracht van de kunstschilder Charles Boom.

Nachtegalenpark

Beukenlaan, Floraliënlaan, Middelheimlaan (Antwerpen)

Parkgebied bestaande uit de parken van drie domeinen: Middelheim, het goed Den Brandt en het vroegere Kasteel Vogelenzang.

Synagoge Shomre Hadass

Bouwmeestersstraat 7, Schildersstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

De bouw van de synagoge Shomre Hadass in Antwerpen in 1893 ligt in de lijn van een evolutie die tussen 1865 en 1914 plaatsvindt.

Appartementsgebouw in beaux-artsstijl

Van Breestraat 17, Lange Leemstraat 16-18, 22-24, Antwerpen (Antwerpen)

Appartementsgebouw in beaux-artsstijl op de hoek van de Van Breestraat en de Lange Leemstraat, opgetrokken in opdracht van de wisselagent Paulin Baelde, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1920. Wederopbouw van een uitgebrand pand na de Duitse beschietingen van 7 tot 9 oktober 1914.

Geen afbeelding beschikbaar

Hotel De Roose: gevels en bedaking

Meir 87 (Antwerpen)

De bescherming omvat de straatgevel en aansluitende bedaking van het voormalige hotel De Roose en Peerd in de Wieg.

Museum Ridder Smidt van Gelder

Belgiëlei 91 (Antwerpen)

Het imposant herenhuis te Antwerpen, opgericht in 1904 naar ontwerp van architect Jozef Hertogs, is beschermd als monument.

Eglantierlaan

Eglantierlaan, Eglantierlaan (Antwerpen)

De Eglantierlaan, op het grondgebied van Antwerpen en Wilrijk, maakt deel uit van de Nieuw-Parkwijk "Den Brandt". Het tracé dat de Beukenlaan verbindt met de Berkenlaan, vormt de noordelijke begrenzing van dit prestigieuze villapark, in 1910 aangelegd op gronden van de familie della Faille de Waerloos.

Banque de Commerce

Lange Gasthuisstraat 9-11, Antwerpen (Antwerpen)

Samenvoeging van twee panden, rechts het voormalige hotel Grisar (nummer 11), links het vroegere Postmeestershuis (nummer 9) (zie kleur van de gevelsteen).

Den Bock

Arenbergstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalig herenhuis zogenaamd "Den Bock" met oudste vermelding in 1578. Het pand kwam in 1619 in bezit van de kunstschilder Jan Breughel de Oude, die er zes jaar later overleed. Het complex in traditionele bak- en zandsteenstijl klimt in kern op tot 1556-1561. Het huidige uitzicht is het resultaat van een grondige restauratie naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1923, in opdracht van de verzekeringsmakelaar en senator Albert Lejeune.

Kantoorgebouw Baelde frères

Minderbroedersrui 49, Antwerpen (Antwerpen)

Kantoorgebouw Baelde frères, het wisselagentschap van de broers Eugène en Paulin Baelde. Complex in neoclassicistische stijl dat in twee fasen tot stand kwam: eerste fase (drie rechtse traveeën) naar ontwerp van architect Emile Thielens uit 1889, uitbreiding (twee linker traveeën, pui en interieur) naar ontwerp van architect Joseph Hertogs uit 1920.

Agence Maritime Internationale

Sint-Katelijnevest 61, Antwerpen (Antwerpen)

Hoekhuis van dertien traveeën en drie bouwlagen met natuurstenen lijstgevel in een eclectische stijl met barok-reminiscenties, daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Geaccentueerd zij- en middenrisaliet met respectievelijk driehoekig en gebogen fronton.

Twee burgerhuizen in eclectische stijl

Arthur Goemaerelei 60, 109, Antwerpen (Antwerpen)

Oorspronkelijk geheel van twee burgerhuizen in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Henriëtte Mayer van den Bergh, naar een ontwerp door architect Joseph Hertogs uit 1906.

Burgerhuis in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 30, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1896, gebouwd in 1897. Opdrachtgever was de geldwisselaar P.J.R. Suys fils, eigenaar van het aanpalende, uit 1875 daterende hotel. Begin 1897 volgde een tweede bouwaanvraag voor een identiek pand in spiegelbeeld aan de andere zijde van het hotel, waardoor een symmetrisch geheel van drie woningen ontstond.

Magasins et Entrepôts Réunis La Cloche

Hessenplein 2, Antwerpen (Antwerpen)

Imposant pakhuis in eclectische stijl op de hoek van Oudeleeuwenrui en Hessenplein, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1909, gebouwd in 1910. Opdrachtgever was de Société Anonyme des Magasins et Entrepôts réunis, een maatschappij die in 1906 werd opgericht door Alfred Osterrieth. De naam “La Cloche” zou verwijzen naar de voormalige brouwerij “De Bel”, waarvan de barokpoort in de zijgevel werd geïntegreerd.

Winkelhuis Franck

Korte Gasthuisstraat 24, Antwerpen (Antwerpen)

Art-nouveaugetint winkelpand ontworpen in 1894 in opdracht van Franck frères door architect Joseph Hertogs, met werkplaatsen achteraan en verbinding met een poort in de Everdijstraat 47. Aangevuld met brutalistisch winkelinterieur ontworpen door Herman De Backer in 1968 (in samenwerking met architect Van Soens) en aangepast met respect voor het bestaande ontwerp door B-Architecten in 2006.

Bresstraat

Bresstraat (Antwerpen)

De Bresstraat is een korte, rechte verbindingsstraat tussen de Amerikalei en de Paleisstraat, deel uitmakend van het verkavelingsplan van het Zuid van 1875. De straat ligt in het verlengde van de Geuzenstraat en de De Vrièrestraat, aan de andere kant van de Amerikalei.

Kantoorgebouw Armement Deppe

Verbindingsdok-Oostkaai 17-21, Antwerpen (Antwerpen)

Imposant pand van dertien traveeën en drie bouwlagen in neoclassicistische stijl, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Burgerhuis met magazijn

Volkstraat 58, Graaf van Egmontstraat 39-41, Antwerpen (Antwerpen)

In 1902 ontwerpt architect Jos. Hertogs voor Bernard Coppens een woonhuis in de Volkstraat met een bijhorend magazijn in de Graaf van Egmontstraat.

Burgerhuis in beaux-artsstijl

Lamorinièrestraat 236, Antwerpen (Antwerpen)

Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl op de hoek van Lamorinièrestraat en Grétrystraat, gebouwd naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1910. Opdrachtgever was de in Antwerpen geboren Michael Coxon Hunter (1872-1943).

Vlaamse Evangelische kerk

Bexstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

Neoromaans kerkgebouw van 1892-93 naar ontwerp van Joseph Hertogs, gelegen op hoek met de Florisstraat.

Kantoorgebouw Hansahuis

Ernest Van Dijckkaai 10, Ernest Van Dijckkaai 9, Suikerrui 1, Suikerrui 11, Suikerrui 3, Suikerrui 5, Suikerrui 7, Suikerrui 9 (Antwerpen)

Het kantoorgebouw Hansahuis te Antwerpen, is beschermd als monument.

Herenhuis in neorégencestijl

Markgravelei 20, Antwerpen (Antwerpen)

Voornaam herenhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van Fr. Müller, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1907. Het gebouw maakt deel uit van het bouwblok tussen de Van Peltstraat en het Hof Van Leysen dat eerder grotendeels door Hertogs was ingevuld in opdracht van de weduwe Henriette Mayer van den Bergh.

Geen afbeelding beschikbaar

Helvetiahuis en Natiënhuis: gevels en daken

Jordaenskaai 24, Jordaenskaai 25 (Antwerpen)

De bescherming omvat de gevels en daken van het totale gebouw, als uitbreiding van de bescherming uit 1976.

Barok herenhuis

Huidevettersstraat 55-57, Antwerpen (Antwerpen)

Statige, barokke herenwoning met dubbelhuisopstand en vier vleugels rond een binnenplaats, opklimmend tot de 17de eeuw, in laatclassicistische stijl aangepast in het begin van de 19de eeuw. Het complexe pand werd inwendig verbouwd en uitgebreid tot kantoorgebouw naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1923, in opdracht van de Société Anonyme Extensions en Entreprises Anversoises.

Café in neoclassicistische stijl

Melkmarkt 9, Antwerpen (Antwerpen)

Hoekhuis van zes + drie traveeën en drie verdiepingen onder pseudo-mansardedak (kunstleien), geopend door houten dakkapellen met fronton en vleugelstukken; bouwaanvraag van 1896 met ontwerp van architect Joseph Hertogs. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met afgeronde hoek, in neoclassicistische stijl.

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Lamorinièrestraat 248, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in neoclassicistische stijl, waarvan de kern te dateren is in het derde kwart van de 19de eeuw. Tot zijn huidige vorm verbouwd en uitgebreid naar een ontwerp door Joseph Hertogs uit 1900. Opdrachtgever was Paul Oscar Karcher (1866-1925), beheerder van de wolkammerij Peignages de Laines Hoboken.

Elektriciteitscabine

Bredastraat 117, Antwerpen (Antwerpen)

Elektriciteitscabine of transformatorpost, volgens de bouwaanvraag uit 1912 opgericht door de Compagnie Electrique Anversoise, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs. De elektriciteitscabine behoort tot de vroege relicten van de elektriciteitsdistributie in Antwerpen, die in 1900 van start ging.

Burgerhuis ontworpen door Joseph Hertogs

Ernest Van Dijckkaai 8 (Antwerpen)

Het neorenaissance burgerhuis naar ontwerp van architect Joseph Hertogs te Antwerpen, is beschermd als monument.

Burgerhuis in neorenaissancestijl

Ernest Van Dijckkaai 8, Antwerpen (Antwerpen)

Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen + attiekverdieping, onder platdak. Lijstgevel met natuurstenen parament in neorenaissancestijl, 1896 te dateren.

Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl

Marialei 14-18, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van drie burgerhuizen in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1906. Opdrachtgever was Arthur Nottebohm (1863-1927), op dat moment gedomicilieerd in Buenos Aires (Argentinië), waar hij in 1908 in het huwelijk trad met Olga Paulina Carolina Paats (°1877).

Van Putlei

Van Putlei (Antwerpen)

De Van Putlei loopt van de Markgravelei naar de Desguinlei. De straat werd in 1904 aangelegd, in het kader van een nieuwe verkaveling op de gronden van de Maatschappij Belpaire & C°.

Herenhuis in beaux-artsstijl

Nerviërsstraat 4, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de handelsmakelaar Paul Wauters, naar een ontwerp door de architect Frans Van Dijk uit 1902.

Hotel Good-Engels

Koningin Elisabethlei 18, Harmoniestraat 55, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in neorégencestijl gebouwd in opdracht van Charles Good, naar een ontwerp door de architect Joseph Hertogs uit 1896. Met zijn schoonbroer Frédéric Speth richtte hij in 1891 de Société Anonyme pour l’Importation des Huiles de Graissage op, die vanaf 1908 belangrijke installaties uitbouwde in de petroleumhaven op het Zuid.

Zie ook