Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Mortier, Stephan

Details

Beschrijving

De Gentenaar Stephane Mortier werd in 1868 geïntroduceerd aan de Sint-Lucasschool. Hij volgde er de lessen architectuur en beeldhouwkunst, en liep stage in het atelier van Auguste van Assche (1826-1907), de naaste medewerker van Jean-Baptiste Bethune.

Mortier behoorde er tot de eerste generatie Sint-Lucuasarchitecten. Na zijn schitterende studies aan het Sint-Lucasinstituut te Gent werd hij tussen 1879 tot 1881 assistent en medewerker van de Leuvense professor Joris Helleputte (1852-1925), die vanaf 1907 verscheidene ministeriële departementen beheerde. Architect Mortier volgde te Gent de vroeg overleden architect Pieter van Kerckhoven op als provinciaal architect (tot aan zijn pensioen in 1922), en werd bovendien voorzitterdeken van het Sint-Lucas en Sint-Jozefgilde, de oudleerlingenvereniging van de Gentse Sint-Lucasschool.

Dat Mortier, en anderen, in een zo zuiver mogelijke neogotiek bouwden, stond niet in de weg dat zij zich ook in andere stijlen uitdrukten.

  • Beschermingsdossier 4.001/40000/D2284.1, Lokeren: Vredegerechtgebouw en H. Hartkapelletje (L. Wylleman, 2004, digitaal dossier).

Ontwerper van

Kasteel van Duyse

Vredegerechtstraat 1 (Lokeren)

De bescherming als monument omvat de voormalige directeurswoning of kasteel Van Duyse, herbestemd als vredegerecht, het resterende deel van het vroegere parkdomein, het bijgebouw en het Heilig Hartkapelletje.

Kapel Heilig Hart

Bergendriesstraat 2 (Lokeren)

De bescherming als monument omvat het Heilig Hartkapelletje.

Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, Korenmarkt 16A, Pakhuisstraat 1, Pakhuisstraat 2 (Gent)

Het postgebouw is beschermd als monument.

Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1, Sint-Maartensplein 3 (Ieper)

De Belfort-Lakenhal van Ieper is beschermd als monument.

Postgebouw

Rijselstraat 70 (Ieper)

Het postgebouw te Ieper, ook Tempelierssteen of Hooghuis genaamd, is beschermd als monument.

Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1, Sint-Maartensplein 3 (Ieper)

Het belfort met lakenhal is erkend als werelderfgoed.

Belfort-Lakenhal: buffer

Ieper (Ieper)

Het belfort met lakenhal is erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Ieper werd als bufferzone hieromheen afgebakend.

Parochiekerk Sint-Michiel

Hoogstraat zonder nummer (Bree)

De Sint-Michielskerk behoorde aan het Sint-Bartholomeuskapittel van Luik, dat begever en tiendheffer was. De oorspronkelijke kerk werd waarschijnlijk gesticht door de graven van Loon. Deze kerk kwam in het bezit van gravin Ermengardis, en behoorde bij haar schenking aan het kapittel.

Kasteel Ten Torre en bijgebouwen

Ten Torre 11, Ten Torre 12, Ten Torre 13, Ten Torre 14 (Beernem)

Kasteeldomein toegankelijk via een lange toegangsdreef. Het domein was vroeger een jachtgebied voor het Franse Hof waar onder andere een jachtpaviljoen stond. Vanuit de omgeving heeft men vista's naar het kasteel en de aanpalende gebouwen. Dit omwalde kasteel is gelegen in een park met compartimentering van de ruimte.

Kasteel

Diksmuidseweg 391 (Ieper)

Kasteel gelegen in de dorpskom, ten zuiden van de kerk, middenin een beboomd park met vijver ten westen en omwalling ten noorden, ten westen en ten zuiden; toegang aan straatzijde gemarkeerd door middel van bakstenen hekpijlers.

Postgebouw

Rijselstraat 70 (Ieper)

Postgebouw, ook Tempelierssteen of Hooghuis genaamd. 1897: aankoop door de Staat van twee aan elkaar palende huizen in de Rijselsestraat, toen respectievelijk gebruikt als brouwerij (links) en woonhuis (rechts), om er een postkantoor in te richten.

Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Janseniusstraat 59 (Ieper)

Volgens overleveringen, eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten, de patroonheilige van oude fiscus-bedehuizen; vervangende kerk vanaf 1088 door toedoen van Robrecht II met eraan gekoppelde huisvesting voor bedienende priesters.

Kapel der conventuelen

Tiensestraat 78 (Leuven)

Ter hoogte van het Herbert Hooverplein en haaks op de Tiensestraat in 1885-1886 gebouwd naar ontwerp van J. Helleputte en S. Mortier.

Parochiekerk Sint-Michiel

Hoogstraat zonder nummer (Bree)

De parochiekerk Sint-Michiel is beschermd als monument. De bescherming omvat de gehele kerk, met inbegrip van het interieur. Op 21 september 1936 werden het koor, het transept en een deel van de middenbeuk reeds beschermd als monument.

Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1, Sint-Maartensplein 3 (Ieper)

Het voorheen commerciële en administratieve complex tussen Grote Markt en Sint-Maartensplein - het voormalige kerkhof en kerk - biedt een unieke en geïntegreerde combinatie van Belfort-Lakenhal en bovendien Stadhuis.

Gildehuis der Vrije Schippers

Graslei 14 (Gent)

Voormalig gildehuis der Vrije Schippers. Huis zogenaamd "Windas" van de gilde der molenaars, op hoek van Windassteeg en Graslei in 1530 gekocht door deken van de gilde der Vrije Schippers die een nieuwe gevel liet ontwerp en door bouwmeester Christoffel van den Berghe.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Mesen (Mesen)

Georiënteerd bedehuis met markante toren als herkenningspunt in de heuvelachtige omgeving.

Herenhuis bij Hof van Belsele

Belseledorp 108, Belseledorp 110 (Sint-Niklaas)

Herenhuis in ruime tuin, horend bij het Hof van Belsele; gietijzeren hek aan de straatzijde.

Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, Korenmarkt 16A, Pakhuisstraat 1, Pakhuisstraat 2 (Gent)

Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier.

Schoolgebouw Instituut Sancta Maria

Pensionaatstraat 10 (Ruiselede)

Ontstaan als onderdeel van het gebouwencomplex van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, te samen met het kloostergebouw zelf en het R.V.T. De kloosterorde wordt opgericht in 1688 als "Verghaederinghe van Gheestelycke Dochters".

Kasteel van Zink

Zink 11, Zink 13 (Merelbeke)

Kasteeldomein met ruim 1 kilometer lange oude dreef vanaf het kasteel westwaarts voerend naar de verdwenen vroegere parochiekerk aan de Torrekensstraat. Kasteelgebouwen ingeplant in de oosthoek van het domein. Toegangspoort aan de straat met aanpalend gedeelte van de vroeger gesloten kasteelhoeve.

Bisschoppelijk Seminarie

Reep 1 (Gent)

Enorm complex in neotraditionele stijl, van 1911-13 naar ontwerp van architecten A. Lemeire, A.R. Janssens, O. Bernaert, en S. Mortier. Vooreerst in 1914 gebruikt als kazerne, zogenaamd Albrechtskazerne, sinds 1925 als Seminarie gebruikt waarvoor het aanvankelijk gebouwd werd.

Klooster van de zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Bruggestraat 29 (Ruiselede)

Klooster van de zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Geheel van meerdere gebouwen gegroepeerd rond enkele binnenplaatsen en aansluitend met de schoolgebouwen (zie Pensionaatstraat nummer 10) en het R.V.T (zie Pensionaatstraat nummer 8) die in oorsprong bij het klooster hoorden.

Geuzenkasteel

Lambroekstraat 88 (Wetteren)

Kasteeldomein met park gelegen in de wijk Lambroek in het noordwesten van Massemen, ten noorden zich uitstrekkend tot de Heidestraat, ten oosten grenzend aan de Herdershoekstraat. Ten zuidwesten, aan het kasteel palende en voorheen bijhorende kasteelhoeve nu sterk verbouwd en in gebruik als restaurant "Geuzenhof" (nr. 90).

Sint-Lucasinstituut

Alexianenplein 1, Alexianenplein 2, Ingelandgat 36 (Gent)

Voormalig klooster van de zusters cisterciënzers van Oost-Eecloo, voormalige jezuïetenresidentie, huidig Sint-Lucasinstituut.

Gildehuis der Vrije Schippers

Graslei 14 (Gent)

Het Gildehuis der Vrije Schippers is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Martinus en grafkapel

Monseigneur Lambrechtstraat zonder nummer, Monseigneur Lambrechtstraat zonder nummer (Oudenaarde)

De parochiekerk Sint-Martinus gaat terug op een gebedshuis dat reeds in de 12de eeuw werd opgericht en een oudere bidplaats verving. In de loop der eeuwen werd de kerk vergroot en aangepast. Door de restauratie in de 19de eeuw verkreeg de kerk een dominant neoromaans karakter. Ten zuiden van de kerk, op het kerkhof, staat de imposante grafkapel van Monseigneur Lambrecht.

Parochiekerk Sint-Amandus

Schendelbekeplein zonder nummer (Geraardsbergen)

De westtoren en kern van de Sint-Amanduskerk klimt op tot de eerste helft van de 12de eeuw. De kerk werd verbouwd in 1669 en in de 19de eeuw.

Hof van Belsele

Kasteeldreef 13, Kasteeldreef 15, Kasteeldreef 17 (Sint-Niklaas)

Rustoord voor priesters, in de 18de eeuw aangekocht door bisschop Maximiliaan van der Noot, die het in 1754 gedeeltelijk herbouwde. In 1904 grotendeels verbouwd en met verschillende andere gebouwen uitgebreid door bisschop Antonius Stillemans naar ontwerp van architect Stephan Mortier.

Gravensteen

Sint-Veerleplein zonder nummer (Gent)

Deze bescherming betreft het gehele Gravensteen: de burcht zelf met donjon, het poortgebouw en het bewaarde deel van de omringende walgracht.

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

St.Jans-Plein zn (Lierde)

De parochiekerk Sint-Jan de Doper is beschermd als monument.

Grafkapel Monseigneur Lambrecht

Monseigneur Lambrechtstraat zn (Oudenaarde)

De grafkapel van Monseigneur Lambrecht is beschermd als monument.

Kasteel van Duyse

Vredegerechtstraat 1 (Lokeren)

"Kasteeltje van Duyse" werd in 1892 opgericht naar ontwerp van architect Stephane Mortier in opdracht van de Lokerse industrieel en politicus Hendrik Van Duyse (1857-1907). In de geest van het Sint-Lucasinstituut ontwierp Mortier de villa in een neotraditionele bak- en natuursteenstijl, met kenmerken van een neogotisch getint eclectisme.

Kapel Heilig Hart

Bergendriesstraat 2 (Lokeren)

Op de hoek van de Vredegerechtstraat en Bergendriesstraat staat een neogotisch kapelletje, dat samen met het domein van het Kasteeltje van Duyse is geconcipieerd, naar ontwerp van architect Stephane Mortier. De in 1893 opgetrokken bakstenen kapel op een arduinen plint heeft een achtzijdig grondplan.

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

St.Jans-Plein zonder nummer (Lierde)

Eénbeukig landelijk kruiskerkje met een harmonisch geproportioneerd silhouet, niettegenstaande meerdere vergrotingen in verschillende bouwfasen (zie gedifferentieerd bouwmateriaal); kerk thans voornamelijk neogotisch van karakter met uitzondering van de vierkante westtoren.

Braemkasteel

Braemkasteelstraat 1 (Gent)

Onderkelderd vierkant bakstenen gebouw in neoclassicistische stijl met drie bouwlagen en lijstgevels van vier tot zes traveeën, onder snijdende schilddaken (leien) voorzien van kleine dakkapellen en ijzeren nokhek evenwijdig met de straat. Gedateerd 1903 op gevelsteen in benedenvensteromlijsting van de toren.

Gravensteen

Sint-Veerleplein zonder nummer (Gent)

In 1180 gebouwd door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, op de plaats van een kleiner kasteel uit de 9de-10de eeuw, en naar het voorbeeld van de versterkte kastelen door de kruisvaarders in Syrië opgericht. Was de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen tot de 14de eeuw.

Sint-Lucasinstituut

Alexianenplein 2, Ingelandgat 36 (Gent)

De bescherming omvat de Hogere Instituten Sint-Lucas.

Geen afbeelding beschikbaar

Boezinge

Boezinge (Ieper)

Gemeente (1.772 hectare) gelegen in de Vlaamse zandleemstreek en de Westhoek, aan de Ieperlee en het kanaal Ieper-IJzer.

Geen afbeelding beschikbaar

Villa bij Hof van Belsele

Belseledorp 108-110, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Herenhuis in ruime tuin, horend bij het Hof van Belsele; gietijzeren hek aan de straatzijde.

Hof van Belsele

Kasteeldreef 13-17, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Rustoord voor priesters, in de 18de eeuw aangekocht door bisschop Maximiliaan van der Noot, die het in 1754 gedeeltelijk herbouwde. In 1904 grotendeels verbouwd en met verschillende andere gebouwen uitgebreid door bisschop Antonius Stillemans naar ontwerp van architect Stephan Mortier.

Kapel Heilig Hart

Bergendriesstraat 2, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Op de hoek van de Vredegerechtstraat en Bergendriesstraat staat een neogotisch kapelletje, dat samen met het domein van het Kasteeltje van Duyse is geconcipieerd, naar ontwerp van architect Stephane Mortier. De in 1893 opgetrokken bakstenen kapel op een arduinen plint heeft een achtzijdig grondplan.

Kasteel van Duyse

Vredegerechtstraat 1, Lokeren (Oost-Vlaanderen)

"Kasteeltje van Duyse" werd in 1892 opgericht naar ontwerp van architect Stephane Mortier in opdracht van de Lokerse industrieel en politicus Hendrik Van Duyse (1857-1907). In de geest van het Sint-Lucasinstituut ontwierp Mortier de villa in een neotraditionele bak- en natuursteenstijl, met kenmerken van een neogotisch getint eclectisme.

Bisschoppelijk Seminarie

Reep 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Enorm complex in neotraditionele stijl, van 1911-13 naar ontwerp van architecten A. Lemeire, A.R. Janssens, O. Bernaert, en S. Mortier. Vooreerst in 1914 gebruikt als kazerne, zogenaamd Albrechtskazerne, sinds 1925 als Seminarie gebruikt waarvoor het aanvankelijk gebouwd werd.

Kapel der conventuelen

Tiensestraat 78, Leuven (Vlaams-Brabant)

Niet-georiënteerde, éénbeukige kruiskerk in neogotische stijl, opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen en gebouwd in 1885-1886 naar ontwerp van J. Helleputte en S. Mortier.

Gildehuis der Vrije Schippers

Graslei 14, Gent (Oost-Vlaanderen)

Huis zogenaamd "Windas" in 1530 gekocht door deken van de gilde der Vrije Schippers die een nieuwe gevel liet ontwerpen door bouwmeester Christoffel van den Berghe. Eigenlijke huis, zij- en voorgevel vernieuwd door Elooi de Key. Dubbelhuis van zes traveeën en drie bouwlagen met zadeldak (leien), gedateerd 1531 op banderol boven deur.

Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 1, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier.

Gravensteen

Sint-Veerleplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

In 1180 gebouwd door Filips van de Elzas, graaf van Vlaanderen, op de plaats van een kleiner kasteel uit de 9de-10de eeuw, en naar het voorbeeld van de versterkte kastelen door de kruisvaarders in Syrië opgericht. Was de verblijfplaats van de graven van Vlaanderen tot de 14de eeuw.

Sint-Lucasinstituut

Alexianenplein 1, 2, Ingelandgat 36, Gent (Oost-Vlaanderen)

Voormalig klooster van de zusters cisterciënzers van Oost-Eecloo, voormalige jezuïetenresidentie, huidig Sint-Lucasinstituut.

Braemkasteel

Braemkasteelstraat 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Onderkelderd vierkant bakstenen gebouw in neoclassicistische stijl met drie bouwlagen en lijstgevels van vier tot zes traveeën, onder snijdende schilddaken (leien) voorzien van kleine dakkapellen en ijzeren nokhek evenwijdig met de straat. Gedateerd 1903 op gevelsteen in benedenvensteromlijsting van de toren.

Parochiekerk Sint-Martinus en grafkapel

Monseigneur Lambrechtstraat zonder nummer, Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)

De parochiekerk Sint-Martinus gaat terug op een gebedshuis dat reeds in de 12de eeuw werd opgericht en een oudere bidplaats verving. In de loop der eeuwen werd de kerk vergroot en aangepast. Door de restauratie in de 19de eeuw verkreeg de kerk een dominant neoromaans karakter. Ten zuiden van de kerk, op het kerkhof, staat de imposante grafkapel van Monseigneur Lambrecht.

Belfort-Lakenhal

Grote Markt 34, Sint-Maartensplein 1-3, Ieper (West-Vlaanderen)

Het voorheen commerciële en administratieve complex tussen Grote Markt en Sint-Maartensplein - het voormalige kerkhof en kerk - biedt een unieke en geïntegreerde combinatie van Belfort-Lakenhal en bovendien Stadhuis.

Postgebouw

Rijselstraat 70, Ieper (West-Vlaanderen)

Postgebouw, ook Tempelierssteen of Hooghuis genaamd. 1897: aankoop door de Staat van twee aan elkaar palende huizen in de Rijselsestraat, toen respectievelijk gebruikt als brouwerij (links) en woonhuis (rechts), om er een postkantoor in te richten.

Parochiekerk Sint-Maarten en bijhorend klooster

Janseniusstraat 59, Ieper (West-Vlaanderen)

Volgens overleveringen, eerste Onze-Lieve-Vrouwe- of Sint-Andrieskapel op deze plaats, vanaf 1012 toegewijd aan Sint-Maarten, de patroonheilige van oude fiscus-bedehuizen; vervangende kerk vanaf 1088 door toedoen van Robrecht II met eraan gekoppelde huisvesting voor bedienende priesters.

Kasteel

Diksmuidseweg 391, Ieper (West-Vlaanderen)

Kasteel gelegen in de dorpskom, ten zuiden van de kerk, middenin een beboomd park met vijver ten westen en omwalling ten noorden, ten westen en ten zuiden; toegang aan straatzijde gemarkeerd door middel van bakstenen hekpijlers.

Parochiekerk Sint-Niklaas

Featherstonplein zonder nummer, Mesen (West-Vlaanderen)

Georiënteerd bedehuis met markante toren als herkenningspunt in de heuvelachtige omgeving.

Kasteel van Zink

Zink 11-13, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

Kasteeldomein met ruim 1 kilometer lange oude dreef vanaf het kasteel westwaarts voerend naar de verdwenen vroegere parochiekerk aan de Torrekensstraat. Kasteelgebouwen ingeplant in de oosthoek van het domein. Toegangspoort aan de straat met aanpalend gedeelte van de vroeger gesloten kasteelhoeve.

Parochiekerk Sint-Michiel

Hoogstraat zonder nummer, Bree (Limburg)

De Sint-Michielskerk behoorde aan het Sint-Bartholomeuskapittel van Luik, dat begever en tiendheffer was. De oorspronkelijke kerk werd waarschijnlijk gesticht door de graven van Loon. Deze kerk kwam in het bezit van gravin Ermengardis, en behoorde bij haar schenking aan het kapittel.

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

St.Jans-Plein zonder nummer, Lierde (Oost-Vlaanderen)

Eénbeukig landelijk kruiskerkje met een harmonisch geproportioneerd silhouet, niettegenstaande meerdere vergrotingen in verschillende bouwfasen (zie gedifferentieerd bouwmateriaal); kerk thans voornamelijk neogotisch van karakter met uitzondering van de vierkante westtoren.

Geuzenkasteel

Lambroekstraat 88, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

Kasteeldomein met park gelegen in de wijk Lambroek in het noordwesten van Massemen, ten noorden zich uitstrekkend tot de Heidestraat, ten oosten grenzend aan de Herdershoekstraat. Ten zuidwesten, aan het kasteel palende en voorheen bijhorende kasteelhoeve nu sterk verbouwd en in gebruik als restaurant "Geuzenhof".

Parochiekerk Sint-Amandus

Schendelbekeplein zonder nummer, Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen)

De westtoren en kern van de Sint-Amanduskerk klimt op tot de eerste helft van de 12de eeuw. De kerk werd verbouwd in 1669 en in de 19de eeuw.

Kasteel Ten Torre en bijgebouwen

Ten Torre 11-13, 12-14, Beernem (West-Vlaanderen)

Kasteeldomein toegankelijk via een lange toegangsdreef. Het domein was vroeger een jachtgebied voor het Franse Hof waar onder andere een jachtpaviljoen stond. Vanuit de omgeving heeft men vista's naar het kasteel en de aanpalende gebouwen. Dit omwalde kasteel is gelegen in een park met compartimentering van de ruimte.

Klooster van de zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Bruggestraat 29, Ruiselede (West-Vlaanderen)

Klooster van de zusters Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Geheel van meerdere gebouwen gegroepeerd rond enkele binnenplaatsen en aansluitend met de schoolgebouwen (zie Pensionaatstraat nummer 10) en het R.V.T (zie Pensionaatstraat nummer 8) die in oorsprong bij het klooster hoorden.

Schoolgebouw Instituut Sancta Maria

Pensionaatstraat 10, Ruiselede (West-Vlaanderen)

Ontstaan als onderdeel van het gebouwencomplex van het klooster van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, te samen met het kloostergebouw zelf en het R.V.T. De kloosterorde wordt opgericht in 1688 als "Verghaederinghe van Gheestelycke Dochters".