Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Frische, Eugène

Details

Beschrijving

Stadsarchitect van Leuven van 1877 tot 1919.

Ontwerper van

Stadsschool n°7

Parkstraat 126, Weldadigheidsstraat 74 (Leuven)

De stadsschool n°7 te Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat de volledige school met inbegrip van het klasgebouw, de twee openluchtspeelplaatsen, de ommuring en de directeurswoning.

Schoolsite stadsschool n°7

Parkstraat 126, Weldadigheidsstraat 74, Weldadigheidsstraat 76 (Leuven)

De volledige site van de stadsschool n°7 te Leuven is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat de als monument beschermde school (bestaande uit het klasgebouw, de twee openluchtspeelplaatsen, de ommuring en de directeurswoning) aangevuld met de uitbreiding van 1920 door stadsarchitect Marcel Lens. Omwille van een wijzigingsbesluit van 16 april 2010 horen de speelplaats van deze uitbreiding en de open ruimte ten noorden van de school niet meer tot het stadsgezicht.

Stadspark Sint-Donatius: muziekkiosk, restanten eerste stadsomwalling en poort college Van de Wynckele

Charles Deberiotstraat, Sint-Donaaspark, Tiensestraat, Vlamingenstraat (Leuven)

De muziekkiosk, de restanten van de eerste stadsomwalling (muur en twee torens), en de poort van het voormalig Van de Wynckele College, in het Sint-Donatuspark zijn beschermd als monument.

Stedelijke kruidtuin

Heilige-Geeststraat, Kapucijnenvoer 30 (Leuven)

De bescherming als landschap betreft de botanische tuin, in 1819 ter vervanging van de te klein geworden botanische tuin op de hoek van de Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat aangelegd, met oranjerie, serre en poortgebouw.

Universiteitshal

Naamsestraat 22 (Leuven)

De voormalige lakenhal, thans universiteitshal, te Leuven, is beschermd als monument.

Parochiekerk Sint-Michiel

Naamsestraat 57A (Leuven)

De parochiekerk Sint-Michiel te Leuven, is beschermd als monument.

Stadhuis Leuven

Boekhandelstraat 2, Grote Markt 8, Grote Markt 8A, Grote Markt 9, Naamsestraat 3 (Leuven)

Het stadhuis van Leuven is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige bouwblok tussen de Grote Markt, Naamsestraat, Muntstraat en Boekhandelstraat, met inbegrip van de binnenplaats genaamd Vrijthof.

Klokkengietershuis en Stadsschool n° 6: schoolgebouw

Naamsestraat 99-101 (Leuven)

De schoolvleugel van de Stadsschool n° 6 in de Naamsestraat te Leuven is beschermd als monument.

Stadsschool nummer 4

Riddersstraat 60, Riddersstraat 66 (Leuven)

Jongensschool, in 1884 opgetrokken naar ontwerp van E. Frische en geïnspireerd op de modelschool van E. Hendrickx (Henegouwsesteenweg, Brussel, 1879).

Sint-Michielskerk

Naamsestraat 57A (Leuven)

Voormalige kerk van het Leuvense Jezuïetenklooster, sinds 1778 kerk van de Sint-Michielsparochie. Barokke kruiskerk uit de tweede helft van de 17de eeuw, naar ontwerp van de Jezuïet Willem Hesius. Blikvanger is de monumentale westgevel aan de Naamsestraat, waarvan het rijke barokdecor de Contrareformatorische pronkarchitectuur binnenin aankondigt.

Stadspark Sint-Donatius

Tiensestraat zonder nummer (Leuven)

Stadspark met een oppervlakte van circa 1 ha 70, gelegen tussen de Tiense-, de Vlamingen-, de Naamse- en de Charles Deberiotstraat.

Stadhuis van Leuven

Boekhandelstraat 2, Grote Markt 8, Grote Markt 8A, Grote Markt 9, Naamsestraat 3 (Leuven)

Het laatgotische stadhuis van Leuven werd gebouwd tussen 1439 en 1469. Het voorste huis met de rijk versierde gevel aan de Grote Markt is een deel van een groter gebouwencomplex tussen de Naamse- en de Muntstraat.

Stedelijk Slachthuis

Kapucijnenvoer 112, Kapucijnenvoer 114, Slachthuislaan 1 (Leuven)

Als eerste stad in de Zuidelijke Nederlanden beschikte Leuven vanaf 1781 over een centraal openbaar slachthuis.

Stadsschool nr. 7

Parkstraat 126, Weldadigheidsstraat 76 (Leuven)

School 7 werd in opdracht van het Leuvense stadsbestuur gebouwd tussen 1910 en 1911, als meisjesschool voor kleuter- en lager onderwijs.

Stedelijke kruidtuin

Kapucijnenvoer 30 (Leuven)

Vanaf 1738 en onder impuls van profssor Hendrik Rega (1690-1754) bouwde de universiteit een farmaceutische plantentuin uit, op een terrein gelegen tussen de Dijle en de Voer achter het Huis van Ophem.

Stadsschool nummer 3

Kapucijnenvoer 47 (Leuven)

Voormalige stedelijke meisjesschool, in 1874-1875 opgetrokken naar een ontwerp van Edouard Philippe Lavergne (1815-1878).

Klokkengietershuis en School nr. 6

Naamsestraat 101, Naamsestraat 99 (Leuven)

In 1842 liet de gekende klokkengieter A.L.J. Van Aerschodt (1814-1888) op zijn terrein aan de Naamsestraat voor eigen rekening een nieuwe woning met aansluitend poortgebouw in neoclassicistische stijl optrekken, naar ontwerp van architect C.G. Stevens.

Mechelsestraat

Mechelsestraat (Leuven)

De Mechelsestraat is vanouds één van de belangrijkste verkeers- en handelsaders van de stad. Samen met de Diestse-, Tiense-, Naamse- en Brusselsestraat vormt zij het net van de vijf hoofdassen die het Leuvense stratenpatroon sinds de middeleeuwen straalvormig bepalen.

Vismarkt

Vismarkt (Leuven)

Plein omgeven door Mechelse-, Karel van Lotharingen-, Vissers-, Augustijnenstraat en Busleydengang.

Geen afbeelding beschikbaar

Constantin Meunierstraat

Constantin Meunierstraat (Leuven)

Hoofdas van het Nieuw Kwartier, genoemd naar de beroemde beeldhouwer Constantin Meunier (Etterbeek 1831 - Elsene 1905), werkzaam te Leuven van 1887 tot 1895 en docent aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van de stad.

Geen afbeelding beschikbaar

Frans Nensstraat

Frans Nensstraat (Leuven)

Naar Frans Nens (1873-1935), gouverneur van Brabant, genoemde korte, licht hellende straat, die zijn huidig uitzicht kreeg in 1938 toen op één na alle panden aan onpare zijde werden gebouwd.

Weldadigheidsstraat

Weldadigheidsstraat (Leuven)

In het begin van de 20ste eeuw getrokken als verlengde van de bestaande Van ’t Sestichstraat (1880), en zo ook nog vermeld op de bouwplannen van de eerste bebouwing uit 1907-1908 (nrs. 26-38 en 27-35).

Geen afbeelding beschikbaar

Mathieu de Layensplein

Mathieu de Layensplein (Leuven)

Het Mathieu de Layensplein ontstond vlak na de Eerste Wereldoorlog en werd tot 1940 Parvis Saint-Pierre genoemd.

Martelarenplein

Martelarenplein (Leuven)

Ingevolge de decreten van 1781 en 1805, uitgevaardigd door Jozef II en Napoleon I, was men gestart met de ontmanteling van de 14de-eeuwse stadsvesten: aanvankelijk door sporadische afbraak van de voorpoorten, naderhand door gedeeltelijke sloop van een aantal poorten.

Geen afbeelding beschikbaar

Tervuursevest

Tervuursevest (Leuven)

De Tervuursevest is het gedeelte van de stadsvest tussen de Naamse- en de Tervuursepoort en volgt het tracé van de tweede stadsomwalling (1357-1365).

Geen afbeelding beschikbaar

Ferdinand Smoldersplein

Ferdinand Smoldersplein (Leuven)

Plein met onregelmatige vorm, gelegen tussen Jodenstraat/Margarethaplein en Rijschoolstraat en genoemd naar Ferdinand Smolders, burgemeester van Leuven van 1922 tot 1926.

Geen afbeelding beschikbaar

Kapucijnenvoer

Kapucijnenvoer (Leuven)

De lange Kapucijnenvoer heeft een kronkelig verloop tussen de Brusselsestraat en de Tervuursevest en wordt gekruist door de Biezenstraat, de Minderbroedersstraat, het Grasmushof, de Janseniusstraat, de Bankstraat en de Prosper Poulletlaan.

Klokkengietershuis en Stadsschool n° 6

Naamsestraat 99-101, Leuven (Vlaams-Brabant)

Woning met aansluitend poortgebouw in neoclassicistische stijl uit 1842, in opdracht van klokkengieter A.L.J. Van Aerschodt en naar ontwerp van architect C.G. Stevens. Na teistering van de klokkengieterij door brand in 1895, omgevormd tot school met schoolgebouw achter in de ruime tuin en het gymnasium op de plaats van de vroegere klokkengieterij; de woning Van Aerschodt werd omgevormd tot directeurswoning en uitgebreid met een portierswoning.

Stadsschool nr. 7

Parkstraat 126, Weldadigheidsstraat 76, Leuven (Vlaams-Brabant)

School 7 werd in opdracht van het Leuvense stadsbestuur gebouwd tussen 1910 en 1911. Het door stadsarchitect Eugène Frische ontworpen complex omvat een directeurswoning, een klassengebouw en twee openluchtspeelplaatsen.

Stadspark Sint-Donatius

Tiensestraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het stadspark heeft een oppervlakte van circa 2,4 hectare en werd aangelegd tussen 1869 en 1875 naar het ontwerp van Jaques Rosseels en Julien Goyers, later verder uitgewerkt door L. Fuchs.

Stadsschool nummer 4

Riddersstraat 60, 66, Leuven (Vlaams-Brabant)

Jongensschool, in 1884 opgetrokken naar ontwerp van E. Frische en geïnspireerd op de modelschool van E. Hendrickx uit 1879 aan de Henegouwsesteenweg in Brussel.

Stadsschool nummer 3

Kapucijnenvoer 47, Leuven (Vlaams-Brabant)

Stedelijke meisjesschool, in 1874-1875 opgetrokken naar een ontwerp van Edouard Philippe Lavergne.

Stedelijk Slachthuis

Kapucijnenvoer 112-114, Slachthuislaan 1, Leuven (Vlaams-Brabant)

Openbaar slachthuis naar de plannen van stadsarchitect Eugène Frische in samenwerking met de, overwegend Duitse producenten van de technologie van slachtlijnen en koelinstallaties. In 1908 werd het nieuwe slachthuis plechtig geopend.

Parochiekerk Sint-Michiel

Naamsestraat 57A, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalige kerk van het Leuvense jezuïetenklooster, sinds 1778 kerk van de Sint-Michielsparochie. Barokke kruiskerk uit de tweede helft van de 17de eeuw, naar ontwerp van de jezuïet Willem Hesius. Blikvanger is de monumentale westgevel, waarvan het rijke barokdecor de Contrareformatorische pronkarchitectuur binnenin aankondigt.

Stadhuis van Leuven

Grote Markt 8, 8A, 9, Boekhandelstraat 2, Naamsestraat 3, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het laatgotische stadhuis van Leuven werd gebouwd tussen 1439 en 1469. Het voorste huis met de rijk versierde gevel aan de Grote Markt is een deel van een groter gebouwencomplex tussen de Naamse- en de Muntstraat.

Stedelijke kruidtuin

Kapucijnenvoer 30, Leuven (Vlaams-Brabant)

De tweede kruidtuin werd aangelegd door de Leuvense tuinarchitect Guillaume Rosseels. Naar ontwerp van Charles Vander Straeten, werden van 1821 tot 1823 het poortgebouw met tuinierswoning, de oranjerie met serres en een omheiningsmuur opgetrokken in een streng classicistische stijl.

Uitvoerder van

Universiteitshal

Krakenstraat 2, Naamsestraat 22, Oude Markt 13 (Leuven)

De universiteitshal is de voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.

Universiteitshal

Naamsestraat 22, Krakenstraat 2, Oude Markt 13, Leuven (Vlaams-Brabant)

Voormalige lakenhal uit het begin van 14de eeuw die vanaf 1431 stelselmatig werd ingenomen door de universiteit. De barokke bovenbouw van de lakenhal werd toegevoegd in 1680-1690; de Regavleugel met voorgevel aan de Oude Markt werd gebouwd in 1723-1725.