Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Laenen, François Henri

Details

Beschrijving

Stadsarchitect van Leuven.

  • Info Marcel Windey (2016).

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Geertrui

Sint-Geertruiabdij 10 (Leuven)

De parochiekerk Sint-Geertrui is beschermd als monument.

Martelarenplein en omgeving

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-15, Tiensevest 2-22 (Leuven)

Het Martelarenplein en de onmiddellijke omgeving van het plein ter hoogte van de Tiensevest en de Diestsestraat te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.

Neoclassicistische manège

Rijschoolstraat 21 (Leuven)

Ten opzichte van de straat terugwijkend ingeplante eenbeukige zaal op rechthoekig grondplan.

Sint-Geertruikerk

Sint-Geertruiabdij 10 (Leuven)

Gotisch kerkgebouw, eertijds abdijkerk van de Sint-Geertruiabdij. De bouw van de kerk begon in het eerste kwart van de 13de eeuw en liep uit tot het midden van de 16de eeuw. De Sint-Geertruikerk werd ernstig beschadigd tijdens een bombardement in 1944, waarna een ingrijpende reconstructie van de verwoeste delen van de kerk volgde.

Openbaar Entrepot

Vaartkom 4 (Leuven)

Het vroegste openbaar entrepot of stapelhuis te Leuven vond vanaf 1752 zijn onderkomen in de resterende gebouwen van de vroegere "broodovens", die in 1746 door de Stad voor de Franse troepen waren opgericht in de Vaartstraat, ter hoogte van de Dijle, tegenover het huis "Zeelandt" (nr. 167).

Neoclassicistische stadswoningen

Rijschoolstraat 11, Rijschoolstraat 13, Rijschoolstraat 15, Rijschoolstraat 17, Rijschoolstraat 23, Rijschoolstraat 5, Rijschoolstraat 6, Rijschoolstraat 7, Rijschoolstraat 9, Vital Decosterstraat 47, Vital Decosterstraat 49, Vital Decosterstraat 49C (Leuven)

Op basis van het stedenbouwkundig plan van stadsarchitect F.H. Laenen in 1838-1839 tot stand gekomen huizenblokken, deel uitmakend van het neoclassicistische totaalensemble beheerst door de Rijschool.

Ensemble van zeven burgerhuizen

Vital Decosterstraat 53, Vital Decosterstraat 55, Vital Decosterstraat 57, Vital Decosterstraat 59, Vital Decosterstraat 61, Vital Decosterstraat 63, Vital Decosterstraat 65 (Leuven)

Zeven burgerhuizen, deel uitmakend van het in 1838 door stadsarchitect F.H. Laenen ontworpen totaalensemble van de Rijschoolstraat en dus van de basisbebouwing van de Vital Decosterstraat.

Openbaar Entrepot

Vaartkom 4 (Leuven)

Het voormalige Openbaar Entrepot of gebouw van de Douane en Accijnzen te Leuven, is beschermd als monument.

Bondgenotenlaan

Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Justus Lipsiusstraat, Koning Leopold I-straat, Louis Melsensstraat (Leuven)

De Bondgenotenlaan te Leuven is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat alle panden tussen het Rector De Somerplein en het Martelarenplein, met inbegrip van de beeldbepalende bebouwing in de aanzetten van de zijstraten en de pleinvormige verbredingen ter hoogte van de Stadsschouwburg en het standbeeld van Justus Lipsius.

Tiensestraat

Tiensestraat (Leuven)

De Tiensestraat is een historische invalsweg die in 1269 reeds vermeld werd als Hollestraat - occasioneel ook Sint-Michielsstraat genoemd naar de gelijknamige kerk - maar doorgaans tot de 17de eeuw bekend als Hoelstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Brabançonnestraat

Brabançonnestraat (Leuven)

De Brabançonnestraat strekt zich uit tussen de Tiense- en de Parkstraat, en kruist de Windmolenveldstraat, de Dekenstraat, de Regastraat en de Frederik Lintsstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Constantin Meunierstraat

Constantin Meunierstraat (Leuven)

Hoofdas van het Nieuw Kwartier, genoemd naar de beroemde beeldhouwer Constantin Meunier (Etterbeek 1831 - Elsene 1905), werkzaam te Leuven van 1887 tot 1895 en docent aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van de stad.

Geen afbeelding beschikbaar

Emile Mathieustraat

Emile Mathieustraat (Leuven)

Deze straat aangelegd van 1935 tot 1939 en gelegen tussen de Constantin Meunierstraat en de Familie De Bayostraat werd genoemd naar de vermaarde Leuvense pianist en componist Emile Mathieu (Rijsel 1844 - Gent 1932).

Geen afbeelding beschikbaar

Frans Nensstraat

Frans Nensstraat (Leuven)

Naar Frans Nens (1873-1935), gouverneur van Brabant, genoemde korte, licht hellende straat, die zijn huidig uitzicht kreeg in 1938 toen op één na alle panden aan onpare zijde werden gebouwd.

Parkstraat

Parkstraat (Leuven)

Eeuwenoude invalsweg, eertijds veldweg die van het driehoekige Sint-Kwintenspleintje aan de Naamsestraat langs de Parkabdij tot in Geldenaken (Jodoigne) liep en daardoor in oorsprong "Jodoigne" genoemd werd.

Geen afbeelding beschikbaar

Schepenenstraat

Schepenenstraat (Leuven)

Het tracé van de Schepenenstraat werd in 1839 vastgelegd door stadsarchitect F.H. Laenen en verbindt de Deken- met de lager gelegen Windmolenveldstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Tomveldstraat

Tomveldstraat (Leuven)

Het tracé van de Tomveldstraat, voorheen Spaarzaamheidsstraat, werd in 1839 vastgelegd door stadsarchitect F.H. Laenen en verbindt de Deken- met de lager gelegen Windmolenveldstraat.

Andreas Vesaliusstraat

Andreas Vesaliusstraat (Leuven)

Het tracé van de Andreas Vesaliusstraat werd door stadsarchitect F.H. Laenen in 1838 vastgelegd bij het opstellen van de rooilijnplannen van het oostelijke deel van de stad.

Blijde-Inkomststraat

Blijde-Inkomststraat (Leuven)

Lange straat met rechtlijnig tracé, vertrekkend ter hoogte van het Herbert Hooverplein en eindigend aan de Tiensevest.

Bogaardenstraat

Bogaardenstraat (Leuven)

Rechte straat die de Jan Stasstraat met het Quinten Metsysplein verbindt en een onderdeel vormt van het geürbaniseerde gebied tussen Diestse- en Tiensestraat, waarvoor stadsarchitect J. F. Laenen tussen 1836 en 1839 de plannen uittekende.

Justus Lipsiusstraat

Justus Lipsiusstraat (Leuven)

Rechtlijnige straat die van de Bondgenotenlaan naar de Tiensevest loopt en een onderdeel vormt van het geheel der straten die in het oostelijke stadsontwikkelingsgebied tussen de Diestsestraat en de Tiensestraat rastervormig werden aangelegd.

Maria-Theresiastraat

Maria-Theresiastraat (Leuven)

De Maria-Theresiastraat vormt een een lange rechtlijnige verbinding tussen de Tiensestraat en de Tiensevest/Martelarenplein.

Arnould Nobelstraat

Arnould Nobelstraat (Leuven)

Rechtlijnige straat die het Quinten Metsysplein met de Justus Lipsiusstraat verbindt en vernoemd werd naar de oudst bekende burgemeester (circa 1225) van Leuven.

Burgemeestersstraat

Burgemeestersstraat (Leuven)

Rechte verbindingsstraat tussen de Tiensestraat en het Quinten Metsysplein.

Geen afbeelding beschikbaar

Dagobertstraat

Dagobertstraat (Leuven)

De Dagobertstraat vormt een onderdeel van de 19de-eeuwse stedenbouwkundige transformatie volgens dambordpatroon van het tot dan toe quasi onbebouwde uitbreidingsgebied tussen Diestsestraat en Tiensestraat.

Jan Stasstraat

Jan Stasstraat (Leuven)

Vrij korte straat die een rechte verbinding vormt tussen Vital Decosterstraat/Monseigneur Ladeuzeplein en Bondgenotenlaan en die halverwege aan pare zijde geopend is voor de Bogaardenstraat. Aanvankelijk "Schoonzichtstraat" genoemd.

Quinten Metsysplein

Quinten Metsysplein (Leuven)

Het Quinten Metsysplein is het enige gerealiseerde plein binnen de rastervormige 19de-eeuwse urbanisatie van het oostelijke uitbreidingsgebied tussen Diestsestraat en Tiensestraat, waarvoor stadsarchitect J. F. Laenen tussen 1836 en 1839 de plannen uittekende.

Martelarenplein

Martelarenplein (Leuven)

Ingevolge de decreten van 1781 en 1805, uitgevaardigd door Jozef II en Napoleon I, was men gestart met de ontmanteling van de 14de-eeuwse stadsvesten: aanvankelijk door sporadische afbraak van de voorpoorten, naderhand door gedeeltelijke sloop van een aantal poorten.

Rijschoolstraat

Rijschoolstraat (Leuven)

In 1838 doorheen de tuin van het klooster van de Witte Vrouwen getrokken straat, die de Vaartstraat met de Sint-Maartenstraat verbindt en de Vital Decosterstraat kruist.

Tiensevest

Tiensevest (Leuven)

Het gedeelte tussen de Diestse- en Tiensepoort, namelijk de Tiensevest, werd in 1822 genivelleerd en beplant met dubbele bomenrijen.

Koning Leopold I-straat

Koning Leopold I-straat (Leuven)

Vrij brede, rechtlijnige straat die het Monseigneur Ladeuzeplein met de Bondgenotenlaan verbindt en gekruist wordt door de Bogaardenstraat.

Bondgenotenlaan en omgeving

Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Justus Lipsiusstraat, Koning Leopold I-straat, Lepelstraat, Louis Melsensstraat, Vital Decosterstraat (Leuven)

De Bondgenotenlaan werd in de 19de eeuw aangelegd als hoofdas van de wijk grenzend aan het station en vormt een verbinding tussen het Martelarenplein en de Grote Markt. Naast de prominente stadsschouwburg, vormen statige eclectische burger- en herenhuizen de voornaamste bebouwing van de straat.

Parochiekerk Sint-Geertrui

Sint-Geertruiabdij 10, Leuven (Vlaams-Brabant)

Gotisch kerkgebouw, gebouwd in het eerste kwart van de 13de eeuw tot het midden van de 16de eeuw. De kerk werd ernstig beschadigd tijdens een bombardement in 1944, waarna een ingrijpende reconstructie van de verwoeste delen van de kerk volgde.

Neoclassicistische manege

Rijschoolstraat 21, Leuven (Vlaams-Brabant)

In 1836 door stadsarchitect F.H. Laenen ontworpen Rijschool ten dienste van de ruiterijkazerne en aanleiding voor de totstandkoming van het neoclassicistisch bouwkundig totaalensemble.

Neoclassicistische stadswoningen

Rijschoolstraat 5-17, 6, 23, Vital Decosterstraat 47-49, 49C, Leuven (Vlaams-Brabant)

Op basis van het stedenbouwkundig plan van stadsarchitect F.H. Laenen in 1838-1839 tot stand gekomen huizenblokken, deel uitmakend van het neoclassicistische totaalensemble beheerst door de Rijschool.

Ensemble van burgerhuizen

Vital Decosterstraat 53-65, Leuven (Vlaams-Brabant)

Neoclassicistische enkelhuizen met twee tot drie traveeën volgens repetitief schema en drie bouwlagen onder zadeldak, als totaalensemble ontworpen in 1838 door stadsarchitect F.H. Laenen.