Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Clepkens, P.

Details

Ontwerper van

Parochiekerk Sint-Denijs en kerkhof

Vredesplein 36 (Zwalm)

De oude delen van de Sint-Denijskerk te Zwalm, namelijk de toren, het koor en de twee kruisbeuken werden reeds beschermd als monument 13-07-1945. Deze bescherming is uitgebreid tot de volledige kerk met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken en met omringend en ommuurd kerkhof op 30-01-2013.

Parochiekerk Sint-Pieter-in-de-Banden

Marktplein zonder nummer (Brakel)

Georiënteerde parochiekerk aan zuidzijde van Marktplein palend aan de hoofdstraat. Voorheen kleinere kerk omgeven door ommuurd kerkhof (zie kaartmateriaal).

Parochiekerk Sint-Denijs en kerkhof

Vredesplein 36 (Zwalm)

Mooi ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof op onregelmatige plattegrond met toegangen ten noordwesten, zuidoosten en ten oosten. De noordelijke kerkhofmuur en de aansluitende steile trap naar de lager gelegen straat, werden vermoedelijk vernieuwd in 1766-67, in de 19de eeuw en in 1946-49.

Parochiekerk Sint-Denijs

Vredesplein 36, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Driebeukige basilicale kerk met zeskantige houten kruisingstoren, ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof, ten westen calvariekapel in neoclassicistische stijl.

Parochiekerk Sint-Pieter-in-de-Banden

Marktplein zonder nummer, Brakel (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde parochiekerk aan zuidzijde van Marktplein palend aan de hoofdstraat. Voorheen kleinere kerk omgeven door ommuurd kerkhof (zie kaartmateriaal).