Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Cloquet, Louis

Details

Beschrijving

Louis Cloquet (1849-1920) heeft tijdens zijn leven steeds drie beroepen gecombineerd: architect, auteur en docent. Hij begint zijn educatieve taak aan de Doornikse Sint-Lucasschool in 1880. Een jaar voordat hij stopt met lesgeven in Doornik (in 1890) wordt hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gent (RUG), waar hij zelf met de grootste onderscheiding het diploma van burgerlijk ingenieur van Bruggen en Wegen behaalde in 1871. Vier jaar later wordt Cloquet gepromoveerd tot gewoon hoogleraar. Naast lesgeven aan de Gentse universiteit, doceert hij eveneens een cursus aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Bovenop zijn taak als docent is Cloquet ook een succesvolle auteur. Deze carrièrewending is te wijten aan een toevallige ontmoeting met Jules en Henri Desclée. Cloquet treedt in dienst bij deze uitgevers en levert enkele opmerkelijke bijdragen. Van groot belang zijn zijn artikels in “La revue de l’art Chrétien”, waarin Cloquet schrijft over het verschil in monumentenzorg in verband met “dode” en “levende” monumenten. Het absolute hoogtepunt uit Cloquets carrière als auteur is echter “Traité d’Architecture”, een handboek voor architecten opgedeeld in vijf delen, dat sterk onder invloed staat van Viollet-le-Duc.

Als architect was Cloquet werkzaam op drie niveaus. In de eerste plaats was hij ontwerper van individuele gebouwen. Daarnaast had hij echter eveneens een grote passie ontwikkeld voor zowel stedenbouw als monumentenzorg. Deze twee aspecten van de architectuur spelen bijgevolg een belangrijke rol in Cloquets carrière. Eén van zijn belangrijkste verwezenlijkingen als architect-ontwerper is het “posthotel” (Korenmarkt 16) te Gent. Dit gebouw kan beschouwd worden als een prototype van Cloquets vroege bouwstijl. Hoewel het eclectisch is, overheerst de neogotische stijl, waarvan Cloquet medegrondlegger was in België.

Rond de eeuwwisseling werd zijn rol binnen zowel de stedenbouw als monumentenzorg groter. Het belangrijkste project wat stedenbouw betreft, is de Sint-Michielsbrug aan de Korenmarkt in Gent. Tijdens de realisatie geldt voor Cloquet één belangrijke regel: alle moderne doelen mogen het pittoreske niet verjagen. Zijn interesse in monumentenzorg komt bij Cloquet al tot uiting als auteur. Toch speelt hij ook een actieve rol als restaurateur. Vooral tijdens de eerste wereldoorlog laat hij zich opmerken in een dispuut tussen conservatieven en modernisten. Bij de grote heropbouw wordt de esthetische aanpak van architectuur steeds minder belangrijk. Cloquet blijft echter een voorstander van deze aanpak en stelt dat modern bouwen nog steeds mogelijk is zonder verwaarlozing van de traditionele architectuur.

In 1920, een jaar na zijn emeritaat, sterft Louis Cloquet na een slopende ziekte. Zijn zoon Jean Norbert zorgt voor opvolging en neemt de leerstoel van zijn vader over.

  • DE VOS, J., Drie merkwaardige Gentse gebouwen (1903-1930), Gent.
  • MOUTON, Hilde, Ingenieur-architect Louis Cloquet (1849-1920) zijn werk in opdracht van de rijksuniversiteit te Gent deel 1 [onuitgegeven licentiaatverhandeling], Gent, 1978.

Ontwerper van

Geen afbeelding beschikbaar

Klinisch en Poliklinisch Instituut

Louis Pasteurlaan 1, Louis Pasteurlaan 2 (Gent)

Het Klinisch en Poliklinisch Instituut is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Pietersstation

Koningin Maria Hendrikaplein zonder nummer (Gent)

Het Sint-Pietersstation ontworpen door L. Cloquet te Gent, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Het Rommelaere Instituut

Apotheekstraat 5, Jozef Kluyskensstraat 27, Jozef Kluyskensstraat 29 (Gent)

Het Rommelaere Instituut is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Physiologisch Instituut

Jozef Kluyskensstraat 29 (Gent)

Het voormalige Physiologisch Instituut is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, Korenmarkt 16A, Pakhuisstraat 1, Pakhuisstraat 2 (Gent)

Het postgebouw is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Michielsbrug

Sint-Michielshelling zonder nummer (Gent)

De Sint-Michielsbrug is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Postgebouw

Rijselstraat 70 (Ieper)

Het postgebouw te Ieper, ook Tempelierssteen of Hooghuis genaamd, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Postgebouw

Rijselstraat 70 (Ieper)

Postgebouw, ook Tempelierssteen of Hooghuis genaamd. 1897: aankoop door de Staat van twee aan elkaar palende huizen in de Rijselsestraat, toen respectievelijk gebruikt als brouwerij (links) en woonhuis (rechts), om er een postkantoor in te richten.

Geen afbeelding beschikbaar

Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, Korenmarkt 16A, Pakhuisstraat 1, Pakhuisstraat 2 (Gent)

Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier.

Geen afbeelding beschikbaar

Neogotisch hoekhuis Sint-Michiel

Jan van Stopenberghestraat 2, Predikherenlei 1, Sint-Michielshelling 7 (Gent)

Merkwaardig neogotisch hoekhuis zogenaamd "Sint-Michiel", volledig opgetrokken uit zandsteen in 1912 naar ontwerp van architect Louis Cloquet, die eveneens betrokken was bij de bouw van het nabij gelegen eclectisch postgebouw.

Geen afbeelding beschikbaar

Het Rommelaere Instituut

Apotheekstraat 5, Jozef Kluyskensstraat 27, Jozef Kluyskensstraat 29 (Gent)

Het Rommelaere Instituut op U-vormige plattegrond en met drie bouwlagen is voornamelijk gekenmerkt door de door steunberen sterk geritmeerde oostvleugel met alternerende getrapte dakvensters en gesculpteerde boogvelden op de bovenste verdieping. Een arduinen poortgebouw met puntgevel is in het boogveld gedateerd "1905".

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Pietersstation

Koningin Maria Hendrikaplein zonder nummer (Gent)

Ingenieur architect Louis Cloquet kreeg circa 1908 de opdracht het nieuwe station te ontwerpen, de uitvoering werd toevertrouwd aan de aannemers Van Herrewege en De Wilde. Het definitief ontwerp werd uitgevoerd in eclectische stijl, eigen aan L. Cloquet en geïnspireerd op nationale middeleeuwse elementen.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer (Wetteren)

De volledige Sint-Martinuskerk is beschermd als monument; de bescherming is de uitbreiding van de bescherming uit 1936 van de toren en het koor.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Michielsbrug

Sint-Michielshelling zonder nummer (Gent)

Sint-Michielsbrug gerealiseerd onder burgemeester E. Braun naar ontwerp van Louis Cloquet (1905-1909), met mooie centrale lantaarn met bronzen Sint-Michielsbeeld door R. Rooms.

Geen afbeelding beschikbaar

Klinisch en Poliklinisch Instituut

Louis Pasteurlaan 1, Louis Pasteurlaan 2 (Gent)

De Klinische en Poliklinische Instituten vormen een belangrijk onderdeel van de wetenschappelijke "Instituten van de Bijloke" die ingenieur-architect Louis Cloquet in 1899-1900 realiseerde voor de Gentse universiteit.

Geen afbeelding beschikbaar

Pharmacodynamisch Instituut

Jozef Kluyskensstraat 29 (Gent)

Het Pharmacodynamisch Instituut is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Bijlokehospitaal met omgeving

Bijlokekaai, Godshuizenlaan, Jozef Kluyskensstraat (Gent)

Het Bijlokehospitaal met omgeving is beschermd als stadsgezicht.

Geen afbeelding beschikbaar

Blindenhuis Van Caeneghemgesticht en Pharmacodynamisch Instituut met omgeving

Apotheekstraat, Coupure 1-105, Hospitaalstraat, Jozef Kluyskensstraat 5-25 (Gent)

Het stadsgezicht omvat het blindenhuis Van Caeneghemgesticht, het Pharmacodynamisch Instituut, het Physiologisch Instituut, het Rommelaere Instituut en 19de-eeuwse burgerhuizen aan de Coupure Links.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis De Kat en de Hond

Koning Leopold II-laan 24 (Gent)

Het huis De Kat en de Hond is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer (Wetteren)

Georiënteerde dorpskerk voorheen met omringend ommuurd kerkhof, ingeplant aan de zuidwestzijde van het landelijke dorpsplein, thans met tegenover de westgevel liggend kerkhof aangelegd in 1949-1950.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis ontworpen door Louis Cloquet

Smidsestraat 1, Smidsestraat 11, Smidsestraat 13, Smidsestraat 3, Smidsestraat 5, Smidsestraat 7, Smidsestraat 9 (Gent)

Merkwaardig halfcirkelvormig uitgebouwd hoekpand met de Kortrijksesteenweg, volgens bouwaanvraag van 1905 naar ontwerp van architect L. Cloquet. Gebouw met vier bouwlagen en in 1913 toegevoegde zolderverdieping.

Geen afbeelding beschikbaar

Architectenwoning De Kat en de Hond

Koning Leopold II-laan 24 (Gent)

In het straatbeeld opvallend bakstenen rijhuis volgens bouwaanvraag van 1903 gebouwd als eigen woning door ingenieur architect Louis Cloquet. Asymmetrisch opgebouwd huis met links, op de rooilijn gelegen, vrij smalle, hoog oplopende neogotisch getinte bakstenen puntgevel.

Geen afbeelding beschikbaar

Physiologisch Instituut

Jozef Kluyskensstraat 29 (Gent)

Het voormalige Physiologisch Instituut met soberdere vleugels met twee en één bouwlaag. De zijvleugel (Albert Baertsoenkaai) is boven de spitsboogdeur met kruisbloem en gesculpteerde leeuw gedateerd "AD 1901".

Geen afbeelding beschikbaar

Pharmacodynamisch Instituut

Jozef Kluyskensstraat 29 (Gent)

Het vroegere Pharmacodynamisch Instituut, van de straat gescheiden door een tuintje (voorheen een pharmaceutische plantentuin) en ijzeren hek, vertoont een fraaie polychrome gevel met twee bouwlagen geritmeerd door getrapte dakvensters en neogotische vensternissen en boogvelden.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis De Kat en de Hond en burgerhuis met omgeving

Koning Leopold II-laan 24, Koning Leopold II-laan 25 (Gent)

Het huis De Kat en de Hond en het naastliggende burgerhuis met hun tuin zijn beschermd als stadsgezicht.

Sint-Pietersstation

Koningin Maria Hendrikaplein zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Ingenieur architect Louis Cloquet kreeg circa 1908 de opdracht het nieuwe station te ontwerpen, de uitvoering werd toevertrouwd aan de aannemers Van Herrewege en De Wilde. Het definitief ontwerp werd uitgevoerd in eclectische stijl, eigen aan L. Cloquet en geïnspireerd op nationale middeleeuwse elementen.

Huis De Kat en de Hond

Koning Leopold II-laan 24, Gent (Oost-Vlaanderen)

In het straatbeeld opvallend bakstenen rijhuis volgens bouwaanvraag van 1903 gebouwd als eigen woning door ingenieur architect Louis Cloquet. Asymmetrisch opgebouwd huis met links, op de rooilijn gelegen, vrij smalle, hoog oplopende neogotisch getinte bakstenen puntgevel.

Hoekhuis ontworpen door Louis Cloquet

Smidsestraat 1-13, Gent (Oost-Vlaanderen)

Merkwaardig halfcirkelvormig uitgebouwd hoekpand met de Kortrijksesteenweg, volgens bouwaanvraag van 1905 naar ontwerp van architect L. Cloquet. Gebouw met vier bouwlagen en in 1913 toegevoegde zolderverdieping.

Pharmacodynamisch Instituut

Jozef Kluyskensstraat 29, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het vroegere Pharmacodynamisch Instituut, van de straat gescheiden door een tuintje (voorheen een pharmaceutische plantentuin) en ijzeren hek, vertoont een fraaie polychrome gevel met twee bouwlagen geritmeerd door getrapte dakvensters en neogotische vensternissen en boogvelden.

Physiologisch Instituut

Jozef Kluyskensstraat 29, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het voormalige Physiologisch Instituut met soberdere vleugels met twee en één bouwlaag. De zijvleugel (Albert Baertsoenkaai) is boven de spitsboogdeur met kruisbloem en gesculpteerde leeuw gedateerd "AD 1901".

Klinisch en Poliklinisch Instituut

Louis Pasteurlaan 1, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

De Klinische en Poliklinische Instituten vormen een belangrijk onderdeel van de wetenschappelijke "Instituten van de Bijloke" die ingenieur-architect Louis Cloquet in 1899-1900 realiseerde voor de Gentse universiteit.

Het Rommelaere Instituut

Jozef Kluyskensstraat 27-29, Apotheekstraat 5, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het Rommelaere Instituut op U-vormige plattegrond en met drie bouwlagen is voornamelijk gekenmerkt door de door steunberen sterk geritmeerde oostvleugel met alternerende getrapte dakvensters en gesculpteerde boogvelden op de bovenste verdieping. Een arduinen poortgebouw met puntgevel is in het boogveld gedateerd "1905".

Sint-Michielsbrug

Sint-Michielshelling zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Sint-Michielsbrug gerealiseerd onder burgemeester E. Braun naar ontwerp van Louis Cloquet (1905-1909), met mooie centrale lantaarn met bronzen Sint-Michielsbeeld door R. Rooms.

Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 1, 2, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier.

Neogotisch hoekhuis Sint-Michiel

Predikherenlei 1, Jan van Stopenberghestraat 2, Sint-Michielshelling 7, Gent (Oost-Vlaanderen)

Merkwaardig neogotisch hoekhuis zogenaamd "Sint-Michiel", volledig opgetrokken uit zandsteen in 1912 naar ontwerp van architect Louis Cloquet, die eveneens betrokken was bij de bouw van het nabij gelegen eclectisch postgebouw.

Postgebouw

Rijselstraat 70, Ieper (West-Vlaanderen)

Postgebouw, ook Tempelierssteen of Hooghuis genaamd. 1897: aankoop door de Staat van twee aan elkaar palende huizen in de Rijselsestraat, toen respectievelijk gebruikt als brouwerij (links) en woonhuis (rechts), om er een postkantoor in te richten.

Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein zonder nummer, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde dorpskerk voorheen met omringend ommuurd kerkhof, ingeplant aan de zuidwestzijde van het landelijke dorpsplein, thans met tegenover de westgevel liggend kerkhof aangelegd in 1949-1950.