Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Durlet, Victor (vader)

Details

Beschrijving

Vader van Victor Durlet (zoon), met wie hij tijdens zijn laatste levensjaren geassocieerd was.

Ontwerper van

Geheel van vijf burgerhuizen

Grétrystraat 45, Grétrystraat 47, Grétrystraat 49, Grétrystraat 51, Grétrystraat 53 (Antwerpen)

Geheel van vijf bescheiden burgerhuizen in eclectische stijl op de kop van het bouwblok Grétrystraat, Werkstraat en Wambachstraat. Het ontwerp werd in 1898 opgemaakt door de architect Henri Thielens, in opdracht van de Société Anonyme Anversoise pour la Construction et l’Amélioration de Maisons d’Ouvriers.

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl

Isabellalei_AN 132, Isabellalei_AN 134, Wambachstraat 1 (Antwerpen)

Geheel van drie rijwoningen in neoclassicistische stijl, samen met een pendant opgetrokken op de hoeken van Wambachstraat en Werkstraat. Het ontwerp werd in 1880 opgemaakt door de architect Victor Durlet, in opdracht van de Société Anonyme Anversoise pour la Construction et l’Amélioration de Maisons d’Ouvriers.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Jodenstraat 48 (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Geeraerts, naar een ontwerp door de architecten vader en zoon Victor Durlet uit 1898. De woning Geeraerts behoort tot de allerlaatste realisaties van Victor Durlet, die actief was vanaf eind jaren 1850 tot zijn overlijden in 1900, de laatste jaren in associatie met zijn zoon Victor.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 75 (Antwerpen)

Dokterswoning in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de arts Froidbise, naar een ontwerp door de architecten vader en zoon Victor Durlet uit 1898. De bouwheer valt vermoedelijk te identificeren met François Dieudonné Marie Froidbise (Leuven, 1857-Antwerpen, 1929), in 1890 gehuwd met Sylvie Reding (Bredene, 1869-Antwerpen, 1945), ouders van twee dochters geboren in 1891 en 1894.

Neoclassicistisch winkelhuis

Kasteelpleinstraat 66 (Antwerpen)

Dit neoclassicistische winkelpand werd rond 1877 gebouwd door architect Victor Durlet als het linkse huis van een ensemble van drie bijna identieke woningen. De woningen rechts ervan, op nummers 62-64, werden rond 1936 grondig gerenoveerd en kregen daarbij de huidige art-decogevel.

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Klapdorp 20 (Antwerpen)

Winkelhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Klapdorp en Predikerinnenstraat, gebouwd in opdracht van baron de Gruben, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1872. De bouwheer valt wellicht te identificeren met Charles de Gruben (Brussel, 1833-Wijnegem, 1900), katholiek senator voor het arrondissement Turnhout van 1892 tot 1900.

Neoclassicistisch winkelhuis

Korte Achteromstraat 5 (Antwerpen)

Deze woning met winkel werd rond 1885 gebouwd voor de heer Sterkendries naar ontwerp van Victor Durlet. Het gaat om een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak met centraal dakvenster onder driehoekig fronton en twee oeils-de-boeuf.

Neoclassicistisch winkelhuis

Korte Gasthuisstraat 20, Korte Gasthuisstraat 22 (Antwerpen)

Neoclassicistisch rijhuis mogelijk in oorsprong een samenstel van twee gekoppelde panden, te dateren in de eerste helft van de 19de eeuw. De houten winkelpui werd in 1879 aangebracht in opdracht van juffrouw Adèle Van Geertruyen, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet.

Twee neoclassicistische woon- en winkelpanden

Kronenburgstraat 56, Kronenburgstraat 58 (Antwerpen)

Dit samenstel van identieke neoclassicistische woon- en winkelpanden is in 1878 ontworpen door Victor Durlet voor provinciaal raadslid Jean Florus.

Eclectische eenheidsbebouwing

Kronenburgstraat 60, Kronenburgstraat 62, Kronenburgstraat 64, Kronenburgstraat 66, Kronenburgstraat 68 (Antwerpen)

Aan de zuidkant van de Kronenburgstraat, op gronden van de verkaveling van het Zuid, is een monumentale eenheidsbebouwing gerealiseerd van meergezinswoningen met winkelhuizen op de begane grond.

Verbouwde diamantslijperij met woning in art-decostijl

Lamorinièrestraat 84 (Antwerpen)

Voormalige diamantslijperij gebouwd in opdracht van de diamanthandelaar Mani Daniëls, naar een ontwerp door de architecten vader en zoon Victor Durlet uit 1897-1898. De heer J. Boeckx liet in 1932 de voorbouw grondig verbouwen tot bel-etagewoning met kantoren op de begane grond, naar een ontwerp door de architect Armand Schroyens.

Herenhuis in eclectische stijl

Oudaan 20 (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1881. Opdrachtgever was Raymond Geelhand-Meyers, die in 1868 huwde met Emilie Meyers, en in 1877 met haar jongere zus Fanny Meyers. Het hotel werd opgetrokken na de verbreding van de Oudaan, op gronden van de familie Geelhand.

Neoclassicistisch rijhuis met traditionele kern

Oude Koornmarkt 73 (Antwerpen)

In oorsprong traditioneel diephuis met trapgevel uit de eerste helft van de 17de eeuw. Architect Victor Durlet verving in 1861 de geveltop door een tweede verdieping. Winkelpui uit 1896.

Samenstel van twee gespiegelde woningen in eclectische stijl

Paleisstraat 24, Paleisstraat 26 (Antwerpen)

In 1882 ontwerpt architect Victor Durlet dit statige eclectische samenstel voor R. Momber, in de bouwaanvraag omschreven als 'twee woningen'. Wellicht woonde Momber in één van beide woningen en werd het andere deel als opbrengsteigendom verhuurd.

Pakhuis in eclectische stijl

Scheldeken 14 (Antwerpen)

Pakhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1864. De bouwheer valt te identificeren met Diederich Wilhelm (Guillaume) Nottebohm (Bielefeld, 1787-Berchem, 1871), die in 1867 nogmaals beroep deed op Durlet voor een pakhuis in de Muntstraat.

Winkelhuis in second-empirestijl

Sint-Katelijnevest 16 (Antwerpen)

Winkelhuis in second-empirestijl gebouwd in opdracht van de kinderen Vandenplasch of Vandenplassche, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1860.

Opbrengsthuizen voor Emile Geelhand-Moretus

Stierstraat 11, Stierstraat 13 (Antwerpen)

Dit samenstel van twee identieke, spiegelende woningen werden ontworpen door architect Victor Durlet voor Emile Geelhand-Moretus. Emile Geelhand-Moretus, gehuwd met Zoë Moretus, was één van de allerrijksten van het land en bekleedde een waaier aan officiële functies.

Neoclassicistisch burgerhuis

Stierstraat 15 (Antwerpen)

Net als de woningen op nummers 11-13, werd deze neoclassicistische burgerwoning ontworpen door architect Victor Durlet in een eenvoudige, maar verzorgde neoclassicistische stijl.

Neoclassicistisch ensemble

Tolstraat 81, Tolstraat 83 (Antwerpen)

Dit grote neoclassicistische ensemble van twee meergezinswoningen met centrale poorttoegang werd in 1880 ontworpen door architect Victor Durlet voor rekening van Segers Van Hincathoven.

Gravenkasteel

Warandestraat 100, Warandestraat 102 (Grimbergen)

Het kasteel ligt wat geïsoleerd ten opzichte van de dorpskern in het uiterste noorden van de gemeente, ten westen van het zeekanaal Brussel-Antwerpen. Het waterkasteel, oorspronkelijk van de heren van Humbeek, met aanhorigheden en omringend park sluit ten zuiden aan bij het Gravenbos en is in totaal circa 100 ha groot.

Pachthof van het Gravenkasteel

Driesstraat 31 (Grimbergen)

Restant van een voormalig pachthof van het Gravenkasteel, opgetrokken in een eclectische neotraditionele stijl met middeleeuwse kasteelallures, volgens de kadastrale legger uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten

Blindestraat 9-11, Mutsaardstraat 29, Mutsaardstraat 31, Venusstraat 38-48 (Antwerpen)

De site van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, is beschermd als monument.

Casteel van Hoochstraten: voorgevel

Lange Koepoortstraat 31 (Antwerpen)

De bescherming omvat de voorgevel van de traditionele stadswoning Casteel van Hoochstraten.

Sociale woonwijk

Boerhaavestraat 3-19, Frans de Cortstraat 17-37, Matigheidstraat 1-43, 2-38, Onderwijsstraat 2-16, 11, Schoolstraat 8-14, Spaarstraat 1-37, 16-38 (Antwerpen)

Sociale woonwijk opgericht door het Bureel van Weldadigheid naar een ontwerp door de architect Victor Durlet, van 1877.

Neoclassicistisch burgerhuis

Amerikalei 55 (Antwerpen)

Burgerwoning ontworpen in 1881 door architect Victor Durlet voor François Adams-Van Overschee.

Geheel van twee appartementsgebouwen

Belgiëlei 15A, Belgiëlei 15B (Antwerpen)

Geheel van twee appartementsgebouwen respectievelijk in art-deco- en beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect François Dens uit 1928. Opdrachtgever was de diamanthandelaar Chaim (Charles) Finkelstein (1874-1950), geboren in het Poolse Slomniki (destijds Russisch grondgebied), die vóór zijn 12de levensjaar naar Antwerpen emigreerde.

Bureel van Weldadigheid

Blindestraat 9 (Antwerpen)

Bureel van Weldadigheid van de stad Antwerpen. Complex in neobarokstijl, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1886. Bij openbare aanbesteding werd de bouw in juni 1887 toegewezen aan de aannemer Torfs, die het complex in 1890 voltooide.

Twee gespiegelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Bresstraat 10, Bresstraat 12 (Antwerpen)

De twee spiegelende, identieke woningen op nrs. 10-12 zijn gebouwd als centraal gedeelte van een neoclassicistisch ensemble van tien woon- en winkelpanden, van nr. 6 tot nr. 16.

Namenstraat

Namenstraat (Antwerpen)

De Namenstraat is gelegen aan de zuidelijke rand van het Zuid tussen de De Gerlache- en de Waalsekaai. De straat maakt deel uit van het oorspronkelijke verkavelingsplan van het Zuid, opgemaakt in 1875.

Bresstraat

Bresstraat (Antwerpen)

De Bresstraat is een korte, rechte verbindingsstraat tussen de Amerikalei en de Paleisstraat, deel uitmakend van het verkavelingsplan van het Zuid van 1875. De straat ligt in het verlengde van de Geuzenstraat en de De Vrièrestraat, aan de andere kant van de Amerikalei.

Quinten Matsijslei

Quinten Matsijslei (Antwerpen)

Aan één zijde bebouwde, brede rechte laan met een beboomde middenberm, aan de oostzijde van het Stadspark. Sinds 1868 genoemd naar de schilder Quinten Matsijs (circa 1466-1530), de laatste belangrijke vertegenwoordiger van de Vlaamse Primitieven.

Sociale woonwijk

Boerhaavestraat 3-19, Frans de Cortstraat 17-37, Matigheidstraat 1-43, 2-38, Onderwijsstraat 2-16, 11, Schoolstraat 8-14, Spaarstraat 1-37, 16-38 (Antwerpen)

Sociale woonwijk opgericht door het Bureel van Weldadigheid naar een ontwerp door de architect Victor Durlet, van 1877.

Neoclassicistisch burgerhuis

Amerikalei 55, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerwoning ontworpen in 1881 door architect Victor Durlet voor François Adams-Van Overschee.

Eclectische eenheidsbebouwing

Kronenburgstraat 60-68, Antwerpen (Antwerpen)

Aan de zuidkant van de Kronenburgstraat, op gronden van de verkaveling van het Zuid, is een monumentale eenheidsbebouwing gerealiseerd van meergezinswoningen met winkelhuizen op de begane grond.

Twee neoclassicistische woon- en winkelpanden

Kronenburgstraat 56-58, Antwerpen (Antwerpen)

Dit samenstel van identieke neoclassicistische woon- en winkelpanden is in 1878 ontworpen door Victor Durlet voor provinciaal raadslid Jean Florus.

Twee gespiegelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Bresstraat 10-12, Antwerpen (Antwerpen)

De twee spiegelende, identieke woningen op nrs. 10-12 zijn gebouwd als centraal gedeelte van een neoclassicistisch ensemble van tien woon- en winkelpanden, van nr. 6 tot nr. 16.

Neoclassicistisch winkelhuis

Korte Achteromstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

Deze woning met winkel werd rond 1885 gebouwd voor de heer Sterkendries naar ontwerp van Victor Durlet. Het gaat om een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien mansardedak met centraal dakvenster onder driehoekig fronton en twee oeils-de-boeuf.

Neoclassicistisch winkelhuis

Kasteelpleinstraat 66, Antwerpen (Antwerpen)

Dit neoclassicistische winkelpand werd rond 1877 gebouwd door architect Victor Durlet als het linkse huis van een ensemble van drie bijna identieke woningen. De woningen rechts ervan, op nummers 62-64, werden rond 1936 grondig gerenoveerd en kregen daarbij de huidige art-decogevel.

Neoclassicistisch ensemble

Tolstraat 81-83, Antwerpen (Antwerpen)

Dit grote neoclassicistische ensemble van twee meergezinswoningen met centrale poorttoegang werd in 1880 ontworpen door architect Victor Durlet voor rekening van Segers Van Hincathoven.

Opbrengsthuizen voor Emile Geelhand-Moretus

Stierstraat 11-13, Antwerpen (Antwerpen)

Dit samenstel van twee identieke, spiegelende woningen werden ontworpen door architect Victor Durlet voor Emile Geelhand-Moretus. Emile Geelhand-Moretus, gehuwd met Zoë Moretus, was één van de allerrijksten van het land en bekleedde een waaier aan officiële functies.

Neoclassicistisch burgerhuis

Stierstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

Net als de woningen op nummers 11-13, werd deze neoclassicistische burgerwoning ontworpen door architect Victor Durlet in een eenvoudige, maar verzorgde neoclassicistische stijl.

Verbouwde diamantslijperij met woning in art-decostijl

Lamorinièrestraat 84, Antwerpen (Antwerpen)

Voormalige diamantslijperij gebouwd in opdracht van de diamanthandelaar Mani Daniëls, naar een ontwerp door de architecten vader en zoon Victor Durlet uit 1897-1898. De heer J. Boeckx liet in 1932 de voorbouw grondig verbouwen tot bel-etagewoning met kantoren op de begane grond, naar een ontwerp door de architect Armand Schroyens.

Pakhuis in eclectische stijl

Scheldeken 14, Antwerpen (Antwerpen)

Pakhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1864. De bouwheer valt te identificeren met Diederich Wilhelm (Guillaume) Nottebohm (Bielefeld, 1787-Berchem, 1871), die in 1867 nogmaals beroep deed op Durlet voor een pakhuis in de Muntstraat.

Neoclassicistisch winkelhuis

Korte Gasthuisstraat 20-22, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch rijhuis mogelijk in oorsprong een samenstel van twee gekoppelde panden, te dateren in de eerste helft van de 19de eeuw. De houten winkelpui werd in 1879 aangebracht in opdracht van juffrouw Adèle Van Geertruyen, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Justitiestraat 75, Antwerpen (Antwerpen)

Dokterswoning in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de arts Froidbise, naar een ontwerp door de architecten vader en zoon Victor Durlet uit 1898. De bouwheer valt vermoedelijk te identificeren met François Dieudonné Marie Froidbise (Leuven, 1857-Antwerpen, 1929), in 1890 gehuwd met Sylvie Reding (Bredene, 1869-Antwerpen, 1945), ouders van twee dochters geboren in 1891 en 1894.

Casteel van Hoochstraten

Lange Koepoortstraat 31, Antwerpen (Antwerpen)

Traditioneel diephuis met trapgevel van twee traveeën en drie bouwlagen, te dateren in de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.

Neoclassicistisch winkelhuis

Leeuwenstraat 12, Antwerpen (Antwerpen)

Neoclassicistisch winkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen oorspronkelijk onder een zadeldak, waarvoor een onvolledig bouwdossier uit 1855.

Neoclassicistisch rijhuis met traditionele kern

Oude Koornmarkt 73, Antwerpen (Antwerpen)

In oorsprong traditioneel diephuis met trapgevel uit de eerste helft van de 17de eeuw. Architect Victor Durlet verving in 1861 de geveltop door een tweede verdieping. Winkelpui uit 1896.

Winkelhuis in second-empirestijl

Sint-Katelijnevest 16, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in second-empirestijl gebouwd in opdracht van de kinderen Vandenplasch of Vandenplassche, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1860.

Bureel van Weldadigheid

Blindestraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

Bureel van Weldadigheid van de stad Antwerpen. Complex in neobarokstijl, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1886. Bij openbare aanbesteding werd de bouw in juni 1887 toegewezen aan de aannemer Torfs, die het complex in 1890 voltooide.

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Jodenstraat 48, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Geeraerts, naar een ontwerp door de architecten vader en zoon Victor Durlet uit 1898. De woning Geeraerts behoort tot de allerlaatste realisaties van Victor Durlet, die actief was vanaf eind jaren 1850 tot zijn overlijden in 1900, de laatste jaren in associatie met zijn zoon Victor.

Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Klapdorp 20, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Klapdorp en Predikerinnenstraat, gebouwd in opdracht van baron de Gruben, naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1872. De bouwheer valt wellicht te identificeren met Charles de Gruben (Brussel, 1833-Wijnegem, 1900), katholiek senator voor het arrondissement Turnhout van 1892 tot 1900.

Herenhuis in eclectische stijl

Oudaan 20, Antwerpen (Antwerpen)

Herenhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Victor Durlet uit 1881. Opdrachtgever was Raymond Geelhand-Meyers, die in 1868 huwde met Emilie Meyers, en in 1877 met haar jongere zus Fanny Meyers. Het hotel werd opgetrokken na de verbreding van de Oudaan, op gronden van de familie Geelhand.

Geheel van twee appartementsgebouwen

Belgiëlei 15A-B, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee appartementsgebouwen respectievelijk in art-deco- en beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architect François Dens uit 1928. Opdrachtgever was de diamanthandelaar Chaim (Charles) Finkelstein (1874-1950), geboren in het Poolse Slomniki (destijds Russisch grondgebied), die vóór zijn 12de levensjaar naar Antwerpen emigreerde.

Geheel van vijf burgerhuizen

Grétrystraat 45-53, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van vijf bescheiden burgerhuizen in eclectische stijl op de kop van het bouwblok Grétrystraat, Werkstraat en Wambachstraat. Het ontwerp werd in 1898 opgemaakt door de architect Henri Thielens, in opdracht van de Société Anonyme Anversoise pour la Construction et l’Amélioration de Maisons d’Ouvriers.

Eenheidsbebouwing in neoclassicistische stijl

Isabellalei_AN 132-134, Wambachstraat 1, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van drie rijwoningen in neoclassicistische stijl, samen met een pendant opgetrokken op de hoeken van Wambachstraat en Werkstraat. Het ontwerp werd in 1880 opgemaakt door de architect Victor Durlet, in opdracht van de Société Anonyme Anversoise pour la Construction et l’Amélioration de Maisons d’Ouvriers.

Samenstel van twee gespiegelde woningen in eclectische stijl

Paleisstraat 24-26, Antwerpen (Antwerpen)

In 1882 ontwerpt architect Victor Durlet dit statige eclectische samenstel voor R. Momber, in de bouwaanvraag omschreven als 'twee woningen'. Wellicht woonde Momber in één van beide woningen en werd het andere deel als opbrengsteigendom verhuurd.

Pachthof van het Gravenkasteel

Driesstraat 31, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Restant van een voormalig pachthof van het Gravenkasteel, opgetrokken in een eclectische neotraditionele stijl met middeleeuwse kasteelallures, volgens de kadastrale legger uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Gravenkasteel

Warandestraat 100-102, Grimbergen (Vlaams-Brabant)

Het waterkasteel, oorspronkelijk van de heren van Humbeek, met aanhorigheden en omringend park is in totaal circa 100 hectare groot. Op het binnenhof is het kasteel ten noorden gesitueerd, het gastenkwartier en het poortgebouw ten oosten, het koetshuis en de paardenstallen ten westen.

Domein van het Gravenkasteel

Warandestraat 100-102 (Grimbergen)

Domein van circa 80 hectare, met een omwald kasteel uit de 14de eeuw, verbouwd tussen 1861 en 1904; verschillende bijgebouwen waaronder een stoeterij; sterrenbos uit het midden van de 18de eeuw.