Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

(Kanunnik) Thiéry, Armand

Details

Ontwerper van

Sint-Geertruidabdij en omgeving

Halfmaartstraat, Karel van Lotharingenstraat, Mechelsestraat, Sint-Geertruiabdij, Vaartstraat (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij en de directe omgeving met monumenten in de Vaartstraat, Halfmaartstraat, Karel Van Lotharingenstraat en de Mechelsestraat te Leuven, is beschermd als stadsgezicht.

Kartuizerij van Terbank: tuin en Mariapark

Bankstraat 75 (Leuven)

De tuin van de voormalige Karthuizerij van Terbank en het Mariapark zijn beschermd als landschap.

Kartuizerklooster

Bankstraat 75 (Leuven)

Resten van het voormalige kartuizerklooster uit de 16de eeuw, gerestaureerd in het begin van de 20ste eeuw in opdracht van kanunnik Thiéry.

Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en Seminarie Leo XIII: annexen

Andreas Vesaliusstraat 2, Tiensestraat 112, Tiensestraat 120-124 (Leuven)

De annexen van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en het Seminarie Leo XIII zijn beschermd als monument. Deze bestaan meer bepaald uit het Heilig-Harthuis, het Sint-Annahuis, het Sint-Jozefhuis, het Sint-Franciscushuis en het belendende hoekhuis.

Sint-Geertruidabdij en omgeving

Halfmaartstraat, Karel van Lotharingenstraat, Mechelsestraat, Sint-Geertruiabdij, Vaartstraat (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij beslaat een rechthoek van circa 150 op 120 meter, ingesloten door de Mechelsestraat, de Halfmaartstraat, de Vaartstraat, de Karel van Lotharingenstraat en de Dijle.

Kartuizerij van Terbank

Bankstraat 75, Leuven (Vlaams-Brabant)

Resten van het voormalige kartuizerklooster uit de 16de eeuw, gerestaureerd in het begin van de 20ste eeuw in opdracht van kanunnik Thiéry.

Opdrachtgever van

Sint-Geertruiabdij

Halfmaartstraat 6, Halfmaartstraat zonder nummer, Sint-Geertruiabdij 10, Sint-Geertruiabdij 11, Sint-Geertruiabdij 4, Sint-Geertruiabdij 5, Sint-Geertruiabdij 6, Sint-Geertruiabdij 7 (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij bevindt zich ten zuiden en ten oosten van de Sint-Geertruikerk, langsheen de oevers van de Dijle. Het huidige gebouwenbestand is voornamelijk het resultaat van de restauratie en nieuwbouw.

Sint-Geertruiabdij met tuin

Halfmaartstraat 6, Halfmaartstraat zonder nummer, Sint-Geertruiabdij 10, Sint-Geertruiabdij 11, Sint-Geertruiabdij 4, Sint-Geertruiabdij 5, Sint-Geertruiabdij 6, Sint-Geertruiabdij 7, Sint-Geertruiabdij 8 (Leuven)

De site van de voormalige Sint-Geertruiabdij bevindt zich ten zuiden en ten oosten van de Sint-Geertruikerk, langsheen de oevers van de Dijle. Het huidige gebouwenbestand is voornamelijk het resultaat van de restauratie en nieuwbouw.