Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Cornelissen, Remy

Details

Ontwerper van

Provinciaal Veiligheidsinstituut

Jezusstraat 28, Jezusstraat 30 (Antwerpen)

Tentoonstellings- en educatiegebouw in naoorlogs modernisme, naar een ontwerp door de architecten Marc Appel en Jan Welslau uit 1946. Opdrachtgever was het provinciebestuur van Antwerpen, dat het gebouw in 1949-1953 liet optrekken door de aannemer Gebroeders Van Laere uit Kruibeke.

Etablissements Camerman

Markgravelei 21, Markgravelei 23, Markgravelei 25, Markgravelei 27, Markgravelei 29, Markgravelei 31, Markgravelei 33, Markgravelei 35 (Antwerpen)

Multifunctioneel gebouwencomplex in naoorlogs modernisme, opgetrokken in opdracht van de Etablissements Camerman (gevelsteen), naar een ontwerp door de architect Stan Soetewey uit 1952. De Etablissements Camerman was een belangrijke transportfirma gespecialiseerd in uitzonderlijk vervoer, en een garagebedrijf voor vrachtwagens.

Gemeentelijke begraafplaats

Kwakkelstraat 135 (Turnhout)

Volgens dambordpatroon aangelegd kerkhof, bakstenen omheiningsmuur, hoofdingang met fraai smeedijzeren toegangshek en aanpalende woning voor de grafmaker.

Vlaamse Opera en schermenmagazijn

Franklin Rooseveltplaats 8, Frankrijklei 3, Van Ertbornstraat 2, Van Ertbornstraat 4, Van Ertbornstraat 6, Van Ertbornstraat 8 (Antwerpen)

Deze bescherming betreft de Vlaamse Opera en het voormalige schermenmagazijn met gelagzaal.

Site Vlaamse Opera, schermenmagazijn en hotel Wagner

Franklin Rooseveltplaats 2-8, Frankrijklei 3, Van Ertbornstraat 2-8 (Antwerpen)

Deze bescherming betreft de site van de Vlaamse opera en het voormalige schermenmagazijn met gelagzaal en het voormalige hotel Wagner, met inbegrip van de open binnenplaats en twee tussenliggende panden.

Vlaamse Opera

Franklin Rooseveltplaats 8, Frankrijklei 3, Van Ertbornstraat 2, Van Ertbornstraat 4, Van Ertbornstraat 6, Van Ertbornstraat 8 (Antwerpen)

Monumentaal operagebouw in beaux-artsstijl, opgericht door de stad Antwerpen in 1904-1907, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen, vanaf 1905 met medewerking van Emiel Van Averbeke.

Geen afbeelding beschikbaar

Parklaan

Parklaan (Turnhout)

Maakt deel uit van de stadsring, tussen de Steenweg op Gierle en de Steenweg op Mol.

Geen afbeelding beschikbaar

Markt

Markt (Meerhout)

Driehoekig dorpsplein afgezoomd met linden, ten zuiden bijhorend rechthoekig pleintje als verbinding met de excentrisch gelegen Sint-Trudokerk met omliggend en ommuurd kerkhof.

Geen afbeelding beschikbaar

Rondplein

Rondplein (Mol)

In de noordwestelijke hoek, op de hoek van de Gasthuisstraat en de Sint-Pietersstraat, ligt het monument voor de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog, van de hand van beeldhouwer R. Cornelissen, ingehuldigd op 13/09/1953. Voorts heterogene bebouwing.

Gemeentelijke begraafplaats

Kwakkelstraat 135, Turnhout (Antwerpen)

Volgens dambordpatroon aangelegd kerkhof, bakstenen omheiningsmuur, hoofdingang met fraai smeedijzeren toegangshek en aanpalende woning voor de grafmaker.

Etablissements Camerman

Markgravelei 21-35, Antwerpen (Antwerpen)

Multifunctioneel gebouwencomplex in naoorlogs modernisme, opgetrokken in opdracht van de Etablissements Camerman (gevelsteen), naar een ontwerp door de architect Stan Soetewey uit 1952. De Etablissements Camerman was een belangrijke transportfirma gespecialiseerd in uitzonderlijk vervoer, en een garagebedrijf voor vrachtwagens.

Provinciaal Veiligheidsinstituut

Jezusstraat 28-30, Antwerpen (Antwerpen)

Tentoonstellings- en educatiegebouw in naoorlogs modernisme, naar een ontwerp door de architecten Marc Appel en Jan Welslau uit 1946. Opdrachtgever was het provinciebestuur van Antwerpen, dat het gebouw in 1949-1953 liet optrekken door de aannemer Gebroeders Van Laere uit Kruibeke.

Vlaamse Opera

Frankrijklei 3, Van Ertbornstraat 2-8, Franklin Rooseveltplaats 8, Antwerpen (Antwerpen)

Monumentaal operagebouw in beaux-artsstijl, opgericht door de stad Antwerpen in 1904-1907, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen, vanaf 1905 met medewerking van Emiel Van Averbeke.