Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Alleweireldt, Isidore Joseph

Details

Ontwerper van

Hoekhuis

Gouden-Handstraat 4 (Brugge)

Het hoekcomplex ter hoogte van de Torenbrug te Brugge, is beschermd als monument.

Burgerhuis

Gouden-Handstraat 6 (Brugge)

Het burgerhuis met voor- en achterhuis te Brugge, is beschermd als monument.

Gevangenis 't Pandreitje: poortgebouw

Pandreitje 16 (Brugge)

Het poortgebouw van de voormalige gevangenis 't Pandreitje is beschermd als monument.

Hof van Leffinge

Molenmeers 11 (Brugge)

Het herenhuis Hof van Leffinge, ook wel voormalig Hof van Ravenstein" genoemd, is beschermd als monument.

Herenhuis D'Hont

Spinolarei 17 (Brugge)

Het neoclassicistisch herenhuis D'Hont met oude kern is beschermd als monument.

Handelshuis 't Nieuw Torretje

Genthof 12 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het eclectisch handelshuis van 1885, volgens een opschrift ook 't Nieuw Torretje genaamd.

Burgerhuis

Potterierei 2 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel van 1861.

Herenhuis

Potterierei 4 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het herenhuis aan de Potterierei.

Neoclassicistisch herenhuis

Sint-Jorisstraat 20 (Brugge)

De bescherming als monument omvat het neoclassicistisch herenhuis naar ontwerp van Isidore Alleweireldt.

Neoclassicistisch herenhuis

Kuipersstraat 21 (Brugge)

Het neoclassicistisch herenhuis is beschermd als monument.

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Minderbroedersstraat 1 (Brugge)

Het herenhuis in neoclassicistische stijl is beschermd als monument.

Neoclassicistische herenhuis

Geerwijnstraat 17, Moerstraat 19 (Brugge)

Het neoclassicistische hoekhuis is beschermd als monument.

Herenhuis Den Roosen Hoedt

Verversdijk 6 (Brugge)

Het herenhuis, genaamd Den Roosen Hoedt, is beschermd als monument.

Lyceum Hemelsdaele: deel

Wapenmakersstraat 14 (Brugge)

Een deel van het lyceum Hemelsdaele is beschermd als monument. De bescherming omvat het voormalig herenhuis 't Serclaes, sinds 1870 in gebruik als school en later geïntegreerd in de verdere uitbreiding van het schoolgebouw.

Herenhuis

Kortewinkel 9 (Brugge)

Het herenhuis is beschermd als monument.

Neoclassicistisch herenhuis met koetshuis

Boomgaardstraat 13 (Brugge)

Het neoclassicistisch herenhuis met koetshuis is beschermd als monument.

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, Mariastraat 44 (Brugge)

Het Sint-Janshospitaal te Brugge is beschermd als monument op 03-07-1942. Deze bescherming werd echter gewijzigd met een wijzigingsbesluit op 23-02-2009 waardoor het koetshuis, gelegen op de hoek van de Zonnekemeers en het kanaal, niet langer onder deze bescherming valt.

Stadswoning

Spanjaardstraat 4 (Brugge)

De stadswoning met 16de-eeuwse kern te Brugge, is beschermd als monument.

Stadswoning

Spanjaardstraat 4B (Brugge)

De stadswoning met 16de-eeuwse kern te Brugge, is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Huis De Gouden Poort

Vlamingstraat 78 (Brugge)

Herenhuis zogenaamd De Gouden Poort te Brugge, is beschermd als monument.

Burgerhuis

Zuidzandstraat 21, Zuidzandstraat 23 (Brugge)

Het burgerhuis te Brugge, is beschermd als monument.

Neoclassicistisch herenhuis

Hoefijzerlaan 21 (Brugge)

Het neoclassicistisch herenhuis is beschermd als monument.

Neoclassicistisch herenhuis met tuin

Hoefijzerlaan 21 (Brugge)

Het neoclassicistisch herenhuis met onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht. De bescherming omvat het herenhuis met aansluitende tuinmuur en hekken, een deel van de verharde tuin en het koetshuis.

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis

Potterierei 4 (Brugge)

Imposant herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Bijhorend poortgebouw in de Carmersstraat met rondboogpoort, eertijds horend bij "Brouwerij den Brandhaeck".

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Minderbroedersstraat 1 (Brugge)

★ Nr. 1. Monumentaal, neoclassicistisch breedhuis van vijf trav. en twee en een halve bouwl. onder mank zadeldak, met oudere kern cf. kelderopeningen en scherpe dakhelling met ingewerkte mezzanino (fig. 86). Opgetrokken in 1849-1850 n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge), (Fig. XXV), na afbraak van het godshuis van de Bakkers ca. 1795, dat het bouwblok tussen de Zwarteleertouwers-/ Krui

Geen afbeelding beschikbaar

Eclectisch handelshuis van 1885

Genthof 12 (Brugge)

Nr. 12. "Dit huis is 'T Nieuw Torretje" cf. opschrift boven deur. T.o.v. de rooilijn inspringend, eclectisch handelshuis met neorenaissance- en barokinslag n.o.v. architect O. De Breuck (Brugge) van 1885 in aansluiting bij het geïntegreerde en "te restaureren" nr. 10. Vervangt een pand met XVIII (?)-lijstgevel opgenomen in de straatwand. Het oorspronkelijke ontwerp voor de nieuwbouw van architec

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Geerwijnstraat 17, Moerstraat 19 (Brugge)

* Nr. 19/ Geerwijnstraat. Monumentaal neoclassicistisch hoekpand op U-vormige plattegrond; vijf + één hoektrav. + vijf trav. en twee bouwl. onder afgewolfd zadeldak gebouwd in 1851, mogelijk n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge), i.pl.v. tuit-, lijst- en trapgevels. Later gesplitst. Oudere, ingebouwde kern cf. verankerde tuitgevel aan koerzijde. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel op ard

Geen afbeelding beschikbaar

Ambtswoning van de Gouverneur

Burg 3, Burg 4 (Brugge)

Achteruitgelegen complex bestaande uit de hoofdvleugel van vier traveeën en drie bouwlagen onder gemansardeerd schilddak, visueel geflankeerd door twee zijvleugels van één travee en twee bouwlagen; doch de linker vleugel is feitelijk travee van de achtergevel van de Proosdij en de rechtervleugel is een deel van de zes traveeën brede zijvleugel die tot de Gouverneurswoning behoort.

Geen afbeelding beschikbaar

Aanhorigheid en loods bij Sint-Janshospitaal

Zonnekemeers zonder nummer (Brugge)

Z.nr. Voormalige aanhorigheid en loods, oorspronkelijk horend bij de XIX-ziekenzalen van het Sint-Janshospitaal. Heden functie als toegang tot de site van het Sint-Janshospitaal. Cf. bouwvergunning van 1863 gebouwd n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) i.pl.v. een huis van twee trav. met trapgevel en lage aanbouw (Fig. LXIII). Vlg. vermeld bouwplan aan straatzijde met een centrale inga

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal - Middeleeuwse ziekenzalen

Mariastraat 44 (Brugge)

>Middeleeuwse ziekenzalen. Drie parallelle hallenzalen in Romaanse en gotische stijl onder zadeldaken (n ⊥ straat, leipannen), ten Z. palend aan de Reie (fig. 228). Opgetrokken uit veld-, tuf- en baksteen, gebruik van Doornikse steen voor zuilen, scheibogen, lijstwerk, bolkozijnen en van Euvillesteen voor de restauraties.De huidige plattegrond omvat: (Fig. LI

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Potterierei 2 (Brugge)

Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel van 1861 vermoedelijk naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge)in plaats van 17de-eeuwse puntgevel.

Geen afbeelding beschikbaar

Hôtel Verriest en toegang tot het Predikherenklooster

Langestraat 30, Langestraat 32, Langestraat 34, Langestraat 36, Langestraat 38 (Brugge)

Nrs. 30-38. Voormalig "Hôtel Verriest" en toegang tot het voormalige Predikherenklooster. Neoclassicistische eenheidsbebouwing n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) van 1862. Huidig uitzicht van nr. 36 resultaat van "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect J. Tryhou (Brugge) waarbij de benedenbouw werd gereconstrueerd naar het oorspronkelijk ontwerp. Bepleisterde - met

Geen afbeelding beschikbaar

Huize Sint-Clara

Sint-Clarastraat 12 (Brugge)

Voormalig klooster, van 1862 tot 1970 van de zusters der armen, thans rusthuis voor bejaarden. Complex, op U-vormige plattegrond met centraal ingeplante kapel, gelegen tussen Sint-Clarastraat, Maagdendal en Hoedenmakersstraat; fasegewijs tot stand gekomen.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Zuidzandstraat 21, Zuidzandstraat 23 (Brugge)

Nrs. 21-23. Voormalig dubbelhuis van vijf trav. en vier bouwl. onder schilddak, van 1855 n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) ter vervanging van twee trapgevels. 1997: kleurstelling m.n. terracotta, beige en grijs. Bepleisterde en beschilderde, neoclassicistische lijstgevel, geritmeerd door hoekpilasters en vensters in rechth. trav.nissen. Drie gekoppelde middentrav. benadrukt door gecannel

Geen afbeelding beschikbaar

Neoclassicistisch herenhuis van 1861

Boomgaardstraat 13 (Brugge)

* Nr. 13. Neoclassicistisch herenhuis van 1861 n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) i.pl.v. twee huizen o.m. z.g. "Cipres". Enkelhuisopstand van vier trav. en drie bouwl. onder samengestelde zadel- en schilddaken (n // straat). Consoliderende restauratie en ingericht als hotel in 1995-1997 n.o.v. architect A. Ghyssaert (Brugge). Bepleisterde en lichtbeigebeschilderde lijstgevel met verwerki

Geen afbeelding beschikbaar

Hoekhuis

Gouden-Handstraat 4 (Brugge)

Complex op U-vormige plattegrond met oudste vleugel aan de Gouden-Handrei/ Torenbrug opklimmend tot het eerste kwart van de 14de eeuw, en jaren 1950-vleugel aan Torenbrug/ Gouden-Handstraat; sedert 1986 ingericht als studentenverblijf voor het Europacollege.

Geen afbeelding beschikbaar

Neoclassicistisch burgerhuis

Boomgaardstraat 15 (Brugge)

Nr. 15. Neoclassicistisch enkelhuis van vier trav. en drie bouwl. onder schilddak (n @ straat). Lijstgevel van 1861 n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) met oude kern van trapgevel cf. bewaarde ontlastingsbogen in achtergevel. Consoliderende restauratie in 1996 n.o.v. architect A. Ghyssaert (Brugge). Bepleisterde en lichtbeigebeschilderde lijstgevel boven de grijsbeschilderde plint; drie si

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis met laatclassicistische gevel

Kortewinkel 9 (Brugge)

Nr. 9. Laatclassicistisch gevel van negen trav. en twee bouwl. onder twee parallelle schilddaken, teruggaand op een oude XVII-kern. Vóór 1848, enkelhuis van vier trav. en twee bouwl. met r.aanbouw van twee trav. en één bouwl.; l.g. wordt in 1848 op twee bouwl. gebracht waardoor wordt overgeschakeld op een asymmetrisch dubbelhuistype van zes trav. In 1860 wordt de l.aanbouw van drie trav. en ande

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal - Ziekenzalen van 1856-1864

Mariastraat 38 (Brugge)

★ Ziekenzalen van 1856-1864. Hospitaalcomplex in neoclassicistische stijl n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge).1847: het oude hospitaal kampt met plaatsgebrek, de gebouwen verkeren in slechte staat en voldoen niet aan de medische behoeften. Afbraak van de middeleeuwse zalen overwogen door Commissie van Burgerlijke Godshuizen met de bedoeling nieuwe gebouwen o

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis Den Roosen Hoedt

Verversdijk 6 (Brugge)

Nr. 6. Eertijds z.g. "Den Roosen Hoedt". Laatclassicistische lijstgevel van 1855 vermoedelijk n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) vervangt een trap- en een lijstgevel van een diep- en een breedhuis met twee bouwl. Herenhuis van het dubbelhuistype; vijf trav. en drie bouwl. onder schilddak (Vlaamse pannen). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel boven een grijze plint; vier betraliede k

Geen afbeelding beschikbaar

Huis 't Cleen Raepsaet

Spanjaardstraat 8 (Brugge)

Nr. 8. Eertijds z.g. "Huis 't Cleen Raepsaet" vormde toen één eigendom met nr. 6; een gemeenschappelijke XVI-schermgevel. Laatgotisch enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak met dakschild achteraan (Vlaamse pannen), XVI-uitzicht. I.l.v. XVII toevoegen van barokdeuromlijsting van arduin. 1855: wijzigingen n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) o.m. symmetrische afwerking van tra

Geen afbeelding beschikbaar

Neoclassicistisch herenhuis van 1859

Kuipersstraat 21 (Brugge)

Neoclassicistisch enkelhuis naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge) van 1859 als verbouwing van onder meer gotische tuitgevel.

Geen afbeelding beschikbaar

Hof van Leffinge

Molenmeers 11 (Brugge)

Bij Marcus Gerards(1562) afgebeeld als breedhuis met traptoren en bijgebouwen. 16de-eeuwse(?) kern aanwezig in het gedeelte aan Molenmeers (drie traveeën diep), zie bewaarde moer- en kinderbalken. In de loop van de 18de eeuw uitbreiding naar Reie toe. Latere 19de-eeuwse verbouwingen. Resultaat is een volledig ommuurd hoofdgebouw met monumentaal classicistisch poortgebouw en staatsieplein aan de Molenmeers.

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhuis

Ezelstraat 22 (Brugge)

Nr. 22/ Azijnstraat. Breedhuis van zes trav. en drie bouwl. onder schilddak (n // straat; Vlaamse pannen), met oudere kern, en r. latere aanbouw van één trav. en drie bouwl. onder een plat dak. Vermoedelijk vervangt i.l.v. XIX A het huidige breedhuis voorzien van bepleisterde lijstgevel twee oudere twee diephuizen,. In 1854, verbouwingen n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) o.m. verpl

Geen afbeelding beschikbaar

Samenstel van twee stadswoningen

Waalsestraat 20 (Brugge)

Nr. 20. Samenstel van vijf (drie + twee) trav. en twee ongelijke bouwl. onder schilddak (Vlaamse pannen). Samenvoeging van een diephuis van drie trav. gebouwd in 1833 en een oorspronkelijk breedhuis met dakvenster, in 1858 n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) verbouwd tot tuitgevel en samen onder één dak gebracht met het vroegere diephuis. Voormalige tuitgevel later herbouwd tot trapg

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis

Spaanse loskaai 1 (Brugge)

Complex palend, ten N. aan de Spaanse Loskaai, ten W. aan de Spanjaardstraat, ten Z. aan de Woensdagmarkt en ten O. aan het Krom Genthof. In 1807 vestigen een aantal zwartzusters zich aan de Woensdagmarkt om zich toe te leggen op thuiszorg en -verpleging. In 1927 werd een eerste stap gezet om een kliniek op te richten.

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis

Gouden-Handstraat 6 (Brugge)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak en achterhuis met monumentale reigevel, oorspronkelijk één geheel met reivleugel zie Gouden-Handstraat nummer 4. In 1855 wordt de afsluitingsmuur van het achterhuis vervangen door een koetshuis naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge).

Geen afbeelding beschikbaar

Neoclassicistisch herenhuis

Hoefijzerlaan 21 (Brugge)

★ Nr. 21. Neoclassicistisch herenhuis van 1865-1866 n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge). Dubbelhuisopstand van vijf trav. en drie bouwl. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel met gebruik van arduin voor plint opengewerkt met vier hoge kelderopeningen. Horizontale gevelbelijning d.m.v. onderling verbonden lekdrempels, kordons, opengewerkte balustrade en gekornist hoofdgestel. Lic

Geen afbeelding beschikbaar

Huis De Gouden Poort

Vlamingstraat 78 (Brugge)

Nr. 78. Eertijds z.g. "De Gouden Poort", heden bankgebouw met bijhorende lokettenzaal. Alleenstaand statig herenhuis in neoclassicistische stijl, n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) i.o.v. burggraaf Goupy de Beauvolers, vervangt in 1856 twee laatgotische trapgevels met latere r.aanbouw passend in de toenmalige rooilijn. 1857: bouwen van twee lagere zijvleugels aan de straatzijde. Huidig ui

Geen afbeelding beschikbaar

Burgerhuis De Peckepuut en bankgebouw

Wollestraat 16 (Brugge)

Nr. 16. Eertijds z.g. huis "De Peckepuut". Neoclassicistische lijstgevel met bijhorend bankgebouw aan de Kartuizerinnenstraat n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) van 1858. Enkelhuis van drie trav. en drie bouwl. onder afgewolfd zadeldak, als aanpassing van een gelijkaardige constructie met twee en een halve bouwl., asymmetrische dubbelhuisopstand en sobere afwerking. Reconstruerende "Kunst

Geen afbeelding beschikbaar

Gevangenis 't Pandreitje

Pandreitje 10, Pandreitje 10, Pandreitje 16 (Brugge)

Nr. 9-10. Voormalige gevangenis z.g. "'t Pandreitje", in 1992 haast volledig gesloopt. Sinds 2000-2002 vervangen door woonproject bestaande uit 75 stadswoningen en appartementen, ondergrondse garage n.o.v. architecten Haverhals-Heylen (Antwerpen); doorheen het voormalige grondgebied lopen vier nieuwe, autovrije straten m.n. Diamantslijpers-, Goudsmeden-, Beeldenmakersstraa

Geen afbeelding beschikbaar

Twee stadswoningen

Spanjaardstraat 4, Spanjaardstraat 4B (Brugge)

Twee diephuizen van respectievelijk drie en vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 16de-eeuwse kern.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, Mariastraat 44 (Brugge)

★ St.-Janshospitaal - Memlingmuseum Hospitaaldomein palend ten O. aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten Z.O. aan de Reie, ten Z. aan het Zonnekemeers, ten W. aan de Oostmeers, ten N. aan de Goezeputstraat.Opgericht in XII op laaggelegen graslanden, tgov. de O.-L.-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128. Doelgerichte aanleg, enerzijds aan d

Geen afbeelding beschikbaar

Huis de la Torre

Spanjaardstraat 16 (Brugge)

Nr. 16. Z.g. "Huis de la Torre", deel uitmakend van het voormalige natiehuis van Castilië en Leon, afgebeeld bij Marcus Gerards (1562) en A. Sanderus (1641) als een complex v.l.n.r. bestaande uit: XVI-renaissancepoort als hoofdingang; een uitkijktoren uit XVI d; de huidige gekanteelde schermgevel van ca. 1500; een nog hogere schermgevel uit midden XIV en bijgebouwen in laatgotische stijl

Geen afbeelding beschikbaar

Lyceum Hemelsdaele

Wapenmakersstraat 12, Wapenmakersstraat 14 (Brugge)

Lyceum Hemelsdaele. Marcus Gerards (1562) tekent een groot pand bekroond met drie torens, z.g. huis "de Lecke", waarin i.l.v. XVI het Engels consulaat is ondergebracht en dat in 1574 door de jezuïeten is aangekocht en mogelijk verbouwd. 1861: i.o.v. Baron de 't Serclaes wordt een imposant herenhuis gebouwd n.o.v. architect I. Alleweirelt (Brugge) i.pl.v. een vermoedelijk reeds aa

Geen afbeelding beschikbaar

Neoclassicistisch herenhuis D'Hont

Spinolarei 17 (Brugge)

Neoclassicistisch herenhuis van vijf/zes traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder schilddak. Lijstgevel van 1856 naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge) als verbouwing van twee tuitgevels.

Geen afbeelding beschikbaar

Neoclassicistisch herenhuis

Sint-Jorisstraat 20 (Brugge)

Nr. 20. Imposant, neoclassicistisch herenhuis van 1862 n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge); perceel oorspronkelijk ingenomen door breedhuis van zeven trav. met lagere aanbouw r., naar verluidt woonhuis van schilder Hans Memling cf. bronzen plaat met inscriptie "HIER WOONDE EN / WERKTE MEESTER / HANS MEMLING / EEN DER GROOTSTE / SCHILDERS VAN ZIJN / TIJD † 1494 / TOURING / CLUB VAN /

Geen afbeelding beschikbaar

Neoclassicistisch hoekhuis ontworpen door I. Alleweireldt

Sint-Jakobsstraat 28 (Brugge)

Nr. 28/ Naaldenstraat. Neoclassicistisch hoekpand van 1859, vermoedelijk n.o.v. architect I. Alleweireldt (Brugge) van 1859 ter vervanging van een lijst- en tuitgevel. Diephuis van vier + oorspronkelijk acht trav., vanaf 1933 zes trav. en drie bouwl. onder leien schilddak. Bepleisterde en beigebeschilderde lijstgevel met verwerking van arduin voor lekdrempels en opengewerkte borstwering met balu

Geen afbeelding beschikbaar

Geerwijnstraat

Geerwijnstraat (Brugge)

Van Geldmunt- tot Moerstraat. Gekasseide straat met nagenoeg recht tracé; arduinen schamppaaltjes op hoek met Palmstraat. Dominerende woonfunctie met enkele markante herenhuizen en garagecomplexen.

Geen afbeelding beschikbaar

Moerstraat

Moerstraat (Brugge)

Van Sint-Jakobs- naar Wulfhagestraat. Naam in gebruik sinds circa 1300 en vermoedelijk ontleend aan de plaatselijke waterachtige, turfhoudende grond, die in de loop van de 14de eeuw een eerste maal is verhard door het aanbrengen van een laag veldsteen. De straat loopt parallel met de Speelmansrei waardoor panden aan noordwestzijde ofwel door middel van een tuin, ofwel rechtstreeks palen aan de rei; reivleugel vaak met erker. Noordelijk straateinde gedomineerd door het Sint-Jakobsplein met de Sint-Jakobskerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Walburgastraat

Sint-Walburgastraat (Brugge)

Van Wapenmakers- naar Riddersstraat. Naamgeving sinds 1239 naar de Sint-Walburgakerk gelegen op de hoek met de Riddersstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Jan Miraelstraat

Jan Miraelstraat (Brugge)

Van Augustijnenrei naar Sint-Clarastraat. Naamgeving zeker sinds 1327 naar een vooraanstaand burger en belangrijk geldschieter aan de stad die hier eind 13de eeuw woonde.

Geen afbeelding beschikbaar

Predikherenstraat

Predikherenstraat (Brugge)

Van Braamberg- naar Langestraat. Vóór het uitgraven van de Coupure is straat vanaf Witteleertouwersstraat zogenaamd "Jacobijnenstraat" zie kaart van Marcus Gerards (1562); huidige naam, verwijst naar het nabijgelegen 13de-eeuws predikherenklooster zie Langestraat nummer 34.

Geen afbeelding beschikbaar

Zonnekemeers

Zonnekemeers (Brugge)

Van Walplein naar Oostmeers. Circa 1340 ontstaan in het meersengebied ten zuiden van de stad, aanvankelijk "Nieuwe Meers" genoemd; vanaf het vierde kwart van de 16de eeuw ook Zonnekemeers, afgeleid van naam van het hoekhuis aan de Oostmeers, officiële benaming vanaf 1930.

Neoclassicistisch herenhuis met koetshuis

Boomgaardstraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistisch herenhuis van 1861 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) in plaats van twee huizen onder meer zogenaamd "Cipres". Enkelhuisopstand van vier traveeën en drie bouwlagen onder samengestelde zadel- en schilddaken (nok parallel aan de straat). Consoliderende restauratie en ingericht als hotel in 1995-1997 naar ontwerp van architect A. Ghyssaert (Brugge).

Neoclassicistisch burgerhuis

Boomgaardstraat 15, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistisch enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok loodrecht straat). Lijstgevel van 1861 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) met oude kern van trapgevel, zie bewaarde ontlastingsbogen in achtergevel. Consoliderende restauratie in 1996 naar ontwerp van architect A. Ghyssaert (Brugge).

Ambtswoning van de Gouverneur

Burg 3, 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Achteruitgelegen complex bestaande uit de hoofdvleugel van vier traveeën en drie bouwlagen onder gemansardeerd schilddak, visueel geflankeerd door twee zijvleugels van één travee en twee bouwlagen; doch de linker vleugel is feitelijk travee van de achtergevel van de Proosdij en de rechtervleugel is een deel van de zes traveeën brede zijvleugel die tot de Gouverneurswoning behoort.

Handelshuis 't Nieuw Torretje

Genthof 10-12, Brugge (West-Vlaanderen)

Ten opzichte van de rooilijn inspringend, eclectisch handelshuis met neorenaissance- en barokinslag naar ontwerp van architect O. De Breuck (Brugge) van 1885 in aansluiting bij het geïntegreerde en "te restaureren" nummer 10.

Herenhuis

Kortewinkel 9, Brugge (West-Vlaanderen)

Laatclassicistisch gevel van negen traveeën en twee bouwlagen onder twee parallelle schilddaken, teruggaand op een oude 17de-eeuwse kern.

Neoclassicistisch herenhuis

Kuipersstraat 21, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistisch enkelhuis naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge) van 1859 als verbouwing van onder meer gotische tuitgevel.

Neoclassicistische herenhuis met poortgebouw

Moerstraat 19-21, Geerwijnstraat 17, Brugge (West-Vlaanderen)

Monumentaal neoclassicistisch hoekpand op U-vormige plattegrond; vijf + één hoektravee + vijf traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak gebouwd in 1851, mogelijk naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge), in plaats van tuit-, lijst- en trapgevels. Later gesplitst. Oudere, ingebouwde kern.

Neoclassicistisch hoekhuis ontworpen door I. Alleweireldt

Sint-Jakobsstraat 28, Naaldenstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistisch hoekpand van 1859, vermoedelijk naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) van 1859 ter vervanging van een lijst- en tuitgevel.

Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis

Spaanse loskaai 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Complex palend, ten noorden aan de Spaanse Loskaai, ten westen aan de Spanjaardstraat, ten zuiden aan de Woensdagmarkt en ten oosten aan het Krom Genthof.

Stadswoningen

Spanjaardstraat 4, 4B, Brugge (West-Vlaanderen)

Diephuizen van respectievelijk drie en vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 16de-eeuwse kern.

Huis 't Cleen Raepsaet

Spanjaardstraat 8, Brugge (West-Vlaanderen)

Laatgotisch enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met dakschild achteraan (Vlaamse pannen), 16de-eeuws uitzicht.

Huis de la Torre

Spanjaardstraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

Deel uitmakend van het voormalige natiehuis van Castilië en Leon, afgebeeld bij Marcus Gerards (1562) en A. Sanderus (1641) als een complex van links naar rechts bestaande uit: 16de-eeuwse renaissancepoort als hoofdingang; een uitkijktoren uit het vierde kwart van de 16de eeuw; de huidige gekanteelde schermgevel van circa 1500; een nog hogere schermgevel uit midden 14de eeuw en bijgebouwen in laatgotische stijl. Grondig gewijzigd in de loop van de 19de eeuw.

Herenhuis D'Hont

Spinolarei 17, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistisch herenhuis van vijf/zes traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder schilddak. Lijstgevel van 1856 naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge) als verbouwing van twee tuitgevels.

Herenhuis Den Roosen Hoedt

Verversdijk 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Laatclassicistische lijstgevel van 1855 vermoedelijk naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) vervangt een trap- en een lijstgevel van een diep- en een breedhuis met twee bouwlagen.

Huis De Gouden Poort

Vlamingstraat 78, Brugge (West-Vlaanderen)

Alleenstaand statig herenhuis in neoclassicistische stijl, naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge).

Lyceum Hemelsdaele

Wapenmakersstraat 12-14, Brugge (West-Vlaanderen)

In opdracht van Baron de 't Serclaes wordt een imposant herenhuis gebouwd naar ontwerp van architect I. Alleweirelt (Brugge) .

Burgerhuis De Peckepuut en bankgebouw

Wollestraat 16, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistische lijstgevel met bijhorend bankgebouw aan de Kartuizerinnenstraat naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) van 1858.

Burgerhuis

Zuidzandstraat 21-23, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig dubbelhuis van vijf traveeën en vier bouwlagen onder schilddak, van 1855 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) ter vervanging van twee trapgevels.

Herenhuis in neoclassicistische stijl

Minderbroedersstraat 1, Brugge (West-Vlaanderen)

Monumentaal, neoclassicistisch breedhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder mank zadeldak, met oudere kern, zie kelderopeningen en scherpe dakhelling met ingewerkte mezzanino. Opgetrokken in 1849-1850 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge), na afbraak van het godshuis van de Bakkers circa 1795, dat het bouwblok tussen de Zwarteleertouwers-/ Kruitenbergstraat innam, zie tekening van J. Beerblock (1796). Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met sterk horizontaliserend en reeds plastisch karakter.

Gevangenis 't Pandreitje

Pandreitje 10, 16, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalige gevangenis zogenaamd "'t Pandreitje", in 1992 haast volledig gesloopt. Sinds 2000-2002 vervangen door woonproject bestaande uit 75 stadswoningen en appartementen, ondergrondse garage naar ontwerp van architecten Haverhals-Heylen (Antwerpen); doorheen het voormalige grondgebied lopen vier nieuwe, autovrije straten met name Diamantslijpers-, Goudsmeden-, Beeldenmakersstraat en Koudemarkt.

Samenstel van stadswoningen

Waalsestraat 20, Brugge (West-Vlaanderen)

Samenstel van vijf (drie + twee) traveeën en twee ongelijke bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Samenvoeging van een diephuis van drie traveeën gebouwd in 1833 en een oorspronkelijk breedhuis met dakvenster, in 1858 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) verbouwd tot tuitgevel en samen onder één dak gebracht met het vroegere diephuis.

Sint-Janshospitaal

Mariastraat 38, 44, Brugge (West-Vlaanderen)

Hospitaaldomein palend ten oosten aan de Maria- en Heilige-Geeststraat, ten zuidoosten aan de Reie, ten zuiden aan het Zonnekemeers, ten westen aan de Oostmeers, ten noorden aan de Goezeputstraat. Opgericht in de 12de eeuw op laaggelegen graslanden, tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk, naast de Mariapoort en net binnen de omwalling van 1127-1128.

Aanhorigheid en loods bij Sint-Janshospitaal

Zonnekemeers zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalige aanhorigheid en loods, oorspronkelijk horend bij de 19de-eeuwse ziekenzalen van het Sint-Janshospitaal. Heden functie als toegang tot de site van het Sint-Janshospitaal. Volgens bouwvergunning van 1863 gebouwd naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) in plaats van een huis van twee traveeën met trapgevel en lage aanbouw.

Sint-Janshospitaal - Middeleeuwse ziekenzalen

Mariastraat 44, Brugge (West-Vlaanderen)

Drie parallelle hallenzalen in Romaanse en gotische stijl onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, leipannen), ten zuiden palend aan de Reie. Opgetrokken uit veld-, tuf- en baksteen, gebruik van Doornikse steen voor zuilen, scheibogen, lijstwerk, bolkozijnen en van Euvillesteen voor de restauraties.

Geen afbeelding beschikbaar

Sint-Janshospitaal - Ziekenzalen van 1856-1864

Mariastraat 38, Brugge (West-Vlaanderen)

Hospitaalcomplex in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge).

Geen afbeelding beschikbaar

Neoclassicistisch herenhuis met tuin

Hoefijzerlaan 21, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistisch herenhuis van 1865-1866 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge). Dubbelhuisopstand van vijf traveeën en drie bouwlagen. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel met gebruik van arduin voor plint opengewerkt met vier hoge kelderopeningen.

Herenhuis

Ezelstraat 22, Brugge (West-Vlaanderen)

Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok evenwijdig met de straat; Vlaamse pannen), met oudere kern, en rechts latere aanbouw van één travee en drie bouwlagen onder een plat dak.

Neoclassicistisch herenhuis

Sint-Jorisstraat 20, Brugge (West-Vlaanderen)

Imposant, neoclassicistisch herenhuis van 1862 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge); perceel oorspronkelijk ingenomen door breedhuis van zeven traveeën met lagere aanbouw rechts, naar verluidt woonhuis van schilder Hans Memling, zie bronzen plaat met inscriptie.

Hoekhuis

Gouden-Handstraat 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Complex op U-vormige plattegrond met oudste vleugel aan de Gouden-Handrei/ Torenbrug opklimmend tot het eerste kwart van de 14de eeuw, en jaren 1950-vleugel aan Torenbrug/ Gouden-Handstraat; sedert 1986 ingericht als studentenverblijf voor het Europacollege.

Burgerhuis

Gouden-Handstraat 6, Brugge (West-Vlaanderen)

Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder half schilddak en achterhuis met monumentale reigevel, oorspronkelijk één geheel met reivleugel zie Gouden-Handstraat nummer 4. In 1855 wordt de afsluitingsmuur van het achterhuis vervangen door een koetshuis naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge).

Huize Sint-Clara

Sint-Clarastraat 12, Brugge (West-Vlaanderen)

Voormalig klooster, van 1862 tot 1970 van de zusters der armen, thans rusthuis voor bejaarden. Complex, op U-vormige plattegrond met centraal ingeplante kapel, gelegen tussen Sint-Clarastraat, Maagdendal en Hoedenmakersstraat; fasegewijs tot stand gekomen.

Burgerhuis

Potterierei 2, Brugge (West-Vlaanderen)

Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel van 1861 vermoedelijk naar ontwerp van architect Isidore Alleweireldt (Brugge)in plaats van 17de-eeuwse puntgevel.

Herenhuis

Potterierei 4, Brugge (West-Vlaanderen)

Imposant herenhuis van zeven traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Bijhorend poortgebouw in de Carmersstraat met rondboogpoort, eertijds horend bij "Brouwerij den Brandhaeck".

Hôtel Verriest en toegang tot het Predikherenklooster

Langestraat 30-38, Brugge (West-Vlaanderen)

Neoclassicistische eenheidsbebouwing naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) van 1862. Huidig uitzicht van nummer 36 resultaat van "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect J. Tryhou (Brugge) waarbij de benedenbouw werd gereconstrueerd naar het oorspronkelijk ontwerp.

Hof van Leffinge

Molenmeers 11, Brugge (West-Vlaanderen)

Bij Marcus Gerards(1562) afgebeeld als breedhuis met traptoren en bijgebouwen. 16de-eeuwse(?) kern aanwezig in het gedeelte aan Molenmeers (drie traveeën diep), zie bewaarde moer- en kinderbalken. In de loop van de 18de eeuw uitbreiding naar Reie toe. Latere 19de-eeuwse verbouwingen. Resultaat is een volledig ommuurd hoofdgebouw met monumentaal classicistisch poortgebouw en staatsieplein aan de Molenmeers.