Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Kasteel Sorghvliedt, thans districthuis (ID: 11463)

Foto niet beschikbaar

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Nr. 3. Kasteel Sorghvliedt, thans districtshuis. Kasteel en aanhorigheden opklimmend tot XVIII b, gelegen in een park met vijver en rechth. omgrachting. U-vormig hoofdgebouw met poortgebouwen ten W., voormalige oranjerie, hovenierswoning en stallingen ten N., belvédère (XIX c) ten Z.O.

In XVI hoeve z.g. "Winckeleynde" en een aanvankelijk klein huis van plaisantie. Het goed was van 1660 tot 1815 in het bezit van de familie du Bois die tussen 1745 en 1750, op de XVI grondvesten en kelders, het huidige rococokasteel liet optrekken n.o.v. J.P. Van Baurscheit de Jonge, die ook verantwoordelijk was voor de tuininrichting in de jaren 1752-1753. Begin XIX werd de belvédère opgericht. In 1937-1940 werd het kasteel ingericht als gemeentehuis. Bij de restauratie van 1972-1973 verdween de oorspronkelijke bepleistering van het hoofdgebouw (fig. 260). In het park werden de vroegere moestuin en boomgaard vervangen door sportvelden, de twee fonteinen zijn afkomsting van Expo '58.

Aan de straat eenvoudig ijzeren hek tussen baksteenpijlers en ijzeren poort tussen geblokte natuurstenen rococopijlers met bekronende vazen. W.-hoofdingang in de as van het kasteel (fig. 261). Vlakke brug over omgrachting; sierlijk smeedijzeren hek en poort tussen geblokte natuurstenen pijlers met verdiepte panelen, schelpmotieven en bekronende siervazen. Aansluitende dienstgebouwen, eertijds wagenhuis en stalling, op W.-omgrachting. Rechth. bepleisterde gebouwen op een gepikte plint, één bouwl. onder leien schilddaken met aan O.-zijde rechth. dakvensters in houten omlijsting onder driehoekig fronton; geprofileerde daklijsten. Rondboogpoorten en steekbogige deur en vensters in O.-gevels; vrij gesloten W.-gevels met rechth. vensters (829).

Een geplaveide weg leidt naar het U-vormig kasteel van twee bouwl. onder leien schilddaken met rondbogige dakvensters in houten omlijsting. Oorspronkelijk bepleisterde, bakstenen lijstgevels met hoekstenen op een kleine natuurstenen plint, rechth. keldervensters (zij- en achtergevels) en beluikte rechth. vensters met negblokken en vlakke arduinen dorpels; gebruik van natuursteen voor de uitgewerkte rocaille-omlijstingen van de markante boogvormige (balkon)deuren, sierlijk ijzersmeedwerk voor de balkonleuningen. W.-hoofdgevel van negen trav. met centrale achteruitwijkende en rijk uitgewerkte ingangspartij met parement van blauwe hardsteen en bekronend kuifstuk met wapenschild (du Bois) in cartouche, geflankeerd door wildeman en vrouw met banier; afsluitende gebogen waterlijst en voluutvormige vleugelstukken met harnassen. Spiegel- en rondboogdeur in geprofileerde omlijstingen met siersluitsteen en rocaille-decor in de zwikken; vrijstaande zuilen met voluutkapitelen onder breed balkon met smeedijzeren rococo-balustrade, l.g. gedateerd en gesigneerd "CORNELIS MARCKX FECIT CONTIGH 1751". Zijrisalieten in middentrav. gemarkeerd door kleine balkons met smeedijzeren leuningen, gesigneerd "IAN BEUCKEN CONTIGH". O.-achtergevel met licht middenrisaliet onder driehoekig fronton met oculus en bekronende dakruiter.

Ten N., tegen Marneflaan, voormalige oranjerie van negen trav. en één bouwl. onder leien schilddak. Baksteenbouw met hoge rondbogige muuropeningen (830). Eveneens ten N.: thans vervallen hovenierswoning met verbouwde stalling. Woning met verspringende bouwhoogte: twee bouwl. onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) met hoger een achteruitwijkende halve dakverd. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen); in het verlengde verankerde beschilderde stalling onder zadeldak (mechanische pannen). Bepleisterd en beschilderd woonhuis met rechth. vensters, o.m. serliana in gemarkeerde ingangstrav.; rondbogige stalvensters. Ten O. hiervan: lage bakstenen stalling onder schilddak (n straat, Vlaamse pannen). Op hoek met Broydenborglaan: ingebouwd, driehoekig afgesloten wegkapelletje met rondbogig venstertje.

Op heuvel in O.-parkgedeelte: classicistische belvédère met opengewerkte centrale rotonde bestaande uit zuilenomgang onder klassiek hoofdgestel en leien koepel, flankerende bepleisterde gebouwtjes van één bouwl. met beluikte rechth. vensters (831). Voorts in het park: beelden "Humanisme" van Marcel Mazy (achter het kasteel) en "De Rivier" van Munekov Velitschko (voor de vijver).

  • ARREN P., Van kasteel naar kasteel, dl. I, Kapellen, 1985, p. 164-167.
  • DE BRUYN A., Jan Peter van Baurscheit de jonge, leven en werk voor de familie du Bois, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, 1970, p. 86-95).
  • GIJPEN L., Krans van kastelen in de provincie Antwerpen, Antwerpen, 1960, p. 107-114.
  • LEEMANS H., Hoboken, (Kastelen en buitenplaatsen o.l.v. GENICOT L., Brussel, 1977).
  • MORETUS PLANTIN DE BOUCHOUT R., Demeures familiales, Antwerpen, 1950, p.148-155.
  • WILSENS S., Kastelen in Antwerpen, Hasselt, 1972, p. 52-53.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita