Deze pagina afdrukken

Ravenhof, Stabroek

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Kasteel Ravenhof (ID: 14212)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Nummer 25. "Kasteel Ravenhof" modo "Moretushof", "Crayenhof", "Steenlant", "Assumptiehof". Rechthoekig kasteel uit XIX a en XX a. Ingeplant in rechthoekig Omgracht domein, gelegen in Moretusbos. Grote vijver aan Z.-zijde en geplaveid erehof aan noord-zijde met koetshuis (n straat) uit XX a (?) aan O.-zijde, twee evenwijdig gelegen vleugels van twee bouwlagen (n // straat) uit XX b-c aan O.- en W.-zijde, rococo-ingangspoort uit XVIII aan N.-zijde.

Oorsprong waarschijnlijk in XIII of XIV. In XIV en begin XV in het bezit van de familie van Steenland. De hoeve kwam in XV in handen van de familie van Immerseel. In 1552 verkocht aan Cornelius van Tongerlo die een kasteel liet oprichten, want in 1569 wordt een speelhuis met hofgracht vermeld. Vervolgens in het bezit van Petronella Rompaerts, Johanna Hujoel, Van der Goes, Henri Hillewerve, Balthazar Moretus (1679). Vanaf 1679 bekend als "Moretushof", in de volksmond zogenaamd "Crayenhof". In 1716 beschreven als soort toren of centrale bouw met hoeve; in 1758 als hoeve z.g. "Steenlant" met woning, schuren, toren of speelhuis.

Circa midden XVIII vergrootte Johannes Jozef Moretus het goed en liet het park aanleggen (voltooid in 1770) met onder meer dreven en zandheuvels namelijk de Hoge berg of Huzarenberg. Het kasteel werd het middelpunt van een stervormig park geflankeerd door een dubbele heuvelrug. Op Hollands grondgebied richtte hij in 1768 een Lodewijk XV-gloriette op. Zijn neef Philippe de Pret liet het kasteel circa 1810 herbouwen in neo-Lodewijk XV-stijl dit is het huidige middenrisaliet. In die tijd verkreeg het kasteel de naam "Ravenhof". Graaf Charles Moretus Plantin liet het gebouw vergroten met twee zijvleugels in 1911-1920 naar ontwerp van architect Stuyck. Kreeg de benaming "Assumptiehof" toen het in bezit kwam van de paters assumptionisten. Tijdlang ingericht als bosklassen en verhuurd aan de Christelijke mutualiteiten. Sinds 1979 in bezit van de gemeente. Vanaf 1982 ter beschikking gesteld van allerhande verenigingen.

Voormalige toegangspoort in rococostijl, met vlakke brug over hofgracht. Pijlers van natuursteen, verdiepte schacht met schachtringen, eenvoudig kapiteel met dekplaat, en rococovoluten. Smeedijzeren hek in rococostijl (fig 559).

Kasteel axiaal met toegangspoort; zeventien traveeën - oorspronkelijk zeven - en drie bouwlagen onder mansardedak (leien) in rococostijl, uit XIX a en XX a. Baksteenbouw, speklagen, puilijst en gekorniste fries onder kroonlijst. Afgerond middenrisaliet van vier bouwlagen onder koepeldak. Afgeronde hoekrisalieten met dubbele uitsprong van drie bouwlagen. Steekboogvensters, sommige met inzwenkende hoeken, in geriemde omlijsting van natuursteen met siersleutel en lekdrempels op klossen. Aantal ovale vensters in geriemde omlijsting. Rondboogdeur met inzwenkende sleutel, in geriemde en kwarthol geprofileerde omlijsting met neuten, imposten en gebogen waterlijst. Rondboogdeuren bij hoekrisalieten met inzwenkende sleutel. in geblokte omlijsting van natuursteen. Identieke Z.-vijvergevel met meer uitgewerkte middentrav.: gedrukte rondboogdeur met geriemde en kwarthol geprofileerde omlijsting van natuursteen, neuten, imposten en siersleutel. Geflankeerd door geblokte pilasters en vrijstaande zuilen, abacus en dekplaat waarop postamenten van gebogen balkon met smeedijzeren rococohek. Steekboogvormig deurvenster in geriemde en kwarthol geprofileerde omlijsting met siersleutel, onder gebogen kroonlijst waarop rechth. venster met afgeronde hoeken in geriemde omlijsting met siersleutel.

Voormalig koetshuis van één bouwlaag Onder schilddak (Vlaamse pannen), uit XX a (?). Baksteenbouw; rechthoekige poorten met korfboogvormig bovenlicht. Overige muuropeningen rechth.

  • ARREN P., Kastelen in Vlaanderen. Het Ravenhof (Hobonia. Kulturele heemkring Hoogboom, driemaandelijk tijdschrift, jg. X, juli-augustus-september 1981, p. 152161).
  • HENDRICKX S., Het Ravenhof te Putte-Stabroek (De Toerist. Halfmaandelijks orgaan van de Vlaamse Toeristenbond v.z.w., jg. XXXVII, nr. 8, 16 april 1958, p. 274-276).
  • MORETUS PLANTIN DE BOUCHOUT R., Demeures familiales, Antwerpen, 1950, p. 160-173.
  • WILSENS S., Kastelen in Antwerpen, Hasselt, 1972, p. 84-85.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Relaties