Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Het Toreken (ID: 26075)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Toreken", eertijds gildehuis der Huidevetters, daterend van 1451-1483, ook als collatiezolder vermeld. Openbaar verkocht nadat Keizer Karel in 1542 een einde maakte aan de macht der gilden. Sinds jaren eigendom van de stad wacht het op een restauratie en nieuwe bestemming. Hoekhuis met de Kammerstraat, volledig opgetrokken uit Ledesteen met drie bouwlagen en zadeldak (leien, pannen), eertijds voorzien van vijftien dakkapelletjes. Huidige voorgevel in de Kammerstraat van drie traveeën met kruiskozijnen, overspannen met ontlastingsbogen en verbonden door waterlijsten; trapgevel (5 trappen + topstuk) met bolkozijn in de top. Getrapte achtergevel. De hoek wordt afgerond met een cilindrisch traptorentje met kleine rechthoekige muuropeningen, omlopende waterlijsten en bekronend achthoekig dakje (leien), boven de smallere bovenverdieping met omgang. De oorspronkelijke spits met zeemeermin als windwijzer werd in 1824 afgebroken. Vier traveeën brede gevel langs de Vrijdagmarkt. Aangepaste begane grond, thans grotendeels onzichtbaar door reclameborden.

  • D'EXTEYL R., Het Toreken op de Vrijdagmarkt, Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1967, nr. 6, p. 113-114.
  • VAN DEN BEMDEN F., Het Torreken. Notes sur l'emplacement de ce bâtiment à Gand et sur quelques lieux avoisinants. Gand, 1884.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. & Dambre-Van Tyghem F. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert; Lanclus & Verbeeck

Datum tekst: 1976

Aanvullende informatie

Merkwaardig is de middeleeuwse zoldering op de eerste verdieping, welke de vroegere Gildezaal overdekt. In 1981 werden vier kraagstenen met "profeten uit het Oude Testament", die de moerbalken van de zoldering ondersteunen, gereconstrueerd in witte steen door Gerard Thienpont, beeldhouwer (Eke Nazareth). Het zijn duplicaten van vier oorspronkelijke, licht beschadigde kraagstenen. Tevens werden vier balksleutels met "heiligen uit het Nieuwe Testament", onder de moerbalken van de zoldering, gereconstrueerd in eikenhout. Het zijn duplicaten van vier oorspronkelijke, beschadigde balksleutels.

  • DE SMET, Y., KONGS, P., VAN DOORNE, G., e.a.: Bijdrage over "Het Toreken", Gent. Een eeuw zorg om monumentenzorg. Werkcomité van het Hoger Architectuurinstituut St.-Lucas, Gent, 1981, p 162 167.

Thienpont (24-02-2014 )

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Het Toreken. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26075 op .