Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen (ID: 29365)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

* Nr. 8/ Spiegelrei/ Genthof. Eertijds z.g. "Steylaers" of "De Rode Steen". Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie trav. + drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen, n // plein). Oude XIII-kern cf. dakgebinte en metselwerkfragmenten in de zijgevels o.m. waterlijsten van Doornikse kalksteen en kant Genthof gedicht rondboogvenster. Huidig uitzicht combineert XVI A-gevel met laatclassicistische deurpartij en neogotische elementen. In 1877 "Kunstige Herstelling" n.o.v. architect L. Delacenserie (Brugge): classicistische dakkapel en borstwering vervangen door neogotische en aanbrengen van kruiskozijnen. 1975: restauratie n.o.v. architecten M. en L. Vermeersch (Brugge) betreft reconstructie van borstwering en dakvenster. Verankerde bakstenen lijstgevel met verhoogde begane grond gemarkeerd door Brugse trav., type I; geprofileerde dagkanten en maaswerk in de boogvelden. Typerend gebruik van zandsteen voor hoekblokken en vensterkruisen. Arduinen bordes met balustrade en arduinen deuromlijsting in Lodewijk XVI-stijl. Op de hoek, beeldnis met Madonna met Kind. Keldervensters, oorspronkelijk in nis gevat; bolkozijn en traliewerk. Rechth. vensters met kruiskozijnen. Bekronende kaaimuur doorbroken door getrapt dakvenster (4 tr. + topstuk).

Zijgevel kant Spiegelrei: puntgevel; her en der stukken zandsteen. Eén betraliede en één beluikte kelderopening. Rechth. bovenvensters op arduinen lekdrempels.

Interieur. Volledig onderkelderd, oospronkelijk hoogstwaarschijnlijk afgedekt met balklaag die in late XVIII - vermoedelijk in 1777 zoals aangeduid op twee marmeren fundatiesteentjes - werd vervangen door twee kruisgewelven op een centrale gordelboog. Balklaag van begane grond met kinderbalken rustend op twee moerbalken met balksleutels voorzien van peerkraalprofiel. Gr.m. bewaard spreidsel. Haardraveling kant Genthof en sporen ervan kant Spiegelrei wijzen op haardconstructies. Op bovenverd. bewaarde moerbalken, ondersteund door oorspronkelijke of gereconstrueerde balksleutels met kwartbolprofiel; op tweede verd. met bijkomende muurstijlen en korbelen. Dakkap bestaande uit sporenkap op schaargebinten. De sporenparen boven de vlieringen zijn origineel, en dragen getrokken telmerken op de onderste hanenbalken, die dikwijls in herbruikmateriaal zijn uitgevoerd.

Classicistische verankerde bakstenen aanbouw uit XVIII; vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen) vervangt twee houten gevels. Verbouwde kelderverd. Rechth. vensters op arduinen lekdrempels met karakteriserende kruisramen met kleine roedeverdeling. Typerend dakvenster met pilasters op zware voluutconsoles, rondboogvenster met kleine roeden en driehoekig fronton.

Interieur. Salon in Lodewijk XVI-stijl met bewaarde schouw, stucplafonds en alkoofnis. De twee oude dakkappen zijn vervangen door één grote kap waarin veel elementen van de oude kap en ander herbruikmateriaal werd verwerkt.

  • Afdeling ROHM West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 0028/W.
  • Afdeling ROHM West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, verslag bouwhistorisch onderzoek opgemaakt door D. Van Eenhooge, 19 augustus 1999.
  • SAB, Bouwvergunningen, nr. 17/1877, nr. 402/1975, nr. 1127/1977.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 101.
  • DEMAREST H., ARICKX B., In 't kwartier van Jan, Brugge, 1974, p. 10-11.
  • DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, p. 147.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA Noord, Brussel - Turnhout.

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29365 op .