Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Boerenwoning (ID: 31638)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het woonhuis van de voormalige hoeve is gelegen in de Bulsstraat, aan de grens met Wimmertingen.

Historiek

De hoeve staat reeds opgetekend in de Buurtwegenatlas (1840-45) als een complex met losstaande bestanddelen, waarvan enkel het woonhuis bewaard bleef, en dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw. Samen met de langgestrekte vakwerkhoeve Bulsstraat 116, behoort dit woonhuis bij een reeks vakwerkgebouwen in het kwartier Over 't Water, het meest oostelijke kwartier van het grondsgebied Alken. Het woonhuis werd in 2004-2005 gerestaureerd naar ontwerp van architect Marc Jamaer.

Beschrijving

Het woonhuis is de enige restant van de grotendeels verdwenen hoeve en is dwars op de straat ingeplant. Het gebouw telt vier traveeën in eikenhouten stijl en regelwerk, met leemvulling. Het geheel rust op een bakstenen stoel en wordt overdekt door een pannen zadeldak. Bij de demontage van het dak bleek dat de nokstijlen oorspronkelijk hoger waren en de dakhelling steiler. De oorspronkelijke dakhelling werd bij de restauratie hersteld. De gevel aan de erfzijde is opengewerkt met een woonhuisdeur, twee houten kruisramen en twee zolderluiken. Aan de achterzijde werden drie kleine vensters bijgemaakt door de vulling van enkele vakken te vervangen door glaspartijen. De rechterzijgevel (straatzijde) heeft twee kleine versteropeningen, de linkerzijgevel (achterzijde) is via een glazen volume verbonden met het nieuwe bakstenen woonhuis (2004-2005). Dit volume vervangt een oudere bakstenen vleugel om het gebouw volwaardig te kunnen herbestemmen als woning. De woning is traditioneel ingedeeld met een laterale gang links, verder een aantal opeenvolgende ruimten, verwarmd door een centrale schouw.

  • Beschermingsdossier DL002227, Woonhuis van de voor het overige verdwenen hoeve met losstaande bestanddelen en omgeving (J. Gyselinck, 2002, digitaal dossier).
  • GYSELINCK J. 2005: Bedreigd erfgoed: vakwerkbouw in Limburg, M&L Monumenten, Landschappen en Archeologie 24.3, 15-54.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 6.

Bron: -

Alle teksten

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Boerenwoning. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31638 op .