Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Semi-gesloten hoeve (ID: 31654)

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In de tweede helft van de 19de eeuw ontstaan uit een hoeve met losstaande bestanddelen, zoals afgebeeld in de Atlas van de Buurtwegen (1844). De oude kern (eerste helft 19de eeuw) is de noordwestelijke vleugel, achteraan het erf. Gebouwen in stijl- en regelwerk met wit overkalkte, lemen vullingen op een bakstenen stoel; zadeldaken (Vlaamse pannen). Woonhuis in de noordwestelijke vleugel, achteraan het erf. Door het aanbouwen van een schuur haaks op de voorgevel van deze vleugel is de rest van de oorspronkelijke ordonnantie niet meer te achterhalen. Het woonhuis is voorzien van twee vensters, twee zoldervenstertjes, een woonhuisdeur en een lage kelderdeur. Pannen beschieting van de zuidwestelijke zijgevel. Vleugel aan straatzijde uit de tweede helft van de 19de eeuw, met centrale inrijpoort, paardenstal links ervan, en een stal en een varkensstal aan de andere zijde; alleen in laatstgenoemde stal is het stijl- en regelwerk behouden; de rest is versteend. Pannen beschieting van de zuidwestelijke zijgevel. De zuidwestelijke stal is recent versteende. 19de-eeuwse dwarsschuur haaks op de oude noordwestelijke vleugel. Het ten dele versteende bakhuis bevindt zich aan straatzijde, buiten het erf.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Semi-gesloten hoeve . In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31654 op .