Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Hoeve Rodenhof (ID: 31658)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

L-vormige hoeve, naar verluidt zogenaamd "Rodenhof" op een hoekpand met omhaagde voortuin en ommuurd erf en boomgaard. Het woonhuis uit midden 19de eeuw schijnt iets ouder dan de dienstgebouwen, die dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen, gedeeltelijk witgekalkt, op een gecementeerde plint. Woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de Hendriksstraat); windvaan in de vorm van een ruiter. Licht getoogde vensters met hardstenen lekdrempels, oorspronkelijk allemaal beluikt, thans alleen nog op de benedenverdieping. Deuren in een gelijkaardige omlijsting. Dienstgebouwen in de op het woonhuis aansluitende, L-vormige vleugel. Deze omvat een aanleunende stal en dwarsschuur van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van getoogde muuropeningen en een dito schuurpoort; gelijkaardige muuropeningen, doch rondboogvormige schuurpoort in de achtergevel. Aanpalend haaks gebouw van twee bouwlagen, onder wolfsdak (Vlaamse pannen) fungerend als een soort van pakhuis; talrijke rondboogvensters op arduinen lekdrempels met consoles en een korfboogpoort in de zijgevel aan straatzijde.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Hoeve Rodenhof. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31658 op .