Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Hoeve Diepers (ID: 31668)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige hoeve "Diepers", thans U-vormig, in de Atlas van de Buurtwegen (1844), met de benaming Diepers Ferme, evenals op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als een gesloten geheel; de zuidelijke vleugel en een gedeelte van de oostelijke vleugel zijn verdwenen. Gebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw en later, rondom een rechthoekig erf; stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Inrijpoort in de stalvleugel onder zadeldak aan straatzijde; versteende erfzijdegevel. Woonhuis in de westelijke vleugel, vier traveeën onder zadeldak; hoge bakstenen stoel. Gewijzigde vensters, een zoldervenster en een woonhuisdeur. Twee kleine vensters, waarvan één een bolkozijn in de achtergevel; twee vensters in de zuidelijke zijgevel, die voorzien is van een pannen beschieting. Recent aanbouwsel tegen de noordelijke zijgevel. Dwarsschuur en stal onder zadeldak (Vlaamse pannen) in de oostelijke vleugel; lemen vullingen grotendeels door asbestplaten vervangen; een poort, drie staldeuren en twee zolderluiken met houten tralies. Ten noorden, haaks op de noordelijke zijgevel van deze vleugel, een tweede dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen); mogelijk hergebruikte timmer met lemen en bakstenen vullingen; sterk vervallen schob tegen de achtergevel; recent aanbouwsel tegen de westelijke zijgevel, die voorzien is van een planken beschieting; pannen beschieting van de oostelijke zijgevel. Haaks op de oostelijke vleugel, aan straatzijde, een aangebouwd bakstenen gedeelte onder zadeldak (Vlaamse pannen), sterk vervallen en ingekort aan de oostelijke zijde.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans

Relaties

  • maakt deel uit van Alken

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Hoeve Diepers. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31668 op .