Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Semi-gesloten hoeve (ID: 31681)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, de gebouwen rondom een rechthoekig erf met mestvaalt vóór het woonhuis, waterput ten westen tussen het wagenhuis en de schuur, moestuin aan de overzijde van de landweg die ten westen langs de hoeve loopt, en omhaagde boomgaard ten noorden, achter de schuur. Het geheel is aan straatzijde afgesloten door een haag. Gebouwen in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, onder zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen); verhoogde, bakstenen stoelen. Woonhuis van zes traveeën en een bouwlaag (nok loodrecht op de straat) ten oosten van het erf. De linkertravee- en zijgevel zijn versteend. Twee bolkozijnen, elk gekoppeld aan een gebintstijl, en een rechthoekige deur. Rechterzijgevel met kunstleien beschieting. Drie beluikte kozijnen in de achtergevel. Ten zuiden van het erf, inrijpoort geflankeerd door stallingen, samen vijf traveeën, met aan de westzijde aansluitend bakhuis. Tot de dakrand reikende inrijpoort; een inscriptie op de latei is onleesbaar; aan straatzijde twee kleine vensters, aan de erfzijde twee deuren; de bakstenen stoel is hier tot aan de deurlateien verhoogd. Gedeeltelijk versteend bakhuis; aansluitende, bakstenen bakoven. Ten noorden, dwarsschuur en stal; verstening van de onderbouw; versteend aanbouwsel onder doorlopend dakschild tegen de linkertravee der voorgevel. Schuurpoort en twee staldeuren; een halfdeur in het versteend aanbouwsel. Ten westen, wagenhuis met open voorgevel en bakstenen rechterzijgevel met kunstleien beschieting.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans

Relaties

  • maakt deel uit van Alken

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Semi-gesloten hoeve . In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31681 op .