Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Dorpswoning (ID: 31705)

Foto niet beschikbaar

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De dorpswoning in vakwerkbouw is gelegen op een hoekperceel van de Ridderstraat met het Lambrechtsplein en dateert uit de late 19de eeuw. Het is één van de enige overgebleven vakwerkconstructies in het centrum van Alken.

Het vakwerkpand Ridderstraat 7 is een alleenstaand enkelhuis, dat kadastraal voor het eerst wordt opgetekend in 1887. Het bouwterrein lag voordien braak. Het gebouw, waaraan (alleszins kadastraal) sinds 1887 verder geen wijzigingen zijn gesignaleerd, is ingeplant op een straathoek en beschikt over een voortuintje. Het pand telt vijf traveeën en een bouwlaag, opgetrokken in stijl- en regelwerk met wit gekalkte lemen vullingen op een verhoogde en gepikte bakstenen stoel en onder een zadeldak met Vlaamse pannen en een schild aan de linkerzijde. De voorgevel heeft een deur met bovenlicht en twee beluikte vensters; de achtergevel gaat gedeeltelijk schuil achter een haaks aanbouwsel, maar niettemin bleef een bolkozijn bewaard. Intern vertoont de woning een klassieke indeling met gang aan linkerzijde, aaneensluitende vertrekken met gemeenschappelijke schouw rechts. Een stookplaats werd later toegevoegd.

Achter de woning ligt een kleine moestuin.

  • Kadasterarchief Limburg, mutatieschetsen Alken, 1887/12.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 32.

Bron: Beschermingsdossier DL002235, Vakwerk in Alken-Dorp (digitaal dossier)

Datum tekst: 2004

Alle teksten

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Dorpswoning. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31705 op .