Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen (ID: 31708)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kleine hoeve met losse schikking, ontstaan uit een hoeve met twee bestanddelen, zoals aangegeven in de Atlas van de Buurtwegen (1844), en door verbinding met recente elementen uitgegroeid tot U-vormige aanleg. De oorspronkelijke functies van de dienstgebouwen zijn gewijzigd. Klein woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), met kern uit de eerste helft van de 19de eeuw. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen. Een klein venster en twee deuren, waaronder waarschijnlijk de voormalige staldeur, aan erfzijde; twee vensters aan straatzijde. Kunstleien beschieting van de westelijke zijgevel. Een voormalige stal uit de tweede helft van de 19de eeuw, ten oosten van het erf, thans eveneens met woonfunctie; sterk gewijzigde ordonnantie; resten van het stijl- en regelwerk. Dit geldt ook voor de voormalige schuur, ten noorden. Een sterk gerestaureerd en aangepast woonhuis ten westen, buiten het erf, heeft mogelijk een oudere, 19de-eeuwse (eerste helft) kern.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans

Relaties

  • maakt deel uit van Alken

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Hoeve met losstaande bestanddelen. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31708 op .