Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Gesloten hoeve (ID: 31709)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sterk verbouwde, gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, de gebouwen rondom een rechthoekig erf dat vanaf de straat via een houten poort bereikbaar is. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen. Ten zuiden woonhuis waarvan de voorgevel volledig achter recente aanbouwsels schuilgaat. Zes traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat). Verhoogde bakstenen stoel. Ten westen, sterk verbouwde, voormalige varkensstallen. Ten noorden, voormalige stal of wagenhuis, thans volledig versteend. Ten oosten, dwarsschuur van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); gecementeerde bakstenen stoel en gepikte plint; een later aangebracht, laag poortje, een tot de dakrand reikende schuurpoort met winket en een eraan gekoppelde staldeur.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans

Relaties

  • maakt deel uit van Alken

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Gesloten hoeve. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31709 op .