Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Hoeve in U-vorm (ID: 31713)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

U-vormige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, met de open zijde van het gekasseide erf naar het oosten toe. Woonhuis en dwarsschuur in de vleugel aan straatzijde. Zeven traveeën en een bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen en mechanische pannen). Wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Verhoogde bakstenen stoel; gepikte plint. Behouden voorgevelordonnantie van het woonhuis aan straatzijde; aan erfzijde bevindt zich rechts de opkamer met bolkozijn en links de schuurpoort. Binnenindeling met centrale gang, de vertrekken hebben elk een stookplaats. Zijgevels met kunstleien beschieting, de rechterzijgevel is versteend. Stallen met hooizolder, haaks aansluitend op de dwarsschuur, aan de westzijde van het erf. De rechtertravee bevatte het was- en melkhuis. Gedeeltelijk versteend stijl- en regelwerk, zie woonhuis. Tweede stalvleugel losstaand aan de zuidzijde van het erf. Grotendeels versteend stijl- en regelwerk. Bakstenen vergroting naar achteren toe. Bakstenen aanbouwsel tegen de voorgevel, het doorgetrokken dakschild vormt een open schob. Mestvaalt in de hoek tussen de twee stallen, buiten het erf.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans

Relaties

  • maakt deel uit van Alken

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Hoeve in U-vorm. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31713 op .