Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Hoeve De Oude Vlieg (ID: 31719)

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het staat afgebeeld als een ruim, gesloten complex op de Ferrariskaart (1771-77), die als plaatsnaam Hameau Roodt Stert vermeldt. In de Atlas van de Buurtwegen (1844) heeft het nog steeds een gesloten vorm. Van deze oude kern rest het woonhuis, naar verluidt opklimmend tot 1635; het algemene volume verwijst naar een bouwperiode in de 17de eeuw. De ordonnantie dateert echter uit midden 19de eeuw. De dienstgebouwen dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw. De voormalige, gesloten schikking werd in de tweede helft van de 19de eeuw in de zuidhoek van het erf doorbroken. Het landschapspark met de vijver staat reeds aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen. In 1910 is het goed in het bezit van Jean-François-Floribert Farcy, notaris te Hasselt, die het in dat jaar verkoopt aan Guillaume Stellingwerff van Hasselt; het doet vanaf dan dienst als buitengoed voor de familie Stellingwerff. Ten zuidwesten van het erf, woonhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien) met spitsje op de nok. Alleen de noordwestelijke zijgevel met aandak en vlechtingen, en smeedijzeren ankers verwijst naar de 17de-eeuwse kern. De ordonnantie dateert uit midden 19de eeuw. Witgekalkt, bakstenen dubbelhuis op een gepikte plint, voorzien van rechthoekige vensters, voorheen beluikt, met hardstenen latei en lekdrempel. Voorgevel aan de Vliegstraat; rechthoekige deur in een vlakke, hardstenen omlijsting met neuten; oorspronkelijk houtwerk en bovenlicht met roedeverdeling; markies op gekrulde ijzeren schoren. Leiperelaars tegen beide zijgevels. De geveltop van de zuidoostelijke zijgevel is afgewerkt als een driehoekig fronton, met centrale, geprofileerde oculus met roedeverdeling. De gevel aan erfzijde heeft slechts één bovenvenster en een deur in een vlakke, kalkstenen omlijsting op neuten. Het erf heeft gekasseide paden langsheen de gebouwen. Ten noordwesten, haaks aansluitend bij het woonhuis, knechtenkwartier uit de tweede helft van de 19de eeuw, met op de benedenverdieping een keuken, een wasplaats en een bergplaats. Zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Beschilderd, bakstenen gebouw, voorzien van getoogde muuropeningen; vensters met kalkstenen lekdrempels; deur voorzien van bovenlicht met roedeverdeling. Tegen de voorgevel: pomp met hardstenen waterbekken, gedateerd 1817. Ten zuidoosten, voormalige paardenstal en bakhuis in een witgekalkte, bakstenen vleugel onder schilddak (Vlaamse pannen), met getoogde muuropeningen en een zolderluik; bakoven tegen de zuidwestelijke zijgevel. Ten noordoosten, dwarsschuur met aan weerszijde veestallen in een gebouw van stijl- en regelwerk met witgekalkte, lemen vullingen onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit de tweede helft van de 19de eeuw; ankerbalkgebint; verhoogde bakstenen stoel; gepikte plint. De deuren in de uiterste traveeën zijn voorzien van bovenlicht; voorts een deur en een schuurpoort. Tegen deze gevels zijn perelaars en wijnstokken geplaatst. Het interieur kon niet bezocht worden. Het geheel is gelegen in een mooie, oude tuin met vijver.

  • Stadsarchief Hasselt, Archief Stellingwerff, nummer 134.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Hoeve De Oude Vlieg. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31719 op .