Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Herenhuis Zeegershof (ID: 31729)

Foto niet beschikbaar

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Zeegershof", naar de familie, die het in 1727 bouwde of verbouwde; Zeegers was in die tijd burgemeester van Hasselt. De Ferrariskaart (1771-77) geeft een beeld van het goed in deze periode: een L-vormige vleugel op de plaats van het huidige woonhuis, en een losstaande vleugel aan de noordwestzijde van het erf; het geheel was omgracht. Begin 19de eeuw afbraak van de oude gebouwen, met hergebruik van het oude materiaal, en bouw van het huidige semi-gesloten complex in laatclassicistische stijl, zoals weergegeven in de Atlas van de Buurtwegen (1844) onder de benaming Ferme Kasteelke; de grachten waren toen nog aanwezig, ze zijn nu verdwenen. Bakstenen gebouwen, gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, aan de hoofdingang (Koosterstraat), en in de noordhoek met een hek afgesloten. Ten noordwesten, herenhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak; twee aangebouwde traveeën tegen de zijgevels. In voor- en achtergevel, rechthoekige vensters in vlakke, mergelstenen omlijsting van hergebruikt materiaal. Rechthoekige deur in een vlakke, kalkstenen omlijsting, met tussendorpel en neuten. Een rondboogdeurtje in elk der aangebouwde travee De achtergevel is voorzien van een gedichte, rechthoekige deur. In de linkerzijgevel, twee vensters, in de rechterzijgevel, twee oculi met negblokken, waarvan één het opschrift draagt [I T?]/AO/1727. Dienstgebouwen onder schild- en zadeldaken (Vlaamse pannen), met grotendeels gewijzigde muuropeningen. Schob tegen de straatgevel van het rechtse zuidoostelijk dienstgebouw.

  • JEURIS R. e.a. 1978: Zo was...Alken, Antwerpen, 30.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Herenhuis Zeegershof. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31729 op .