Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Kasteel de Kerckhove d'Exaerde (ID: 41355)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig Kasteel d'Exaerde. Bak- en natuurstenen gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd circa 1870 in opdracht van J. de Kerckhove d'Exaerde, ondervoorzitter van het Rekenhof.

Het nu verwaarloosde tweelaagse gebouw met leien bedaking werd ingeplant in een boomrijk park; het vertoont een trapgevel met volute en frontonbekroning boven de twee rechtertraveeën, één donjonachtig, uitstekend middelgedeelte met overstekende bovenbouw en spietorentjes, dat voorheen gemarkeerd was door een opengewerkte dakruiter met bolspits; hoge zijtrapgevel. Getoogde muuropeningen verlevendigd met hoek- en boogstenen met diamantkopversiering; uitgewerkte deuromlijsting met drieledig bovenlicht onder een driehoekig fronton. Sedert 1954 werd het noordelijk gedeelte van het park verkaveld voor alleenstaande woningen; het kasteel werd hetzelfde jaar aangekocht door het gemeentebestuur en wisselvallig en sporadisch gebruikt als jeugdtehuis.

Bron: De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd & Van Aerschot

Datum tekst: 1975

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Kasteel de Kerckhove d'Exaerde. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41355 op .