Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Anglicaanse kerk Sint-Bonifacius (ID: 6802)

Foto niet beschikbaar

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sint-Bonifacius is een neogotisch kerkgebouw naar ontwerp van Michel De Braey volgens de algemene principes van de anglicaanse eredienst. Het kerkgebouw werd in 1906-1909 opgetrokken, specifiek voor niet-katholieke eredienst.

Historiek

Vanaf 1821 vestigde de anglicaanse gemeente zich in de zogenaamde Looyerskapel in de Huidevettersstraat. De huidige kerk werd aanbesteed op 25 januari 1906 en ingehuldigd op 22 april 1910. Lichte herstellingswerken werden in 1963 uitgevoerd naar ontwerp van Jules Pingnet in 1963.

Binnen het geheel van de neogotische kerkenbouw is dit een van de weinige voorbeelden die voor de protestantse eredienst werd ontworpen. Hiermee wordt afgeweken van een meer gangbare handelwijze waarbij een bestaand gebouw aan de nieuwe behoefte werd aangepast. Het inbrengen van verschillende kunstwerken uitgevoerd door Engelse artiesten op bestelling van leden van de anglicaanse gemeenschap komt de betekeniswaarde van het geheel nog versterken.

Beschrijving

Het is een neogotisch kerkgebouw met basilicale opstand opgericht volgens de vereisten van de anglicaanse eredienst. In de plattegrond onderscheiden we een ingangstravee geflankeerd door een vierkante toren aan de linkerzijde en een ronde traptoren aan de rechterzijde. Het driebeukig schip telt vijf traveeën, gevolgd door een rechthoekig koor van drie traveeën met aan de oostzijde een kapel van twee traveeën en aan de westzijde een rechthoekige ruimte voor orgel en sacristie. Het bakstenen gevelparement is verrijkt met decoratief gebruik van witte natuursteen voor raam- en inkomomlijstingen, banden, borstweringen, enzovoort; de kerk is afgedekt met een leien zadeldak over de middenbeuk en lessenaarsdaken over de zijbeuken. De vierkante toren telt vier geledingen onder een plat dak met bekronende hardstenen pinakels en een balustrade. De voorgevel wordt gekenmerkt door spitsboogvensters en -galmgaten met neogotische tracering; het spitsboogvormig portaal is voorzien van een wimberg. Drielichtvensters verlichten de zijbeuken, de middenbeuk is opengewerkt met gekoppelde rechthoekige vensters waarboven een rondvenster. De koorsluiting tot slot is voorzien van een vierlicht en een radvenster.

Interieur

Het interieur is volledig in baksteen met gebruik van witte natuursteen voor bogen en decoratieve elementen en marmer voor de zuilen. De zijbeuken en kapellen hebben een achtdelig kruisribbengewelf met ribben in natuursteen, de middenbeuk een houten spitsboogvormig tongewelf.

Deze kerk is vooral merkwaardig omwille van de verschillende glasramen waarin episodes uit de Engelse geschiedenis geëvoceerd worden. Deze ramen werden uitgevoerd door Engelse glazeniers op bestelling van leden van de anglicaanse gemeente. Bijzonder merkwaardig in dit verband is het grote glasraam in de westgevel waarin de eerste wereldoorlog wordt herdacht, een ontwerp van het atelier Burlison & Grylls. Verder nog werk van F.W. Skeat, L. de Contini, Ph. Hochreiter en Geyer. Een ander belangrijk ensemble wordt gevormd door het roosvenster in de koorafsluiting waarin Christus als koning is afgebeeld omringd door de vier evangelisten en de twaalf grote profeten; de ramen van het vierlicht stellen hoogtepunten uit het leven van Christus voor. Onder deze ramen werden in 1926 vier mozaïeken aangebracht die 'lof en aanbidding' voorstellen door engelen met muziekinstrumenten en wierookvaten naar ontwerp van Jones Powell & Sons uit London.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002402, Protestantse kerken (F. Brenders, 2004).
  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Antwerpen, Engelse kerk Sint-Bonifacius, dossier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
  • BAKELANTS I. 1983: De glasschilderkunst in België, 19de en 20ste eeuw deel 1A, Deurne, 41.

Bron: -

Auteurs: Brenders, Francis; Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Alle teksten

Relaties