Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Oeverlicht (ID: 79934)

Foto niet beschikbaar

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Omookaai zonder nummer. Voormalig oeverlicht, wellicht gebouwd ten tijde van de eerste havenaanleg. Ronde, gietijzeren constructie met stellage waarrond ijzeren balustrade. Smalle, ijzeren lichtopstand. Op de sokkel hangt een plakkaat met opschrift "HAVEN VAN ZEEBRUGGE / VUURTOREN / MONDING VAN DE OUDE ZEESLUIS 1895 / AANGEBODEN DOOR / ROYAL BELGIAN SAILING CLUB / SINCE 1863".
Vermoedelijk stond dit licht oorspronkelijk op de oever van de eerste havengeul cf. oude foto.

  • www.beeldbankbrugge.be

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Oeverlicht. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79934 op .