Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Kasteeldomein van Leeuwergem (ID: 9783)

Foto niet beschikbaar
Alle foto's

Administratieve Gegevens

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rechthoekig omgracht kasteel, gelegen in een beschermde omgeving ten noorden van de dorpskom, toegankelijk via een beboomde dreef, vanaf de Gentse Steenweg (grondgebied Elene). Residentie, opgericht in het eerste kwart van de 18de eeuw, in opdracht van L. François d'Heyne, ter vervanging van een waterslot verwoest in 1656. Voltooid in 1724. In 1725, eigendom van de familie d'Hane-Steenhuize. Parkaanleg uit eind 18de-begin 19de eeuw.

Ten zuidoosten, ijzeren hek en inrijpoort met pijlers en siervazen; ten zuidoosten en noordwesten, driebogige bakstenen brug, laatstgenoemde 1936 gedateerd (een ijzeren brugje vervangend). Kasteel van twee bouwlagen; sober, symmetrisch volume met rococo inslag; voor- en achtergevel van negen traveeën, zijgevels van zeven traveeën; afdekking door middel van mansardedak met dakkapellen met vleugelstukken. Gecementeerde, van schijnvoegen voorziene lijstgevels op zandstenen sokkel; aflijnende vlakke pilasters met natuurstenen rocococartouche onder onversierd entablement met kroonlijst op klossen; drie traveeën brede middenrisaliet eveneens gemarkeerd door vlakke pilasters met natuurstenen rocococartouche, onder driehoekig fronton met gebogen oculus en rococorankwerk. Arduinen venster- en deuromlijstingen. zuidoost- en noordoostgevel met rechthoekige vensters, respectievelijk met bewaarde luikhaken en beluikt; noordwest- en zuidwestgevel met segmentboogvensters en getraliede keldervensters, respectievelijk beluikt en met bewaarde luikhaken. Voorgevel: schouderboogdeur in geprofileerde omlijsting op neuten met bekronende druiplijst en ijzeren waaier; daarboven schouderboogvormig deurvenster. Gelijkaardige deur in soberder omlijsting, in achtergevel, onder bekronend gesmeed ijzeren balkon. Zuidwestgevel met rondboogdeur ingeschreven in lijst met schouderboogvormig tracé, bekronend gesmeed ijzeren balkon; de flankerende traveeën zijn blind.

Rococo-interieur met fraaie kapel uit 1764.

Links en rechts van de oprijlaan, dienstgebouwen met centraal volume van twee bouwlagen en drie traveeën onder driehoekig fronton met oculus, geflankeerd door lagere (aangepaste bijbouwen; haakse aanhorigheden, voormalige oranjerieën, met segmentboogvormige muuropeningen, rechts met ramen in ijzeren harnas. De linkse gebouwengroep fungeert als hoeve met witgeschilderde gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseide binnenplaats met tuin.

Fraai park, geïnspireerd op de tuinen van Versailles door A. Le Notre: kanalen, vijvers, lovertheaters, gewijzigd en uitgebreid in romantische geest in de loop van de 18de en 19de eeuw.

  • VAN LIEFERINGE H., Leeuwergem in Het groot kastelen boek van België, deel II, Kastelen en buiten plaatsen, Brussel, 1967, p. 174, 175.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman; d'Huyvetter & de Longie

Datum tekst: 1978

Relaties

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Kasteeldomein van Leeuwergem. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9783 op .