• 83.038 relicten bouwkundig erfgoed
 • 343 bouwkundige gehelen
 • 405 landschapsatlasrelicten
 • 86 archeologische zones
 • 327 tuinen en parken
 • 1.715 bomen en struiken
 • 124 vaartuigen
 • 1.382 oorlogsrelicten
 • 266 orgels
 • 160.513 foto's

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Hieronder vindt u het onroerend erfgoed, opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed, dat aan dit beschermingsdossier is gerelateerd.

Burgerhuis

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van circa 1850.

Café de Vette Os

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Hoekhuis van vier traveeën (na dichtmetselen van een deurtravee; oorspronkelijk vijf traveeën) en één bouwlaag. Onder geknikt zadeldak (nok parallel aan het plein, Vlaamse en mechanische pannen). Oude kern van 1769, zie muurankers in linkerzijgevel.

Geen afbeelding beschikbaar

Café De Vette Os (Leisele - WOI)

Leiseledorp 8 (Alveringem)

Tijdens WOI was het in Café De Vette Os naar verluidt een militaire slachterij. De houten katrol om de kadavers van dieren omhoog te trekken, in een schuur op de binnenkoer, is hiervan nog een restant.

De Casino Herberg

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Witbeschilderde lijstgevel op gepikte plint. Brede vlakke hoeklisenen.

Dorpskom Leisele

Beverenstraat, Izenbergestraat, Leiseledorp, Veurnestraat (Alveringem)

De dorpskom van Leisele concentreert zich rond Leiseledorp, een gaaf bewaard rechthoekige plein met omlopende gekasseide dorpsstraat.

Dorpswoning

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde en later met schijnvoegen gecementeerde lijstgevel; 19de-eeuwse winkelpui.

Drie arbeiderswoningen met voortuin en waterpomp

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Alleenstaand rijtje van drie arbeidershuizen uit het eerste kwart van de 19de eeuw, elk met voortuintje en waterpomp tegen de voorgevel. Gelegen achter en ongeveer evenwijdig met huizenrij op de oostzijde van het dorpsplein.

Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Deze gedenkzuil herinnert aan de militaire en burgerlijke doden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog van Leisele en dateert van 1921.

Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden (Leisele - WOI-WOII)

Leiseledorp (Alveringem)

Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden te Leisele.

Herberg A la couronne - Estaminet

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Merkwaardig breedhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw, inspringend ten opzichte van nummer 10.

Herberg De Zwaan

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Hoekhuis van respectievelijk drie, een en vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve Het Blauwhuis

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Zogenaamd "Het Blauwhuis", in 1765 vermeld als "Maison de Plaisance"; gebouwd ten westen van - en na sloping van kasteel zogenaamd "Den Burg van Leisele" ten zuiden van de kerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Leisele

Leisele (Alveringem)

Grote grensgemeente (1.538 ha, 1.685 inwoners in 1976) in de Westhoek en Zandlemig Vlaanderen; sinds 1970 gefusioneerd met Izenberge en Gijverinkhove; sedert 1976 fusiegemeente van Alveringem. Landelijk dorp met stagnerend inwonersaantal; voornamelijk aangewezen op landbouw.

Muziekzaal Sint-Cecilia of Bonanza

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Hoek complex van vijf traveeën + één travee + dertien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw.

Onderpastorie

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Voormalige onderpastorie (tot de jaren 1960), thans burgerhuis. Alleenstaand woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit begin 20ste eeuw.

Parochiekerk Sint-Martinus

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Gebouw van gele baksteen onder zadeldaken (leien) gedomineerd door kruisingstoren; omgevend kerkhof afgezoomd met bomen; inplanting op het dorpsplein.

Pastorie

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Eertijds omwalde pastorie ingeplant ten noorden van de kerk. Gegroend toegangsbruggetje met rechthoekig poortje over thans gedempte omwalling aan voorzijde van tuin. Rest van omwalling met bakstenen bruggetje in achtertuin.

Schoolgebouw

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Voormalig schoolgebouw, in de tweede helft van de 19de eeuw omgevormd tot twee breedhuizen van elk vier traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (mechanische pannen) met twee klimmende dakkapellen en hanggoot. Oude kern van 1787, volgens muurankers.

Twee arbeiderswoningen

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Twee arbeidershuisjes uit de eerste helft van de 19de eeuw. Respectievelijk vijf en drie traveeën van één bouwlaag onder zadeldak met licht overstekende dakrand en hanggoot.

Twee burgerhuizen

West-Vlaanderen > Alveringem > Leisele

Twee soortgelijke huizen waarvan nummer 3 zogenaamd "De Pikdorser" volgens uithangbord, op driesprong met Leiseledorp en Beverenstraat. Respectievelijk dubbel- en enkelhuis van elk drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw ter vervanging van oude kern uit de 18de eeuw.

Let op:

 • Soms is de bescherming ruimer dan het hierboven getoonde geïnventariseerde onroerend erfgoed. Voorbeeld: Een bescherming kan naast een kerkgebouw ook het omliggende kerkhof, de pastorie en een kerkwegel omvatten, terwijl in de Inventaris enkel kerk en pastorie werden opgenomen.
 • Soms is het geïnventariseerde onroerend erfgoed niet volledig beschermd. Voorbeeld: De bescherming kan enkel de muurresten van een kasteel omvatten, terwijl in de Inventaris naast deze resten ook de toegangspoort en stallingen, het kasteelpark en de archeologisch gedocumenteerde gracht worden beschreven.

Om de correcte inhoud en begrenzing van een bescherming te kennen, dient u dus steeds de databank van de beschermingen of het officiële beschermingsbesluit en -dossier te raadplegen. Voor meer informatie over beschermd onroerend erfgoed kan u terecht bij de Databank beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Deze pagina wordt u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. U kan aan deze pagina geen juridische rechten ontlenen.