• 83.164 relicten bouwkundig erfgoed
  • 459 bouwkundige gehelen
  • 450 landschapsatlasrelicten
  • 111 archeologische zones
  • 563 tuinen en parken
  • 2.013 bomen en struiken
  • 124 vaartuigen
  • 1.382 oorlogsrelicten
  • 266 orgels
  • 162.798 foto's

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

In de Inventaris van het Onroerend Erfgoed is (nog) geen onroerend erfgoed opgenomen dat gerelateerd is aan dit beschermingsdossier.