• 82.959 relicten bouwkundig erfgoed
 • 225 bouwkundige gehelen
 • 400 landschapsatlasrelicten
 • 83 archeologische zones
 • 325 tuinen en parken
 • 1.518 bomen en struiken
 • 124 vaartuigen
 • 1.382 oorlogsrelicten
 • 266 orgels
 • 156.952 foto's

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Hieronder vindt u het onroerend erfgoed, opgenomen in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed, dat aan dit beschermingsdossier is gerelateerd.

Burgerwoning met winkelpui

Leiseledorp 3, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 3. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), van ca. 1850. Beraapte lijstgevel op plint versierd met spiegels met ingeronde hoeken; aflijnende kroonlijst en gootlijst op consooltjes. Rechth. kozijnvensters met afgeronde bovenhoeken; omschrijvende witbeschilderde omlijsting; doorlopende onderdorpel op de bovenverd.; gestrekte druiplijst en geprofileerde tussendo

Café de Vette Os

Leiseledorp 8, Alveringem (West-Vlaanderen)

"Café de vette os" cf. uithangbord. Hoekhuis van vier traveeën (na dichtmetselen van een deurtravee; oorspronkelijk vijf traveeën) en één bouwlaag.

Geen afbeelding beschikbaar

Café De Vette Os (Leisele - WOI)

Leiseledorp 8 (Alveringem)

Tijdens WOI was het in Café De Vette Os naar verluidt een militaire slachterij. De houten katrol om de kadavers van dieren omhoog te trekken, in een schuur op de binnenkoer, is hiervan nog een restant.

Drie arbeiderswoningen met voortuin en waterpomp

Leiseledorp 27, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 25, 26, 27. Alleenstaand rijtje van drie arbeidershuizen uit XIXa, elk met voortuintje en waterpomp tegen de voorgevel. Gelegen achter en ongeveer evenwijdig met huizenrij op O.zijde van het dorpsplein. Verankerde baksteenbouw. Drie lijstgevels met resp. een r.staltrav. + vier trav., drie trav., en drie trav. + een l.staltrav., van één bouwl. onder overstekend zadeldak (Vlaamse pannen) met h

Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

Leiseledorp zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Deze gedenkzuil herinnert aan de militaire en burgerlijke doden van de Eerste en Tweede Wereldoorlog van Leisele en dateert van 1921.

Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden (Leisele - WOI-WOII)

Leiseledorp (Alveringem)

Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden te Leisele.

Herberg A la couronne - Estaminet

Leiseledorp 11, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 11. Voormalige herberg z.g. "A la couronne - Estaminet", thans buitenverblijf. Merkwaardig breedhuis uit XVIIId, inspringend t.o.v. nr. 10. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. Onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde en geelbeschilderde bakstenen lijstgevel op grijsbeschilderde plint; aflijnende geprofileerde kroonlijst. Rechthoekige muuropeningen in licht getoogde omlijsting

Herberg De Zwaan

Izenbergestraat 2, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 2. Herberg z.g. .De Zwaan. vlg. uithangbord. Hoekhuis van resp. drie, een en vijf trav. en één bouwl. onder zadeldak (n // Beverenstraat, mechanische pannen), uit XIXb-c. Witbeschilderde baksteenbouw op gepikte plint. Afgeschuinde hoektrav. (deurtrav.) met overstek. Getoogde vensters en deur; deels bewaard XIX-houtwerk.

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve Het Blauwhuis

Veurnestraat 18, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 18. Z.g. "Het Blauwhuis", in 1765 vermeld als "Maison de Plaisance"; gebouwd ten W. van - en na sloping van kasteel z.g. "Den Burg van Leisele" ten Z. van de kerk. Thans, oorspronkelijk omwalde hoeve met vnl. XIX-uitzicht. Losse bestanddelen van één bouwl. onder zadeldaken rondom begraasd erf; moestuin voor het boerenhuis; vaalt voor het stalgebouw. Ten O., kleine rest van omwalling

Huis De Casino Herberg

Leiseledorp 6, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 6. Z.g. "De Casino Herberg" cf. uithangbord en muurankers CA als beginletters van de huisnaam. Breedhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XIXa. Witbeschilderde lijstgevel op gepikte plint. Brede vlakke hoeklisenen. Voorts wijzen lisenen van verschillende breedte en een onderbroken puilijst op vermoedelijke latere XIX-aanpassingen. Rechth. muuropening

Huis Muziekzaal Sint-Cecilia of Bonanza

Beverenstraat 2, Leiseledorp 21, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 20, 21. Z.g. .Muziekzaal St.Cecilia" of .Bonanza" vlg. uithangborden. en Beverenstraat, nr. 2. Hoek complex van vijf trav. + één trav. + dertien trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XIXA. Verankerde baksteenbouw. Witbeschilderde lijstgevel met afgeschuinde hoektrav. uitlopend op spitsboognis met overstek; gecementeerde plint, blauwbeschilderd en met rondboogvormige kelde

Geen afbeelding beschikbaar

Leisele

Leisele (Alveringem)

Grote grensgemeente (1.538 ha, 1.685 inwoners in 1976) in de Westhoek en Zandlemig Vlaanderen; sinds 1970 gefusioneerd met Izenberge en Gijverinkhove; sedert 1976 fusiegemeente van Alveringem. Landelijk dorp met stagnerend inwonersaantal; vnl. aangewezen op landbouw. In XIX, drie kleine brouwerijen en koordendraaierij. Sterk teruglopend aantal herbergen. Ca. 1800, vijf windmolens waarva

Onderpastorie

Leiseledorp 18, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 18. Voormalige onderpastorie (tot de jaren 1960), thans burgerhuis. Alleenstaand woonhuis van drie trav. en één bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit begin XX. Rode baksteenbouw met gebruik van gele bakstenen voor strekken en verdiepte spitsboogomlijstmgen van de getoogde muuropeningen, en het aflijnend getrapt baksteenfries. Toegevoegde klimmende dakkapel. L. zijgevel met lagere uitbo

Parochiekerk Sint-Martinus

Leiseledorp zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Parochiekerk St.-Martinus Gebouw van gele baksteen onder zadeldaken (leien) gedomineerd door kruisingstoren; omgevend kerkhof afgezoomd met bomen; inplanting op het dorpsplein. De plattegrond ontplooit een driebeukig schip van vier trav., een transept met kruisingtoren, een middenkoor en twee zijkoren elk met twee rechte trav. en driezijdige sluiting, een W.traptorentje tegen de N.trans

Pastorie

Leiseledorp 19, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 19. Eertijds omwalde pastorie ingeplant ten N. van de kerk. gegroend toegangsbruggetje met rechth. poortje over thans gedempte omwalling aan voorzijde van tuin. Rest van omwalling met bakstenen bruggetje in achtertuin. Alleenstaand dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), van ca. 1770. Verankerde gele baksteenbouw. Horizontaal belij nde lijstgevel d.

Schoolgebouw

Leiseledorp 12, 13, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 12, 13. Voormalig schoolgebouw, in XIX B omgevormd tot twee breedhuizen van elk vier trav. en één bouwl. onder geknikt zadeldak (mechanische pannen) met twee klimmende dakkapellen en hanggoot. Oude kern van 1787 cf. muurankers. Beraapte lijstgevel afgelijnd met geprofileerde en witbeschilderde kroonlijst. Rechth. muuropeningen in vlakke omlijsting; vensters met kozijn en geprofileerd

Twee arbeiderswoningen

Leiseledorp 30, 31, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 30, 31. Twee arbeidershuisjes uit XIXA. Resp. vijf en drie trav. van één bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) met licht overstekende dakrand en hanggoot. Nr. 30 met witbeschilderde lijstgevel op gecementeerde, groenbeschilderde plint. Soortgelijke doch gecementeerde gevel met schijnvoegen voor nr. 31. Rechth. muaropeningen met kozijn; beluikte vensters; l.poortje (nr. 30).

Twee burgerhuizen

Izenbergestraat 1-3, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 1, 3. Twee soortgelijke huizen waarvan nr. 3 z.g. .De Pikdorser" vlg. uithangbord, op driesprong met Leiseledorp en Beverenstraat. Resp. dubbel- en enkelhuis van elk drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen), uit XXa ter vervanging van oude kern uit XVIII. Gele baksteenbouw met gebruik van rode bakstenen voor hoek- en risalietlisenen, aflijnend baksteenfries

Let op:

 • Soms is de bescherming ruimer dan het hierboven getoonde geïnventariseerde onroerend erfgoed. Voorbeeld: Een bescherming kan naast een kerkgebouw ook het omliggende kerkhof, de pastorie en een kerkwegel omvatten, terwijl in de Inventaris enkel kerk en pastorie werden opgenomen.
 • Soms is het geïnventariseerde onroerend erfgoed niet volledig beschermd. Voorbeeld: De bescherming kan enkel de muurresten van een kasteel omvatten, terwijl in de Inventaris naast deze resten ook de toegangspoort en stallingen, het kasteelpark en de archeologisch gedocumenteerde gracht worden beschreven.

Om de correcte inhoud en begrenzing van een bescherming te kennen, dient u dus steeds de databank van de beschermingen of het officiële beschermingsbesluit en -dossier te raadplegen. Voor meer informatie over beschermd onroerend erfgoed kan u terecht bij de Databank beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Deze pagina wordt u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. U kan aan deze pagina geen juridische rechten ontlenen.