Download als CSV-bestand
Tonen in Google Earth
Deze pagina afdrukken

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Je zoekopdracht leverde 7525 resultaten.

Vorige [ 1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 .. 377 ] Volgende

Boerenarbeiderswoning

Kruiswegestraat 68, Ruiselede (West-Vlaanderen)

Kruiswegestraat nr. 68. Boerenarbeiderswoning dwars op de straat georiënteerd. De site staat afgebeeld op de kaart met de schutkring voor de koeplaag van 1774 en op de Ferrariskaart (1770-1778). Op het primitief kadasterplan (ca. 1830) beschreven met huis, boomgaard en gebouw. Ca. 1879 wordt het landgebouw verbouwd tot woonhuis, ca. 1945 wordt een deel van de woning opnieuw als landgebouw

Boerenarbeiderswoning

Oude Veldstraat 4, Ruiselede (West-Vlaanderen)

Oude Veldstraat nr. 6. Boerenarbeiderswoning, volgens kadastergegevens ca. 1840 opgetrokken als tweewoonst, in 1953 geregistreerd als één woning. Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), witbeschilderde voorgevel boven gepekte plint, gecementeerde zijgevel met imitatievoegen. Rechthoekige muuropeningen, beluikte vensters. Stoep met klinkers. Erf, begraasd en met grint bede

Boerenarbeiderswoning

Oude Veldstraat 8, Ruiselede (West-Vlaanderen)

Oude Veldstraat nr. 8. Boerenarbeiderswoning met (later toegevoegde) geïncorporeerde stalling. Staat afgebeeld op het primitief kadasterplan (ca. 1830). De landgebouwen dateren volgens kadastergegevens van 1945, 1950 en 1964. Woonhuis gelegen ten noorden van het begraasde erf. Verankerde, witbeschilderde en witbepleisterde (imitatievoegen) baksteen onder zadeldak (mechanische en Vlaamse p

Boerenarbeiderswoning met geïncorporeerd stalgedeelte

Kernemelkstraat 8, Beernem (West-Vlaanderen)

Kernemelkstraat nr. 8. Boerenarbeiderswoning met geïncorporeerd stalgedeelte. Het woonhuis is reeds opgetekend op het pre-kadastraal plan van 1809 en op dezelfde manier weergegeven op het primitief kadasterplan van 1830. De bijhorende schuur/stal werd volgens het kadaster afgebroken en vervangen door een parallel volume in 1864. In hetzelfde jaar werd ook het woonhuis vergroot. Beide gebou

Boerenarbeiderswoning, thans buitenverblijf

Zomerweg 6, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 6. Alleenstaande boerenarbeiderswoning; vroeger tweegezinswoning, thans buitenverblijf. Zeven trav. van één bouwl. onder kort overstekend zadeldak (n straat, Vlaamse pannen), uit XIXa. Witgekalkte verankerde baksteenbouw op gepikte plint. Rechth. muuropeningen. Beluikte kozijnvensters met roedenverdeling; met schuiframen en geprofileerde wisseldorpel l. van de kozijndeur. Recentere aanbouws

Boerenburgerhuis en café Den Draver

Dr. Victor Van Cauterenstraat 57-59, Zele (Oost-Vlaanderen)

Dr. Victor Van Cauterenstraat nr. 57, 59. Voormalige hoeve, kolenhandel en café naar verluidt genaamd "Den Draver". Aan de straat gelegen boerenburgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, in kern minstens opklimmend tot het derde kwart van de 19de eeuw. Beraapte lijstgevel afgelijnd door uitgewerkte getande houten kroonlijst op modillons. Pui vroeger gewijzigd voo

Boerenburgerhuis Nieuwenhove

Krombekeplein 28, Poperinge (West-Vlaanderen)

Nr. 28. Z.g. "Nieuwenhove" cf. opschrift op gevelsteen.Ten N.W. van de kerk gelegen boerenburgerhuis cf. achterliggend erf met voormalig XVII I-boerenhuis; laag ommuurd voortuintje. Rijhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen). Jaartal 1954 op gevelsteen. Neogotische inslag. Rode baksteenbouw op een gecementeerde plint. Gebruik van gele sierbaksteen voor

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenerf met inrijpoort en hoevegebouwen

Sint-Pietershofstraat 36, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)

Nr. 36. Boerenerf met inrijpoort en weinig relevante hoevegebouwen uit XIX B achterin een boomgaard. Vermeldenswaardig omwille van het lokaal historisch belang van de site. Gesitueerd ter hoogte van het z.g. "Sint-Pietershof., een voormalige pachthoeve van de petantie van de Gentse St.-Pietersabdij. Afgebeeld op een kaart van 1613 als een cirkelvormig omgrachte hoeve met losse bestanddel

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenhuis

Stavelestraat 10A, Alveringem (West-Vlaanderen)

Nr. 10. Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom rechth. Onverhard erf; bakstenen voetpaden. Moestuin l. van het boerenhuis. Ten N.W., rest van omwalling. Ten W., met doornhaag omzoomde boomgaard. Ten N.W., boerenhuis van een l.opkamertrav. + vijf trav. en één bouwl. Onder mank (wegens recente uitbouw) zadeldak (mechanische pannen) met hanggoot, uit XIXa (?). Verankerde witgeka

Boerenhuis

Borringstraat 5, Beveren (Oost-Vlaanderen)

Nr. 5. Nieuw boerenhuis van vier trav. en één bouwl. in traditionele stijl gebouwd met kruiskozijnen en rondboogdeurtje waarboven een oculus. Haaks erop, ten W. ervan, opmerkelijke dwarsschuur uit eind XVII, met deels nieuw gemetselde lage bakstenen muren, doch ook met grote delen oorspronkelijke beplanking; afdekking met een afgewolfd, laag reikend afgesnuit zadeldak met rietbedekking en kensch

Boerenhuis

Velddreef 20, Wingene (West-Vlaanderen)

Boerenhuis met geïncorporeerde stal volgens het kadaster gebouwd circa 1850 op een voorheen bebost perceel samen met nr. 18 (heden verbouwd) en nr. 22.

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenhuis

Bovenstraat 8, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)

Nr. 8. Voormalig hoevetje, vroeger met U-vormige aanleg. Renovatie sedert de jaren 1960 gepaard met sloop van een gedeelte der bijgebouwen. Z.O. georiënteerd boerenhuis van gewitte baksteen met zeven trav., opklimmend tot XVIII; naar verluidt tot 1965 met strodak, thans r. afgewolfd kunstleien zadeldak. Straatpuntgevel van hout en leem heropgebouwd in baksteen. Erfgevel met smalle getoogde venst

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenhuis

Heidje 4, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)

Nr. 4. Voormalige hoeve, sterk vernieuwd sinds 1978. Achterin gelegen Z.O. georiënteerd bakstenen boerenhuis van zeven trav. aanvankelijk met één bouwl. uit XVIII, in XIX verhoogd tot anderhalve bouwl., onder zadeldak (pannen bovenop kunstleien, n // straat). Rest van vlechtingen van vroegere zijpuntgevel l. Binnenin jaartal 1775 midden op haardbalk in vierde trav. Verankerde bakstenen voorgevel

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenhuis

Oude Steenweg 1, Maarkedal (Oost-Vlaanderen)

Nr. 1. Voormalige gesloten hoeve, overhoeks ingeplant t.o.v. de straat. Voor de helft ongeveer (N.W- en Z.W.-vleugel) gesloopt n.a.v. de wegverbreding van de Rijksweg. Z.O. georiënteerd onbewoond boerenhuis van zes trav., binnenin jaartal 1794 gekerfd in moerbalk. In het verlengde aangebouwde koeienstal (ten N.O.) onder doorlopend pannen zadeldak. Verankerde bakstenen erfgevel met licht getoogde

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenhuis

Keuzelingsstraat 29, Kluisbergen (Oost-Vlaanderen)

Nr. 29. Semi-gesloten hoeve van baksteen, ingeplant aan buitenstraatbocht. Onregelmatig en deels gekasseid erf met open toegang op Z.O.-hoek. Aanleg minstens gedeeltelijk opklimmend tot XVIII doch gebouwenbestand later deels vervangen en vnl. in XIX c ten Z. uitgebreid. Ten N.W., boerenhuis van zes trav. onder zadeldak (kunstleien); vergroting met achterwaartse uitbreiding uit XIX van oudere ke

Boerenhuis

Tempeliersstraat 7, Nevele (Oost-Vlaanderen)

Nr. 7. Boerenhuis van zeven trav. en één bouwl. onder zadeldak (pannen). In de jaren 1950 gecementeerde gevel met vernieuwde vensters. Behouden doch ook gecementeerde deuromlijsting met neuten, oren en kroonlijstje. In woonkamer nog behouden, onversierde moerbalk.

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenhuis

Poelstraat 190, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

Nr. 190. Ca. 1960 in landelijke stijl gerenoveerd boerenhuis met bewaarde indeling en jaartal 1745 in moerbalk van de houten zoldering. Z. georiënteerde woning van één bouwl. en vijf trav. met zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde en gewitte bakstenen gevels op gepikte plint en toegevoegde schuin geplaatste hoeksteunberen. Verbrede lage rechth. vensters en een nieuwe bakstenen deuromlijs

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenhuis

Langestraat 21, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)

Nr. 19. Via een smal pad bereikbaar boerenerf. Z.O. georiënteerd boerenhuis achter een boomgaard omheind door een haag van meidoorn, beuk en hulst. Uitzonderlijk boerenhuis omwille van zijn goed bewaarde oorspronkelijke staat. Boerenhuis van één bouwl. en zeven trav. onder zadeldak (nieuwe pannen sinds 1984), uit XVIII. Verankerde bakstenen voorgevel op gepikte plint. Witte bepleisterde

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenhuis

Nelemeersstraat 20, Sint-Martens-Latem (Oost-Vlaanderen)

Nr. 20. Typisch voorbeeld van een verbouwd boerenhuis uit XIX, naar verluidt in 1958 aangepast door architect J. Viérin (Kortrijk) voor de Engelse brouwer Duvivier, o.m. toegevoegde barokke klokgevel in het middenrisaliet van voor- en achtergevel. Vernieuwde deuren en vensters met kleine roedenverdeling. Behouden tweeledig bakhuis onder pannendak, met zijaandak met vlechtingen in de tui

Geen afbeelding beschikbaar

Boerenhuis

Beekstraat 4, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Hoeve met losstaande bestanddelen in een begraasd erf, vermoedelijk opklimmend tot eind 18de eeuw. Aan de straat, voor het erf, bakstenen Mariakapelletje naar verluidt van 1959, gebouwd ter vervanging van een 17de-eeuws pijlerkapelletje.Boerenhuis, gelegen ten noordwesten van het erf, van vijf traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met pannen, in 1997 toevoeging van een tweede woning

Je zoekopdracht leverde 7525 resultaten.

Vorige [ 1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 .. 377 ] Volgende