Download als CSV-bestand
Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Je zoekopdracht leverde 2227 resultaten.

Vorige [ 1 .. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 112 ] Volgende

Rooiermolen

Opstraat 98, Bree (Limburg)

Voormalige watermolen op de Itter, reeds aangeduid op de Ferrariskaart van 1771-77 als Moulin de Groot Roy. Langgestrekt, bakstenen gebouw uit midden 19de eeuw, met in de drie linkertraveeën het molenhuis, in de vier rechtertraveeën het woonhuis.

Watermolen van Schoot

Schootstraat 64 (Bree)

Watermolen gelegen op de Abeek. De molen van Schoot wordt voor het eerst vermeld in 1126. Het was oorspronkelijk een olie- en volmolen, later een graan- en zaagmolen; de zaagmolen ging in 1860 uit bedrijf. De huidige molen werd gebouwd in 1894, volgens andere bronnen in 1900.

Watermolen van Schoot

Schootstraat 64, Bree (Limburg)

Watermolen gelegen op de Abeek. De molen van Schoot wordt voor het eerst vermeld in 1126. Het was oorspronkelijk een olie- en volmolen, later een graan- en zaagmolen; de zaagmolen ging in 1860 uit bedrijf. De huidige molen werd gebouwd in 1894, volgens andere bronnen in 1900.

Watermolen Galdermansmolen

Solterweg 16 (Bree)

Watermolen op de Itter. De molen wordt voor het eerst vermeld in 1633. In 1735 werd het woonhuis gebouwd of herbouwd. In 1850 werd de molen omgebouwd tot graan- en oliemolen.

Watermolen Galdermansmolen

Solterweg 16 (Bree)

De watermolen Galdermansmolen, ook Dorpsmolen of Dorpermolen genoemd, is beschermd als monument.

Watermolen Galdermansmolen

Solterweg 16, Bree (Limburg)

Watermolen op de Itter. De molen wordt voor het eerst vermeld in 1633. In 1735 werd het woonhuis gebouwd of herbouwd. In 1850 werd de molen omgebouwd tot graan- en oliemolen.

Damse Vaart met omgevende polders, Fort van Beieren en kreken van Lapscheure

Koolkerke, Sint-Kruis (Brugge), Damme, Hoeke, Lapscheure, Oostkerke (Damme), Westkapelle (Knokke-Heist)

Deze ankerplaats omvat het typische vlakke landschap van de Zwinpolders, doorsneden door dijken en kanalen, die in vele gevallen geaccentueerd worden door bomenrijen. In dit polderlandschap liggen ook meerdere kreekrestanten. De Stadwallen rond Damme, het Fort van Beieren en enkele andere sites, vormen restanten van gebastioneerde vestingen.

Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling

Bargeweg, Begijnenvest, Boeveriestraat, Boninvest, Buiten Boeverievest, Buiten Smedenvest, Buiten de Smedenpoort, Ezelpoort, Ezelstraat, Filips de Goedelaan, Gentpoortstraat, Gentpoortvest, Gistelse Steenweg, Graaf Visartpark, Guido Gezellelaan, Hendrik Consciencelaan, Hoefijzerlaan, Katelijnestraat, Katelijnevest, Kazernevest, Ketsbruggestraat, Kruisvest, Lange Vesting, Langestraat, Oude Vestingstraat, Scheepsdalelaan, Singel, Smedenstraat, Van Voldenstraat, Werfstraat (Brugge)

De Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling is beschermd als stadsgezicht.

Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling

Bargeweg, Begijnenvest, Boeveriestraat, Boninvest, Buiten Boeverievest, Buiten Smedenvest, Buiten de Smedenpoort, Ezelpoort, Ezelstraat, Filips de Goedelaan, Gentpoortstraat, Gentpoortvest, Gistelse Steenweg, Graaf Visartpark, Guido Gezellelaan, Hendrik Consciencelaan, Hoefijzerlaan, Katelijnestraat, Katelijnevest, Kazernevest, Ketsbruggestraat, Kruisvest, Lange Vesting, Langestraat, Oude Vestingstraat, Scheepsdalelaan, Singel, Smedenstraat, Van Voldenstraat, Werfstraat (Brugge)

De geplantsoeneerde Brugse vesten vormen een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse wandelpromenade aangelegd bovenop de oorspronkelijke stadsverdedigingsstructuren. Ze omringen de historische binnenstad met een eivormig tracé.

Stadswal met omgeving

Carmersstraat, Hugo Verrieststraat, Kazernevest, Kruisvest, Langestraat, Rolweg, Stijn Streuvelsstraat (Brugge)

De stadswal met omgeving is beschermd als landschap.

Pannemolen

Dudzeelse Steenweg zonder nummer (Brugge)

Dudzeelse Steenweg links van nr. 201. Z.g. "Pannemolen", wordt vermeld in de ommeloper van Groot-Reygaersvliet van 1447 als toebehorend aan de heer van Dudzele. De oorspronkelijk houten staakmolen wordt in 1891 vervangen door een bakstenen bergmolen. In 1958 worden de wieken afgerukt door een stormwind, in 1963 vernielt een brand al het houtwerk. Heden is enkel nog de roodbakstenen molenro

Pannemolen

Dudzeelse Steenweg zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)

Dudzeelse Steenweg links van nr. 201. Z.g. "Pannemolen", wordt vermeld in de ommeloper van Groot-Reygaersvliet van 1447 als toebehorend aan de heer van Dudzele. De oorspronkelijk houten staakmolen wordt in 1891 vervangen door een bakstenen bergmolen. In 1958 worden de wieken afgerukt door een stormwind, in 1963 vernielt een brand al het houtwerk. Heden is enkel nog de roodbakstenen molenro

Windmolen De nieuwe Papegaai

Kruisvest zonder nummer (Brugge)

De houten windmolen bevond zich eerst in Beveren, een deelgemeente van Alveringem, en was daar gekend als Hoge Seinemolen. De molen werd beschermd als monument op 14-04-1944. Op 06-02-1970 is machtiging verleend tot afbraak van de houten windmolen op zijn standplaats te Beveren en tot overbrenging en wederoprichting van deze molen naar de stad Brugge. Daar is de molen vandaag gekend als De nieuwe Papegaai.

Windmolen Bosterhoutmolen

Kruisvest zonder nummer (Brugge)

De houten windmolen Bosterhoutmolen is beschermd als monument. De molen bevond zich oorspronkelijk te Meulebeke. In de jaren 1980 - 1990 werd de molen ontmanteld en verplaatst naar de Kruisvest te Brugge. Sinds het verplaatsingsbesluit van 14 januari 1993 is de windmolen op zijn nieuwe plaats beschermd als monument.

Windmolen Bonne Chiere

Kruisvest zonder nummer (Brugge)

De houten windmolen Bonne Chiere te Brugge, is beschermd als monument

Windmolen Sint-Janshuismolen

Kruisvest zonder nummer (Brugge)

De Sint-Janshuismolen of Schellemolen te Brugge, is beschermd als monument.

Bosterhoutmolen

Kruisvest zonder nummer (Brugge)

De Bosterhoutmolen of Coeleweymolen is afkomstig uit Meulebeke. Van 1765-1766, zie opschrift standaard "IHS/ IOANNE/ S VANDER/ SCHEVRE/ ANNO/ 1765" en opschrift op de latei boven de ingang "IOANNE VANDER SCHEVRE/... 1766". In 1980 afgebroken in Meulebeke en sinds 1994 in Brugge.

Bonne Chieremolen

Kruisvest zonder nummer (Brugge)

Molen afkomstig van Olsene en in 1911 heropgebouwd in plaats van de in 1903 omgewaaide molen. Nieuwe roeden van 1968. In 1992 kopiëren van de versierde borstnaald van de windweeg. Restauratiewerken in 1997.

Sint-Janshuismolen

Kruisvest zonder nummer (Brugge)

Jaartal "1770" op een ijzerbalk. Gebouwd in opdracht van de bakkers die in 1769 de berg gekocht hadden waarop de in 1744 omgewaaide Sint-Janshuismolen had gestaan. In bedrijf tot 1914, en opnieuw vanaf 1964.

Windmolen De nieuwe Papegaai

Kruisvest zonder nummer (Brugge)

Op standaard staat: "GHEMACKT/ DOOR/ C.-L./ BULTEEL/ IN HET/ IAER/ MDCCXC". In 1970 overgebracht van Beveren-aan-de- IJzer en heropgebouwd op ongeveer dezelfde plaats als de stenen oliewindmolen (1827-1893).

Je zoekopdracht leverde 2227 resultaten.

Vorige [ 1 .. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 112 ] Volgende