Download als CSV-bestand
Tonen in Google Earth

De Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Je zoekopdracht leverde 1992 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 100 ] Volgende

Abdij van Averbode: abdij- en dienstgebouwen

Abdijstraat 1 (Scherpenheuvel-Zichem)

Deze bescherming betreft de convent- en dienstgebouwen van de abdij, voor het grootste deel uit de 18de eeuw stammend, met enkele gebouwen uit de 16de eeuw.

Abdij van Postel

Abdijlaan 16, Mol (Antwerpen)

Gezien de gunstige ligging van Postel op het knooppunt van belangrijke reisroutes, met name Leuven-'s Hertogenbosch en Breda-Keulen, bracht de abdij van Floreffe hier vermoedelijk tussen 1128 en 1138 een nieuwe stichting tot stand in de vorm van een polyvalente landbouwkolonie (hoeveklooster).

Abdij van Steenbrugge

Baron Ruzettelaan 433-435, Brugge (West-Vlaanderen)

Baron Ruzettelaan nr. 435. Abdij van Steenbrugge. Abdijsite, in hoofdzaak gevormd door de abdijgebouwen uit 1875-1896 en 1955-1956. De abdij is gekend voor zijn religieuze uitgaven en uitgebreide bibliotheek.Reeds in 1133 is er sprake van een parochie Odegem, verbonden met het klooster van Sint-Trudo (cf. Sint-Trudostraat). De huidige wijk, Steenbrugge, overlapt grotendeels het oude Odegem

Administratief Centrum

Grote Markt 10, Menen (West-Vlaanderen)

Grote Markt nr. 10. Voormalige dekenij, nu in gebruik als Administratief Centrum. Volledige reconstructie van de voormalige neoclassicistische gevels. AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nr. W/00435.

Geen afbeelding beschikbaar

Afsneedorp

Afsneedorp (Gent)

De bescherming als dorpsgezicht omvat de dorpskom van Afsnee.

Allmoezenierswoning en hovenierswoning

Kartuizersstraat 51, Brugge (West-Vlaanderen)

Kartuizersstraat nr. 51. Koppelwoning, gebouwd in 1928 aan de toenmalige Weidestraat, en in opdracht van de Commissie van Openbare Onderstand als woonhuis voor resp. de aalmoezenier en de hovenier van het preventorium (cf. Blauwkasteelweg). Heden in gebruik als secretariaat van een socio-medische organisatie. Uitgewerkt als villa met cottageallure, een dwars geplaatste middenvleugel wordt

Geen afbeelding beschikbaar

Arbeiderswijk Fernand Hanuswijk

Fernand Hanusdreef 1, Fernand Hanusdreef 11, Fernand Hanusdreef 13, Fernand Hanusdreef 15, Fernand Hanusdreef 21, Fernand Hanusdreef 23, Fernand Hanusdreef 27, Fernand Hanusdreef 29, Fernand Hanusdreef 3, Fernand Hanusdreef 31, Fernand Hanusdreef 33, Fernand Hanusdreef 35, Fernand Hanusdreef 39, Fernand Hanusdreef 41, Fernand Hanusdreef 43, Fernand Hanusdreef 45, Fernand Hanusdreef 47, Fernand Hanusdreef 49, Fernand Hanusdreef 5, Fernand Hanusdreef 51, Fernand Hanusdreef 53, Fernand Hanusdreef 55, Fernand Hanusdreef 57, Fernand Hanusdreef 59, Fernand Hanusdreef 7, Fernand Hanusdreef 9, Nieuwe Dreef 60 (Lokeren)

De bescherming als dorpsgezicht omvat de arbeiderswijk Fernand Hanuswijk of Oudenbos.

Art-decoburgerhuis en pastorie

De Sevillastraat 120-122, Antwerpen (Antwerpen)

Twee identieke art-decohuizen van circa 1935, naar ontwerp van Jef Huygh.

Beenhouwerij Sint Marie

Walram Romboudtstraat 10, Brugge (West-Vlaanderen)

Walram Romboudtstraat nr. 10. Volgens opschrift voormalige "BEENHOUWERIJ STE MARIE". Voormalige locatie van "<italic>Kapelrie</italic>" of "<italic>Kapelriehuys</italic>". Breedhuis gedeeltelijk uitgevoerd volgens bouwvergunning van 1933. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel verlevendigd met sierpleisterwerk. Boven de deur een beeldnis met Mariabeeld. STADSARCHIEF BRUGGE, <italic>Gem

Begijnenhuizen

Begijnhof 70, 71-77, 74-78, Turnhout (Antwerpen)

Enkel- en dubbelhuizen van twee, drie of vier traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot de 17de eeuw, later verhoogd en aangepast.

Geen afbeelding beschikbaar

Begijnhof

Ossenmarkt 5, 6, Rodestraat 39, 39_2, 39_5, 43 (Antwerpen)

Het begijnhof van Antwerpen is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Begijnhof

Ossenmarkt, Rodestraat (Antwerpen)

Het begijnhof van Antwerpen is beschermd als monument.

Geen afbeelding beschikbaar

Begijnhof

Begijnhof 1-84 (Turnhout)

Het begijnhof van Turnhout werd mogelijk reeds in de 13de eeuw gesticht en kende perioden van bloei in de 15de en de 17de eeuw, met als resultaat de uitbreiding van het hof en de bouw van de barokke kerk. Het begijnhof had zwaar te lijden onder de Franse overheersing. Zo werd de kerk tijdelijk omgevormd tot Tempel van de Rede. In de loop van de 19de eeuw werden verschillende initiatieven genomen om het begijnhof nieuw leven in te blazen. Zo werd een Lourdesgrot alsook de 'Kapel van het Heilig Aanschijn' gebouwd. In de 20ste eeuw ging het begijnenwezen ook in Turnhout totaal achteruit om tenslotte stilaan uit te doven. Sinds 1998 prijkt het begijnhof op de lijst van het UNESCO werelderfgoed.

Geen afbeelding beschikbaar

Begijnhof met omgeving

Augustijnenlaan, Begijnenstraat, Begijnenvest, Begijnhof, Burchtstraat (Herentals)

De bescherming als stadsgezicht betreft het Begijnhof van Herentals.

Begijnhofmuseum

Begijnhof 56, Turnhout (Antwerpen)

Voormalig woonhuis van de pastoor van het begijnhof Joannes Mermans, in kern, 17de-eeuws complex met voorhuis, binnenkoer, achterhuis en bijgebouwen.

Begijnhof: pastorie

Poelstraat 2 (Sint-Truiden)

De pastorie van het begijnhof is beschermd als monument.

Begijnhof: pastorie

Poelstraat 2 (Sint-Truiden)

De pastorie van het begijnhof is beschermd als landschap.

Begijnhof: pastorie

Burchtstraat 7B (Herentals)

De bescherming als monument betreft de pastorie van het begijnhof, gelegen aan de Burchtstraat.

Geen afbeelding beschikbaar

Begijnhof: pastorie

Pontstraat 50 (Aalst)

De bescherming omvat de pastorie van het begijnhof, opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl uit 1676 met aanpassingen uit het midden van de 18de en de 19de - 20ste eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

Begijnhof van Hoogstraten

Begijnhof 1-40, Vrijheid 99 (Hoogstraten)

Het begijnhof van Hoogstraten is erkend als werelderfgoed.

Je zoekopdracht leverde 1992 resultaten.

Vorige [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 100 ] Volgende