De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Teksten bij "Van Schoonbekestraat"

Terug naar Van Schoonbekestraat.

Van Schoonbekestraat

Tussen Mechelse Steenweg en Markgravelei in het zogenaamd "Leikwartier" dat in het tweede kwart van de 16de eeuw aangelegd werd door Gilbert Van Schoonbeke (zie Markgravelei). De huidige Van Schoonbekestraat is samengesteld uit het noordelijk deel van de 16de-eeuwse Emmaüslei en haar verlenging vanaf de Haantjeslei tot aan de Mechelsesteenweg. In de eerste helft van de 19de eeuw ook Kruis- en Sint-Amandsstraat genoemd, vanaf 1846 Van Schoonbekestraat naar de 16de-eeuwse urbanisator; weggedeelte tussen Haantjeslei en Lange Lozanastraat - zogenaamd doorsteek - aanleg in 1854. Gebogen straat met statige dubbel- en enkelhuizen van drie bouwlagen uit de tweede helft van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevels met balkons en stucwerk; herenhuizen met rijk bewerkte natuurstenen voorgevels en vaak art-nouveau-geïnspireerde baksteenbouw uit begin 20ste eeuw. Voorts nieuwe bouw, onder meer op hoek met Lange Lozanastraat en het nieuwe complex Lozanahof in plaats van het vroegere Godshuis Bogaerts-Torfs (nummer 54). Sint-Laurentiuskerk op oosthoek met Markgravelei.

Bron: Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3NC, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet & Steyaert, Rita

Datum: 1989

U kunt deze tekst citeren als:

Plomteux, Greet & Steyaert, Rita 1989: Van Schoonbekestraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/113676 (geraadpleegd op ).

Van Schoonbekestraat

Lange straat met geknikt tracé tussen de Mechelsesteenweg en Markgravelei, onderbroken door de Lange Lozanastraat. Gelegen in het zogenaamde "Leikwartier", dat in het tweede kwart van de 16de eeuw werd aangelegd door Gilbert Van Schoonbeke. De huidige Van Schoonbekestraat is samengesteld uit het noordelijk deel van de 16de-eeuwse Emmaüslei en haar verlenging vanaf de Haantjeslei tot aan de Mechelsesteenweg. In de eerste helft van de 19de eeuw ook Kruisstraat en Sint-Amandsstraat genoemd, vanaf 1846 Van Schoonbekestraat naar de 16de-eeuwse urbanisator. Het straatgedeelte tussen de Haantjeslei en de Lange Lozanastraat, de zogenaamd doorsteek, werd aangelegd in 1854.

Voorname straat met een heterogene bebouwing van burger- en herenhuizen, opgetrokken vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog. Afwisseling van neoclassicistische bepleisterde en beschilderde lijstgevels met balkons en stucwerk, en rijk bewerkte gevelfronten uit natuursteen of baksteenmetselwerk. Op de plaats van het vroegere Godshuis Bogaerts-Torfs (nummer 54), bevindt zich het nieuw gebouwde Lozanahof. Parochiekerk Sint-Laurentiuskerk op de hoek met de Markgravelei.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum: 2017

U kunt deze tekst citeren als:

Braeken, Jo 2017: Van Schoonbekestraat [online], https://id.erfgoed.net/teksten/195469 (geraadpleegd op ).