De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Teksten bij "Winkelhuis Het Gulden Hoofd"

Terug naar Winkelhuis Het Gulden Hoofd.

Winkelhuis Het Gulden Hoofd

Voormalige herberg "De Gulden Cop", modo "De Gouden Tas", vernield in 1914 en heropgebouwd als winkelhuis in 1922 met eclectische en neorenaissance-kenmerken, waarvoor bouwaanvraag naar ontwerp van A. Ceulemans.

Breedhuis van één brede travee en drie bouwlagen onder mansardedak (kunstleien). In- en uitgezwenkte topgevel; baksteen met gebruik van natuursteen. Gebogen erker op de tweede bouwlaag met reliëfs op de borstwering. Hogerop deurvenster met balkon. Top onder driehoekig fronton, gemarkeerd door rolwerk en wortelmotieven. Mooie winkelpui op de begane grond onder brede geprofileerde puilijst; afgerond winkelraam links met bovenaan glas in lood (bloemmotieven) en verdiepte deur rechts. Roze geschilderd interieur voorzien van stucwerk en spiegels met neo-Lodewijk XVI-versiering.

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1922, mei-augustus.
  • LENS A. en MORTELMANS J., Gids voor oud Lier, Antwerpen, 1980, p. 59.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum: 1990

U kunt deze tekst citeren als:

Kennes, Hilde 1990: Winkelhuis Het Gulden Hoofd [online], https://id.erfgoed.net/teksten/10369 (geraadpleegd op ).

Winkelhuis Het Gulden Hoofd

Hier bevond zich de voormalige herberg "De Gulden Cop" of "De Gouden Tas", die vernield werd in 1914. 3 augustus 1922 kreeg de weduwe Dijckmans toelating voor de heropbouw als winkelhuis naar plannen van architect Aug. Ceulemans (gedateerd 24 april 1922). Wanneer de plannen aangepast werden (een mansardedak in plaats van een zadeldak), vroeg stadsbouwmeester Jozef Meulepas om die plannen opnieuw te onderwerpen aan de lokale bouwraad omdat hij niet wist of zij enkel de gevel bekeken dan wel ook het silhouet en de aansluiting met naburige gebouwen. Blijkbaar met resultaat want het huis werd toch met een zadeldak uitgevoerd. 8 mei 1992 werd dit winkelhuis bij Ministerieel Besluit beschermd als monument.

Interbellum eclectisch breedhuis van één travee en drie bouwlagen onder een zadeldak (kunstleien) en een snijdend zadeldak dwars op de straat met een in- en uitgezwenkte neo-Vlaamserenaissance-getinte topgevel. Het parement bestaat uit baksteen met gebruik van witsteen voor de waterlijsten, muurbanden, erker, balustrade, kruisvensters, aflijning van de topgevel en decoratieve elementen. De eerste verdieping heeft een gebogen erker met reliëfs op de borstwering (wortelmotieven, guirlandes, centraal vrouwenportret in profiel en aan weerszijden de opschriften "HIER IS’T IN" en "Het Gulden Hoofd"), en hogerop een deurvenster met een balkon. De gevel wordt opengewerkt met rechthoekige vensters, op de eerste verdieping met een stenen tussendorpel, op de tweede verdieping met gebogen bovenhoeken en onder een individueel en een overkoepelend blind boogveld, dit laatste met een leeuwenkop als sluitsteen. De geveltop wordt bekroond door een driehoekig fronton, gemarkeerd door rolwerk, waterlijsten en wortelmotieven met centraal een rechthoekig venster onder een blind boogveld. Het schrijnwerk heeft een kleine roedeverdeling in de bovenlichten. De segmentboogvormige, gevelbrede winkelpui bestaat uit een afgerond winkelraam links met bovenaan glas in lood (bloemmotieven) en een verdiepte deur rechts, en heeft een brede geprofileerde puilijst.

Het roze geschilderd interieur is voorzien van stucwerk en spiegels met neo-Lodewijk XVI-versiering.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 557 dossier 1922/84.
  • LENS A. & MORTELMANS J. 1980: Gids voor oud Lier, Antwerpen, 59.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum: 2017

U kunt deze tekst citeren als:

Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert 2017: Winkelhuis Het Gulden Hoofd [online], https://id.erfgoed.net/teksten/202715 (geraadpleegd op ).