De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Teksten bij "Winkelhuizen Het Sonneken en De Melckstoop"

Terug naar Winkelhuizen Het Sonneken en De Melckstoop.

Winkelhuizen Het Sonneken en De Melckstoop

Eertijds "Het Sonneken" en "De Melckstoop". Art-decogetint complex van vijf traveeën en vier bouwlagen onder zadeldaken (nok loodrecht op straat); twee winkelhuizen met centrale privé-deur (trapzaal) en puien in spiegelbeeld waarvoor bouwaanvraag van 1924 naar ontwerp van G. Brion. Combinatie van lijst- en puntgeveltjes, deels gecementeerd, deels van baksteen. Rechthoekige vensters of deurvensters met balkon. Geometrische of florale cementversieringen. Aangepaste begane grond met gevelplaat: "Hier werd/ in 1801/ Jan B. David/ geboren/ DF/ Davidsfonds/ Gift Noodstarfonds".

  • Openbare Werken Lier, Bouwingen, 1924, mei.

Bron: Kennes H. & Wylleman L. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Lier, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum: 1990

U kunt deze tekst citeren als:

Kennes, Hilde 1990: Winkelhuizen Het Sonneken en De Melckstoop [online], https://id.erfgoed.net/teksten/10370 (geraadpleegd op ).

Winkelhuizen Het Sonneken en De Melckstoop

Hier bevonden zich de huizen "Het Sonneken" en "De Melckstoop" (waar in 1801 de Vlaamsgezinde priester Jan B. David geboren werd), die beide vernield werden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De woning op nummer 67 was voor de oorlog één van de weinige bewaarde diephuizen met topgevel maar desondanks werd bij de wederopbouw gekozen voor een relatief moderne vormgeving, zonder enige verwijzing naar de vooroorlogse toestand. Bovendien werd de bestaande rooilijn niet gevolgd maar koos men voor een “afgesneden hoek”. 10 juli 1924 kreeg aannemer Lod. Van Rijmenant toelating voor de heropbouw van twee winkelhuizen naar plannen van architect Gustave Brion, mits positief advies van het Provinciaal Comité voor Monumenten en Landschappen.

Interbellum art deco dubbelwoning van vijf traveeën en vier bouwlagen onder zadeldaken (met de nok loodrecht op de straat), oorspronkelijk met een centrale privédeur (naar de trapzaal) en aan weerszijden met puien in spiegelbeeld, anno 2017 met een gevelbrede rechthoekige winkelpui. De gevel bestaat uit een combinatie van lijst- en puntgeveltjes en heeft grotendeels een gecementeerd parement met gebruik van rode baksteen (met rood geschilderde knipvoegen) aan weerszijden van de vensters en ter decoratie in de borstweringen. De gevel bevat een verticale belijning door het gebruik van lisenen en een horizontale door de van een tandlijst voorziene balkons op de eerste en tweede verdieping. De vensters zijn rechthoekig, op de derde verdieping en in de centrale travee in de vorm van tweelichten met een witstenen stijl, op de eerste en tweede verdieping in de vorm van deurvensters met een balkon per twee traveeën. Geometrische of florale cementen motieven sieren de gevel, onder andere ter bekroning van de lisenen op de bel-etage en in de top van de puntgevel. Het bovenlicht van de verdwenen centrale deur wordt bekroond met een monogram ("VRP"). De balkons van de eerste en tweede verdieping hebben balustrades met geometrische smeedwerk. Op de begane grond werd een gevelplaat aangebracht met de tekst: "Hier werd/ in 1801/ Jan B. David/ geboren/ DF/ Davidsfonds/ Gift Noordstarfonds". Het schrijnwerk op de eerste verdieping had oorspronkelijk decoratieve bovenlichten.

  • Stadsarchief Lier Bouwingen, doos 562 dossier 1924/054.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert

Datum: 2017

U kunt deze tekst citeren als:

Kennes, Hilde & Vandeweghe, Evert 2017: Winkelhuizen Het Sonneken en De Melckstoop [online], https://id.erfgoed.net/teksten/202716 (geraadpleegd op ).