De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Teksten bij "Burgerhuis in eclectische stijl"

Terug naar Burgerhuis in eclectische stijl.

Burgerhuis

Dubbelhuis, waarvoor bouwaanvraag van 1904 naar ontwerp van Emile Thielens: strakke lijstgevel met bestudeerde compositie en zeer verfijnde detailtekening; belijnd parement van arduin voor de begane grond, bepleistering voor de bovengevel. Rechthoekige bovenvensters, op de bel-etage in een omlijsting met lijnen en vlakken, op de derde bouwlaag met gelijkaardige vormgeving voor paneel en consoles onder de lekdrempels. De bredere linker travee met balkon, afgesloten met ijzeren leuning; dito leuningen voor de flankerende vensters. Sedert 1978 gemeente-eigendom.

  • Gemeente-archief Berchem, 01/5, dossier 17, 11 juni 1904.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum: 1992

U kunt deze tekst citeren als:

Plomteux, Greet 1992: Burgerhuis in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/10962 (geraadpleegd op ).

Burgerhuis in eclectische stijl

Burgerhuis in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Emile Thielens uit 1904. Opdrachtgever was Florent Léonard, rechter bij de Handelskamer en beheerder bij de bank Crédit Anversois en de wolkammerij Peignages de Laines de Hoboken.

Emile Thielens vestigde zich pas omstreeks 1890 als zelfstandig architect, na jarenlang in dienst te hebben gewerkt van de architecten Louis en François Baeckelmans, en vervolgens van Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel. Actief tot zijn overlijden in 1911, behoort het hotel Léonard tot zijn latere werk. Vooral gekend voor zijn veelal pittoreske gebouwen van de Antwerpse Zoo, zette Thielens omstreeks 1900 voorzichtige stappen richting art nouveau, om kort voor zijn overlijden terug te keren tot een klassieke beaux-artsstijl. Veruit zijn belangrijke realisatie uit deze periode is de monumentale Banque de Reports, de Fonds Publics et de Dépôts aan de Meir.

Met een gevelbreedte van drie ongelijke traveeën, omvat de rijwoning drie bouwlagen onder een plat dak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een pui uit blauwe hardsteen, met schijnvoegen en een geboste plint in rustica. Asymmetrisch van opzet, geleed door de puilijst en het klassieke hoofdgestel, legt de compositie de klemtoon op de brede linker travee. Deze wordt op de eerste verdieping gemarkeerd door een balkon met consoles en een smeedijzeren neorégenceborstwering, en op de tweede verdieping door een drielicht. Verder is de opstand opgebouwd uit registers van rechthoekige muuropeningen, de inkomdeur uit de middenas, de bovenvensters in stucomlijsting, met smeedijzeren borstwering op de eerste en onderdorpel op de tweede verdieping. De vormgeving van de balkonconsoles, de gegroefde vensterentablementen op de eerste verdieping, de vensterposten van het drielicht en het smeedwerk van de inkomdeur, verraden nog een discrete art-nouveau-inslag. Houten schrijnwerk; smeedijzeren keldertralies.

In het bouwdossier ontbreken de plattegronden.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1539#784.
  • www.schoonselhof.be/2bberchem/leonard.html (geraadpleegd op 28/04/2016).

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum: 2016

U kunt deze tekst citeren als:

Braeken, Jo 2016: Burgerhuis in eclectische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/188808 (geraadpleegd op ).