De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Teksten bij "Dickebusch New Military Cemetery en Dickebusch New Military Cemetery Extension"

Terug naar Dickebusch New Military Cemetery en Dickebusch New Military Cemetery Extension.

Dickebusch New Military Cemetery

Dickebusch New Military Cemetery is gelegen langs de oostkant van de Kerkstraat, iets ten zuiden van de kerk. Aan de overzijde van de Kerkstraat, op de hoek van het kruispunt met de Oude Bellestraat, ligt de Extension.

In de dorpskom van Dikkebus zijn 3 Britse militaire begraafplaatsen terug te vinden. In februari 1915 werd Dickebusch New Military Cemetery gestart door gevechtseenheden en medische posten ('field ambulances'), toen Dickebusch Old Military Cemetery bijna vol lag. De begraafplaats zou tot mei 1917 gebruikt worden. Nadien volgden nog enkele begravingen in maart en april 1918. De begraafplaats telt 624 doden uit de Eerste Wereldoorlog: 529 uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 8 niet geïdentificeerd konden worden), 11 Australiërs en 84 Canadezen. Onder de 624 doden behoorden er 92 tot artillerie-eenheden.

De Extension aan de overkant van de straat werd gebruikt tussen mei 1917 en januari 1918. Van de 548 doden die hier begraven liggen, behoorden er maar liefst 260 tot artillerie-eenheden.

Dickebusch New Military Cemetery vormt in feite één geheel met de Extension: zo staat het 'Cross of Sacrifice' op de Extension, terwijl de 'Stone of Remembrance' op Dickebusch New Military Cemetery geplaatst staat. Beide begraafplaatsen werden ontworpen door E. Lutyens (hoofdarchitect) en W.C. Von Berg (uitvoerend architect).

Onder de begraven militairen: J.S.V. Fox (1st Wiltshires, 7th Brigade, 3rd Division) die op 20 april 1915 geëxecuteerd werd wegens desertie. Eveneens hier begraven is de dichter Lt. R.W. Sterling (1st Royal Scots Fusiliers), die gedood werd op 23 april 1915.

Dickebusch New Military Cemetery is bijna rechthoekig van vorm. Het terrein helt lichtjes af. De architectuur van de begraafplaats is gelijkaardig en complementair aan zijn overbuur, de 'Extension'. Aan de voorkant wordt de begraafplaats afgesloten door een muur met bloembakken in grijsbruine natuursteen, afgedekt met witte natuursteen. Toegang via een smeedijzeren hekken, met vlakbij het registerkastje. De andere zijden van de begraafplaats worden afgesloten door een haag (beuk). In de noordwestelijke hoek (aan straatzijde) staat de 'Stone of Remembrance' op een verhoog (zodat hij ook zichtbaar is vanaf de Extension). Op de voormuur eronder is een witte steen aangebracht, met het opschrift 'Dickebusch New Military Cemetery and Extension 1915-1918'. Aan de andere zijde van de voormuur (zuidwestelijke kant) is de drietalige landplaat aangebracht, vlakbij het natuurstenen dienstgebouwtje. De metalen informatieplaat ligt op een lage, schuine tafel bij de 'Stone of Remembrance'. De graven behoren tot één perk en zijn vrij regelmatig geschikt. De begraafplaats wordt getooid met bloemperken, struiken, berken en wilgbladige eiken. Dickebusch New Military Cemetery en de Extension hebben samen een oppervlakte van 4075m².

Dickebusch New Military Cemetery Extension is driehoekig van vorm. Aan straatzijde wordt de begraafplaats afgesloten met een muur met bloembakken, die net zoals zijn overbuur vervaardigd is in grijsbruine natuursteen, afgedekt met witte natuursteen. Toegang via een smeedijzeren poortje met vlakbij het registerkastje. Centraal achteraan, op dezelfde as met de toegangshekken van beide begraafplaatsen, staat het 'Cross of Sacrifice' (type A). De graven zijn vrij regelmatig aangelegd, verdeeld over 4 perken. Behalve bloemperken bij de graven wordt de begraafplaats getooid met 2 coniferen (zuilvormige taxus met geel blad) en 2 linden. Dickebusch New Military Cemetery en de Extension hebben samen een oppervlakte van circa 4075m².

  • SCOTT M., The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient.Norwich-Norfolk, 1992.
  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website)

Bron: Beschermingsdossier DW002418

Auteurs: Decoodt, Hannelore

U kunt deze tekst citeren als:

Decoodt, Hannelore s.d.: Dickebusch New Military Cemetery en Dickebusch New Military Cemetery Extension [online], https://id.erfgoed.net/teksten/125837 (geraadpleegd op ).

Dickebusch New Military Cemetery Extension (Dikkebus - WOI)

Locatie

De Extension ligt aan de westelijke kant van de Kerkstraat, bij het kruispunt met de Oude Bellestraat, iets ten zuiden van de kerk van Dikkebus, tegenover Dickebusch New Military Cemetery.

Historische achtergrond

In februari 1915 werd 'Dickebusch New Military Cemetery' gestart door gevechtseenheden en medische posten ('Field Ambulances'), toen 'Dickebusch Old Military Cemetery' bijna vol lag. De begraafplaats zou tot mei 1917 gebruikt worden. Nadien volgden nog enkele begravingen in maart en april 1918. Onder de 624 doden behoorden er 92 tot artillerie-eenheden.

De 'Extension' werd gebruikt tussen mei 1917 en januari 1918. Van de 548 doden behoorden er maar liefst 260 tot artillerie-eenheden.

'Dickebusch New Military Cemetery' vormt in feite één geheel met de 'Extension': zo staat de 'Cross of Sacrifice' op de 'Extension', terwijl de 'Stone of Remembrance' op 'Dickebusch New Military Cemetery' geplaatst staat.

Beschrijving

'Dickebusch New Military Cemetery Extension' is driehoekig van vorm en is net als 'Dickebusch New Military Cemetery' ontworpen door Sir Edwin Lutyens met de medewerking van Captain W.C. Von Berg (als uitvoerend architect). Aan de straatzijde wordt de begraafplaats afgesloten met een muur, die net zoals zijn overbuur vervaardigd is in grijsbruine natuursteen, afgedekt met witte natuursteen, waarin verschillende bloembakken verwerkt zijn. De toegang bestaat eveneens uit een smeedijzeren poortje, geflankeerd door 2 bloembakken. Aan de achterkant steekt het registerkastje. Centraal achteraan staat de 'Cross of Sacrifice'.

De graven zijn vrij regelmatig aangelegd, verdeeld over 4 perken. Hier liggen 548 militairen begraven: 520 uit het Verenigd Koninkrijk (waaronder 5 onbekenden), 24 Australiërs, 2 Canadezen,1 Zuid-Afrikaan en 1 onbekende Duitser.

'Dickebusch New Military Cemetery' en de 'Extension' hebben samen een oppervlakte van ca. 4075m².

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • JACOBS M. s.d.: Notities i.v.m. begraafplaatsen, onuitgegeven nota's.
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Auteurs: Bogaert, Nele & Decoodt, Hannelore

Datum: 2003

U kunt deze tekst citeren als:

Bogaert, Nele & Decoodt, Hannelore 2003: Dickebusch New Military Cemetery en Dickebusch New Military Cemetery Extension [online], https://id.erfgoed.net/teksten/196045 (geraadpleegd op ).

Dickebusch New Military Cemetery (Dikkebus - WOI)

Locatie

Dickebusch New Military Cemetery is gelegen langs de oostkant van de Kerkstraat, iets ten zuiden van de kerk. Aan de overzijde van de Kerkstraat, op de hoek van het kruispunt met de Oude Bellestraat, ligt de Extension.

Historische achtergrond

In februari 1915 werd 'Dickebusch New Military Cemetery' gestart door gevechtseenheden en medische posten ('Field Ambulances'), toen 'Dickebusch Old Military Cemetery' bijna vol lag. De begraafplaats zou tot mei 1917 gebruikt worden. Nadien volgden nog enkele begravingen in maart en april 1918. Onder de 624 doden behoorden er 92 tot artillerie-eenheden.

De 'Extension' werd gebruikt tussen mei 1917 en januari 1918. Van de 548 doden behoorden er maar liefst 260 tot artillerie-eenheden.

'Dickebusch New Military Cemetery' vormt in feite één geheel met de 'Extension': zo staat de 'Cross of Sacrifice' op de 'Extension', terwijl de 'Stone of Remembrance' op 'Dickebusch New Military Cemetery' geplaatst staat.

Onder de begraven militairen: J.S.V. Fox (1st Wiltshires, 7th Brigade, 3rd Division) die op 20 april 1915 werd geëxecuteerd wegens desertie. Eveneens onder de hier begraven doden: dichter Lt. R.W. Sterling (1st Royal Scots Fusiliers), die gedood werd op 23 april 1915.

Beschrijving

'Dickebusch New Military Cemetery', ontworpen door Sir Edwin Lutyens met de medewerking van Captain W.C. Von Berg (als uitvoerend architect) is bijna rechthoekig van vorm. Het terrein helt lichtjes af. De architectuur van de begraafplaats is gelijkaardig en complementair met zijn overbuur, de 'Extension'. Aan de voorkant wordt de begraafplaats afgesloten door een muur in grijsbruine natuursteen, afgedekt met witte natuursteen, waarin verschillende bloembakken verwerkt zijn. De toegang bestaat uit een smeedijzeren poortje, geflankeerd door 2 bloembakken. Het registerkastje bevindt zich bij deze toegang. Op de voormuur is een witte steen aangebracht, met de tekst 'Dickebusch New Military Cemetery and Extension 1915-1918'. Aan de andere zijde van de voormuur is de drietalige tekst van de landplaat in een witte steen gegrift. De andere zijden van de begraafplaats worden afgesloten door een haag. In de noordwesthoek (aan de straatzijde) staat de 'Stone of Remembrance' op een verhoog (zodat hij ook zichtbaar is vanaf de 'Extension' aan de overkant van de straat). Vlakbij deze herdenkingssteen ligt de CWGC-infoplaat op een lage, schuine tafel.

De graven behoren tot één perk en zijn vrij regelmatig geschikt. 'Dickebusch New Military Cemetery' bevat 624 doden uit de Eerste Wereldoorlog: 529 uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 8 niet geïdentificeerd konden worden), 11 Australiërs en 84 Canadezen.

'Dickebusch New Military Cemetery' en de 'Extension' hebben samen een oppervlakte van 4075m².

  • Bezoekersinformatie Commonwealth War Graves Commission (nieuwe en oude registers).
  • JACOBS M. s.d.: Notities i.v.m. begraafplaatsen, onuitgegeven nota's.
  • SCOTT Michael 1992: The Ypres Salient. A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.

Bron: DECOODT H. & BOGAERT N. 2002-2005: Inventarisatie van het Wereldoorlogerfgoed in de Westhoek, project in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.

Auteurs: Bogaert, Nele & Decoodt, Hannelore

Datum: 2003

U kunt deze tekst citeren als:

Bogaert, Nele & Decoodt, Hannelore 2003: Dickebusch New Military Cemetery en Dickebusch New Military Cemetery Extension [online], https://id.erfgoed.net/teksten/196048 (geraadpleegd op ).