De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Teksten bij "Hotel voor reizigers in neoclassicistische stijl"

Terug naar Hotel voor reizigers in neoclassicistische stijl.

Twee woningen

Oorspronkelijk een dubbelhuis van zeven traveeën en drie verdiepingen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), later onderverdeeld in twee woningen.

Gecementeerde en bepleisterde lijstgevel in neoclassicistische trant, waarvoor bouwtoelating van 1859.

Rechthoekige vensters met lekdrempels voorzien van leuningen. Middentravee gemarkeerd door strenge ingangsomlijsting van Toscaanse pilasters met entablement; op de sterk vooruitspringende kroonlijst steunt de gietijzeren leuning van het balkon. Kroonlijst beroofd van modillons. Aanpassingen en vereenvoudigingen voor tweewoonst voornamelijk in nummer 14.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1859#602.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum: 1976

U kunt deze tekst citeren als:

Goossens, Miek & Plomteux, Greet 1976: Hotel voor reizigers in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4495 (geraadpleegd op ).

Hotel voor reizigers in neoclassicistische stijl

Neoclassicistisch dubbelhuis volgens de bouwaanvraag uit 1859 opgetrokken als een hotel voor reizigers in opdracht van Louis Abts, uitbater van het Hotel Rubens aan de Groenplaats. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Na het faillissement van Abts, liet de nieuwe eigenaar Guillaume Charles Fabry in 1862 de gietijzeren balkonborstwering en parapetten aanbrengen. In opdracht van Egide Storms werd het pand in 1879 door de architect Edmond Leclef opgesplitst, en van een nieuwe inkomdeur voorzien in het rechter pand. Zijn weduwe liet in 1888 door de architect Eugène Dieltiëns de drie winkelramen aanbrengen in het linker pand.

Rijwoning met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een plint uit blauwe hardsteen, die in het rechter pand omstreeks 1925 werd vernieuwd. Axiaal van opzet, beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema. De bredere middenas wordt gemarkeerd door het rechthoekige portaal met houten vleugeldeur, gevat in een hardstenen omlijsting van Toscaanse pilasters en een entablement met brede kroonlijst, waarop een gietijzeren balkonborstwering. Verder verkleinende registers van rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels, cordonvormend op de eerste verdieping, individueel op de begane grond en tweede verdieping; gietijzeren parapetten op de bovenverdieping. Een klassiek hoofdgestel met een architraaf, vlakke fries en houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging. Drie houten winkelramen met een entablement op consoles in het linker pand.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1859#602, 1862#711, 1879#877 en 1888#294.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum: 2019

U kunt deze tekst citeren als:

Braeken, Jo 2019: Hotel voor reizigers in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203937 (geraadpleegd op ).