De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Teksten bij "Herberg Pallieterhof"

Terug naar Herberg Pallieterhof.

Herberg z.g. "Pallieterhof"

Herberg "Pallieterhof", zie geschilderd opschrift puilijst, voorheen herberg "Oude Gemeentehuis". Dubbelhuis van vijf traveeën links + drie opkamertraveeën rechts; één bouwlaag onder onderbroken zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat), 18de eeuw. Witgekalkte verankerde baksteenbouw op bepleisterde en gepikte plint. Getoogde en beluikte vensteropeningen met kruisramen met geprofileerde tussendorpels; getoogde deuropening in een omlijsting van klinkers op neuten waarboven geprofileerd en accoladeboogvormig waterlijstje met gestrekte uiteinden. Houten gootlijst op klossen. Aangepaste achtergevels.

Interieur: opkamer met behouden moer- en kinderbalken, toegankelijk via trap in zwarte klinkers; herberg met tochtportaal met gekleurde beglazing, behouden toogkasten.

Links toegang met gietijzeren hek tot achterliggend deels begraasd, deels gekasseid erf met lage schapenstal onder zadeldak (Vlaamse pannen); witgekalkt op gepikte plint; getoogde en boogvormige muuropeningen.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Kerrinckx H. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente De Haan, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL9, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Huys, Martine

U kunt deze tekst citeren als:

Huys, Martine s.d.: Herberg Pallieterhof [online], https://id.erfgoed.net/teksten/54551 (geraadpleegd op ).

Aanvulling

Voormalige herberg, sedert 1983 zogenaamd "Pallieterhof" (zie geschilderd opschrift puilijst), beschermd als monument bij B.V.E. van 15/09/1982. Tot 1978 gekend als herberg "'t Oud Gemeentehuis" en ook nog een tijd als "In de stad Antwerpen". Nu in gebruik als horecazaak. Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat hier al bebouwing aangeduid, de functie als herberg zou teruggaan tot 1791. Het kadaster registreert in 1908 een dwarse uitbreiding achteraan en het toevoegen van een vrijstaand magazijntje aan de zuidzijde.

Laag dubbelhuis van zes traveeën links en drie opkamertraveeën rechts onder onderbroken zadeldak (Vlaamse pannen). Witbeschilderde, verankerde baksteenbouw boven een gepekte plint. Portiek met omlijsting in gesinterde baksteen met pilasters op sokkels en onder geprofileerde waterlijst. Rechthoekige beluikte vensters met nieuw schrijnwerk naar oud model, grote roedeverdeling en geprofileerde tussendorpel. Houten gootlijst op klossen. Aangepaste achtergevels.

Interieur. Een tochtportaal met gekleurde beglazing geeft toegang tot de gelagzaal. Bewaarde balken met balksleutels. De opkamer rechts is toegankelijk via een brede trap in gesinterde baksteen. Schouw met houten, geprofileerde schouwbalk rustend op schouwwangen in gesinterde baksteen. Vloer met zwarte en witte cementtegels in ruitvorm gelegd. Linkergedeelte met 19de-eeuwse aankleding zie de houten schouw met rondboognis in de schouwboezem en dubbele paneeldeur. Vloeren met witte en zwarte cementtegels en rode plavuizen. Het erf (nu terras) is links toegankelijk via een hek. Achteraan een voormalige schapenstal onder zadeldak (Vlaamse pannen). Witbeschilderde gevels boven een gepekte plint, rechthoekige en rondboogvormige muuropeningen.

  • ARCHIEF ONROEREND ERFGOED – AFDELING WEST-VLAANDEREN, Archiefnummer W/00268.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Klemskerke, 1894/6, 1908/41.
  • MONTEYNE G., VANDAELE R., 't Blekt lijk Klemskerke tegen 't ongeweerte! Een duizendjarige dorpshistorie, Beernem, 2003, p. 170.

Bron: -

Auteurs: Van Vlaenderen, Patricia

Datum: 2012

U kunt deze tekst citeren als:

Van Vlaenderen, Patricia 2012: Herberg Pallieterhof [online], https://id.erfgoed.net/teksten/140789 (geraadpleegd op ).