De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Teksten bij "Stoombierbrouwerij Sint-Jozef"

Terug naar Stoombierbrouwerij Sint-Jozef.

Voormalige stoombierbrouwerij Sint-Jozef

Voormalige stoombierbrouwerij, in bedrijf tot eind jaren 1920; de laatste brouwer was Arthur Borgerhoff, die er de “Mosa Worth” brouwde. Thans V.V.V.-kantoor, die dienstgebouwen werkplaatsen van de Gemeentelijke Dienst der Werken. De kern dateert uit de 18de eeuw: reeds op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als een complex van verscheidene gebouwen. In de Atlas van de Buurtwegen (1846) weergegeven als een ruim, gesloten geheel. Hiervan bleef alleen het oostgedeelte bewaard. Woonhuis aan straatzijde: breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met gietijzeren vorstkam. Bakstenen gebouw op gecementeerde plint. Houten kroonlijst op consoles (tweede helft 19de eeuw). Jaartal door middel van muurankers [.]77(?)[.] en initialen M K. De ordonnantie dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw: getoogde muuropeningen, de vensters met hardstenen lekdrempels. Gecementeerde zijgevels met aandaken.

Recenter aanbouwsel van één travee en één bouwlaag tegen de rechterzijgevel. Haaks dienstgebouw op de achtergevel met ronde, bakstenen schoorsteen; recentere bijgebouwen.

  • Wandelen in Dilsen-Stokkem, uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem.

Bron: Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum: 2005

U kunt deze tekst citeren als:

Schlusmans, Frieda 2005: Stoombierbrouwerij Sint-Jozef [online], https://id.erfgoed.net/teksten/71142 (geraadpleegd op ).

Stoombierbrouwerij Sint-Jozef

Het gebouw is het oude Paenhuys van Oud-Dilsen, reeds vermeld in het begin van de 17de eeuw. Het woonhuis uit de 18de eeuw vormt de oudste kern. De nog gedeeltelijk behouden bedrijfsgebouwen en ronde schoorsteen van de stoombierbrouwerij dateren uit het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.

Historiek

De voormalige stoombierbrouwerij Sint-Jozef werd circa 1600 als "Paenhuys" vermeld. In 1605 werd ze uitgebaat door een zekere "Lens op die moelen" en later door schepen Hoelmans Gielis.

Eind 19de eeuw was de brouwerij in het bezit van Arthur Borgerhoff, die in deze periode verschillende verbouwingen liet uitvoeren: het woonhuis werd naar rechts uitgebreid en met een verdieping verhoogd. Links liet hij een gedeelte van het oude gebouw afbreken; hier kwam de nieuwe ingang van de brouwerij.

Tot het begin van de 20ste eeuw was het bedrijf een artisanale bouwerij; Arthur Borgerhoff bouwde ze om tot stoombierbrouwerij. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de brouwerij ontmanteld. Na de oorlog hernam ze haar activiteiten en kende in deze periode een grote bloei met het Dilser Blond en het tafelbier Mosa Worth. In 1930 viel het bedrijf stil en deed de brouwerij dienst als depot van het Campinabier. In 1972 werden de gebouwen aan de gemeente Dilsen verkocht en omgevormd tot kantoor van de toeristische dienst en tot werkplaatsen van de Gemeentelijke Dienst der Werken.

De kern van de brouwerij dateert uit de 18de eeuw: reeds op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris (1770-1778) is een complex van verscheidene gebouwen aangeduid. In de Atlas van de Buurtwegen (1846) is het weergegeven als een ruim, gesloten geheel. Van de gebouwen uit deze periode bleef alleen het oostelijke gedeelte bewaard.

Beschrijving

Het woonhuis ligt aan de straatzijde: het is een breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) met gietijzeren vorstkam. Het bakstenen gebouw heeft een gecementeerde plint. De houten kroonlijst op consoles dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. Op de gevel is een jaartal aangebracht door middel van muurankers [.]77(?)[.] en zijn de initialen M K, mogelijk van de vroegere eigenaar Mevis-Kootjans, te zien. De ordonnantie dateert uit het einde van de 19de eeuw: getoogde muuropeningen en vensters met hardstenen lekdrempels. De gecementeerde zijgevels hebben aandaken.

Tegen de rechter zijgevel bevindt zich een recenter aanbouwsel van een travee en een bouwlaag. Aan de achtergevel bevindt zich een haaks dienstgebouw met een ronde, bakstenen schoorsteen en recentere bijgebouwen.

  • S.n. (1991): St.-Josephsbrouwerij "Dilser Blond". Arthur Borgerhoff-Stockmans, Thilisna 1062, 4, 1.
  • S.n. s.d.:Wandelen in Dilsen-Stokkem (uitgave van het Stadsbestuur Dilsen-Stokkem).

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002266, Dilsen, Oude Kerkstraat 57; voormalige stoombierbrouwerij St-Jozef

Datum: 2004

U kunt deze tekst citeren als:

s.n. 2004: Stoombierbrouwerij Sint-Jozef [online], https://id.erfgoed.net/teksten/152881 (geraadpleegd op ).