Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

dinsdag 22 januari 2019: Vriendschapstempel

Nieuwelaan zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)

De zogenaamde Vriendschapstempel in classicistische stijl ligt in het meest noordelijke deel van het domein en werd vermoedelijk opgericht in de periode 1805-1810, toen deze omgeving werd ingericht als Engelse tuin, mogelijk naar ontwerp van François Verly (1760-1822).

dinsdag 22 januari 2019: Oranjerie met ommuurde moestuin en muurserre

Nieuwelaan zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)

De oranjerie en bijhorende ommuurde moestuin liggen in het noordoostelijke deel van het domein en zijn perfect naar het zuiden georiënteerd met zicht op de vijver. De neoclassicistische oranjerie werd gebouwd omstreeks 1818 toen baron Vanderlinden d’Hoogvorst verder naar het westen een nieuw kasteel liet bouwen ter vervanging van het oude Hof van Meise.

dinsdag 22 januari 2019: Sint-Annakapel

Nieuwelaan zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)

De Sint-Annakapel is gelegen aan de oostelijke rand van het domein en geeft met de voorgevel uit op de Nieuwelaan ongeveer ter hoogte van de Sint-Annastraat. De kapel werd naar verluidt gebouwd in 1699 en vergroot in 1757, confer jaartal aan de straatzijde.

maandag 21 januari 2019: Sint-Antoniuskapel

Nieuwelaan zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)

De Sint-Antoniuskapel is een met schijnvoegen gecementeerde pijlerkapel op rechthoekige plattegrond, een lage afgeschuinde hardstenen sokkel en een zadeldak. De kapel dateert vermoedelijk uit het laatste kwart van de 19de eeuw aangezien ze nog niet is aangeduid op de topografische kaart van 1873, maar wel op deze van 1904.

maandag 21 januari 2019: Grote ijskelder

Nieuwelaan zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)

De grote ijskelder is gelegen ten zuidwesten van de Vlaamse hoeve. Hij werd gerealiseerd naar een ontwerp van architect Albert Capronnier van 1879. Het zou gaan om één van de laatste en grootste ijskelders van België.

maandag 21 januari 2019: Vlaamse Hoeve

Nieuwelaan zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)

De zogenaamde Vlaamse hoeve is een klein, U-vormig uitgewerkt complex in neotraditionele stijl. Het is ingeplant aan de oostelijke rand van het park net ten noorden van de hoofdingang en dateert uit het derde kwart van de 19de eeuw.

maandag 21 januari 2019: Toegang Plantentuin in de as van de Sint-Annastraat

Nieuwelaan zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)

De toegang tot de Plantentuin aan de Nieuwelaan, verder ten noorden van de hoofdingang, ligt in de as van de Sint-Annastraat en dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.

maandag 21 januari 2019: Hoofdingang Plantentuin

Nieuwelaan zonder nummer, Meise (Vlaams-Brabant)

Het monumentaal uitgewerkte toegangshek aan het begin van de gekasseide eredreef tussen de Nieuwelaan en het waterkasteel van Boechout, in 1850-1855 aangelegd door graaf Amedeus de Beauffort (1806-1858), vormt vandaag de hoofdingang van de Plantentuin. Deze hoofdingang bestaat uit geblokte hekpijlers van blauwe hardsteen, vermoedelijk uit het laatste kwart van de 19de eeuw, toen keizerin Charlotte het domein bewoonde.

maandag 21 januari 2019: Duinenstraat

Duinenstraat (Oostende)

Voormalige drift, een pad waarlangs het vee werd gedreven tussen het duin- en poldergebied. Teruggaand op de in de 15de eeuw versterkte Graaf Jansdijk die volgens archeologisch onderzoek werd opgericht in de 12de of de 13de eeuw.

maandag 21 januari 2019: Oude Markt en omgeving

Collegeberg, Drie-Engelenberg, Kiekenstraat, Kortestraat, Krakenstraat, Kroegberg, Lavorenberg, Naamsestraat, Oude Markt, Parijsstraat, Zeelstraat (Leuven)

De Oude Markt met aangrenzende straatjes vormt een typisch stadsbeeld van het naoorlogse Leuven: een zeer homogeen, pittoresk-decoratief geheel van winkelpanden en burgerwoningen in zgn. wederopbouwstijl.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 18 januari 2019: Stadssleepboot T70

Antwerpen (Antwerpen)

De stadssleepboot T70 is beschermd als varend erfgoed.

donderdag 17 januari 2019: Gemeentehuis Teralfene en gemeenteschool

Driesstraat 11, Affligem (Vlaams-Brabant)

Het gemeentehuis met gemeenteschool van Teralfene werd kadastraal opgetekend in 1865. Het vertoont een nagenoeg identiek uitzicht als dat van Mollem(Dorp 1), Bekkerzeel (Notelaarstraat 6) en Kobbegem (Lierput 15).

donderdag 17 januari 2019: Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 70, Gent (Oost-Vlaanderen)

Dit burgerhuis in beaux-artsstijl werd in 1935 ontworpen door architect Armand De Buck. De opdrachtgever was handelaar Marcel Van den Bossche.

donderdag 17 januari 2019: Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 60, Gent (Oost-Vlaanderen)

Deze burgerwoning werd in 1932 in art-decostijl ontworpen door de Gentse architect Edgar Celie. Opdrachtgever was Jan Baptist Limbourg, rekenplichtige van beroep.

donderdag 17 januari 2019: Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 58, Gent (Oost-Vlaanderen)

Deze burgerwoning in art-decostijl werd in 1934 ontworpen door architect Camiel Rottiers. Opdrachtgever was Gustaaf Van Dierendonk, bediende van beroep. Kenmerkend voor deze woning is het verfijnd uitgevoerde schrijnwerk met kleurrijke glas-in-loodpanelen.

donderdag 17 januari 2019: Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 44, Gent (Oost-Vlaanderen)

Deze burgerwoning in uitgesproken art-decostijl werd in 1932 ontworpen door architect Ernest Snoeck, die in de nabijgelegen Reginald Warnefordstraat 44 in Sint-Amandsberg woonde. De opdrachtgever was tolbeambte Alfons Cruyssaert, eveneens vlakbij wonend in de Land Van Waaslaan 6.

donderdag 17 januari 2019: Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 38, Gent (Oost-Vlaanderen)

Deze opvallende burgerwoning werd in 1932 door architect H. Lefevre, ontworpen in een vooruitstrevende art-decostijl op vraag van onderwijzer Laurent Godecharle, wonende in de Dampoortstraat 3 te Gent.

donderdag 17 januari 2019: Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 36, Gent (Oost-Vlaanderen)

De bouwaanvraag voor dit burgerhuis in modernistische stijl werd in 1933 ingediend. Opdrachtgever voor de woning was Karel Poppe, schrijnwerker van beroep en wonende in de Verbindingsstraat 16 in Sint-Amandsberg.

donderdag 17 januari 2019: Residenties Te Lande en Rozengaard

Victor Braeckmanlaan 189-255, 259-269, Gent (Oost-Vlaanderen)

Residenties Te Lande en Rozengaard vormen een blok van twee appartementsgebouwen, ontworpen in laat-modernistische stijl in 1968 door architect G. Haghenbeek.

donderdag 17 januari 2019: Burgerhuizen

Victor Braeckmanlaan 179-181, Gent (Oost-Vlaanderen)

Deze twee burgerwoningen werden in 1936 door architect Ernest Snoeck als een ensemble in vooruitstrevende modernistische stijl ontwerpen, in opdracht van Andreas Pollet.

donderdag 17 januari 2019: Huizenrij

Victor Braeckmanlaan 17-31, 31A-B, Gent (Oost-Vlaanderen)

Deze drie burgerhuizen werden in 1922 als ensemble ontworpen in neoclassicistische stijl. De bouwaanvraag werd ingediend door Edmond Geers, aannemer van beroep, en wonende in de Snoeckstraat 24 in Gentbrugge. We kunnen er van uitgaan dat aannemer Geers de woningen zelf ontwierp en uitvoerde voor eigen rekening, als opbrengsteigendom.

donderdag 17 januari 2019: Villa

Victor Braeckmanlaan 164, Gent (Oost-Vlaanderen)

Deze villa werd in 1937 in modernistische stijl ontworpen door architect Luc d'Haeseleer, in opdracht van Robertus Van der Stijlen. De vrijstaande woning werd gebouwd in het minder dichtbebouwde deel van de Victor Braeckmanlaan, verwijderd van de aaneengesloten interbellumbebouwing.

donderdag 17 januari 2019: Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 159, Gent (Oost-Vlaanderen)

Deze burgerwoning in modernistische stijl werd in 1937 ontworpen door architect Emiel F. Callebaut. De opdrachtgever was scheepsmakelaar Jean-Pierre Standaert. In de gevelsteen zien we de handtekening van de architect: "E.F. Callebaut, Arch. Constr."

donderdag 17 januari 2019: Burgerhuis met magazijn

Victor Braeckmanlaan 136, Gent (Oost-Vlaanderen)

Deze burgerwoning werd in 1936 ontworpen in modernistische stijl door architect Armand De Buck. De opdrachtgevers waren broer en zus Alice en Theophiel Sorgeloose. Samen hadden ze een bedrijf als handelaars, waarvoor ze achteraan het perceel een magazijn lieten oprichten.

donderdag 17 januari 2019: Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 130, Gent (Oost-Vlaanderen)

Deze burgerwoning werd in 1935 in beaux-artsstijl ontworpen door architect Edgar Celie. Opdrachtgever was bediende Victor De Rudder.