Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

donderdag 20 juli 2017: Etagelinde bij woning

Amersveldestraat 160 (Hooglede)

Een enorme linde staat bij de inkom, aan de straatzijde van een voormalig erf. Het is hoogstwaarschijnlijk een aanplanting uit de tweede helft van de 18de eeuw.

donderdag 20 juli 2017: Rijhuis met gevel in cimornébekleding

Steenweg naar Alsemberg 954, Beersel (Vlaams-Brabant)

Rijwoning opgetrokken in 1922 met later aangebrachte cimornébekleding.

woensdag 19 juli 2017: Welkomstboom bij Kasteelhoeve

Bellegemstraat 182 (Zwevegem)

Eén opgaande schietwilg staat links van de inrijpoort aangeplant. Het is een zéér oud gebruik om meestal twee bomen te voorzien bij de inkom van het erf. Men geloofde dat door de zuiverende werking van de bomen de bewoners op het erf beschermd werden van kwade invloeden.

woensdag 19 juli 2017: Hakhout op talud langs oude spoorwegsite

Passendalestraat zonder nummer (Zonnebeke)

Op de taluds en in de bermen langs het oude spoorwegtracé staan nog de restanten van een oude hakhoutbeplanting met een soortenrijk assortiment.

woensdag 19 juli 2017: Zwarte knotpopulier als hoekboom

Omloop-Zuid zonder nummer (Vleteren)

Een eenzame zwarte populier is als hoekboom aangeplant. De bollaards, zoals ze in de Westhoek worden genoemd, zijn hier als geriefhout aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.

woensdag 19 juli 2017: Zwarte knotpopulier bij poel

Kruisboomstraat zonder nummer (Vleteren)

Omgevallen knotboom die opnieuw uitloopt onder de vorm van een struweeltje bij een poel. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.

woensdag 19 juli 2017: Stadswoning van 1922

Vismarkt 17, Lier (Antwerpen)

Na de vernieling van de bestaande woning in 1914 werd in 1922 een neotraditionele stadswoning gebouwd naar ontwerp van Aug. Ceulemans.

woensdag 19 juli 2017: Stadswoning van 1918

Vismarkt 15, Lier (Antwerpen)

Na de vernieling van de bestaande woning in 1914 werd nog tijdens de oorlog (in 1918) een neotraditionele stadswoning heropgebouwd met tussenkomst van de Duitse bezetter.

woensdag 19 juli 2017: Twee zwarte knotpopulieren bij poel boerderijerf

Kruisboomstraat zonder nummer (Vleteren)

Twee zwarte knotpopulier bij een poel gelegen bij een boerderijerf. De bollaards, zoals ze in de Westhoek worden genoemd, zijn hier als geriefhout en als oeverversteviging aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.

woensdag 19 juli 2017: Zwarte knotpopulier bij poel boerderijerf

Kruisboomstraat zonder nummer (Vleteren)

Zwarte knotpopulier bij een poel gelegen bij een boerderijerf. De bollaards, zoals ze in de Westhoek worden genoemd, zijn hier als geriefhout en als oeverversteviging aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.

woensdag 19 juli 2017: Neotraditionele winkelhuizen

Vismarkt 5-9, Lier (Antwerpen)

Na de vernieling van de bestaande gebouwen op Vismarkt 5-7 in 1914, werden in 1925 twee neotraditionele winkelhuizen gebouwd.

woensdag 19 juli 2017: Zwarte knotpopulier bij perceelsgrens

Burgweg zonder nummer (Vleteren)

Een eenzame zwarte populier bij een perceelsgrens, vermoedelijk een restant uit een bomenrij. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.

woensdag 19 juli 2017: Stadswoning uit 1926

Vismarkt 3, Lier (Antwerpen)

Na vernieling van het bestaande huis in 1914 werd in 1926 een neotraditioneel huis gebouwd naar ontwerp van Eugeen Van Ouytsel.

woensdag 19 juli 2017: Zwarte knotpopulier

Burgweg zonder nummer (Vleteren)

Een eenzame zwarte populier bij een verdwenen perceelsgrens, vermoedelijk een restant uit een bomenrij. De bollaards, zoals ze in de Westhoek worden genoemd, zijn hier als geriefhout aangeplant. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te klonen, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.

woensdag 19 juli 2017: Verloren Kost

Grote Markt zonder nummer, Lier (Antwerpen)

De Verloren Kost is een waterpoel die in 1419 overwelfd werd (twee tongewelven op een arcade met zes bogen), en die zich bevindt tussen de vleeshal en het stadhuis, ondergronds.

woensdag 19 juli 2017: Neoclassicistisch hoekpand

Grote Markt 51, Lier (Antwerpen)

Hoekhuis met neoclassicistische lijstgevel dat grotendeels gespaard bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog. Midden 20ste eeuw kreeg de woning een winkelpui.

woensdag 19 juli 2017: Zwarte knotpopulier bij draaiboom

Burgweg zonder nummer (Vleteren)

Een eenzame zwarte populier bij een draaiboom langs een losweg, vermoedelijk een restant uit een bomenrij. De natuurlijke populaties van zwarte populier zijn volledig verdwenen. Deze zeldzame populierensoort wordt nog sporadisch aangetroffen meestal als oude geknotte bomen in houtkanten, knotbomenrijen bij poelen, beken, grachten, perceelsgrenzen, op erven of in de buurt van boerderijen. Het merendeel van de gevonden relicten is te vinden in de ruime omgeving van het cultuurlandschap aansluitend bij de IJzervallei en Leievallei (Poperinge, Diksmuide, Veurne en Heuvelland). Het zijn steeds bomen die ooit door menselijk toedoen uit hun natuurlijk biotoop zijn weggehaald en die door het genetisch materiaal voortdurend te kloneren, onder de vorm van pootmateriaal, in het landschap zijn blijven bestaan.

woensdag 19 juli 2017: Neotraditioneel hoekhuis

Grote Markt 19, Eikelstraat 3, Lier (Antwerpen)

Deze woning werd tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield maar pas na de Tweede Wereldoorlog heropgebouwd met een voetgangersgalerij.

woensdag 19 juli 2017: Winkelhuis uit begin 20ste eeuw

Felix Timmermansplein 5, Lier (Antwerpen)

Deze woning met winkelpui werd gebouwd begin 20ste eeuw.

woensdag 19 juli 2017: Drie art-nouveaugetinte rijwoningen

Felix Timmermansplein 3, 6, Lier (Antwerpen)

Drie woningen die werden gebouwd in 1910 met een art-nouveaugetinte vormgeving.

woensdag 19 juli 2017: Haagbeukhaag kerkhof Oostvleteren

Kasteelstraat zonder nummer, Martin Vandewynckelstraat zonder nummer (Vleteren)

Een scheerhaag van haagbeuk sluit het kerkhof van de parochiekerk Sint-Amatus rondom af.

woensdag 19 juli 2017: Villa

Reiberg 17, Beersel (Vlaams-Brabant)

Interbellumvilla in sobere cottagestijl, opgetrokken door Langlet-Wery Simon.

woensdag 19 juli 2017: Sollembergmolen

Watermolenstraat 81, Beersel (Vlaams-Brabant)

Voormalige watermolen gelegen langs een gedempte aftakking van de Molenbeek, op de kruising van de Watermolenstraat en Sollenberg. De Sollembergmolen wordt voor de eerste keer vermeld in 1321 doch voornamelijk 19de-eeuws gebouwenbestand.

woensdag 19 juli 2017: Huis Ter Kamme

Oud Dorp 12, Beersel (Vlaams-Brabant)

Brouwerij 'Ter Kamme' met een kern die teruggaat tot de 18de eeuw. Mogelijk het oudste huis van Huizingen.

woensdag 19 juli 2017: Gemeentelijke academie

H. Torleylaan 87, Beersel (Vlaams-Brabant)

Academie in neotraditionele stijl, oorspronkelijk de gemeenteschool annex gemeentehuis, opgetrokken in 1877.