Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

Geen afbeelding beschikbaar

donderdag 26 april 2018: Parochiekerk Sint-Pietersbanden: orgel

Brouwerijstraat 10 (Zwalm)

Deze bescherming betreft het Vereecken orgel in de Sint-Pietersbandenkerk.

Geen afbeelding beschikbaar

donderdag 26 april 2018: Wederopbouwhoeve

Kruisstraat 90 (Grimbergen)

Deze bescherming betreft de wederopbouwhoeve.

Geen afbeelding beschikbaar

donderdag 26 april 2018: Arbeiderswoningen

Van Aertselaerstraat 45-47, Hoogstraten (Antwerpen)

Arbeidershuizen van één bouwlaag onder zadeldak, opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw.

donderdag 26 april 2018: Reeks arbeiderswoningen

K. de Backerstraat 2, 9, 31, 34, 35, Hemiksem (Antwerpen)

Arbeiderswoningen van één bouwlaag onder pannen zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw.

donderdag 26 april 2018: Arbeiderswoningen

Vrijheid 44-46, Hoogstraten (Antwerpen)

Arbeidershuizen van 1902 van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak.

donderdag 26 april 2018: Dorpswoningen

Rozendaal 40-42, Geel (Antwerpen)

Eenvoudige dorpswoningen van drie traveeën onder zadeldak, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

donderdag 26 april 2018: Opgaande zomereik als hoekboom bij kerkwegel

Alfonslaan zn (Geraardsbergen)

In de hoek van een perceel, bij een kerkwegel langs het Hof ter Linden, staat een stevig uit de kluiten gewassen opgaande zomereik. Bij het inventariseren (2018) werd een stamomtrek van 402 cm gemeten en een uitzonderlijk hoge takvrije stam gemeten van 10 meter. Het gebeurde wel meer dat hoekbomen aangeplant werden bij voetwegen. Zodoende voorkwam men dat de bocht zou worden afgesneden en dat het pad gebruikt zou worden met voertuigen en het voetpad hierbij zou verbreden. Het is moeilijk te zeggen hoe oud de zomereik is, vermoedelijk werd de boom aangeplant in de 18de eeuw. Op de Ferrariskaart van ca. 1777 zijn er bomenrijen langs de straat ingetekend, het kan zijn dat de eik nog een restant is uit die periode.

donderdag 26 april 2018: Dorpswoning

Binnendijkstraat 55, Bornem (Antwerpen)

Huisje van één bouwlaag onder zadeldak, van circa 1905.

donderdag 26 april 2018: Hoeven met losstaande bestanddelen

Zilvereind 15, 23, 35, Beerse (Antwerpen)

Hoeven met losstaande bestanddelen uit het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw. Woonstalhuizen van zes tot acht traveeën.

donderdag 26 april 2018: Boerenarbeiderswoningen

Lindenlaan 60, 75, Beerse (Antwerpen)

Typische boerenarbeidershuizen van één bouwlaag en twee of drie traveeën onder zadeldak uit het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw.

donderdag 26 april 2018: Dorpswoningen

Kapelstraat 13-15, Beerse (Antwerpen)

Dorpswoningen van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, uit het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

donderdag 26 april 2018: Middenschool met overdekte binnenplaats

Van Helmontstraat 6 (Vilvoorde)

Deze bescherming betreft de Middenschool met overdekte binnenplaats.

woensdag 25 april 2018: Drevennetwerk Kasteel Blaasveld

Blaasveld (Willebroek)

Het kasteel van Blaasveld wordt langs vier zijden begrensd door een gracht. Langs de buitenzijde van de gracht is een kleine dijk opgeworpen waar rondom een half verharde dreef is aangelegd. Het betreft dreven van opgaande lindes die aansluiten op een aantal toegangsdreven in verschillende richtingen.

woensdag 25 april 2018: Molendreef

Molendreef (Willebroek)

Op de westelijke dreef die het kasteel van Blaasveld begrenst, leidt een rechte zijweg naar het zuiden. Deze half verharde weg gaat snel over in een onverharde lindendreef. Het betreft opgaande lindes met verschillende jonge inboeten. De lindendreef passeert een woonuitbreiding en loopt loodrecht tussen akkers naar de Mechelsesteenweg. Van op de dreef zijn open zichten op de omliggende akkers en weilanden. Deze weg wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en leidt hier door de 'Bruyere de Blaesveldt' tot aan de 'Grand Chemin de Dendermonde'. Op de topografische kaart van Vandermaelen uit de 19de eeuw wordt de weg aangeduid als 'Kleyn Mossem Dreef'. Via deze dreef was het kasteeldomein van Blaasveld rechtstreeks verbonden met de hoofdweg naar Dendermonde.

woensdag 25 april 2018: Toegangsdreef Kasteel Blaasveld

Kasteeldreef (Willebroek)

In het gehucht Kleine Heide leidt een strakke loodrechte dreef naar het Kasteel van Blaasveld. De toegangsdreef is half verhard en over een bepaalde afstand langs weerszijden beplant met opgaande eiken. Van op de dreef zijn er open zichten op de omliggende akkers en weilanden. De dreef komt uit bij een kasteelpoort aan de lindendreef die het kasteeldomein in het zuiden begrenst. Ten noorden van het kasteel loopt deze dreef nog een klein stukje verder door over een uitgestrekte akker. De toegangsdreef tot het kasteel wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris en loopt hier in het noorden volledig door tot aan de huidige Broekstraat. Op de topografische kaart van Vandermaelen wordt deze dreef aangeduid als 'Avenue du Chateau'. De Poppkaart vermeldt de dreef als 'Barrier Dreef'.

woensdag 25 april 2018: Toegangsdreef Hoeve De Vleug

Willebroek (Willebroek)

In een bocht van de Heindonksesteenweg leidt een smalle dreef naar de Hoeve De Vleug. De half verharde dreef werd langs weerszijden beplant met een rij opgaande populieren die het lineair karakter van de dreef versterken. Op historische kaarten is te zien dat deze dreef oorspronkelijk deel uitmaakte van een vrij strakke rechte weg die noordwaarts tot in de polders leidde tot aan de Rupeldijk. De Hoeve De Vleug was eigendom van de Abdij Ter Kameren en heeft mogelijk dienst gedaan als ontginningshoeve in de polder. Van bij de hoeve liep een strak aangelegde ontginningsweg verder door tot diep in de polder.

woensdag 25 april 2018: Toegangsdreef 't Fonteintje

Blaasveld (Willebroek)

Op de grens van het moerasgebied het Klein Broek en het Schotelveld loopt een onverharde dreef naar 't Fonteintje. De dreef is langs weerszijden beplant met opgaande beuken, zowel gewone als rode beuk. Reeds op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris is er een duidelijk scheiding tussen het broekgebied bij Blaasveld en de landbouwgronden die aansluiten bij Heffen. Hier loopt ook de administratieve grens tussen Mechelen en Brabant. Op de topografische kaart van Vandermaelen wordt een eerste maal een gebouw aangeduid en de Poppkaart vermeldt hier de 'Broeck Weg'. Deze dreef werd vermoedelijk aangelegd als hoofdtoegang tot het gebouw, het latere Fonteintje. De weg liep oorspronkelijk verder door langs het broek om aan te sluiten op de oostelijke kasteeldreef van Blaasveld.

woensdag 25 april 2018: Ontginningsweg Heihoek

Blaasveld (Willebroek)

Van op de Kasteeldreef naar Blaasveld splitst een onverharde zijweg naar het zuiden af. De weg loopt kaarsrecht en biedt open zichten op de omliggende akkers om te eindigen bij de Mechelsesteenweg. De weg vervolgt aan de overkant van de steenweg als een verharde baan die naar de Kapel Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand leidt. Deze weg wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris als monumentale dreef die rechtdoor loopt naar het zuiden tot aan Grote Heide. De Poppkaart bevestigt het belang van deze weg die hier wordt weergegeven als brede dreef met parallelle zomerwegen aan weerszijden. De topografische kaart van Vandermaelen duidt deze weg aan als 'Avenue'. Deze landbouwweg vormt een relict van het historisch drevennetwerk dat aangelegd was op en rondom het kasteeldomein Blaasveld.

woensdag 25 april 2018: Doorsteekweg naar Kleine Heide

Blaasveld (Willebroek)

Op de lindendreef die van het kasteel Blaasveld naar het zuidoosten leidt, splitst een zijweg zich af en loopt tussen de akker- en weilandpercelen. Het betreft een onverharde landbouwweg die kaarsrecht doorloopt tot aan enkele hoeves van het gehucht Kleine Heide. Van op de weg zijn er mooie open zichten op de omliggende landbouwgronden. Deze veldweg wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris en loopt hier door naar het noordwesten tot aan het kasteel van Blaasveld waar de weg aansluit op de dreven die verbinding geven met de weg naar het dorp Blaasveld. Op de Poppkaart staat deze weg aangeduid als 'Rommekens' en sluit aan op de 'Mechelse baan'. Naast de lindendreef vormt deze onverharde weg een alternatieve historische route naar Kleine Heide.

woensdag 25 april 2018: Lindendreef Kasteel Blaasveld

Blaasveld (Willebroek)

In het verlengde van de Venusstraat loopt een kaarsrechte lindendreef naar het kasteel van Blaasveld. Het begin van de dreef wordt gemarkeerd door een monumentale toegangspoort met twee welkomstlindes. De onverharde dreef is langs weerszijden beplant met opgaande lindes waarvan twee derde recent werd heraangeplant. De dreef komt uit bij een private toegang tot het kasteeldomein. Deze dreef wordt reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris. Op de topografische kaart van Vandermaelen vormt de dreef een geheel met de huidige Venusstraat en wordt dit aangeduid als 'Avenue du Bois'. Deze dreef vormde een belangrijke tweede toegangsweg tot het kasteel Blaasveld. Zoals de 19de-eeuwse naam suggereert, zorgden de begeleidende bomenrijen voor een monumentaal karakter.

woensdag 25 april 2018: Toegangsdreef Scheyvaertshof

Blaasveld (Willebroek)

Aan de rand van het Mezenbroek leidt een half verharde weg het broek in. De weg ligt op een dijkje en loopt tussen twee parallelle sloten en een dicht broekbos. Voorbij een open stuk grasland gaat deze weg over in een rechte toegangsdreef met langs weerszijden een rij opgaande zomereiken. De dreef leidt recht naar het Scheyvaertshof waarin een bezoekerscentrum is ondergebracht. Deze weg staat reeds afgebeeld op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en Kabinetskaart van de Ferraris en liep van het Kasteel Blaasveld door het broek naar de hoeve, aangeduid als 'cense'. Het rechte karakter van de dreef en de verbinding met het kasteel doen vermoeden dat het een ontginningshoeve van het kasteel betreft die centraal in het broek werd ingeplant.

woensdag 25 april 2018: Parallelweg naar Klein Broek

Blaasveld (Willebroek)

Het Blaasveldbroek wordt in het zuidwesten begrensd door een half verharde weg die op de grens loopt tussen het moeras en de achtertuinen van het aangrenzend woongebied. De weg passeert langs de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Veertienbunders en loopt parallel met de Fonteinstraat die naar het Kasteel Blaasveld leidt. De weg sluit aan op de dijk die het kasteeldomein en de gracht in het noordoosten begrenzen.

woensdag 25 april 2018: Dijkweg bij Blaasveldbroek

Blaasveld, Willebroek (Willebroek)

Van op de Broekstraat leidt een half verharde weg het natuurgebied van het Blaasveldbroek in. De weg is aangelegd op een dijk en slingert tussen de Zwarte Beek en de Arkenbosloop. De weg loopt tussen graslanden enerzijds en moerasbos anderzijds en loopt tenslotte dood op de dijk langs de watersportbaan. Deze weg is aangelegd op een historische dijk die op de topografische kaart van Vandermaelen aangeduid wordt als 'Koore Dijk'. Het betreft een relict van het in cultuur brengen van de alluviale vlakte na de indijking van de Rupel in de late middeleeuwen. De weg is als beboomde dijk reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en de Kabinetskaart van de Ferraris.

woensdag 25 april 2018: Kasteeldreef Duras

Park (Sint-Truiden)

Van op de Galgestraat, de hoofdbaan naar Duras, leidt een zijwaartse dreef naar het Kasteel van Duras. De dreef is opgebouwd uit twee delen en wordt centraal doorsneden door de Duraslaan. In het zuidwesten bestaat de dreef uit twee rijen van opgaande zomerlinde. In het noordoosten, dichter bij het kasteel, is de dreef smaller en aangeplant met een enkele rij platanen. Ter hoogte van de splitsing markeert een wegkruis het kruispunt van de kasteeldreef, de Duraslaan en de Kasteellaan. Oorspronkelijk was het kasteel verbonden met Duras door een landweg die uitkwam net ten zuiden van de huidige splitsing van de Herestraat met de grote Vinnestraat. In de 19de eeuw werd de huidige kasteeldreef aangelegd en tegelijk een nieuwe rechte verbindingsweg tussen Duras en Gorsem.

woensdag 25 april 2018: Kasteellaan

Kasteellaan, Kasteellaan (Sint-Truiden)

De Kasteellaan is een rechte landbouwweg aangelegd met betonplaten. De weg verbindt de gehuchten Wilderen en Duras dwars over de uitgestrekte akkers van de Galgenberg. De weg biedt open zichten op de omliggende akkers en laagstamboomgaarden en op de kerktorens van Gorsem en Duras. Aan de rand van de weg staat een solitaire treurwilg. Langs de tweede helft van de weg, richting Duras, werd langs weerszijden een rij populieren aangeplant. Het vervolg van de rij werd recent aangeplant met afwisselend rode en gewone beuk en sporadisch een zomereik. De weg komt uit bij een driehoekig pleintje aan de Duraslaan met zicht op de dreef van het Kasteel van Duras. Deze rechte 'laan' vervangt een ouder en minder strak tracé dat Duras en Wilderen met elkaar verbond, dwars over de uitgestrekte dorpsakkers en langs een kruispunt van veldwegen gemarkeerd door de 'Belkens Boom' Kapel.