Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

maandag 24 april 2017: Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 21-23, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van de heren Vranckx, naar een ontwerp door Antoine Feyt uit 1881. De woningen maken deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31), dat representatief is voor de oorspronkelijk, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Ensemble burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 24-26, 50-56, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van oorspronkelijk negentien burgerhuizen in neoclassicistische stijl, op één na voor eigen rekening opgetrokken door de aannemer Eduard Bernaerts, waarvan er slechts zes gaaf bewaard zijn. De panden kwamen tussen 1885 en 1886 in vier fasen tot stand.

maandag 24 april 2017: Ensemble burgerhuizen in eclectische stijl

Verdussenstraat 60-62, 66-68, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van oorspronkelijk vijf burgerhuizen in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1897. Opdrachtgever van dit vastgoedproject was graaf Oscar Le Grelle (Antwerpen, 1861-Antwerpen, 1930), gehuwd met Marie de Gruben (Wijnegem, 1862-Berchem, 1940). Op hetzelfde moment liet deze door Arnou in de Vinkenstraat een geheel van drie gelijkaardige burgerhuizen (gesloopt) bouwen, en een koetshuis achteraan in de tuin van zijn privé-hotel.

maandag 24 april 2017: Geheel van gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 53-55, Antwerpen (Antwerpen)

Geheel van oorspronkelijk drie gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1897 voor eigen rekening opgetrokken door de aannemer Eduard Bernaerts. De woningen maken deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 33 tot 61) dat representatief is voor de oorspronkelijk, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 47-49, Antwerpen (Antwerpen)

Twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl, respectievelijk gebouwd in opdracht van mevrouw De Smidt (nummer 47) en de heer B. van Aalst (nummer 49), naar ontwerpen door Guillaume Rooses uit 1896. Van de als eerste opgetrokken woning De Smidt, vergund in april 1896, werd het zadeldak in 1901 door de aannemer Edward Spruyt gemansardeerd. De pas in december vergunde woning Van Aalst, kwam pas in 1897 tot stand.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 43, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van de aannemer-bouwkundige Petrus Franciscus Van der Gucht, naar een ontwerp door zijn jongere broer architect Jaak Alfons Van der Gucht uit 1888, voltooid in 1889. De woning vormt het rechter pand van een geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde huizen. Van het linker pand (nummer 41) werden de erker verwijderd en het schrijnwerk vernieuwd.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 39, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1887 gebouwd in opdracht van J.J. Auguste Van de Clerck. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. De woning maakt deel uit van een nagenoeg gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 33 tot 61) dat representatief is voor de oorspronkelijke, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Vandenbusche, naar een ontwerp door Jean Baptiste Bourguignon uit 1885. De woning Vandenbusche maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 33 tot 61) dat representatief is voor de oorspronkelijke, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Godshuis P. Creutz

Vinkenstraat 34-48, Antwerpen (Antwerpen)

Bejaardentehuis in modernistische stijl, gebouwd in opdracht van de Commissie voor Openbare Onderstand, naar een ontwerp door de architect Alfons Francken uit 1930. De naam van het godshuis verwijst naar de bankier baron Prosper Constant Creutz (Brussel, 1881-1929), administrateur-directeur van de Handelsbank, die bij zijn overlijden een legaat naliet aan de Commissie voor Openbare Onderstand.

maandag 24 april 2017: Appartementsgebouw in art-decostijl

Vinkenstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

Appartementsgebouw in art-decostijl naar een ontwerp door de architecten Karel Van Riel en Maurice Janssens uit 1935. Opdrachtgever was gravin-weduwe Oscar Le Grelle, geboren Marie de Gruben (Wijnegem, 1862-Berchem, 1940), die voor de bouw het hotel liet slopen waar de familie minstens sinds 1897 resideerde.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 11, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl te dateren omstreeks 1880. Het bouwdossier werd niet teruggevonden, bouwheer, ontwerper noch aannemer af zijn gekend. De woning maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31) dat representatief is voor de oorspronkelijke, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 33, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1897 voor eigen rekening opgetrokken door de aannemer Eduard Bernaerts. De woning die door de aanleg van de Jan Blockxstraat in 1903 in half open bebouwing kwam te staan, maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 33 tot 61), representatief voor de oorspronkelijke, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 27, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de zussen M., E. en C. Loppens, naar een ontwerp door Eduard Suetens uit 1898. De woning maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31) dat representatief is voor de oorspronkelijk, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 25, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Pauwels, naar een ontwerp door de architect Albert Arnou uit 1885, en voltooid in 1886. De woning maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31) dat representatief is voor de oorspronkelijk, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 19, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1881 gebouwd in opdracht van Charles Lauwers. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. De woning maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31) dat representatief is voor de oorspronkelijke, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 17, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer A. Lega, naar een ontwerp door de architect Antonis Joannes Franciscus Cuypers uit 1881. De woning maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31) dat representatief is voor de oorspronkelijk, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 15, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Louis De Wael, naar een ontwerp door de broers Charles en Jean De Coster uit 1881. De woning maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31) dat representatief is voor de oorspronkelijk, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 13, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe De Bruyn, naar een ontwerp door Sébastien Van Besten uit 1884. De woning maakt deel uit van een gaaf bewaard huizenblok (Verdussenstraat 11 tot 31) dat representatief is voor de oorspronkelijk, overwegend neoclassicistische bebouwing van deze wijk, daterend uit de jaren 1880 en 1890.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Verdussenstraat 5, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1884 gebouwd in opdracht van Henri Verbinnen. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. De woning is een representatief voorbeeld van de oorspronkelijke neoclassicistische bebouwing in deze wijk, die grotendeels uit de jaren 1880 en 1890 dateert.

maandag 24 april 2017: Burgerhuis in beaux-artsstijl

Van Peltstraat 23, Antwerpen (Antwerpen)

Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer L. Tournade, naar een ontwerp door Jan Van Weert uit 1906. Het gebouw behoort tot het vroege oeuvre van de architect, die in Antwerpen actief was van omstreeks 1900 tot kort na de Tweede Wereldoorlog.

maandag 24 april 2017: Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Stockmansstraat 2, Antwerpen (Antwerpen)

Winkelhuis in neoclassicistische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Victor Flémal, naar een ontwerp uit 1875. De rijwoning vormde oorspronkelijk het linker pand van een geheel van drie gekoppelde winkelhuizen, waarvan de twee rechter al in 1874 waren gebouwd in opdracht van Egide Spillemaekers-Van Camp uit Boom. Deze laatste panden (nummers 3-4) werden in 1977 gesloopt voor een nieuwbouwflat.

maandag 24 april 2017: Architectenwoning Jan De Mol

Verdussenstraat 36, Antwerpen (Antwerpen)

Bescheiden flatgebouw in brutalistische stijl, voor eigen rekening gebouwd door ingenieur-architect Jan De Mol, naar een ontwerp uit 1969. Het programma omvat een garage op de begane grond, twee huurflats op de eerste en tweede verdieping, en een duplexflat met de eigen woning en het atelier van de ingenieur-architect, die de derde en de dakverdieping beslaat.

maandag 24 april 2017: Meergezinswoning in art-decostijl

Van Trierstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

Meergezinswoning in art-decostijl gebouw in opdracht van de heer F. Karnas, naar een ontwerp door Raymond Ceurvorst en Cornelius Sol uit 1932. Het gebouw omvat twee flats en een garage met werkplaats. De architecten waren slechts een vijftal jaar geassocieerd, van 1929 tot 1933.

maandag 24 april 2017: Van Trierstraat

Van Trierstraat (Antwerpen)

Straat met rechtlijnig tracé tussen de Haantjeslei en de Markgravelei, aangelegd in 1876. Van de oorspronkelijke bebouwing met overwegend neoclassicistische burgerhuizen, die tussen 1879 en begin jaren 1900 tot stand kwam, is weinig bewaard.

maandag 24 april 2017: Godshuis De Grooff

Van Trierstraat 32, Antwerpen (Antwerpen)

Bejaardentehuis gebouwd in opdracht van de Commissie voor Openbare Onderstand, naar een ontwerp in art-decostijl door de architect Frits de Mont uit 1927. Het project betrof de verbouwing en uitbreiding van een bestaand godshuis met dezelfde naam, dat de drie linker traveeën van de voorbouw omvatte.