Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

maandag 20 november 2017: Burgerhuis met magazijn

Vossebeekweg 34, Overijse (Vlaams-Brabant)

Burgerhuis met magazijn opgetrokken begin 20ste eeuw in eigendom van handelaar André Joseph Vital Taymans – Depage. Dit burgerhuis is een voorbeeld van een eenvoudige serristenwoning met magazijn uit de eerste bloeiperiode van de druiventeelt in de streek.

maandag 20 november 2017: Begraafplaats Overijse

Solheide zonder nummer (Overijse)

Ommuurde begraafplaats uit het eerste kwart van de 19de eeuw gelegen op een helling ten noordwesten van het centrum van Overijse tussen de Brusselsesteenweg en Solheide.

maandag 20 november 2017: Schuilkelder

Nijvelsebaan zonder nummer, Overijse (Vlaams-Brabant)

Schuilkelder opgericht tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met acht andere schuilkelders in Overijse.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Zomerlinde in park kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3 (Kortenaken)

De zomerlinde (Tilia platyphyllos) bevindt zich op het landgoed van het kasteel Hogemeyer. Het huidige kasteel werd vermoedelijk rond 1750 opgetrokken als landhuis met lusttuin binnen een rechthoekige omwalling, gelegen aan de zuidgrens van het Groot Begijnbos nabij de grens met Waanrode. Het domein gaat in oorsprong echter terug tot in de eerste helft van de 14de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Bruine beuk in park kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3 (Kortenaken)

De bruine beuk ( Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) bevindt zich op het landgoed van het kasteel Hogemeyer. Het huidige kasteel werd vermoedelijk rond 1750 opgetrokken als landhuis met lusttuin binnen een rechthoekige omwalling, gelegen aan de zuidgrens van het Groot Begijnbos nabij de grens met Waanrode. Het domein gaat in oorsprong echter terug tot in de eerste helft van de 14de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Hongaarse zilverlinde in park kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3 (Kortenaken)

De Hongaarse zilverlinde (Tilia tomentosa ‘Pendula’) bevindt zich op het landgoed van het kasteel Hogemeyer. Het huidige kasteel werd vermoedelijk rond 1750 opgetrokken als landhuis met lusttuin binnen een rechthoekige omwalling, gelegen aan de zuidgrens van het Groot Begijnbos nabij de grens met Waanrode. Het domein gaat in oorsprong echter terug tot in de eerste helft van de 14de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Witte paardenkastanje in park kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3 (Kortenaken)

De witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) bevindt zich op het landgoed van het kasteel Hogemeyer. Het huidige kasteel werd vermoedelijk rond 1750 opgetrokken als landhuis met lusttuin binnen een rechthoekige omwalling, gelegen aan de zuidgrens van het Groot Begijnbos nabij de grens met Waanrode. Het domein gaat in oorsprong echter terug tot in de eerste helft van de 14de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Witte paardenkastanje in park kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3 (Kortenaken)

De witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) bevindt zich op het landgoed van het kasteel Hogemeyer. Het huidige kasteel werd vermoedelijk rond 1750 opgetrokken als landhuis met lusttuin binnen een rechthoekige omwalling, gelegen aan de zuidgrens van het Groot Begijnbos nabij de grens met Waanrode. Het domein gaat in oorsprong echter terug tot in de eerste helft van de 14de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Witte paardenkastanje in park van kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3 (Kortenaken)

De witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) bevindt zich op het landgoed van het kasteel Hogemeyer. Het huidige kasteel werd vermoedelijk rond 1750 opgetrokken als landhuis met lusttuin binnen een rechthoekige omwalling, gelegen aan de zuidgrens van het Groot Begijnbos nabij de grens met Waanrode. Het domein gaat in oorsprong echter terug tot in de eerste helft van de 14de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Tamme kastanje in park van kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3 (Kortenaken)

De tamme kastanje (Castanea sativa) bevindt zich op het landgoed van het kasteel Hogemeyer. Het huidige kasteel werd vermoedelijk rond 1750 opgetrokken als landhuis met lusttuin binnen een rechthoekige omwalling, gelegen aan de zuidgrens van het Groot Begijnbos nabij de grens met Waanrode. Het domein gaat in oorsprong echter terug tot in de eerste helft van de 14de eeuw.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Tamme kastanje in park kasteel Hogemeyer

Hoogemeyer 3 (Kortenaken)

De bescherming als monument betreft een tamme kastanje (Castanea sativa) op het landgoed van het vermoedelijk rond 1750 opgetrokken kasteel Hogemeyer.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Knotwilgenrij bij molenerf

Molenkauter 9, Windmolenstraat zonder nummer (Roosdaal)

Ten noordoosten van de windmolen De tragische molen staat langs de perceelsrand een knotbomenrij van schietwilg. De rij is niet meer volledig en bestaat nog uit zes exemplaren. Bij het periodiek knotten van de wilgen oogstte men twijgen en takken die nuttig waren als gerief-, constructie- en brandhout.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Atlasceder in het Domein van het Gravenkasteel

Warandestraat 100 (Grimbergen)

Beide bomen maken deel uit van het kasteelpark rond het Gravenkasteel. Volgens het gewestplan staat de Libanonceder in het parkgebied. De Atlasceder staat in het natuurgebied.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 17 november 2017: Mammoetboom in het kasteelpark van Ast

Aststraat 247 (Tienen)

De mammoetboom (Sequoiadendron giganteum), een zeldzame soort en behorend tot de kampioenen van België, bevindt zich in het park van het kasteel van Ast, een eclectisch kasteel gebouwd in 1864.

donderdag 16 november 2017: Loopgraaf 's Hertogenheide

's-Hertogenheide 7 (Aarschot)

Te midden het beschermd landschap van 's Hertogenheide (Aarschot) ligt onopvallend een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog. De loopgraaf bevindt zich onder bos.

donderdag 16 november 2017: Brouwerij Martinas

Kattestraat 26-28, 27, Langensteenweg 4-6, Merchtem (Vlaams-Brabant)

Voormalig brouwerijcomplex Martinas of Ginder-Ale met directeurswoning, gelegen op de hoek van de Kattestraat met de Langensteenweg sinds de jaren 1870. De brouwerijgebouwen werden stelselmatig uitgebreid en vernieuwd, en bleven tot circa 1991 in werking.

donderdag 16 november 2017: Langensteenweg

Langensteenweg (Merchtem)

De Langensteenweg gaat terug tot de zogenaamde 'Oude Straat', die al in de 13de eeuw een onderdeel was van de verbindingsweg tussen Dendermonde en Leuven. Het huidige tracé loopt vanaf de Dendermondestraat in het noordwesten tot aan de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten zuidoosten.

donderdag 16 november 2017: Stationsstraat

Stationsstraat (Merchtem)

De huidige Stationsstraat vertrekt in het centrum van Merchtem vanaf het kruispunt met de Krekelendries en in het verlengde van de Kattestraat in zuidwestelijke richting.

donderdag 16 november 2017: Serristenvilla

Vijverstraat 17, Overijse (Vlaams-Brabant)

Eind 19de-eeuws burgerhuis achterin, ten noorden, gelegen op een sterk hellend perceel en toegankelijk via een lange oprijlaan. Het burgerhuis is een voorbeeld van een rijke serristenwoning uit de eerste bloeiperiode van de druiventeelt in de streek (eind 19de-begin 20ste eeuw).

donderdag 16 november 2017: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

Solheide zonder nummer, Overijse (Vlaams-Brabant)

Eind 19de-eeuwse neogotische kapel gelegen op de hoek met Mollenberg.

dinsdag 14 november 2017: Loopgraven langs de Capuynestraat

Capuynestraat (Grobbendonk)

Op de rand van de holle weg in de Capuynestraat ligt bovenop en achter de berm een loopgraaf, die het traject van de weg volgt. De constructie is vrij smal en relatief diep en ligt op ruim 1,5 km ten zuiden van het Albertkanaal. Ligt onder naaldbos, achter de houtkant van de weg. De afstand tussen de uiterste punten van de loopgraaf bedraagt 190m. Daar tussenin is een deel geëffend.

dinsdag 14 november 2017: Loopgraven in het Goorhof

Herentalse steenweg (Grobbendonk)

In het parkbos bij het voormalige kasteel Goorhof langs de Herentalsesteenweg ligt een loopgraaf over een afstand van in totaal 400m. Ze wordt onderbroken door één van de drainagebeken van het kasteelpark. Deze loopgraaf is vrij ondiep, maar toch duidelijk zichtbaar in de topografie onder bos.

dinsdag 14 november 2017: Loopgraven langs de Herentalsesteenweg

Herentalse steenweg (Grobbendonk)

De loopgraaf langs de Herentalsesteenweg bevindt zich het dichtst bij het Albertkanaal. Aangelegd op een natuurlijke hoogte die deel uitmaakt van de heuvelrug tussen Herentals en Kasterlee, biedt ze een uitstekend zicht op de overzijde van het kanaal. De constructie is vrij breed en op sommige plaatsen tot 1,20m diep. De totale lengte bedraagt ongeveer 150m. Ook in de jaren 1930 lag deze site onder bos.

dinsdag 14 november 2017: Loopgraven langs de Sperwerlaan

Sperwerlaan (Grobbendonk)

Op onbebouwd terrein onder naaldbos van de gemeente Grobbendonk bevindt zich een 150m lange loopgraaf, met een smalle uitgegraven gracht en rug- en bortwering aan weerszijden. Op het moment van de inventarisatie (november 2015) was het bos nog maar kort daarvoor gekapt. Door de inzet van zwaar materieel bij het kappen en afvoeren van het hout ondervond de loopgraaf veel schade. Op verschillende plaatsen is de structuur door boswerkers kapot gereden. De site bevindt zich ongeveer 400m in vogelvlucht van het Albertkanaal.

dinsdag 14 november 2017: Loopgravensysteem tussen fort Ertbrand en fort van Brasschaat (Antwerpen-Turnhoutstellung)

Oude Gracht, Sionkloosterlaan (Brasschaat), Georges Spelierlaan, Heidestraat-Noord, Heidestraat-Zuid, Kalmthoutsesteenweg, Oude Galgenstraat (Kapellen)

Tussen het fort Ertbrand in Kapellen en het fort van Brasschaat (ten noorden van Antwerpen) liggen de goed bewaarde resten van een militaire verdedigingslinie uit de Eerste Wereldoorlog. De linie bestaat uit loopgraven, wallen, grachten en bunkers, in 1916-17 door Duitse militairen in bezet België aangelegd. Naar analogie met de Hollandstellung in West- en Oost-Vlaanderen, wordt deze linie vaak Antwerpen-Turnhoutstellung genoemd.