Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

woensdag 22 februari 2017: Elektrische havenkraan 410 KD

Rijnkaai zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

De elektrische havenkraan 410 KD werd door de Boomse Metaalwerken gebouwd in 1961. De kraan maakt deel uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).

woensdag 22 februari 2017: Elektrische havenkraan 400 KA

Rijnkaai zonder nummer, Antwerpen (Antwerpen)

De elektrische havenkraan 400 KA werd in 1961 door het consortium Holland Cranes gebouwd voor de haven van Antwerpen. De kraan maakt deel uit van de collectie havenkranen van het Museum aan de Stroom (MAS).

dinsdag 21 februari 2017: Knoteikenrij Schoonbeek

Beterveld 1-3 (Bilzen)

In Beverst in de wijk Schoonbeek staat, zichtbaar vanaf de Onze–Lieve-Vrouwkerk en langs een perceelsrand, het restant van een oude knoteikenrij. Vier exemplaren zijn overgebleven en ze werden hoog geknot. Deze bomen illustreren nog het traditioneel aanplanten en beheren van bomen in functie van het produceren van brand-, constructie- en geriefhout en het gebruik in functie van loofvoedering.

dinsdag 21 februari 2017: Knoteikenrij

Hasseltsestraat zonder nummer (Bilzen)

Langs een losweg en op de perceelsrand van een akker staat het restant van een oude knoteikenrij. Vier exemplaren zijn overgebleven en ze werden hoog geknot op een hoogte van circa 6 meter. Deze bomen illustreren nog het traditioneel aanplanten en beheren van bomen in functie van het produceren van brand-, constructie- en geriefhout en het gebruik in functie van loofvoedering.

dinsdag 21 februari 2017: Hakhoutstoof van wintereik Klaverberg

Opglabbekerzavel zonder nummer (Genk)

Palend aan het beschermd landschap 'Steenkoolterrils van Waterschei' ligt de Klaverberg. De wintereiken hakhoutstoven (Querqus petrea) van de Klaverberg zijn uitzonderlijk omdat het om autochtoon plantmateriaal gaat en hebben dus een grote wetenschappelijke waarde. Er wordt geschat dat deze enorme hakhoutstoven ouder zijn dan 800 jaar en dus de Kleine Ijstijd (15e - 19e eeuw) hebben overleefd. Dat net wintereiken tot deze enorme hakhoutstoven zijn uitgegroeid en niet zomereiken is te danken aan de oude boeren die handelden volgens het principe "Wintereiken geven minder eikels dus zomereiken sparen en wintereiken kappen". Met stamomtrekken gaande tot 17 meter behoren deze hakhoutstoven tot de grootste van Limburg.

dinsdag 21 februari 2017: Hakhoutstoof van wintereik Klaverberg

Opglabbekerzavel zonder nummer (Genk)

Palend aan het beschermd landschap 'Steenkoolterrils van Waterschei' ligt de Klaverberg. De wintereiken hakhoutstoven (Querqus petrea) van de Klaverberg zijn uitzonderlijk omdat het om autochtoon plantmateriaal gaat en hebben dus een grote wetenschappelijke waarde. Er wordt geschat dat deze enorme hakhoutstoven ouder zijn dan 800 jaar en dus de Kleine Ijstijd (15e - 19e eeuw) hebben overleefd. Dat net wintereiken tot deze enorme hakhoutstoven zijn uitgegroeid en niet zomereiken is te danken aan de oude boeren die handelden volgens het principe "Wintereiken geven minder eikels dus zomereiken sparen en wintereiken kappen". Met stamomtrekken gaande tot 17 meter behoren deze hakhoutstoven tot de grootste van Limburg. Dit exemplaar heeft een stamomtrek van 12 meter.

dinsdag 21 februari 2017: Eikenhakhoutstoof Molenberg

Daalbroekstraat 120 (Lanaken)

Op het domein van het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg staan op het centrale grasplein enkele indrukwekkende stoven van zomereik (Querqus robur). Het betreft de oudste en grootste hakhoutstoven van zomereik in de regio. Dit exemplaar heeft een stamomtrek van om en bij de 5,5 meter.

dinsdag 21 februari 2017: Eikenhakhoutstoof Molenberg

Daalbroekstraat 120 (Lanaken)

Op het domein van het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg staan op het centrale grasplein enkele indrukwekkende stoven van zomereik (Querqus robur). Het betreft de oudste en grootste hakhoutstoven van zomereik in de regio. Dit exemplaar hier heeft een stamomtrek van om en bij de 2,7 meter.

dinsdag 21 februari 2017: Eikenhakhoutstoof Molenberg

Daalbroekstraat 120 (Lanaken)

Op het domein van het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg staan op het centrale grasplein enkele indrukwekkende stoven van zomereik (Querqus robur). Het betreft de oudste en grootste hakhoutstoven van zomereik in de regio. Dit exemplaar hier heeft een stamomtrek van om en bij de 5 meter.

dinsdag 21 februari 2017: Eikenhakhoutstoof Molenberg

Daalbroekstraat 120 (Lanaken)

Op het domein van het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg staan op het centrale grasplein enkele indrukwekkende stoven van zomereik (Querqus robur). Het betreft de oudste en grootste hakhoutstoven van zomereik in de regio. Dit exemplaar hier heeft een stamomtrek van om en bij de 6 meter.

dinsdag 21 februari 2017: Eikenhakhoutstoof Molenberg

Daalbroekstraat 120 (Lanaken)

Op het domein van het Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg staan op het centrale grasplein enkele indrukwekkende stoven van zomereik (Querqus robur). Het betreft de oudste en grootste hakhoutstoven van zomereik in de regio. Dit exemplaar hier heeft een stamomtrek van om en bij de 8,3 meter. De stoof heeft 9 stammen waarvan de dikste, op 1,5 meter hoogte, een omtrek heeft van bijna 2,6 meter (meting is uitgevoerd in 2011).

dinsdag 21 februari 2017: Hoogstamboomgaard

Kerkhofstraat zonder nummer (Voeren)

Op de hellingsgronden ten noorden van 's Gravenvoeren ligt deze hoogstamboomgaard. De boomgaard is aangeplant in de eerste helft van de 20ste eeuw. Op de topografische kaart van 1939 en op latere kaarten en orthofoto's is hij steeds aanwezig. Het betreft een grote en vrij volledige boomgaard met tien rijen perelaars. De hoogstamboomgaard is omgeven door geschoren meidoornhagen als veekering. De hoogstamboomgaarden in Voeren kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge erfgoed- en natuurwaarde en herbergen vaak nog oude fruitrassen.

dinsdag 21 februari 2017: Hoogstamboomgaard

's Gravenvoeren (Voeren)

Op de hellingsgronden ten noorden van 's Gravenvoeren ligt deze hoogstamboomgaard. De Nederlandse grens, gemarkeerd door een tussengrenspaal en een grenspaal, ligt op de noordwestelijke perceelsgrens. De boomgaard is aangeplant in de eerste helft van de 20ste eeuw. Op de topografische kaart van 1939 en op latere kaarten en orthofoto's is hij steeds aanwezig. Het betreft een grote en vrij volledige boomgaard met zowel oude delen als vernieuwde delen. Het oudere noordelijke deel bestaat uit 10x8 rijen en is voor 80% volledig. Het zuidelijke vernieuwde gedeelte heeft 3x8 rijen. Er staan in de volledige boomgaard hoofdzakelijk peren maar ook pruimen, onder andere Reine Claude. De hoogstamboomgaard is omgeven door geschoren meidoornhagen als veekering. Aan de zijde van de weg bevindt zich een veldhek.

dinsdag 21 februari 2017: Hoogstamboomgaard

's Gravenvoeren (Voeren)

Op de overgang van de hellingsgronden naar het plateau ligt deze hoogstamboomgaard. De boomgaard is aangeplant in de tweede helft van de 20ste eeuw. Op de orthofoto van 1971 is hij goed ontwikkeld. De hoogstamboomgaard kent een uitval tussen de 25% en 75%. Er staan nu een honderdtal bomen. De meeste zijn opgesleund in functie van passage van moderne landbouwmachines. De hoogstamboomgaarden in Voeren kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge erfgoed- en natuurwaarde en herbergen vaak nog oude fruitrassen.

dinsdag 21 februari 2017: Gemengde hoogstamboomgaard

's Gravenvoeren (Voeren)

Op de overgang van de hellingsgronden naar het plateau ligt deze hoogstamboomgaard. De boomgaard is aangeplant in de tweede helft van de 20ste eeuw. Op de orthofoto van 1971 is hij goed ontwikkeld. De hoogstamboomgaard bestaat voor 3/4 uit perelaars en voor 1/4 uit kerselaars. De boomgaard telt nu 37 bomen die in vier rijen staan. Er staan ook nog enkele knotbomen van eik. De hoogstamboomgaarden in Voeren kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge erfgoed- en natuurwaarde en herbergen vaak nog oude fruitrassen.

dinsdag 21 februari 2017: Opgaande eik als hoekboom

's Gravenvoeren (Voeren)

De opgaande zomereik staat in de kadastrale hoek van een weiland. De boom markeert een perceelstoegang tot een achterliggend grasland. De omvangrijke eik heeft een representatieve groeivorm en is beeldbepalend.

dinsdag 21 februari 2017: Gemengde houtkanten op taluds

's Gravenvoeren (Voeren)

De gemengde houtkanten staan op taluds tussen graslanden. De houtkant bestaat onder andere uit hakhoutstoven van gewone es. De beplante taluds bevinden zich parallel met de hoogtelijnen.

dinsdag 21 februari 2017: Houtkant op talud

's Gravenvoeren (Voeren)

De gemengde houtkant staat op een talud tussen graslanden. De houtkant bestaat uit opgaande gewone essen en zomereiken. Daartussen komen hakhoutstoven van gewone es voor. In het noorden van de houtkant staat een omvangrijke geknotte eik.

dinsdag 21 februari 2017: Knoteik in houtkant

's Gravenvoeren (Voeren)

De geknotte eik staat op een talud tussen graslanden. De omvangrijke eik heeft een omtrek van 437 cm en is hoog geknot op ongeveer 9 m.

dinsdag 21 februari 2017: Opgaande essen op talud

's Gravenvoeren (Voeren)

De rij opgaande essen staat op een talud op de perceelsgrens tussen landbouwpercelen. De bomenrij vormt een historische eenheid met een landschappelijke structuur, namelijk een talud.

dinsdag 21 februari 2017: Hoog geknotte eik op perceelsgrens

's Gravenvoeren (Voeren)

De geknotte eik staat op een talud tussen graslanden. De omvangrijke eik heeft een omtrek van 437 cm en is hoog geknot op ongeveer 9 m.

dinsdag 21 februari 2017: Houtkant op talud

's Gravenvoeren (Voeren)

De houtkant bestaat uit opgaande zomereiken, hakhoutstoven van gewone es, zware opgaande veldiepen, sleedoorn, robinia, hazelaar. In de onderbegroeiing komt muskuskruid en boszegge voor.

dinsdag 21 februari 2017: Rij knotessen

's Gravenvoeren (Voeren)

De rij zeer omvangrijke geknotte essen staat op een talud op de perceelgrens tussen een grasland en een bos met fijnspar. De zes knotbomen hebben een omtrek tot 486 cm aan de bovenzijde van het talud gemeten. De knothoogte (aan de bovenzijde van het talud gemeten) bedraagt zes meter.

dinsdag 21 februari 2017: Twee op enen stam gezette meidoornen

's Gravenvoeren (Voeren)

De twee op enen stam gezette meidoornen staan op een talud op de perceelgrens tussen graslanden. De twee bomen van meidoorn hebben een omvangrijke stam.

dinsdag 21 februari 2017: Opgaande olm in houtkant

's Gravenvoeren (Voeren)

De opgaande veldolm staat in een houtkant op de perceelsgrens van een grasland en een bos. De houtkant bestaat uit opgaande zomereiken, hakhoutstoven van gewone es, zware opgaande veldiepen, sleedoorn, robinia, hazelaar. De opgaande veldolm heeft een omtrek tot 285 cm.