Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

vrijdag 12 oktober 2018: Spoorwegbedding lijn 23: deel Borgloon-Tongeren

Borgloon, Tongeren (Limburg)

Deze voormalige spoorlijn 23 loopt van Drieslinter naar Tongeren. Het deel tussen Borgloon en Tongeren werd op 10 september 1879 geopend. De spoorlijn werd ook wel de fruitspoorlijn genoemd omdat er veel fruit langs vervoerd werd voor de stroopfabrieken. In 1957 werd het personenverkeer stopgezet. Vanaf 1958 tot 1980 werd de spoorweg definitief gesloten en werden de sporen opgebroken. Het grootste deel van de voormalige lijn 23 is nu aangelegd als fietspad.

vrijdag 12 oktober 2018: Bellevuebos en kastelen van Gors-Opleeuw

Gors-Opleeuw, Kerniel (Borgloon), Guigoven, Kortessem, Vliermaal, Wintershoven (Kortessem)

Dit 706 ha grote gebied op de overgang tussen droog en vochtig Haspengouw wordt gekenmerkt door zijn zacht glooiend reliëf, een oude boskern op de steilrand (Bellevuebos) en een voor Haspengouw typisch kasteeldorp (Gorsopleeuw). Vier kastelen, waarvan twee met wortels in het laat-middeleeuwse feodale verleden, bepalen mee de aanblik van het dorp. De aanwezigheid van grote hoeves wijst op de vroegere agrarische rijkdom van Haspengouw. Het Bellevuebos is met zijn 128 ha één van de grotere boscomplexen in het voor het overige traditioneel bosarm Haspengouw. Buiten het bos kwamen open akkers en in mindere mate boomgaarden voor.

dinsdag 21 augustus 2018: Bandkeramische site van de Staberg

Rosmeer (Bilzen)

De Bandkeramische site van de ‘Staberg’ is gelegen op een plateau ten oosten van het huidige dorp van Rosmeer. Deze zone wordt bodemkundig gekenmerkt door droge leembodems. De site werd onderzocht middels verschillende opgravingscampagnes van 1952 tot 1966. Hierbij kwamen verschillende plattegronden van huizen aan het licht.

dinsdag 21 augustus 2018: Bandkeramische site van het Winkelveld

Rijkhoven (Bilzen), Hoeselt (Hoeselt)

De Bandkeramische nederzetting van Hoeselt- Winkelveld, is gelegen op een plateau grenzend aan de vallei van de Demer. De zone wordt bodemkundig gekenmerkt door de aanwezigheid van droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van aardewerk en vuursteen, die er op wijzen dat de nederzetting zich uitstrekt over een groot deel van het plateau.

maandag 6 augustus 2018: Bandkeramische site van de Sieberg

Herderen, Riemst, Vlijtingen (Riemst)

De Bandkeramische nederzetting van Herderen- Sieberg is gelegen op een plateau ten noordoosten van het dorp Herderen. De bodems van het plateau bestaan uit droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van vuursteen en aardewerk, en werd gedeeltelijk opgegraven bij de aanleg van een gasleiding in 1999. Hierbij kwamen verschillende Bandkeramische en ijzertijd sporen aan het licht.

maandag 6 augustus 2018: Bandkeramische site van de Keiberg

Vlijtingen (Riemst)

De Bandkeramische site van de ‘Keiberg’ te Vlijtingen is gelegen op een plateau ten westen van Lafelt. Pedologisch wordt deze zone gekarakteriseerd door droge leembodems. Op de site vonden verschillende opgravingen plaats, waarbij restanten van verschillende gebouwen en afvalkuilen van de Bandkeramiek werden geregistreerd.

maandag 6 augustus 2018: Bandkeramische site van de Flikkenberg

Rosmeer (Bilzen)

De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Flikkenberg is gelegen op een plateau ten noorden van het huidige dorp van Rosmeer. De zone wordt gekenmerkt door droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten, en door de toevallige vondst van een afvalkuil.

maandag 6 augustus 2018: Bandkeramische site van de Bosberg

Rosmeer (Bilzen)

De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Bosberg is gelegen op een plateau ten westen van het huidige Rosmeer. Bodemkundig wordt deze zone gekenmerkt door voornamelijk droge leembodems. De site is gekend dankzij oppervlaktevondsten (vuursteen en aardewerk) die er op wijzen dat de nederzetting zich over het hele plateau uitstrekt.

maandag 6 augustus 2018: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Wingevallei

Holsbeek (Holsbeek)

De alluviale vlakte van de vallei van de Winge en diens zijlopen is bekend door talrijke vindplaatsen uit de prehistorie, meer specifiek het paleolithicum en het mesolithicum. Deze vindplaatsen zijn gekend uit oppervlakteprospecties en enkele opgravingen, en bestaan voornamelijk uit spreidingen van lithisch materiaal.

maandag 6 augustus 2018: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek

Grobbendonk (Grobbendonk), Nijlen (Nijlen), Pulle (Zandhoven)

De afgebakende zone is gelegen in een breed gedeelte van de vallei van de Kleine Nete. In het gebied zijn verschillende prehistorische archeologische sites gekend uit diverse periodes, op hoger gelegen donken en in begraven fossiele bodems.

maandag 6 augustus 2018: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart

Oostakker (Gent), Zaffelare (Lochristi), Wachtebeke (Wachtebeke)

De archeologische zone omvat het westelijke gedeelte van de depressie van de Moervaart, een vroeger meer daterend uit het laatglaciaal, en de noordelijke rand van dit meer. Deze zone bevat talrijke gekende archeologische vindplaatsen uit het finaalpaleolithicum en het mesolithicum, en biedt een zeer goed bewaarde en complexe geomorfologie.

maandag 6 augustus 2018: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei

Donk, Herk-de-Stad, Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)

De archeologische zone omvat een deel van de Demervallei met de hierin gelegen donken waarop vondsten van het paleolithicum tot en met de middeleeuwen werden aangetroffen.

donderdag 22 juni 2017: Historische stadskern van Herentals

Herentals (Herentals)

Deze zone omvat de historische stadskern van Herentals.

donderdag 22 juni 2017: Spits Marie Belle

Zandhoven (Antwerpen)

De Marie Belle is een sleepspits die in 1929 in Boom werd gebouwd en in 1956 tot motorspits werd omgebouwd.

donderdag 22 juni 2017: Zeilklipper Vrouwe Nele

Willebroek (Antwerpen)

De Vrouwe Nele is een zeilklipper, gebouwd op het einde van de negentiende eeuw.

donderdag 22 juni 2017: Luxemotor Kludde

Wijnegem (Antwerpen)

Kludde is een luxemotor die in 1915 werd gebouwd op de scheepswerf Boot in Alphen aan de Rijn en vanaf 1930 in België voer.

donderdag 22 juni 2017: Spits Stroomlijn

Wijnegem (Antwerpen)

De Stroomlijn werd in 1899 als sleepspits gebouwd door de werf Delsaux in Boom.

donderdag 22 juni 2017: Tjalk 't Seepaerd

Oud-Turnhout (Antwerpen)

De tjalk ’t Seepaerd werd rond 1886 in Nederland gebouwd.

donderdag 22 juni 2017: IJslandvisser Amandine

Mercatorsluis (Oostende)

De zijtreiler Amandine werd in 1961 door scheepswerf Panesi gebouwd in Oostende en maakte deel uit van de IJslandvloot die vanuit de haven van Oostende viste in de IJslandse wateren.

donderdag 22 juni 2017: Kustvisser O148 Snipe

Zandvoorde (Oostende)

De Snipe is een garnaalvisser die in 1958 in Oostende door August Loy werd gebouwd voor Charles Deblauwe.

donderdag 22 juni 2017: Zeiljacht Zeearend

Oostende (Oostende)

De Zeearend is een 100 m² windval die in 1938 gebouwd werd op de Duitse scheepswerf Burmeister.

donderdag 22 juni 2017: Opleidingsschip Mercator

Oostende (Oostende)

Het opleidingsschip Mercator is een barkentijn getuigd zeilschip uit 1932, dat als monument is beschermd

donderdag 22 juni 2017: Zeiljacht Eileen of Fife

Oostende (West-Vlaanderen)

De Eileen of Fife is een kottergetuigd klassiek gelijnd zeiljacht dat in 1935 werd gebouwd door de beroemde jachtwerf William Fife in Schotland. Het zeiljacht is in restauratie.

donderdag 22 juni 2017: Zeiljacht Ramrod

Oostende (West-Vlaanderen)

De Ramrod werd in 1959 als een wedstrijdjacht gebouwd door Port Hamble in Hamble-le-Rice (Verenigd Koninkrijk).

donderdag 22 juni 2017: Wedstrijdzeiljacht Tomidi

Oostende (West-Vlaanderen)

De Tomidi is een wedstrijdzeiljacht dat als de Rucanor tweemaal deelnam aan de Whitbread Round the World Race.