Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

Geen afbeelding beschikbaar

maandag 12 november 2018: Celtic Field-complex van de Lindelse Heide

Overpelt (Pelt)

Bij de Lindelse heide werden al in de jaren 1980 via luchtfotografie sporen van Celtic Fields opgemerkt. Op basis van het Digitaal Hoogtemodel bevindt er zich een uitgestrekt en goed bewaard complex van Celtic Fields. Dit complex heeft verband met de vele andere archeologische vondsten uit de metaaltijden in de omgeving.

Geen afbeelding beschikbaar

dinsdag 6 november 2018: Romeinse vicus op plateau De Kommel

Haagdoorn (Dilsen-Stokkem)

De vicus bevindt zich op ca. 850 meter ten zuidoosten van het centrum van Oud-Dilsen. In het westen wordt het gebied begrensd door de bebouwing ten oosten van de Rijksweg N78. Een landweg vormt de grens ten noordwesten, de Stokkemerbaan vormt de oostelijke grens en ten zuiden wordt het gebied begrensd door de Vrietselbeek. De weg Haagdoorn doorkruist het gebied van het noordoosten naar het zuidwesten en heeft een afsplitsing richting het zuidwesten. Op 18 april 2012 werd in opdracht van de Vlaamse overheid door het archeologisch projectbureau ARON bvba, een waarderend en evaluerend archeologisch onderzoek uitgevoerd op deze site.

Geen afbeelding beschikbaar

dinsdag 21 augustus 2018: Eerste Wereldoorlog-slagveld van Bellewaarde Ridge

Zillebeke (Ieper)

De hoogte van Bellewaerde (Bellewaarde Ridge) is een westelijke uitloper van de Midden-West-Vlaamse heuvelrug, die van Wijtschate over Zillebeke in Esen verdwijnt in de kustvlakte. Eenmaal de bewegingsoorlog tot stilstand kwam en de troepen zich ingroeven, speelden dergelijke, strategisch goed gelegen locaties tijdens de Eerste Wereldoorlog een kapitale rol.

Geen afbeelding beschikbaar

woensdag 21 februari 2018: Schans van Korspel

Groenhoekstraat (Beringen)

De schans van Korspel bevindt zich ten noorden van het dorp Korspel in Beverlo, een deelgemeente van Beringen, en is gelegen ten zuiden en ten westen van de Groenhoekstraat. De Grote Beek ligt circa 500 meter ten noorden van de schans, de Waterloopstraat direct ten zuiden van de schans.

Geen afbeelding beschikbaar

woensdag 21 februari 2018: Schans van Niel-bij-As

Schansbroek (As)

De schans van Niel-bij-As is opgericht in 1638. De schans is met een rechthoekige vorm weergegeven op de Ferrariskaart (1775).

Geen afbeelding beschikbaar

dinsdag 20 februari 2018: Hoogtenederzetting op de Kemmelberg

Kemmelbergweg, Kemmelbergweg, Kemmelbergweg, Klokhofweg, Klokhofweg, Klokhofweg (Heuvelland)

De hoogtenederzetting uit de ijzertijd bevindt zich op de Kemmelberg, een tertiaire getuigenheuvel, die deel uitmaakt van een lange, oost-west verlopende heuvelrij. De Kemmelberg is een van de hoogste in de rij en werd door de elitaire adel uit de ijzertijd uitgekozen om een versterkte nederzetting in te planten. Deze plek is evenwel al vroeger door de mens als pleisterplaats uitgekozen.

Geen afbeelding beschikbaar

woensdag 14 februari 2018: Historische stadskern van Aalst

Aalst (Aalst)

Deze zone omvat de historische stadskern van Aalst.

Geen afbeelding beschikbaar

maandag 29 januari 2018: Pastoor-Huveneersheuvel

Nattenhaasdonk, Pastoor Huveneersstraat (Bornem)

De Pastoor-Huveneersheuvel is gelegen aan de rechter Scheldeoever, ten oosten van de dorpskern van Hingene, deelgemeente van Bornem, in regio gekend onder de naam Klein-Brabant. De historische én archeologische bronnen tonen onmiskenbaar bewoning aan vanaf de 11de eeuw. Deze bewoning is in verband te brengen met een regionale elite, namelijk de ridders van Haasdonck.

Geen afbeelding beschikbaar

maandag 29 januari 2018: Grafheuvelcomplex te Postel

Bergeyksedijk (Mol)

Op basis van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II en terreinonderzoek werd in deze zone een complex van grafheuvels uit de metaaltijden ontdekt. Dit grafheuvelcomplex is bodemkundig en topografisch zeer goed bewaard.

Geen afbeelding beschikbaar

woensdag 22 maart 2017: Hoogtenederzetting Plateau van Caestert en mergelgroeven

Castertweg, Silexweg (Riemst)

Een hoogtenederzetting uit de ijzertijd op het plateau van Caestert, met inbegrip van de onderliggende mergelgroeven

Geen afbeelding beschikbaar

dinsdag 8 november 2016: Site Donk - Oud Kerkhof

Schulen (Herk-de-Stad)

De site is de locatie van de vroegere kerk van Donk die voor het eerst vermeld werd in 741/2 als ‘Dungo’.

Geen afbeelding beschikbaar

dinsdag 8 november 2016: Middenneolithische site De Hel

Helstraat, Oudenaardseweg, Sluisweg (Spiere-Helkijn)

De middenneolithische site De Hel is gelegen op een zandleemrug in het zuidoosten van Spiere, deelgemeente van Spiere-Helkijn.Deze rug werd in de Michelsbergcultuur door de mens gebruikt om een aardwerk op te richten, maar de vindplaats is aanzienlijk groter.

Geen afbeelding beschikbaar

donderdag 27 oktober 2016: Celtic Field-complex Kolisbos

Neerpelt (Pelt)

Sporen van zogenaamde 'Celtic Fields', een akkersysteem dat gebruikt werd van de late bronstijd/vroege ijzertijd tot in de Romeinse periode, werden rond het Kolisbos opgemerkt aan de hand van luchtfoto's in de jaren 1980.

Geen afbeelding beschikbaar

maandag 10 oktober 2016: Steentijdsites Sonisse Heide

Sonnisstraat (Houthalen-Helchteren)

Helchteren Sonisse Heide omvat finaalpaleolithische en mesolithische sites op duinen rond een ven in militair gebied.

Geen afbeelding beschikbaar

maandag 10 oktober 2016: Steentijdsites In Den Damp

Gestelstraat (Oudsbergen)

Meeuwen In Den Damp is een mesolithisch sitecomplex dat zich op droge zandgronden langs de bovenloop van de Abeek bevindt.

Geen afbeelding beschikbaar

donderdag 1 september 2016: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen-Varenheuvel-Abroek

Grobbendonk (Grobbendonk), Nijlen (Nijlen), Pulle (Zandhoven)

De afgebakende zone is gelegen in een breed gedeelte van de vallei van de Kleine Nete. In het gebied zijn verschillende prehistorische archeologische sites gekend uit diverse periodes, op hoger gelegen donken en in begraven fossiele bodems.

Geen afbeelding beschikbaar

dinsdag 16 augustus 2016: Romeinse vicus van Kester

Bruneaustraat, Cypriaan Verhavertstraat, Edingsesteenweg, Kesterweg, Voetbergstraat (Gooik)

De vicus van Kester is één van meerdere gekende vici in de zandleem-/leemstreek.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 5 augustus 2016: Meerperiode sitecomplex in alluviale context in de Scheldevallei

Nederename, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde), Nederzwalm-Hermelgem (Zwalm)

De afgebakende zone bestaat voor de grootste deel uit de alluviale vlakte van de Schelde. In deze vlakte is een aantal hoger gelegen ruggen (donken) prominent aanwezig. Op deze ruggen is een groot aantal vondsten aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid van archeologische sites uit het mesolithicum, het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse periode, en de middeleeuwen. Zeer talrijk zijn vondstenclusters van lithisch materiaal (vuursteen, wommersomkwartsiet).

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 5 augustus 2016: Archeologisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei

Donk, Herk-de-Stad, Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)

De archeologische zone omvat een deel van de Demervallei met de hierin gelegen donken waarop vondsten van het paleolithicum tot en met de middeleeuwen werden aangetroffen.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 5 augustus 2016: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de Vrasenepolder

Verrebroek, Vrasene (Beveren)

De archeologische zone omvat het gebied van de ‘Vrasenepolder’, gelegen ten zuiden/ zuidwesten van het dorp Verrebroek. Jarenlange prospecties en opgravingen in en nabij deze zone tonen bijzonder rijk en goed bewaard archeologisch bodemarchief uit het mesolithicum.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 5 augustus 2016: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart

Oostakker (Gent), Zaffelare (Lochristi), Eksaarde (Lokeren), Moerbeke (Moerbeke), Sinaai (Sint-Niklaas), Stekene (Stekene), Wachtebeke (Wachtebeke)

De archeologische zone omvat het gebied van de depressie van de Moervaart, een vroeger meer daterend uit het laatglaciaal, en de noordelijke rand van dit meer. Deze zone bevat talrijke archeologische vindplaatsen uit het finaalpaleolithicum en het mesolithicum.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 5 augustus 2016: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context in de Wingevallei

Holsbeek, Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode (Holsbeek), Wilsele (Leuven), Rotselaar, Wezemaal (Rotselaar)

De alluviale vlakte van de vallei van de Winge en diens zijlopen is bekend door talrijke vindplaatsen uit de prehistorie, meer specifiek het paleolithicum en het mesolithicum. Deze vindplaatsen zijn gekend uit oppervlakteprospecties en enkele opgravingen, en bestaan voornamelijk uit spreidingen van lithisch materiaal.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 5 augustus 2016: Bandkeramische site van het Winkelveld

Rijkhoven (Bilzen), Hoeselt (Hoeselt)

De Bandkeramische nederzetting van Hoeselt- Winkelveld, is gelegen op een plateau grenzend aan de vallei van de Demer. De zone wordt bodemkundig gekenmerkt door de aanwezigheid van droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van aardewerk en vuursteen, die er op wijzen dat de nederzetting zich uitstrekt over een groot deel van het plateau.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 5 augustus 2016: Bandkeramische site van de Staberg

Rosmeer (Bilzen)

De Bandkeramische site van de ‘Staberg’ is gelegen op een plateau ten oosten van het huidige dorp van Rosmeer. Deze zone wordt bodemkundig gekenmerkt door droge leembodems. De site werd onderzocht middels verschillende opgravingscampagnes van 1952 tot 1966. Hierbij kwamen verschillende plattegronden van huizen aan het licht.

Geen afbeelding beschikbaar

vrijdag 5 augustus 2016: Bandkeramische site van de Sieberg

Herderen, Riemst, Vlijtingen (Riemst)

De Bandkeramische nederzetting van Herderen- Sieberg is gelegen op een plateau ten noordoosten van het dorp Herderen. De bodems van het plateau bestaan uit droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van vuursteen en aardewerk, en werd gedeeltelijk opgegraven bij de aanleg van een gasleiding in 1999. Hierbij kwamen verschillende Bandkeramische en ijzertijd sporen aan het licht.