Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

woensdag 14 februari 2018: Historische stadskern van Aalst

Aalst (Aalst)

Deze zone omvat de historische stadskern van Aalst.

maandag 29 januari 2018: Pastoor-Huveneersheuvel

Nattenhaasdonk, Pastoor Huveneersstraat (Bornem)

De Pastoor-Huveneersheuvel is gelegen aan de rechter Scheldeoever, ten oosten van de dorpskern van Hingene, deelgemeente van Bornem, in regio gekend onder de naam Klein-Brabant. De historische én archeologische bronnen tonen onmiskenbaar bewoning aan vanaf de 11de eeuw. Deze bewoning is in verband te brengen met een regionale elite, namelijk de ridders van Haasdonck.

maandag 29 januari 2018: Grafheuvelcomplex te Postel

Bergeyksedijk (Mol)

Op basis van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II en terreinonderzoek werd in deze zone een complex van grafheuvels uit de metaaltijden ontdekt. Dit grafheuvelcomplex is bodemkundig en topografisch zeer goed bewaard.

woensdag 22 maart 2017: Hoogtenederzetting en mergelgroeven, Plateau van Caestert

Castertweg, Silexweg (Riemst)

Een hoogtenederzetting uit de ijzertijd op het plateau van Caestert, met inbegrip van de onderliggende mergelgroeven

dinsdag 8 november 2016: Site Donk - Oud Kerkhof

Schulen (Herk-de-Stad)

De site is de locatie van de vroegere kerk van Donk die voor het eerst vermeld werd in 741/2 als ‘Dungo’.

dinsdag 8 november 2016: Middenneolithische site De Hel

Helstraat, Oudenaardseweg, Sluisweg (Spiere-Helkijn)

De middenneolithische site De Hel is gelegen op een zandleemrug in het zuidoosten van Spiere, deelgemeente van Spiere-Helkijn.Deze rug werd in de Michelsbergcultuur door de mens gebruikt om een aardwerk op te richten, maar de vindplaats is aanzienlijk groter.

donderdag 27 oktober 2016: Celtic field complex Kolisbos

Neerpelt (Neerpelt)

Sporen van zogenaamde 'Celtic Fields', een akkersysteem dat gebruikt werd van de late bronstijd/vroege ijzertijd tot in de Romeinse periode, werden rond het Kolisbos opgemerkt aan de hand van luchtfoto's in de jaren 1980.

maandag 10 oktober 2016: Steentijdsites Sonisse Heide

Sonnisstraat (Houthalen-Helchteren)

Helchteren Sonisse Heide omvat finaalpaleolithische en mesolithische sites op duinen rond een ven in militair gebied.

maandag 10 oktober 2016: Steentijdsites In Den Damp

Gestelstraat (Meeuwen-Gruitrode)

Meeuwen In Den Damp is een mesolithisch sitecomplex dat zich op droge zandgronden langs de bovenloop van de Abeek bevindt.

donderdag 1 september 2016: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van Nijlen - Varenheuvel - Abroek

Grobbendonk (Grobbendonk), Nijlen (Nijlen), Pulle (Zandhoven)

De afgebakende zone is gelegen in een breed gedeelte van de vallei van de Kleine Nete. In het gebied zijn verschillende prehistorische archeologische sites gekend uit diverse periodes, op hoger gelegen donken en in begraven fossiele bodems.

dinsdag 16 augustus 2016: Romeinse vicus van Kester

Bruneaustraat, Cypriaan Verhavertstraat, Edingsesteenweg, Kesterweg, Voetbergstraat (Gooik)

De vicus van Kester is één van meerdere gekende vici in de zandleem-/leemstreek.

vrijdag 5 augustus 2016: Meerperiode sitecomplex in alluviale context in de Scheldevallei te Welden

Nederename, Oudenaarde, Welden (Oudenaarde), Nederzwalm-Hermelgem (Zwalm)

De afgebakende zone bestaat voor de grootste deel uit de alluviale vlakte van de Schelde. In deze vlakte is een aantal hoger gelegen ruggen (donken) prominent aanwezig. Op deze ruggen is een groot aantal vondsten aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid van archeologische sites uit het mesolithicum, het neolithicum, de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse periode, en de middeleeuwen. Zeer talrijk zijn vondstenclusters van lithisch materiaal (vuursteen, wommersomkwartsiet).

vrijdag 5 augustus 2016: Archeologisch sitecomplex in alluviale context in de Demervallei

Donk, Schulen (Herk-de-Stad), Linkhout (Lummen)

De archeologische zone omvat een deel van de Demervallei met de hierin gelegen donken waarop vondsten van het paleolithicum tot en met de middeleeuwen werden aangetroffen.

vrijdag 5 augustus 2016: Prehistorisch sitecomplex van de Vrasenepolder

Verrebroek, Vrasene (Beveren)

De archeologische zone omvat het gebied van de ‘Vrasenepolder’, gelegen ten zuiden/ zuidwesten van het dorp Verrebroek. Jarenlange prospecties en opgravingen in en nabij deze zone tonen bijzonder rijk en goed bewaard archeologisch bodemarchief uit het mesolithicum.

vrijdag 5 augustus 2016: Prehistorisch sitecomplex van de depressie van de Moervaart

Oostakker (Gent), Zaffelare (Lochristi), Eksaarde (Lokeren), Moerbeke (Moerbeke), Sinaai (Sint-Niklaas), Stekene (Stekene), Wachtebeke (Wachtebeke)

De archeologische zone omvat het gebied van de depressie van de Moervaart, een vroeger meer daterend uit het laatglaciaal, en de noordelijke rand van dit meer. Deze zone bevat talrijke archeologische vindplaatsen uit het finaalpaleolithicum en het mesolithicum.

vrijdag 5 augustus 2016: Prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de Wingevallei

Holsbeek, Kortrijk-Dutsel, Nieuwrode (Holsbeek), Wilsele (Leuven), Rotselaar, Wezemaal (Rotselaar)

De alluviale vlakte van de vallei van de Winge en diens zijlopen is bekend door talrijke vindplaatsen uit de prehistorie, meer specifiek het paleolithicum en het mesolithicum. Deze vindplaatsen zijn gekend uit oppervlakteprospecties en enkele opgravingen, en bestaan voornamelijk uit spreidingen van lithisch materiaal.

vrijdag 5 augustus 2016: Bandkeramische site van het Winkelveld

Rijkhoven (Bilzen), Hoeselt (Hoeselt)

De Bandkeramische nederzetting van Hoeselt- Winkelveld, is gelegen op een plateau grenzend aan de vallei van de Demer. De zone wordt bodemkundig gekenmerkt door de aanwezigheid van droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van aardewerk en vuursteen, die er op wijzen dat de nederzetting zich uitstrekt over een groot deel van het plateau.

vrijdag 5 augustus 2016: Bandkeramische site van de Staberg

Rosmeer (Bilzen)

De Bandkeramische site van de ‘Staberg’ is gelegen op een plateau ten oosten van het huidige dorp van Rosmeer. Deze zone wordt bodemkundig gekenmerkt door droge leembodems. De site werd onderzocht middels verschillende opgravingscampagnes van 1952 tot 1966. Hierbij kwamen verschillende plattegronden van huizen aan het licht.

vrijdag 5 augustus 2016: Bandkeramische site van de Sieberg

Herderen, Riemst, Vlijtingen (Riemst)

De Bandkeramische nederzetting van Herderen- Sieberg is gelegen op een plateau ten noordoosten van het dorp Herderen. De bodems van het plateau bestaan uit droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten van vuursteen en aardewerk, en werd gedeeltelijk opgegraven bij de aanleg van een gasleiding in 1999. Hierbij kwamen verschillende Bandkeramische en ijzertijd sporen aan het licht.

vrijdag 5 augustus 2016: Bandkeramische site van de Keiberg

Vlijtingen (Riemst)

De Bandkeramische site van de ‘Keiberg’ te Vlijtingen is gelegen op een plateau ten westen van Lafelt. Pedologisch wordt deze zone gekarakteriseerd door droge leembodems. Op de site vonden verschillende opgravingen plaats, waarbij restanten van verschillende gebouwen en afvalkuilen van de Bandkeramiek werden geregistreerd.

vrijdag 5 augustus 2016: Bandkeramische site van de Flikkenberg

Rosmeer (Bilzen)

De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Flikkenberg is gelegen op een plateau ten noorden van het huidige dorp van Rosmeer. De zone wordt gekenmerkt door droge leembodems. De site is gekend door oppervlaktevondsten, en door de toevallige vondst van een afvalkuil.

vrijdag 5 augustus 2016: Bandkeramische site van de Bosberg

Rosmeer (Bilzen)

De Bandkeramische nederzetting van Rosmeer- Bosberg is gelegen op een plateau ten westen van het huidige Rosmeer. Bodemkundig wordt deze zone gekenmerkt door voornamelijk droge leembodems. De site is gekend dankzij oppervlaktevondsten (vuursteen en aardewerk) die er op wijzen dat de nederzetting zich over het hele plateau uitstrekt.

woensdag 29 juni 2016: Mottekasteel De Hogen Andjoen

Werkenplein zonder nummer (Kortemark)

In het centrum van Werken bevindt zich naast de Sint-Martinuskerk een indrukwekkende aarden heuvel, De Hogen Andjoen genaamd. Deze heuvel is het restant van een middeleeuws mottekasteel.

woensdag 29 juni 2016: Norbertinessenklooster: archeologische overblijfselen

Populierenlaan (Lanaken)

De restanten van het in 1140 gestichte norbertinessenklooster bevinden zich langs de Populierenlaan. Het kloostercomplex werd vernield in 1579 door de Spaanse troepen en nadien hersteld. In 1797 werd het door het Franse bestuur opgeheven en verkocht voor afbraak in 1828.

woensdag 29 juni 2016: Grafelijke burcht

Burg (Brugge)

De oorspronkelijke grafelijke burcht en het Sint-Donaascomplex vormen de kern van de ontstaansgeschiedenis van de stad Brugge.