Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

donderdag 31 mei 2018: Hoogstamboomgaard met veekeringshaag

Tibetstraat zonder nummer (Riemst)

Kleine kersenboomgaard van 28 are, omringd met een veekeringshaag.

dinsdag 29 mei 2018: Vredesboom

Herman Teirlinckplein zn (Beersel)

Op het plein aan de kerk van Beersel staat een opgaande linde. Deze boom is op 5 oktober 1919 aangeplant als vredesboom, ter herdenking aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. De linde is aangeplant in een verhoogde, bakstenen bak. Op 11 november 2011 is aan de voet van de boom een gedenksteen ingehuldigd, ter gelegenheid van de oprichting van het vredescomité van Beersel.

dinsdag 29 mei 2018: Koningslinde

Annonciadenstraat zn, Gemeentehuisstraat zn (Kortenberg)

Midden in het parkje in de dorpskern van Everberg staat een jonge opgaande linde, geplant als Koningslinde. Hij staat in het park tussen de pastorij en de petanquebaan. Deze boom werd op 24 maart 1991 door burgemeester Dr. Henri Vannoppen geplant, als hulde aan Koning Boudewijn I. Dit ter ere van zijn zestigste verjaardag en veertig jaar koningschap (1951-1991). H. VANNOPPEN., Honderd Kortenbergse gebouwen. Op stap door tien eeuwen verleden. Boek en Vorm. Winksele, 1999, p. 103.

dinsdag 29 mei 2018: Eeuwfeestboom

Annonciadenstraat zn (Kortenberg)

Langs de Annonciadenstraat, recht tegenover de kerk van Everberg, staat een opgaande, bruine beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’). Deze beuk is geplant als eeuwfeestboom in 1930, bij de viering van het honderdjarig bestaan van België. Dit gebeurde door Prins Jan de Merode, Grootmaarschalk van het Hof. Een gedenksteen in de grond herinnert hieraan.

dinsdag 29 mei 2018: Millenniumboom

Markt zn (Tervuren)

In het parkje (vml. kerkhof) naast de Sint-Janskerk in Tervuren staat een geschoren Taxus. Deze Taxus is geplant als millenniumboom. Op het stenen bordje voor de boom staat vermeld dat deze geplant is op 23 december 2000.

dinsdag 29 mei 2018: Eeuwfeestboom

Lindeboomstraat zn, Olmenstraat zn (Tervuren)

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid waren er op 20 en 21 juli 1930 in het Brusselse Jubelpark grootse feestelijkheden. De gemeenten werden aangemaand deze gebeurtenis te herdenken door het aanplanten van een eeuwfeestboom. In Tervuren staat deze boom in de Lindeboomstraat, op het einde van de Olmenstraat.

dinsdag 29 mei 2018: Vredesboom

Gemeentestraat zn (Oud-Heverlee)

Op het pleintje voor het gemeentehuis staat een rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’). Deze boom is aangeplant in 1920 als vredesboom, ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

dinsdag 29 mei 2018: Herdenkingsboom

Camille Van Camplaan zn (Tervuren)

Op het pleintje aan de Camille Van Camplaan staat een kort geschoren beuk, aangeplant als herdenkingsboom. Op de steen voor de beuk staat volgende tekst: “VRIJHEIDSBOOM GEPLANT / TER HERINNERING / BEVRIJDING / GEVANGENKAMPEN / 1945 – 1975”.

dinsdag 29 mei 2018: Vrijheidsboom

Dassenstraat zn, Hoogstraat zn, Korbeek-Losestraat zn, Merenstraat zn, Noéstraat zn (Bierbeek)

De lindeboom op het kruispunt van vijf wegen tussen Bierbeek, Haasrode en Korbeek-Lo werd omstreeks 1830 geplant als vrijheidsboom, naar aanleiding van de onafhankelijkheid van België.

dinsdag 29 mei 2018: Vredesboom

Lindestraat zn (Glabbeek)

Op het kruispunt van de Lindestraat en een onverharde weg staat een jonge opgaande linde met kruis. Deze boom is aangeplant op 17 augustus 2014, ter vervanging van de oorspronkelijke vredesboom.

dinsdag 29 mei 2018: Eeuwfeestboom

Kerkdreef zn (Lubbeek)

Naast de kerk in Linden staat een hoge, opgaande linde. Deze boom is geplant als eeuwfeestboom in 1930. Tijdens deze viering van de honderdste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid werden op verschillende plaatsen in het land eeuwfeestbomen geplant. Deze eeuwfeestboom is aangeplant door de oud-strijders van het dorp, in aanwezigheid van de schoolkinderen. De linde heeft een omtrek van 236 cm en een hoogte van 22 m.

dinsdag 29 mei 2018: Herdenkingsboom

Elisabeth Willemslaan zn (Haacht)

In de Elisabeth Willemslaan in Wespelaar, ter hoogte van de gemeentelijke basisschool ‘Klimop’, staat een herdenkingsboom. Deze rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) is op 11 november 1975 aangeplant ter herdenking aan de dertigjarige vrede.

dinsdag 29 mei 2018: Herdenkingsboom

Bukenstraat zn (Kampenhout)

Naast de kerk van Buken staat een oorlogsmonument en een rode beuk (Fagus sylvatica ‘Atropurpurea’), beide opgericht ter nagedachtenis van de Bukense gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

vrijdag 18 mei 2018: Gemengde hoogstamboomgaard bij een hoeve

Heilig Hartstraat 81 (Gingelom)

Gemengde hoogstamboomgaard met veekeringshaag en barrier bij een hoeve die in kern minstens opklimt tot de 18de eeuw.

vrijdag 18 mei 2018: Cluster van hoogstamboomgaarden

Hoekstraat (Riemst)

Hoogstamboomgaard in de open ruimte tussen de kerk van Genoelselderen en de Hoekstraat.

vrijdag 18 mei 2018: Hoogstamboomgaard

Altenastraat (Heers)

Hoogstamboomgaard tegenover het domein van Bovelingen.

vrijdag 18 mei 2018: Cluster van hoogstamboomgaarden

Helshovenstraat 18 (Borgloon)

Cluster van hoogstamboomgaarden bij een gesloten hoeve.

vrijdag 18 mei 2018: Hoogstamboomgaard van het kasteel van Rullingen

Rullingen 1 (Borgloon)

Collectieboomgaard van het kasteel van Rullingen.

vrijdag 18 mei 2018: Notelaarboomgaard van de hoeve Martin

Jesserenstraat 83 (Borgloon)

Notelaarboomgaard met veekeringshaag en toegangshekje bij de hoeve Martin.

donderdag 3 mei 2018: Parallelweg Molendreef

Oedelem (Beernem)

Van op de Veldkapelstraat leidt een landbouwweg naar het zuiden. De aardeweg loopt parallel met de Molendreef en maakt een scherpe hoek van 90 graden om met deze dreef samen te komen. Waar de weg afbuigt staat bij twee knotpopulieren een monument ter herdenking van de Slag op het Beverhoutsveld in 1382. Rondom zijn er open zichten op de omringende percelen akker- en weiland en de overige dreven. De dreven werden aangelegd na de in cultuur name van het Beverhoutsveld, de uitgestrekte heide die nog te zien is op de Ferrariskaart. Tijdens deze ontginningsperiode in de 19de eeuw werd een netwerk van loodrechte dreven aangelegd om de nieuw ingerichte akkers en weilanden te ontsluiten.

donderdag 3 mei 2018: Voetwegen naar Kruisborrekapel

Asse (Asse)

Vanuit verschillende richtingen lopen smalle wandelpaden richting de Kruisborrekapel en de heilige bron. De paden passeren langs achtertuinen en boomgaarden op de rand van de Kruisberg en bieden open zichten rondom. Veel van deze wegen dragen de naam ‘Kruisborreweg’ en sluiten aan op voetwegen over de komende uit Koudertaveerne en Asse over de dorpskouters.

donderdag 3 mei 2018: Kerkweg naar Blaasveld

Blaasveld (Willebroek)

Op de Heindonksesteenweg loopt een half verharde landbouwweg tussen de huizen door naar het zuiden. De weg gaat over in een zandweg die tussen open weilanden slingert en langs een grote knotwilg en via een tunnel onder de spoorlijn leidt. De landbouwweg volgt hier de Zwarte Beek en buigt dan af naar het zuiden om tenslotte te eindigen bij een weiland waar via een hek de weg aansluit op een recent woonblok. Deze veldweg is reeds aanwezig op de 18de-eeuwse Kaart van Villaret en wordt op de Poppkaart aangeduid als 'Kebbing Straatje'. De weg vormt de historische verbinding tussen de bewoning langs de steenweg, 'Haes Straet' op de topografische kaart van Vandermaelen, en het dorpscentrum van Blaasveld. Van bij de huizencluster slingerde deze veldweg tussen de akkerpercelen om uit te komen vlakbij de parochiekerk.

donderdag 3 mei 2018: Ossenwegstraat

Ossenwegstraat (Sint-Truiden)

Op de hoofdbaan van Runkelen naar Ossenweg leidt een zijweg naar het zuidwesten. De aanvankelijk verharde weg gaat voorbij de bebouwing over in een zandweg die tussen weilanden, akkers en tuinpercelen slingert. Het vervolg van de weg is vanaf de splitsing met een kasseiweg die naar de Onze-Lieve-Vrouwkapel aan de Herestraat leidt, eveneens uitgevoerd in kasseien. Deze kasseiweg volgt de rand van het Zwartaardebos met opgaande robinia en es en sluit tenslotte aan op de weg naar de Onze-Lieve-Vrouwkapel van Ossenweg. Deze weg verbond het dorp van Runkelen met de bedevaartsweg naar de kapel van Ossenweg en sloot ook aan op de parallelweg naar het zuiden, richting de gehuchten Het Venne en Booienhoven die tussen het Parkbos en het meer Het Vinne liep.

donderdag 3 mei 2018: Holle weg Zwartaardenweg

Runkelen (Sint-Truiden)

Van in het gehucht Ossenweg slingert een smalle asfaltweg zich langs de Onze-Lieve-Vrouwkapel. De weg loopt langs de flank van de Muggenberg en is deels ingesneden tussen taluds met onder andere hakhout van eik en es. De weg loopt verder tussen weilanden en populierbosjes tot aan een splitsing met een kasseiweg naar Runkelen dorp. Deze deels holle weg vormt de historische verbinding tussen het bedevaartscomplex van de Onze-Lieve-Vrouwkapel in Ossenweg en de gehuchten ten oosten en ten zuiden van het meer het Vinne zoals Runkelen en Duras.

donderdag 3 mei 2018: Weg Issegem

Issegem (Oosterzele)

Het gehucht Issegem wordt gevormd door een drietal kruispunten van wegen. Van bij de O.-L.-Vrouwkapel met kapellinde leidt een bochtige weg richting het plateau. De weg is deels gekasseid en gaat dan over in asfalt tot aan het kruispunt met de Krekelberg. Deze weg vormde een belangrijke schakel in het wegenknooppunt bij Issegem waar wegen samenkwamen uit de vier windrichtingen en maakte deel uit van het (postkoets)traject Gent-Geraardsbergen.