Laatst toegevoegd

Hier onder vind je een overzicht van de 25 laatst toegevoegde items uit alle inventarissen. Je kan je ook abonneren op dit overzicht via RSS.

dinsdag 16 januari 2018: Relict Steenheuvelstraat

De Kluis zonder nummer (Aarschot)

Op de Holsbeeksesteenweg leidt net voor de brug met de E314 een asfaltweg naar het zuidwesten. De weg leidt naar de autostrade en loopt vervolgens parallel met de berm naar het westen. Het eerste deel van de weg is diep ingesneden op de uitloper van de zuidelijke flank van de Wijngaarberg en loopt tussen steile taluds. Op de Kabinetskaart van de Ferraris is te zien dat deze weg zich tussen de uitgestrekte akkers rond Gelderode slingert en doorliep naar het zuiden richting Nieuwrode. De holle weg vormde de belangrijkste verbinding tussen de dorpen Gelderode en Nieuwrode en passeerde halverwege dit traject langs de ontginning 'Rot'.

dinsdag 19 december 2017: Sint-Job bedevaartsweg

St.-Jobsweg zonder nummer (Holsbeek)

Deze bedevaartsweg loopt vanuit het oosten naar Wezemaal. De bedevaartsweg staat afgebeeld of de kabinetskaart van Ferraris en de latere kaarten en wordt op de Poppkaart voor de eerste maal als ‘Sint-Jobweg’ bij naam genoemd. De weg wordt nog altijd Sint-Jobspad en Sint-Jobsweg genoemd. Waar hij onder langs de Beninksberg loopt is het een onverhard pad, verder naar het oosten is het afwisselend een verharde en onverharde (land)weg.

woensdag 6 december 2017: Opgaande eik als hoekboom en meidoornhaag als veekering

Nonnenbosstraat 124 (Lede)

Een opgaande eik met een stamomtrek van 255 cm is aangeplant als hoekboom. Volgens de kadasterkaart van PC. Popp (1842-1880) is de boom aangeplant in de hoek van het perceel met primitief nummer 317, op de Atlas der Buurtwegen (1843-1845) in de hoek van het perceel 276. Dit perceel is tevens langs de perceelsgrens voorzien van een meidoornhaag dienstig als veekering en grenst aan een buurtweg (nr. 25, Atlas der Buurtwegen).

dinsdag 5 december 2017: Beninksberg

Nieuwrode (Holsbeek), Wezemaal (Rotselaar)

Het noordelijke deel van het Hageland vormt het overgangsgebied tussen de zand- en de leemstreek en wordt gekenmerkt door zuidwest-noordoost georiënteerde ijzerzandsteenruggen. Deze waren op het einde van de 18de eeuw nog grotendeels bebost. Op het grondgebied van Rotselaar, deelgemeente Wezemaal liggen aldus ongeveer evenwijdig: de Heikantberg, de Middelberg, de Eikelberg, de Wijngaardberg en de Beninksberg. De Beninksberg is naast de Wijngaardberg één van de gaafste ijzerzandsteenheuvels en is weinig aangetast door weekendverblijven en dergelijke. Door de grote hoogteverschillen op korte afstand, komen er veel markante terreinovergangen, holle wegen en taluds voor in het gebied.

donderdag 23 november 2017: Caelenhaag

Caelenhaag (As)

Caelenhaag is een nog onverharde holle weg die is uitgesleten op de steile helling tussen de Calenberg en de Bosbeek. Op de taluds komen nog heel oude en holle knothaagbeuken voor, die vroeger werden gebruikt als geriefhout.

donderdag 23 november 2017: Heiderbos

Niel-bij-As (As)

Het Heiderbos in As is een open bos met de grootste populatie van jeneverbessen in Vlaanderen.

donderdag 16 november 2017: Loopgraaf 's Hertogenheide

's-Hertogenheide 7 (Aarschot)

Te midden het beschermd landschap van 's Hertogenheide (Aarschot) ligt onopvallend een loopgraaf uit de Tweede Wereldoorlog. De loopgraaf bevindt zich onder bos.

dinsdag 14 november 2017: Loopgraven langs de Capuynestraat

Capuynestraat (Grobbendonk)

Op de rand van de holle weg in de Capuynestraat ligt bovenop en achter de berm een loopgraaf, die het traject van de weg volgt. De constructie is vrij smal en relatief diep en ligt op ruim 1,5 km ten zuiden van het Albertkanaal. Ligt onder naaldbos, achter de houtkant van de weg. De afstand tussen de uiterste punten van de loopgraaf bedraagt 190m. Daar tussenin is een deel geëffend.

dinsdag 14 november 2017: Loopgraven in het Goorhof

Herentalse steenweg (Grobbendonk)

In het parkbos bij het voormalige kasteel Goorhof langs de Herentalsesteenweg ligt een loopgraaf over een afstand van in totaal 400m. Ze wordt onderbroken door één van de drainagebeken van het kasteelpark. Deze loopgraaf is vrij ondiep, maar toch duidelijk zichtbaar in de topografie onder bos.

dinsdag 14 november 2017: Loopgraven langs de Herentalsesteenweg

Herentalse steenweg (Grobbendonk)

De loopgraaf langs de Herentalsesteenweg bevindt zich het dichtst bij het Albertkanaal. Aangelegd op een natuurlijke hoogte die deel uitmaakt van de heuvelrug tussen Herentals en Kasterlee, biedt ze een uitstekend zicht op de overzijde van het kanaal. De constructie is vrij breed en op sommige plaatsen tot 1,20m diep. De totale lengte bedraagt ongeveer 150m. Ook in de jaren 1930 lag deze site onder bos.

dinsdag 14 november 2017: Loopgraven langs de Sperwerlaan

Sperwerlaan (Grobbendonk)

Op onbebouwd terrein onder naaldbos van de gemeente Grobbendonk bevindt zich een 150m lange loopgraaf, met een smalle uitgegraven gracht en rug- en bortwering aan weerszijden. Op het moment van de inventarisatie (november 2015) was het bos nog maar kort daarvoor gekapt. Door de inzet van zwaar materieel bij het kappen en afvoeren van het hout ondervond de loopgraaf veel schade. Op verschillende plaatsen is de structuur door boswerkers kapot gereden. De site bevindt zich ongeveer 400m in vogelvlucht van het Albertkanaal.

dinsdag 14 november 2017: Loopgravensysteem tussen fort Ertbrand en fort van Brasschaat (Antwerpen-Turnhoutstellung)

Oude Gracht, Sionkloosterlaan (Brasschaat), Georges Spelierlaan, Heidestraat-Noord, Heidestraat-Zuid, Kalmthoutsesteenweg, Oude Galgenstraat (Kapellen)

Tussen het fort Ertbrand in Kapellen en het fort van Brasschaat (ten noorden van Antwerpen) liggen de goed bewaarde resten van een militaire verdedigingslinie uit de Eerste Wereldoorlog. De linie bestaat uit loopgraven, wallen, grachten en bunkers, in 1916-17 door Duitse militairen in bezet België aangelegd. Naar analogie met de Hollandstellung in West- en Oost-Vlaanderen, wordt deze linie vaak Antwerpen-Turnhoutstellung genoemd.

dinsdag 31 oktober 2017: Spoorwegbedding lijn 23 Drieslinter-Tongeren

Borgloon, Sint-Truiden, Tongeren (Limburg), Linter, Zoutleeuw (Vlaams-Brabant)

Deze voormalige spoorlijn 23 loopt van Drieslinter naar Tongeren. Het eerste deel, tussen Drieslinter en Sint-Truiden, werd ingereden op 27 mei 1878. Het laatste deel, tussen Borgloon en Tongeren werd op 10 september 1879 geopend. De spoorlijn werd ook wel de fruitspoorlijn genoemd omdat er veel fruit langs vervoerd werd voor de stroopfabrieken. In 1957 werd het personenverkeer stopgezet. Vanaf 1958 tot 1980 werd de spoorweg definitief gesloten en werden de sporen opgebroken. Het grootste deel van de voormalige lijn 23 is nu aangelegd als fietspad.

maandag 30 oktober 2017: Altenbroek en Voervallei met omgeving

's Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren (Voeren)

Het landschap omvat de vallei van de Veurs vanaf Krindaal en de vallei van de Voer van Sint-Martens-Voeren tot aan de westelijke staatsgrens met Nederland. Het volledige gebied van Altenbroek en het omgeving van het Hoogbos vormen de noordelijke grens. De valleigraslanden en de aanpalende grasland- en graftenrijke hellingsgronden vormen een belangrijke component binnen het landschap. De aanpalende (beboste) hellingen en plateaus hebben een samenhang met de valleien. Het landschap bevat een grote dichtheid aan punt- en lijnvorminge landschapselementen zoals houtkanten, solitaire bomen, veekeringshagen van geschoren meidoorn en holle wegen. De valleien en hellingen worden gekenmerkt door een hoge dichtheid aan historische permanente graslanden, soms met hoogstamboomgaard en vaak begrensd door houtkanten op graften of meidoornhagen. Verspreid in het landschap liggen gebouwen met erfgoedwaar

donderdag 26 oktober 2017: Knotbomenrij van zwarte populier

Wijlegem zonder nummer (Zwalm)

De knotbomenrij met vijf zwarte populieren te Sint-Denijs-Boekel is één van de weinig bekende locaties met zwarte populier in Vlaanderen. De knotbomenrij bestaat op het moment van de inventarisatie (2017) uit vijf zwarte populieren (Populus nigra) en staat langs Wijlegem. Deze bomen hebben respectievelijk een knothoogte van 1,7 meter. De grootste stamomtrek bedraagt 238 meter (gemeten op 1 meter hoogte, opname in 2017). De knotbomenrij is een beeldbepalend object langs de perceelsrand bij weg. De knotbomenrij van zwarte populieren is één van de zeldzaamste inheemse boomsoorten in Vlaanderen omdat hij sinds de tweede helft van de 18de eeuw bijna volledig door de Canadapopulier (bastaard van zwarte populier met de Noord-Amerikaanse Populus deltoides) is vervangen. Er zijn slechts vijf locaties in Oost-Vlaanderen gekend (Michelbeke, Zegelsem, Elst, Oosterzele en Sint-Denijs-Boekel).

donderdag 26 oktober 2017: Zuilvormige blauwe atlasceder

Latemdreef 50 (Zwalm)

In de voortuin bij een villa staat een zeldzame zuilvormige blauwe atlasceder (Cedrus atlantica cv. ‘Fastigiata Glauca’). Dit is een cultuurvariëteit van de Atlasceder met schuin naar boven gerichte takken, waardoor de boomkruin een piramidale vorm heeft.

donderdag 26 oktober 2017: Opgaande Canadapopulier als hoekboom

Hundelgemsebaan zonder nummer (Zwalm)

Bereikbaar vanaf de Hundelgemsebaan staat langs een losweg een mooi ontwikkelde opgaande Canadapopulier. Hij staat als hoekboom langs de rechtgetrokken Zwedebeek. Het is een oude populierenkloon van het vrouwelijk geslacht en is daarom vermoedelijk een Marilandicapopulier. De boom heeft een indrukwekkende stamomtrek van 423 cm, een totale hoogte van 36 m en een kruindoormeter van 28 m. De boom is mooi gevormd en beeldbepalend.

donderdag 26 oktober 2017: Houtkanten op taluds langs holle weg

Jagerij zonder nummer (Oudenaarde)

Zware hakhoutstoven staan op de taluds, aan beide zijden van de holle weg. De beplantingen werden uitgevoerd om de taluds van de holle weg te verstevigen. De beplantingen werden als hakhout beheerd voor het aanmaken van brandhout en geriefhout.

donderdag 26 oktober 2017: Houtkant op kunstmatig talud

Jagerij zonder nummer (Oudenaarde)

Houtkant van gewone es op een kunstmatig ontstaan talud langs twee zijden van een akkerperceel. Het belendend perceel werd afgegraven, vermoedelijk voor het maken van bakstenen. Het hierdoor ontstane talud werd beplant om het talud te verstevigen. De aanplantingen werden als hakhout beheerd voor het aanmaken van brandhout en geriefhout.

donderdag 26 oktober 2017: Bomenrij van opgaande linden

Rosbos 2 (Brakel)

Aan de zuidzijde van de oprijlaan naar de hoeve staan 25 opgaande bomen. Deze bomenrij bestaat in hoofdzaak uit zomerlinden, de eerste in de rij is een Hollandse linde en er is ook ingeboet met één plataan en één paardenkastanje.

donderdag 26 oktober 2017: Knotbomenrij van zwarte populier

Nederpoorterij zonder nummer (Brakel)

De knotbomenrij met drie zwarte populieren te Michelbeke is één van de weinig bekende locaties met zwarte populier in Vlaanderen. De knotbomenrij, op het moment van de inventarisatie (2017) bestaande uit drie zwarte populieren (Populus nigra), staat langs de Nederpoorterij. Deze bomen hebben respectievelijk een knothoogte van 1 meter. De grootste stamomtrek bedraagt 3,3 meter (gemeten op 0,50 meter hoogte, opname in 2017). De knotbomenrij is een beeldbepalend object op het talud, langs de holle weg. De knotbomenrij van zwarte populieren is één van de zeldzaamste inheemse boomsoorten in Vlaanderen omdat hij sinds de tweede helft van de 18de eeuw bijna volledig door de Canadapopulier (bastaard van zwarte populier met de Noord-Amerikaanse Populus deltoides) is vervangen. Er zijn slechts vijf locaties in Oost-Vlaanderen gekend.

donderdag 26 oktober 2017: Zwarte knotpopulier als hoekboom

Burreken zonder nummer (Brakel)

De knotboom van zwarte populier te Zegelsem is één van de weinig bekende locaties met zwarte populier in Vlaanderen. De knotboom staat op de hoek van een weiland, langs een voetweg die uitkomt op Burreken. Deze hoekboom is een beeldbepalend object langs de weg. De knotbomenrij van zwarte populieren is één van de zeldzaamste inheemse boomsoorten in Vlaanderen omdat hij sinds de tweede helft van de 18de eeuw bijna volledig door de Canadapopulier (bastaard van zwarte populier met de Noord-Amerikaanse Populus deltoides) is vervangen. Er zijn slechts vijf locaties in Oost-Vlaanderen gekend (Michelbeke, Zegelsem, Elst, Oosterzele en Sint-Denijs-Boekel). Elke plaats van voorkomen heeft daarom een belangrijke natuurwetenschappelijke (genetische) waarde. De knotbomenrij vervult een veelheid aan cultuurhistorisch waardevolle functies.

donderdag 26 oktober 2017: Treurbeuk als vredesboom

Gotemstraat zonder nummer (Borgloon)

In een keurig aangelegd plantsoentje afgeboord met randpalmen staat bij het oorlogsmonument een mooi gevormde treurbeuk. De boom werd als vredesboom aangeplant.

donderdag 26 oktober 2017: Etagelinde als hoekboom

Overbroekstraat zonder nummer, Vondelbeekstraat zonder nummer (Aalst)

Bij een wegsplitsing, in de scherpe hoek van een belendend perceel, werd een zomerlinde geplant als hoekboom. De lindeboom is opvallend gesnoeid en heeft een kuipvormige etage en een bolvormige eindknot boven op de stam. De boom werd aan de straatzijde voorzien van een boomkapel en werd aan de achterzijde vernageld. De boom cumuleert hier de functies van kapelboom en tevens ook als fetisjboom of meer specifiek als spijkerboom.

donderdag 26 oktober 2017: Miraculeuze Linde van Gaverland

Gaverlandstraat zonder nummer (Beveren)

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Gaverland werd gebouwd bij de Miraculeuze Linde. Zo’n 500 jaar geleden (1511 -1512) werd er tot driemaal toe het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw gevonden en teruggeplaatst bij de lindeboom. De kapel is uitgegroeid tot een bedevaartsoord, de lindeboom bij het koor van de kapel is nog steeds dezelfde boom die op postkaarten te zien is (postkaarten dateren van vooraan de 20ste eeuw). Zoals te zien is werd de boom afgeschermd met een houten schutting. De boom had het vermoedelijk hard te verduren om dat men in die periode geloofde in de miraculeuze kracht van bomen en andere natuurelementen. Mogelijks werden bladeren, takjes en schors verzameld om als amulet te gebruiken of werd de boom vernageld of met lapjes behangen.